Archif Newyddion

Dydd Iau 20 Mehefin 2019

Menyw fusnes o Abersychan, Jean Church, yn cael MBE yn Anrhydeddau'r Frenhines

Menyw fusnes o Abersychan, Jean Church, yn cael MBE yn Anrhydeddau'r Frenhines
Disgrifiad
Cafodd y fenyw fusnes o Abersychan, Jean Church, MBE am Wasanaeth i Fusnes yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn ddiweddar.
Dydd Mercher 19 Mehefin 2019

Cyngor Torfaen yn ymuno â'r chwyldro Ail-lenwi ar draws y DU ar Ddiwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol

Cyngor Torfaen yn ymuno â'r chwyldro Ail-lenwi ar draws y DU ar Ddiwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol
Disgrifiad
Heddiw, ar Ddiwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol (Dydd Mercher 19 Mehefin) mae'r cyngor yn falch o gyhoeddi eu bod yn gosod gorsaf Ail-lenwi dŵr rhad ac am ddim i'w defnyddio yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl. Yn hygyrch i'r cyhoedd, mae'r orsaf dŵr wedi cael ei lleoli ger y ddesg gwasanaethau cwsmeriaid wrth y drws ffrynt. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod â'ch potel ddŵr y gellir ei hailddefnyddio eich hun.
Dydd Mawrth 18 Mehefin 2019

Mesurau llym ar nwyddau ffug

Mesurau llym ar nwyddau ffug
Disgrifiad
Fel rhan o Ddiwrnod Gwrth-Nwyddau Ffug y Byd (dydd Iau, 6 Mehefin) fe wnaeth swyddogion safonau masnach gynnal ymchwiliad oedd yn cynnwys adwerthwr yn Nhorfaen, yn dilyn adroddiadau bod sigaréts ffug yn cael eu gwerthu o'r eiddo hwn.
Dydd Gwener 14 Mehefin 2019

Digon o hwyl gyda Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen

Digon o hwyl gyda Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen
Disgrifiad
Following on from last years success, this year Torfaen Youth Service have yet another action packed summers worth of activities and trips for young people in Torfaen to take part in.

Torfaen Dementia-gyfeillgar

Torfaen Dementia-gyfeillgar
Disgrifiad
Ar draws Torfaen, mae Tîm Partneriaeth Rhanbarthol Gwent wedi bod yn datblygu Cymuned Dementia-gyfeillgar dros y blynyddoedd diwethaf ac wedi derbyn statws Dementia-gyfeillgar gan Gymdeithas Alzheimer.

Cyhoeddi adroddiad Estyn ar gyfer Ysgol Gyfun Gwynllyw

Disgrifiad
Rhoddodd arolwg diweddar gan Estyn, Arolygaeth Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ar Ysgol Gyfun Gwynllyw yn ystod Mai 2019, farn yr arolygaeth ar berfformiad presennol yr ysgol.
Dydd Iau 13 Mehefin 2019

Cau Ffyrdd ar Gyfer Ras 10k Mic Morris Torfaen

Disgrifiad
Bydd ras flynyddol 10k Mic Morris Torfaen eleni yn digwydd ar ddydd Sul, 14 Gorffennaf, gyda chau ffyrdd mewn grym o 8am tan 11:30am.

Gwledd Sul y Tadau yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Gwledd Sul y Tadau yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Disgrifiad
Ar Sul y Tadau 16 Mehefin,11am-4pm, bydd Big Pit yn cynnal digwyddiad arbennig iawn.Mewn partneriaeth â Blas ar Dorfaen a Cotyledon Markets, bydd dros 40 o stondinau bwyd, diod a chrefftau yn cymryd rhan yng Ngwledd Sul y Tadau.
Dydd Mawrth 11 Mehefin 2019

£1 miliwn ar gyfer cynlluniau diogelwch ffyrdd yn Nhorfaen

£1 miliwn ar gyfer cynlluniau diogelwch ffyrdd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Bydd Torfaen yn elwa o dros £1 miliwn i wella llwybrau teithio llesol, llwybrau diogel mewn cymunedau, diogelwch ffyrdd ac isadeiledd trafnidiaeth gyhoeddus yn y fwrdeistref.
Dydd Gwener 7 Mehefin 2019

Myfyrwyr yn bod yn greadigol gyda baner sgaffaldiau

Disgrifiad
Mae'r gyntaf mewn cyfres o faneri lliwgar yn dangos hanes a threftadaeth Blaenafon wedi ei datgelu yng Nghapel Bethlehem.
Dydd Iau 6 Mehefin 2019

Mynediad am ddim i Wirfoddolwyr Mic Morris

Mynediad am ddim i Wirfoddolwyr Mic Morris
Disgrifiad
Fedrwch chi sbario ychydig o oriau i helpu rhedwyr yn Ras 10k Torfaen Mic Morris eleni?

Diwrnod y Byd yn Erbyn Nwyddau Ffug 2019

Diwrnod y Byd yn Erbyn Nwyddau Ffug 2019
Disgrifiad
Nawr yn ei unfed flynedd ar hugain, nod Diwrnod y Byd yn Erbyn Nwyddau Ffug (dydd Iau 6 Mehefin) yw cynyddu ymwybyddiaeth o'r problemau sy'n gysylltiedig â nwyddau ffug, ynghyd â lladrad.
Dydd Mercher 5 Mehefin 2019

Mwy na 500 o blant yn cymryd rhan mewn cynlluniau chwarae hanner tymor

Mwy na 500 o blant yn cymryd rhan mewn cynlluniau chwarae hanner tymor
Disgrifiad
During the half term period more than 500 children took part in Torfaen's open access playschemes.

Clwb Rhwydweithio Busnes Torfaen yn croesawu tîm Moneypenny i ddigwyddiad Mehefin

Clwb Rhwydweithio Busnes Torfaen yn croesawu tîm Moneypenny i ddigwyddiad Mehefin
Disgrifiad
Bydd digwyddiad chwarterol nesaf clwb rhwydweithio Llais Busnes Torfaen am 5pm ar ddydd Iau 20fed Mehefin 2019 yng Nghlwb Golff Greenmeadow Cwmbrân.

Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl yn derbyn Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol

Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl yn derbyn Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol
Disgrifiad
Mae Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl, grŵp o wirfoddolwyr yn Nhorfaen wedi cael eu hanrhydeddu gyda Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol, y wobr uchaf y gall grŵp gwirfoddol ei derbyn yn y DU.
Dydd Mawrth 4 Mehefin 2019

Torfaen Communities for WCymunedau i Waith a Mwy Torfaen a'r Ganolfan Waith yn Helpu i Lansio Busnesau Newyddork (+) and JCP help launch new businesses

Disgrifiad
Mae rhaglen Cymunedau i Waith Torfaen a'r Ganolfan Waith wedi helpu i sefydlu dwy fenter newydd a chyffrous yn ystod Mai 2019.
Dydd Llun 3 Mehefin 2019

Tipio anghyfreithlon ar safle'r British yn costio 30K i'w waredu

Tipio anghyfreithlon ar safle'r British yn costio 30K i'w waredu
Disgrifiad
Mae safle'r British wedi dod yn le i ollwng sbwriel mewn bagiau du ac asbestos ac mae hyn wedi arwain at fod y cyngor wedi gorfod talu dros 30k i'w waredu.
Dydd Gwener 31 Mai 2019

Dwyn Tegeirian o Warchodfa Natur Leol Llwyncelyn

Dwyn Tegeirian o Warchodfa Natur Leol Llwyncelyn
Disgrifiad
Yn gynharach yn y mis, cafodd 30 tegeirian eu cymryd o Warchodfa Natur Leol ym meddiant y cyngor yn Llwyncelyn, Cwmbrân.

Ydych chi'n barod ar gyfer Ras 10k Mic Morris?

Ydych chi'n barod ar gyfer Ras 10k Mic Morris?
Disgrifiad
Eleni, bydd ras ffordd 10k flynyddol Mic Morris Torfaen yn cael ei chynnal ddydd Sul 14 Gorffennaf, 2019.
Dydd Iau 30 Mai 2019

Digwyddiadau am ddim i ddathlu natur yn ei holl ogoniant yn ystod Wythnos Natur Cymru

Digwyddiadau am ddim i ddathlu natur yn ei holl ogoniant yn ystod Wythnos Natur Cymru
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, yn ystod Wythnos Natur Cymru, bydd Partneriaeth Natur Leol Blaenau Gwent a Thorfaen yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau am ddim i ddathlu natur.

Gwirfoddoli'n arwain at lwyddiant swyddi yn y sector gofal

Gwirfoddoli'n arwain at lwyddiant swyddi yn y sector gofal
Disgrifiad
Gwirfoddoli'n arwain at lwyddiant swyddi yn y sector gofal
Dydd Mercher 29 Mai 2019

Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant a Thwristiaeth yn ymweld ag Amgueddfa Lofaol Genedlaethol y Pwll Mawr

Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant a Thwristiaeth yn ymweld ag Amgueddfa Lofaol Genedlaethol y Pwll Mawr
Disgrifiad
Mae Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru, yn safle Treftadaeth y Byd, Blaenafon, yn parhau i fod yn gyrchfan poblogaidd i ymwelwyr, ac ar ddydd Llun 13 Mai, cafodd ymweliad gan y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant a Thwristiaeth, Yr Arglwydd Elis-Thomas.
Dydd Gwener 24 Mai 2019

Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen a gwirfoddolwyr yn cael eu henwebu am wobr genedlaethol

Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen a gwirfoddolwyr yn cael eu henwebu am wobr genedlaethol
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen wedi ei enwebu i fynychu'r Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghonwy, Cymru ar 28 Mehefin 2019.

Hwyl hanner tymor gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen

Hwyl hanner tymor gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Torfaen Play Service will be providing a range of free activities during the half term period.
Dydd Llun 20 Mai 2019

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl Banc y Gwanwyn

Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on Monday 27 May and all collections that week will take place a day later than scheduled
Dydd Iau 16 Mai 2019

Adnewyddu arwyddion cyfyngiadau parcio a marcio'r ffyrdd

Adnewyddu arwyddion cyfyngiadau parcio a marcio'r ffyrdd
Disgrifiad
Cyn i'r tîm newydd ar gyfer gorfodaeth sifil parcio a'r amgylchedd ddechrau ar eu gwaith ar ddydd Llun, 1 Gorffennaf, mae rhai o arwyddion a nodau'r ffyrdd yn cael eu hadnewyddu ble bynnag bo'r angen
Dydd Mercher 15 Mai 2019

Mae Sustrans eich angen chi - cofrestrwch ar gyfer gweithdy Llwybr Darganfod

Mae Sustrans eich angen chi - cofrestrwch ar gyfer gweithdy Llwybr Darganfod
Disgrifiad
Mae Sustrans yn gweithio i gysylltu gyda rhanddeiliaid lleol i adnabod blaenoriaethau ar gyfer gwella'r Llwybr Darganfod, sy'n llwybr cylchol heb draffig sy'n rhedeg o'r Fenni i Bont-y-pŵl ar hyd llwybr NCN 49 (camlas Sir Fynwy a Brycheiniog), yna i'r gogledd i Frynmawr ar hyd llwybr NCN 492 ac yn ôl i'r Fenni trwy Geunant Clydach ar hyd y llwybr 46

Cyngor yn cymeradwyo polisi darfyddiad y mislif

Cyngor yn cymeradwyo polisi darfyddiad y mislif
Disgrifiad
Mae polisi newydd gyda'r nod o sicrhau bod merched sy'n profi diwedd y mislif yn cael y gefnogaeth maent ei hangen yn y gweithle wedi ei gymeradwyo gan Gyngor Torfaen.

Anelu am 95+

Anelu am 95+
Disgrifiad
Derbyniodd disgyblion o Dorfaen dystysgrifau yn siambr y cyngor i ddathlu eu presenoldeb anhygoel yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Penodiadau newydd yn cael eu cadarnhau

Penodiadau newydd yn cael eu cadarnhau
Disgrifiad
Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol (CCB) cyngor Torfaen ar ddydd Mawrth, cadarnhawyd yr holl benodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet, pwyllgorau a chyrff allanol y cyngor am y flwyddyn i ddod
Dydd Gwener 10 Mai 2019

Allwch chi #newiddyfodol?

Allwch chi #newiddyfodol?
Disgrifiad
Gyda Phythefnos Gofal Maeth 2019 ar y gorwel, mae timau Maethu Torfaen yn edrych i gofrestru gofalwyr maeth newydd yn y brif ffrwd a fyddai'n hoffi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant.
Dydd Iau 9 Mai 2019

Newidiadau yn y bagiau cadi gwastraff bwyd

Newidiadau yn y bagiau cadi gwastraff bwyd
Disgrifiad
O'r wythnos hon ymlaen, bydd trigolion Torfaen yn gweld newid yn eu bagiau cadi gwastraff bwyd. Mae newid yn y dull o ailgylchu gwastraff bwyd y fwrdeistref yn golygu y gall trigolion ailddefnyddio bagiau torth neu fagiau tebyg yn y cadi gwastraff bwyd. Bydd bagiau yn parhau i gael eu darparu, ond byddant wedi eu gwneud o blastig wedi ei ailgylchu (i'r sawl sydd eisiau eu defnyddio).
Dydd Mercher 8 Mai 2019

30 Diwrnod Gwyllt

30 Diwrnod Gwyllt
Disgrifiad
Y mis Mehefin hwn, mae'r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt yn eich herio i wneud rhywbeth gwyllt bob dydd. 30 Gweithred Wyllt ar Hap.

Cysgu ar y stryd yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae cysgu ar y stryd yng Nghymru wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf, gan ddod yn fwy amlwg yn ein trefi a'n cymunedau.
Dydd Mawrth 7 Mai 2019

Cylchfan ym Mhont-y-pŵl yn hafan i bryfed peillio

Cylchfan ym Mhont-y-pŵl yn hafan i bryfed peillio
Disgrifiad
Efallai bod trigolion ac ymwelwyr wedi sylwi ar y doreth o lygaid y dydd sydd ar gylchfan y mynediad i Bont-y-pŵl o'r A472.
Dydd Gwener 3 Mai 2019

Gwahodd busnesau technoleg i ddigwyddiad lansio her gwerth £1.25miliwn

Gwahodd busnesau technoleg i ddigwyddiad lansio her gwerth £1.25miliwn
Disgrifiad
Mae cwmnïau technoleg o bob maint yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad i lansio her GovTech Challenge gwerth £1.25m yn Nhorfaen ar ddefnydd data a thechnoleg wrth gyflenwi gofal cymdeithasol gwell i oedolion.l

Cadwch olwg am eich cerdyn pleidleisio newydd

Disgrifiad
Mae rhai trigolion yn Nhorfaen wedi derbyn cardiau pleidleisio a oedd wedi eu hargraffu gyda llinell gyntaf cyfeiriadau gorsafoedd pleidleisio ar goll.

Gwella llwybrau mwy diogel i chwarae

Gwella llwybrau mwy diogel i chwarae
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen a gwirfoddolwyr lleol yn gweithio'n galed i gefnogi prosiect sy'n helpu i wella llwybrau mwy diogel o amgylch y gymuned.

Llyfr i blant yn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn cael ei lansio ym Mai

Llyfr i blant yn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn cael ei lansio ym Mai
Disgrifiad
Ar draws Gwent, mae pobl ifanc sydd ag awtistiaeth a'i brodyr a chwiorydd wedi bod yn greadigol, gan ysgrifennu eu llyfr eu hunain er mwyn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth i blant o bob oed.
Dydd Iau 2 Mai 2019

Seremoni yn Agor Ysgol Gynradd Gymunedol Penygarn yn Swyddogol

Seremoni yn Agor Ysgol Gynradd Gymunedol Penygarn yn Swyddogol
Disgrifiad
Ddoe (Dydd Mercher 1af Mai), agorodd Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru Kirsty Williams AC, Ysgol Gynradd Gymunedol Penygarn, sydd wedi ei hailwampio a'i hymestyn, yn swyddogol.
Dydd Mercher 1 Mai 2019

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl y Banc Mai

Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on Monday 06 May and all collections that week will take place a day later than scheduled.
Dydd Llun 29 Ebrill 2019

Cannoedd o bobl yn ymuno â'r frwydr yn erbyn sbwriel yn ystod Glanhau Mawr y Gwanwyn Torfaen 2019

Cannoedd o bobl yn ymuno â'r frwydr yn erbyn sbwriel yn ystod Glanhau Mawr y Gwanwyn Torfaen 2019
Disgrifiad
More than 300 people from across the borough helped clear 342 bags of rubbish as the council, Keep Wales Tidy, community groups, partners, local schools and organisations came together for the Torfaen Spring Clean 2019.
Dydd Gwener 26 Ebrill 2019

Helpu i lunio dyfodol gwirfoddoli amgylcheddol yn Nhorfaen

Helpu i lunio dyfodol gwirfoddoli amgylcheddol yn Nhorfaen
Disgrifiad
Hoffai'r cyngor wahodd holl grwpiau gwirfoddoli amgylcheddol hen a newydd yn Nhorfaen i weithdy ar ddydd Sadwrn 11 Mai rhwng 10am-12pm yng Nghanolfan Byw'n Egnïol Pont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 23 Ebrill 2019

Cacen oergell o siocled dros ben

Cacen oergell o siocled dros ben
Disgrifiad
This easy to make fridge cake is a great way to use up leftover chocolate Easter eggs, and makes a wonderful afternoon treat.
Dydd Iau 18 Ebrill 2019

Mae gŵr o Dorfaen wedi colli ei apêl yn erbyn euogfarn yn ymwneud â throseddau hylendid bwyd

Disgrifiad
Fe wnaeth Rashid Iqbal, cyfarwyddwr cwmni sy'n rhedeg Premier Stores o 15 Edlogan Square, Cwmbrân, apelio yn erbyn ei euogfarn yn ymwneud â throseddau hylendid bwyd mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd ar 12 Ebrill 2019.
Dydd Mercher 17 Ebrill 2019

Gweithdai BikeSafe

Gweithdai BikeSafe
Disgrifiad
Mae'n wanwyn ac mae'r tymor beiciau modur yma. Beicwyr, pam na ddiweddarwch chi eich sgiliau reidio?
Dydd Mercher 10 Ebrill 2019

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros Y Pasg

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros Y Pasg
Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on Easter Monday (22 April) and all collections that week will take place a day later than scheduled

Disgyblion yn codi ymwybyddiaeth o Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth

Disgyblion yn codi ymwybyddiaeth o Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth
Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, dathlodd 18 o ddisgyblion o uned ASA Ysgol Gynradd Nant Celyn wythnos Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth trwy hyrwyddo eu hymgyrch ymwybyddiaeth o awtistiaeth eu hunain.
Dydd Mawrth 9 Ebrill 2019

Gŵr o Frynmawr yn ei gael yn euog o dipio'n anghyfreithlon yn Nhorfaen

Gŵr o Frynmawr yn ei gael yn euog o dipio'n anghyfreithlon yn Nhorfaen
Disgrifiad
A former businessman from Brynmawr has been found guilty of two offences relating to the unlawful disposal of commercial waste in the World Heritage site, Blaenavon.
Dydd Gwener 5 Ebrill 2019

Torfaen yn sylfaen cadarn i The Ice Academy

Torfaen yn sylfaen cadarn i The Ice Academy
Disgrifiad
Mae Torfaen nawr wedi bod yn gartref i The Ice Academy am bron i saith mlynedd. Wedi ei sefydlu ym mis Mai 2012 ac wedi ei leoli ym Mharc Llantarnam, Cwmbrân, mae'r busnes unigryw hwn nawr i'w ganfod ar Stad Ddiwydiannol Polo Grounds, y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl ac mae'n parhau i fynd o nerth i nerth.
Dydd Iau 4 Ebrill 2019

Heddlu Bach 'ar eu rhawd' yn ysgol Gynradd Nant Celyn

Heddlu Bach 'ar eu rhawd' yn ysgol Gynradd Nant Celyn
Disgrifiad
Mae 20 o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Nant Celyn yn cael effaith bositif yn yr ysgol yn eu rôl fel Heddlu Bach.
Dydd Mawrth 2 Ebrill 2019

Helpwch i lywio'r gweithgareddau a'r cyfleuster newydd sy'n cael eu cynllunio ar gyfer basn camlas Pont-y-moel

Helpwch i lywio'r gweithgareddau a'r cyfleuster newydd sy'n cael eu cynllunio ar gyfer basn camlas Pont-y-moel
Disgrifiad
Mae prosiect Triongl Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu wedi adnabod basn camlas Pont-y-moel fel hwb datblygu pwysig, a all gynnig gweithgareddau hamdden newydd ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr. Y nod yw cynnig gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r gamlas a mynediad ar hyd coridor y gamlas i gefn gwlad yn ehangach. Bydd y gwelliannau a fwriedir yn cynnwys caffi, lle i gynnal gweithgareddau, maes parcio, toiledau a chawodydd newydd.

Digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus i Glwb Busnes poblogaidd Torfaen

Digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus i Glwb Busnes poblogaidd Torfaen
Disgrifiad
Mae Llais Busnes Torfaen (LlBT), un o glybiau rhwydweithio busnes mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd yr ardal, wedi cynnal ei digwyddiad chwarterol cyntaf i aelodau yn 2019 gyda dros 50 o bobl fusnes yn mynychu.

Datblygwyr ap yn Nhorfaen yn ceisio cysylltu gwasanaethau a chyflenwyr lleol â thrigolion

Datblygwyr ap yn Nhorfaen yn ceisio cysylltu gwasanaethau a chyflenwyr lleol â thrigolion
Disgrifiad
Wedi'i sefydlu ym mis Tachwedd 2018, datblygwyd uddr gan dri gŵr o Bont-y-pŵl, sef Michael O'Neill, sy'n weithiwr marchnata profiadol, Dave Smith, sydd â chefndir mewn peirianneg electronig a Stuart Arthur sydd â 15 mlynedd o brofiad ym maes ymgynghori meddalwedd a datblygu cymwysiadau symudol a arweiniodd ef i ennill rôl Cyfarwyddwr Technegol gydag uddr.
Dydd Gwener 29 Mawrth 2019

Gwerthu DVDs a CDs

Gwerthu DVDs a CDs
Disgrifiad
Last year, the Torfaen Library service took the decision to discontinue the DVD and CD loan service due to a reduction in demand and to help achieve savings targets.

Y Seren 'Kenny Bins' yn gwacáu ei flwch ailgylchu olaf

Y Seren  'Kenny Bins' yn gwacáu ei flwch ailgylchu olaf
Disgrifiad
Efallai na fyddech chi'n edrych ddwywaith ar weithiwr casglu gwastraff wrth i chi eu gweld yn casglu eich deunyddiau gwastraff a'ch ailgylchu, ond mae'n hen bryd i chi wneud. Beth ydych chi'n ei wybod am eich gweithiwr casglu gwastraff lleol?

Ymunwch â'r cyngor a diffodd popeth ar gyfer Awr y Ddaear

Ymunwch â'r cyngor a diffodd popeth ar gyfer Awr y  Ddaear
Disgrifiad
Ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth 2019 am 8.30pm, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn diffodd goleuadau'r Ganolfan Ddinesig am awr i ddathlu Awr y Ddaear WWF.
Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

Ciosgau hunanwasanaeth newydd yn dod i Lyfrgelloedd Torfaen

Ciosgau hunanwasanaeth newydd yn dod i Lyfrgelloedd Torfaen
Disgrifiad
Bydd ciosgau hunanwasanaeth newydd yn cael eu gosod ac yn barod i'w defnyddio ym mhob Llyfrgell yn Nhorfaen o'r 28ain Mawrth 2019.

Dod yn ofalwr plant cofrestredig yn Nhorfaen

Dod yn ofalwr plant cofrestredig yn Nhorfaen
Disgrifiad
There are currently 46 registered childminders in Torfaen and there is potential for this to increase.
Dydd Llun 25 Mawrth 2019

Camwch i galon haearn a glo: rhith-wirionedd yn cludo ymwelwyr yn ôl mewn amser i Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon

Camwch i galon haearn a glo: rhith-wirionedd yn cludo ymwelwyr yn ôl mewn amser i Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Those interested in industrial history and Welsh heritage will be able to discover the sights and sounds of Victorian Blaenavon this spring, with the unveiling of an advanced digital project at the world-renowned Blaenavon World Heritage Site.
Dydd Gwener 22 Mawrth 2019

Gwaith cynnal a chadw hanfodol i'r toiledau yn Llyn Cychod Cwmbrân

Disgrifiad
O ddydd Llun 25 Mawrth bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd ar y prif floc toiledau gyferbyn â'r caffi, a'r llwybr o'i gwmpas.
Dydd Mercher 20 Mawrth 2019

Casgliadau gwastraff gwyrdd yn ailddechrau

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gwyrdd bob pythefnos yn Nhorfaen yn ailddechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 25 Mawrth.
Dydd Gwener 15 Mawrth 2019

Polisi newydd ar gyfer rhai sy'n cysgu allan

Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf cyflwynodd Cyngor Torfaen bolisi newydd i helpu' rheiny sy'n cysgu allan i gael llety dros dro.
Dydd Mercher 13 Mawrth 2019

Staff yn clirio mwy na 600 sach o sbwriel o ymylon ffyrdd Torfaen

Disgrifiad
Mae mwy na 600 sach o sbwriel wedi ei glirio o ymylon ffyrdd dros y deg diwrnod diwethaf ar ôl lansio ymgyrch Glanhau'r Gwanwyn Torfaen.
Dydd Gwener 8 Mawrth 2019

Llwyddiant cynllun Prentisiaeth Ieuenctid Torfaen

Llwyddiant cynllun Prentisiaeth Ieuenctid Torfaen
Disgrifiad
Thannaya Lewis, 18 oed, Josh Legge, 17 oed, Libby Martin, 20 oed a Carla O brien, 17 oed, yw'r bobl ifanc diweddaraf i gwblhau rhaglen brentisiaeth Gwasanaethau Ieuenctid Torfaen, a byddant yn cymryd eu camau nesaf i addysg uwch ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd eleni.
Dydd Iau 7 Mawrth 2019

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref
Disgrifiad
Today (7/3/2019), The Wales School for Social Care Research and The Gwent Regional Partnership Team launched an interactive event that brings together home carers from across Gwent and beyond to celebrate the innovation, commitment and good practice of care staff through the sharing of stories and magic moments.
Dydd Mercher 6 Mawrth 2019

Help Friends of The British with hedge planting this weekend

Help Friends of The British with hedge planting this weekend
Disgrifiad
Can you spare an hour or two on Saturday 09 March to help the Friends of The British with hedge planting?

Cyngor yn cymeradwyo cyllideb 2019/20

Disgrifiad
Mae cynghorwyr Torfaen wedi cymeradwyo cyllideb net gwerth £176 miliwn sy'n parhau i fuddsoddi yn ei flaenoriaethau corfforaethol, a'u diogelu, sef ysgolion, gwasanaethau i drigolion diamddiffyn a glanhau a gwyrddu'r fwrdeistref.

Torfaen yn paratoi am wanwyn glân trwy lanhau ymylon ffordd yr A4042

Torfaen yn paratoi am wanwyn glân trwy lanhau ymylon ffordd yr A4042
Disgrifiad
Mae'r cyngor wedi dechrau paratoi ar gyfer ei drydydd Gwanwyn Glân sy'n dechrau ar ddydd Gwener 22 Mawrth ac sy'n mynd ymlaen tan ddydd Mawrth 23 Ebrill. Bydd Gwanwyn Glân Torfaen yn cyd-fynd ag ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Cymru Cadwch Gymru'n Daclus.
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019

Adolygiad gorsafoedd pleidleisio

Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn adolygu'r holl ardaloedd pleidleisio a mannau pleidleisio yn Nhorfaen.

Angen miloedd yn fwy o weithwyr gofal yng nghymru erbyn 2030

Angen miloedd yn fwy o weithwyr gofal yng nghymru erbyn 2030
Disgrifiad
Bydd angen miloedd yn fwy o bobl i weithio mewn rolau gofalu gydag oedolion a phlant yng Nghymru erbyn 2030 er mwyn bodloni'r galw cynyddol am wasanaethau gofal a darparu cymorth i gymunedau ledled y wlad.

Menter lles newydd wedi'i anelu at deuluoedd yn cael ei lansio yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn gweithio mewn partneriaeth ag Adran Datblygu Chwaraeon Torfaen a Theuluoedd yn Gyntaf i gyflwyno cyfres o sesiynau iechyd a lles i deuluoedd yn Nhorfaen.
Dydd Llun 4 Mawrth 2019

Wythnos Prentisiaethau Cymru 2019 – Chi Piau Hi!

Wythnos Prentisiaethau Cymru 2019 – Chi Piau Hi!
Disgrifiad
Mae Hyfforddiant Torfaen yn annog busnesau i groesawu prentisiaid fel rhan o ddathliad cenedlaethol i werthfawrogi gwerth prentisiaid.
Dydd Gwener 1 Mawrth 2019

Hwyl yn yr haul

Hwyl yn yr haul
Disgrifiad
Over the half term period, Torfaen Play Service provided a wide range of free play related activities for children and young people.
Dydd Iau 28 Chwefror 2019

Nodyn Atgoffa - Polisi newydd ar ddidoli bagiau yn dod i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Nodyn Atgoffa - Polisi newydd ar ddidoli bagiau yn dod i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref
Dydd Mercher 27 Chwefror 2019

One2One Mortgage Solutions yn agor yng nghanol tref Pont-y-pŵl

One2One Mortgage Solutions yn agor yng nghanol tref Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Ar ddydd Llun agorodd One2One Mortgage Solutions eu drysau yng nghanol tref Pont-y-pŵl.

Gosod dwy fainc coffa ym maes parcio Abersychan i gofio'r meirw

Gosod dwy fainc coffa ym maes parcio Abersychan i gofio'r meirw
Disgrifiad
Gosod dwy fainc coffa ym maes parcio Abersychan i gofio'r meirw.
Dydd Mawrth 26 Chwefror 2019

Taith Bws Diogelwch Seibr Cymru |

Taith Bws Diogelwch Seibr Cymru |
Disgrifiad
Bydd pwysigrwydd seibr-ddiogelwch a'r bygythiadau i fusnesau ac unigolion yn cael ei amlygu ym mis Mawrth wrth i fws gwybodaeth seibr arbennig deithio o gwmpas y 22 awdurdod unedol yng Nghymru.
Dydd Iau 21 Chwefror 2019

Cynlluniau canolfan gelf ar gyfer cyn-ysgol yn cael eu cymeradwyo

Disgrifiad
Mae cynlluniau i drawsnewid hen adeilad Ysgol Gynradd Victoria i greu canolfan celfyddydau cymunedol a hwb ar gyfer rhaglen gydweithredu gwasanaethau plant wedi cael eu cymeradwyo gan gynghorwyr.

Dewch i gwrdd â'r dinosoriaid am ddim ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn ystod hanner tymor Chwefror

Dewch i gwrdd â'r dinosoriaid am ddim ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn ystod hanner tymor Chwefror
Disgrifiad
Dewch i gwrdd â Ronnie'r T-Rex a'i ffrindiau ar ddydd Iau 28 Chwefror ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.

Benthyciadau Newydd i helpu i wella cartrefi

Benthyciadau Newydd i helpu i wella cartrefi
Disgrifiad
Yr wythnos hon (dydd Mawrth, 19 Chwefror) cymeradwyodd pwyllgor cabinet cyngor Torfaen y cam i gyflwyno Benthyciad Arbrisiant Eiddo (BAE) i ddarparu cymorth ariannol i berchnogion tai yn y fwrdeistref.
Dydd Llun 18 Chwefror 2019

Gwnewch wahaniaeth, gwirfoddolwch gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen

Gwnewch wahaniaeth, gwirfoddolwch gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Torfaen Play and Short Break Service is now recruiting new Play Volunteers and Play Helpers for Summer Play schemes in both Torfaen and Monmouthshire.

Ymchwiliad yn lansio ymgyrch deledu genedlaethol i'r Truth Project

Disgrifiad
Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i mewn i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi lansio ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus ar y teledu er mwyn sicrhau bod dioddefwyr a goroeswyr camdriniaeth rywiol yn cael y cyfle i gael eu clywed gan y Truth Project.
Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019

Pobl ifanc yn cael eu hannog i fod yn greadigol gyda chyllid 'Tyfu'n Wyllt'

Disgrifiad
Mae pobl ifanc rhwng 14 a 25 mlwydd oed ar draws y wlad yn cael y cyfle i ymgeisio am £500 i arwain prosiect sy'n dathlu blodau gwyllt a ffyngau brodorol y DU mewn ffyrdd diddorol a chyffrous.

High Street Siop Gemwaith Stryd Fawr yn Derbyn Dirwy am Gamarwain Cwsmeriaid

Disgrifiad
The owner of high street jeweller H Samuel has been fined £60,000 after admitting misleading customers about price information presented on its website.
Dydd Gwener 8 Chwefror 2019

Cyngor ar goginio pryd sant ffolant sy'n ystyried alergeddau

Cyngor ar goginio pryd sant ffolant sy'n ystyried alergeddau
Disgrifiad
Gall coginio i bartner sydd ag alergedd bwyd ymddangos fel tasg frawychus, yn arbennig ar adeg ramantus fel Dydd Sant Ffolant, pan fyddwch chi eisiau i bob dim fod yn iawn a dydych chi ddim am i bethau fynd o'u lle!
Dydd Llun 4 Chwefror 2019

Cyngor yn rhoi technoleg newydd mewn gofal cymdeithasol ar brawf

Disgrifiad
The Lifeline service in Torfaen is currently trialling the use of new smart technology in order to support the most vulnerable people across the borough to overcome the challenges they face daily.
Dydd Iau 31 Ionawr 2019

Polisi newydd ar ddidoli bagiau yn dod i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Ddydd Llun 4 Mawrth bydd polisi newydd ar ddidoli bagiau yn dod i rym yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC) fel rhan o gynlluniau'r cyngor i leihau swm y cynhyrchion ailgylchadwy y mae angen gwaredu arnynt.
Dydd Mercher 30 Ionawr 2019

Capel Bethlehem yn derbyn buddsoddiad o £300,000

Capel Bethlehem yn derbyn buddsoddiad o £300,000
Disgrifiad
Bydd capel rhestredig Gradd II ym Mlaenafon yn cael ei drawsnewid yn ganolfan gymunedol, diolch i fuddsoddiad o £303k.
Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n lansio cylchlythyr

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n lansio cylchlythyr
Disgrifiad
The Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, has launched a new e-newsletter.
Dydd Llun 28 Ionawr 2019

Ysgol Fusnes Sbonc yn dod i Dorfaen

Ysgol Fusnes Sbonc yn dod i Dorfaen
Disgrifiad
Mae cyfle i bobl newid eu bywydau am byth trwy ddysgu sut i ddechrau eu busnesau nhw'u hunain gyda'r nesaf peth i ddim ar wahân i frwdfrydedd a phenderfyniad ar gael yn Ysgol Fusnes Sbonc Torfaen rhwng 11eg – 13eg Chwefror 2019
Dydd Mawrth 22 Ionawr 2019

Torfaen yn cyhoeddi her arloesedd digidol mewn gofal cymdeithasol

Torfaen yn cyhoeddi her arloesedd digidol mewn gofal cymdeithasol
Disgrifiad
Technology businesses will be invited to develop solutions that could transform adult social care services in Torfaen and potentially world-wide, after the council successful secured £1.25 million from a UK Government digital innovation fund.

Pensiynwr yn cael ei ddal yn gwerthu sigaréts anghyfreithlon

Pensiynwr yn cael ei ddal yn gwerthu sigaréts anghyfreithlon
Disgrifiad
Mae pensiynwr o Dorfaen wedi derbyn dirwy o dros £200 a chymerwyd ymaith £2,000 ar ôl iddo bledio'n euog i werthu sigaréts anghyfreithlon mewn tafarndai yn ardal Cwmbrân

Cyngor Torfaen yn erlyn busnes bwyd yng Nghwmbrân

Cyngor Torfaen yn erlyn busnes bwyd yng Nghwmbrân
Disgrifiad
On Friday 11 January 2019 Rashid Iqbal, director of a company running Premier Stores from 15 Edlogan Square, Croesyceiliog, Cwmbran, has been successfully prosecuted by Torfaen Council
Dydd Gwener 18 Ionawr 2019

Torfaen i elwa o arian Lleoedd Diogel

Torfaen i elwa o arian Lleoedd Diogel
Disgrifiad
Mae Sefydliad Lleoedd Diogel wedi derbyn £50,000 o arian y Loteri Genedlaethol i ehangu Rhwydwaith Cenedlaethol Lleoedd Diogel ar draws y DU
Dydd Iau 17 Ionawr 2019

Dyfarnu statws Cyfeillion Dementia i Gymdeithas Adeiladu Nationwide

Dyfarnu statws Cyfeillion Dementia i Gymdeithas Adeiladu Nationwide
Disgrifiad
Cymdeithas Adeiladu Nationwide ym Mhont-y-pŵl yw un o'r sefydliadau diweddaraf yn Nhorfaen i ennill eu statws 'Gweithio Tuag at Fod yn Gyfeillion Dementia'.
Dydd Mawrth 15 Ionawr 2019

Mae angen eich barn am y cynigion i ad-drefnu Ysgol Gyfun Gwynllyw

Disgrifiad
Ddydd Llun 14 Ionawr, fe gychwynnodd Cyngor Torfaen ymgynghoriad statudol ar y cynigion i ymestyn ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gyfun Gwynllyw.
Dydd Iau 10 Ionawr 2019

Ymgynghoriad ar brydles y cae rygbi

Ymgynghoriad ar brydles y cae rygbi
Disgrifiad
A consultation on the future management of the rugby ground within Pontypool Park is now open.

Dosbarth Dysgu Oedolion Torfaen yn cyfrannu at Astudiaeth y DU ar gyfer Darllen Cyfoes mewn Oedolion

Dosbarth Dysgu Oedolion Torfaen yn cyfrannu at Astudiaeth y DU ar gyfer Darllen Cyfoes mewn Oedolion
Disgrifiad
Torfaen Adult Community Learning's Essential Skills Communications class has been a part of a growing study headed by University College London about 'Reading Aloud in Britain Today'.
Dydd Mercher 9 Ionawr 2019

Sesiynau newydd Chwarae Torfaen yn llwyddiant yn y Flwyddyn Newydd

Sesiynau newydd Chwarae Torfaen yn llwyddiant yn y Flwyddyn Newydd
Disgrifiad
Dechreuodd Gwasanaeth Chwarae Torfaen 2019 trwy wneud yr hyn maen nhw'n ei wneud orau, sef cynnig sesiynau chwarae a chefnogaeth am ddim i blant ar draws Torfaen.
Arddangos 301 i 400 o 1000
Blaenorol 2 3 4 5 6 Nesaf

Cadw Cyswllt