Hamdden Parciau a Digwyddiadau

Dydd Mawrth 8 Medi 2020

Bydd £50,000 gan y Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru yn helpu darpariaeth peillwyr yn Nhorfaen a Blaenau Gwent

Disgrifiad
Ymylon ffyrdd yn Nhorfaen a Blaenau Gwent i elwa o Gronfa Treftadaeth y Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru
Dydd Mawrth 25 Awst 2020

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn raddol

Disgrifiad
Bydd y cyfleusterau yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor yn raddol o ddechrau mis Medi.
Dydd Iau 16 Gorffennaf 2020

Mannau chwarae plant i ailagor yn Nhorfaen erbyn 3 Awst

Disgrifiad
Yn dilyn cyhoeddiadau diweddar y Gweinidog ynglŷn â mannau chwarae plant, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gweithio'n galed i wneud y mannau yma'n ddiogel ac yn barod i blant...
Dydd Iau 9 Gorffennaf 2020

Toiledau ym mharciau Torfaen i agor yfory

Disgrifiad
Bydd toiledau wrth Lyn Cychod Cwmbrân ac ym Mharc Pont-y-pŵl ar agor yfory at ddefnydd y cyhoedd (Dydd Gwener 10fed Gorffennaf).
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

DYDDIAD CAU ESTYNEDIG Pecynnau 'Bywyd Gwyllt a Lles' ar gael i staff y GIG fel rhan o gynllun Bywyd Gwyllt Trefol newydd

Disgrifiad
Torfaen County Borough Council, along with partner organisations will be leading a new Urban Biodiversity project called 'An Urban Buzz'...
Dydd Gwener 12 Mehefin 2020

Pecynnau 'Bywyd Gwyllt a Lles' ar gael i staff y GIG fel rhan o gynllun Bywyd Gwyllt Trefol newydd

Disgrifiad
Torfaen County Borough Council, along with partner organisations will be leading a new Urban Biodiversity project called 'An Urban Buzz'...
Dydd Mawrth 9 Mehefin 2020

Pedwar man parcio yn Nhorfaen i ailagor ddydd Iau

Disgrifiad
O ganlyniad i gyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru sy'n llacio rhai o gyfyngiadau Covid-19....
Dydd Iau 28 Mai 2020

Yn ystod Wythnos Natur eleni cysylltwch â natur ar drothwy'r drws

Yn ystod Wythnos Natur eleni cysylltwch â natur ar drothwy'r drws
Disgrifiad
To get the week off to a bumper start, join us for the Big Garden BioBlitz on May 30th! Open to all, fun and free, simply go out and spot nature in your garden or from your window!
Dydd Gwener 15 Mai 2020

Amserlen torri gwair lawn i ailddechrau

Disgrifiad
Ddydd Llun 18 Mai, bydd gwasanaeth torri gwair llawn y cyngor o amgylch y fwrdeistref yn ailddechrau wrth i lefelau staffio ddychwelyd i normal.
Dydd Iau 14 Mai 2020

Gwaharddiad dros dro ar bysgota yn Llyn Cychod Cwmbrân

Disgrifiad
Gwaharddiad dros dro ar bysgota yn Llyn Cychod Cwmbrân...
Dydd Mercher 29 Ebrill 2020

Cwtogi ar dorri porfa yn y fwrdeistref

Cwtogi ar dorri porfa yn y fwrdeistref
Disgrifiad
Mae staff yr awdurdod lleol dan bwysau sylweddol oherwydd COVID-19 a bu'n rhaid blaenoriaethu rhai gwasanaethau dros eraill. Efallai eich bod wedi sylwi mai un o'r pethau o ganlyniad i hyn yw gohirio torri porfa.
Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020

Gadewch i rannau o'ch gardd fynd yn wyllt a bydd natur yn diolch i chi

Gadewch i rannau o'ch gardd fynd yn wyllt a bydd natur yn diolch i chi
Disgrifiad
I'r rhai ohonoch sy'n gadael i'ch gardd, neu rannau ohoni, fynd yn wyllt ar y funud, ydych chi wedi gweld unrhyw blanhigion newydd a diddorol yn tyfu?
Dydd Mercher 22 Ebrill 2020

Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Covid-19

Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Covid-19
Disgrifiad
The government's priority is to save lives and the best way to protect yourself and others from illness is to stay at home.

Perchnogion anifeiliaid anwes yn cael eu cynghori i fod yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw

Perchnogion anifeiliaid anwes yn cael eu cynghori i fod yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw
Disgrifiad
Torfaen council is reminding pet owners to act responsibly and keep dogs on leads at all times when walking near livestock.
Dydd Gwener 28 Chwefror 2020

Disgyblion yn mynd amdani mewn gŵyl bêl-droed leol

Disgyblion yn mynd amdani mewn gŵyl bêl-droed leol
Disgrifiad
Mae pêl-droed i ferched yn cynyddu'n sylweddol yn Nhorfaen, gyda chlybiau lleol yn croesawu'r cynnydd yn nifer y merched sy'n cofrestru i gymryd rhan yn y gamp.
Dydd Mercher 26 Chwefror 2020

Lansio ymgyrch 'Dyn Gwell' Torfaen yn Ebrill

Lansio ymgyrch 'Dyn Gwell' Torfaen yn Ebrill
Disgrifiad
Mae Datblygu Chwaraeon Torfaen, ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, ar fin lansio ymgyrch newydd i dargedu iechyd corfforol a lles meddyliol dynion.
Dydd Gwener 21 Chwefror 2020

Ni wnaeth Storm Dennis darfu ar y chwarae

Ni wnaeth Storm Dennis darfu ar y chwarae
Disgrifiad
Yn ystod hanner tymor, fe wnaeth dros 500 o blant a phobl ifanc fynychu chynlluniau chwarae ar draws y fwrdeistref.
Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Digwyddiad Gwybodaeth Tanffordd Pentre' Uchaf

Disgrifiad
Mae'r cyngor a phartneriaid yn cynnal digwyddiad gwybodaeth ddydd Iau 23 Ionawr 2020 yn Ysgol Gynradd Maendy, rhwng 3pm a 7pm i roi gwybod i drigolion am newidiadau arfaethedig i'r llwybr i gerddwyr rhwng Pentre' Uchaf a Chanol Tref Cwmbrân.
Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019

Dros 540 o drigolion yn mynychu Ffair Nadolig

Dros 540 o drigolion yn mynychu Ffair Nadolig
Disgrifiad
Last Friday, Torfaen Welfare Reform Action Group hosted its first ever Thrifty Christmas Fayre at the Congress Theatre in Cwmbran.
Dydd Llun 25 Tachwedd 2019

Diolch i wirfoddolwyr amgylcheddol am eu gwaith caled

Diolch i wirfoddolwyr amgylcheddol am eu gwaith caled
Disgrifiad
Wythnos diwethaf (nos Iau 21ain Tachwedd) rhoddwyd diolch i wirfoddolwyr amgylcheddol sy'n gweithio gyda'r cyngor i gadw Torfaen yn lân a gwyrdd mewn digwyddiad gwerthfawrogi.
Dydd Iau 21 Tachwedd 2019

Ymunwch â ni am noson o ddathliadau yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon

Ymunwch â ni am noson o ddathliadau yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Ymunwch â ni am noson o ddathliadau yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon ar ddydd Iau 28ain Tachwedd 2019 rhwng 6-8:30pm.
Dydd Mawrth 29 Hydref 2019

Hen Gastanwydden Pont-y-pŵl yn cael ei choroni fel Coeden y Flwyddyn Cymru 2019

Hen Gastanwydden Pont-y-pŵl yn cael ei choroni fel Coeden y Flwyddyn Cymru 2019
Disgrifiad
A 400-year old sweet chestnut tree in Pontypool Park has been crowned as Wales' 2019 Tree of the Year. The results were announced on Wednesday (23rd October) at a ceremony at the Pierhead Building at the Senedd, hosted by John Griffiths AM.
Dydd Iau 10 Hydref 2019

Dros 130 o blant yn cymryd rhan yng nghwpan plant y Gynghrair Bêl-droed yn Stadiwm Cwmbrân

Dros 130 o blant yn cymryd rhan yng nghwpan plant y Gynghrair Bêl-droed yn Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Mae dros 130 o blant o ysgolion ar draws Torfaen wedi cymryd rhan mewn gemau rhagbrofol Torfaen yng nghwpan plant Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr yn Stadiwm Cwmbrân.
Dydd Mercher 7 Awst 2019

Ydych chi awydd bod yn hyrwyddwr amgylcheddol?

Ydych chi awydd bod yn hyrwyddwr amgylcheddol?
Disgrifiad
Os ydych chi am gael profiad ymarferol o helpu'r amgylchedd gyda chyfle i gwrdd â ffrindiau newydd, yna mae gennym y grŵp i chi. Mae grŵp Torfaen: Glanach Gwyrddach yn gweithio gyda'i gilydd i gasglu sbwriel ar hyd a lled y fwrdeistref a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau fel Cadw Cymru'n Daclus.
Dydd Iau 25 Gorffennaf 2019

Sesiynau coginio Caru Bwyd Casáu Gwastraff rhyngweithiol i'r teulu AM DDIM

Sesiynau coginio Caru Bwyd Casáu Gwastraff rhyngweithiol i'r teulu AM DDIM
Disgrifiad
Dewch i ymuno â'r tîm gwastraff ac ailgylchu ar ddydd Iau 1 a dydd Iau 22 Awst ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl rhwng 10:30am – 3pm lle byddant yn darparu sesiynau coginio rhyngweithiol am ddim i deuluoedd.
Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019

CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol

CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol
Disgrifiad
Mae Cadw Cymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – nod rhyngwladol i barc neu fan gwyrdd o ansawdd.
Dydd Iau 13 Mehefin 2019

Cau Ffyrdd ar Gyfer Ras 10k Mic Morris Torfaen

Disgrifiad
Bydd ras flynyddol 10k Mic Morris Torfaen eleni yn digwydd ar ddydd Sul, 14 Gorffennaf, gyda chau ffyrdd mewn grym o 8am tan 11:30am.
Dydd Iau 6 Mehefin 2019

Mynediad am ddim i Wirfoddolwyr Mic Morris

Mynediad am ddim i Wirfoddolwyr Mic Morris
Disgrifiad
Fedrwch chi sbario ychydig o oriau i helpu rhedwyr yn Ras 10k Torfaen Mic Morris eleni?
Dydd Iau 30 Mai 2019

Digwyddiadau am ddim i ddathlu natur yn ei holl ogoniant yn ystod Wythnos Natur Cymru

Digwyddiadau am ddim i ddathlu natur yn ei holl ogoniant yn ystod Wythnos Natur Cymru
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, yn ystod Wythnos Natur Cymru, bydd Partneriaeth Natur Leol Blaenau Gwent a Thorfaen yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau am ddim i ddathlu natur.
Dydd Mercher 15 Mai 2019

Mae Sustrans eich angen chi - cofrestrwch ar gyfer gweithdy Llwybr Darganfod

Mae Sustrans eich angen chi - cofrestrwch ar gyfer gweithdy Llwybr Darganfod
Disgrifiad
Mae Sustrans yn gweithio i gysylltu gyda rhanddeiliaid lleol i adnabod blaenoriaethau ar gyfer gwella'r Llwybr Darganfod, sy'n llwybr cylchol heb draffig sy'n rhedeg o'r Fenni i Bont-y-pŵl ar hyd llwybr NCN 49 (camlas Sir Fynwy a Brycheiniog), yna i'r gogledd i Frynmawr ar hyd llwybr NCN 492 ac yn ôl i'r Fenni trwy Geunant Clydach ar hyd y llwybr 46
Dydd Mercher 8 Mai 2019

30 Diwrnod Gwyllt

30 Diwrnod Gwyllt
Disgrifiad
Y mis Mehefin hwn, mae'r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt yn eich herio i wneud rhywbeth gwyllt bob dydd. 30 Gweithred Wyllt ar Hap.
Dydd Gwener 26 Ebrill 2019

Helpu i lunio dyfodol gwirfoddoli amgylcheddol yn Nhorfaen

Helpu i lunio dyfodol gwirfoddoli amgylcheddol yn Nhorfaen
Disgrifiad
Hoffai'r cyngor wahodd holl grwpiau gwirfoddoli amgylcheddol hen a newydd yn Nhorfaen i weithdy ar ddydd Sadwrn 11 Mai rhwng 10am-12pm yng Nghanolfan Byw'n Egnïol Pont-y-pŵl.
Dydd Mercher 6 Mawrth 2019

Help Friends of The British with hedge planting this weekend

Help Friends of The British with hedge planting this weekend
Disgrifiad
Can you spare an hour or two on Saturday 09 March to help the Friends of The British with hedge planting?

Torfaen yn paratoi am wanwyn glân trwy lanhau ymylon ffordd yr A4042

Torfaen yn paratoi am wanwyn glân trwy lanhau ymylon ffordd yr A4042
Disgrifiad
Mae'r cyngor wedi dechrau paratoi ar gyfer ei drydydd Gwanwyn Glân sy'n dechrau ar ddydd Gwener 22 Mawrth ac sy'n mynd ymlaen tan ddydd Mawrth 23 Ebrill. Bydd Gwanwyn Glân Torfaen yn cyd-fynd ag ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Cymru Cadwch Gymru'n Daclus.
Dydd Iau 21 Chwefror 2019

Dewch i gwrdd â'r dinosoriaid am ddim ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn ystod hanner tymor Chwefror

Dewch i gwrdd â'r dinosoriaid am ddim ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn ystod hanner tymor Chwefror
Disgrifiad
Dewch i gwrdd â Ronnie'r T-Rex a'i ffrindiau ar ddydd Iau 28 Chwefror ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.
Dydd Iau 10 Ionawr 2019

Ymgynghoriad ar brydles y cae rygbi

Ymgynghoriad ar brydles y cae rygbi
Disgrifiad
A consultation on the future management of the rugby ground within Pontypool Park is now open.
Dydd Llun 3 Rhagfyr 2018

Diweddariad - Gwelliannau Parc Pontnewydd

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi sicrhau cyllid drwy Driongl Antur Sir Fynwy ac Aberhonddu i ymgymryd â gwelliannau i'r llwybrau, mannau agored, cysylltiadau i'r gamlas a'r rhwydwaith beicio cenedlaethol yn y parc.
Dydd Mawrth 27 Tachwedd 2018

Paratoadau'r gwanwyn ym Mharc Pontnewydd

Disgrifiad
Bydd cyfres o ddigwyddiadau ym Mharc Pontnewydd i helpu i gynnal ei olwg.
Dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018

Cynlluniau chwarae yn dod â phlant at ei gilydd dros hanner tymor

Disgrifiad
Mae dros 300 o blant wedi mynychu cynlluniau chwarae yn Nhorfaen dros gyfnod hanner tymor, gyda dros 80 o wirfoddolwyr hyfforddedig yn rhoi o'u hamser i gefnogi'r cynllun.
Dydd Mawrth 30 Hydref 2018

Helpu i ddylunio meinciau Teithwyr Drwy Amser Blaenafon

Helpu i ddylunio meinciau Teithwyr Drwy Amser Blaenafon
Disgrifiad
Gwahoddir trigolion i helpu i ddylunio meinciau teithio drwy amser a fydd yn defnyddio realiti rhithwir i ail-greu golygfeydd a synau Blaenafon yn y 19eg ganrif.

Digwyddiad Calan Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Ymwelodd cannoedd o bobl â Phont-y-pŵl ar gyfer digwyddiad Nos Calan ar ddydd Sadwrn.
Dydd Mercher 24 Hydref 2018

Hwyl Calan Gaeaf ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Hwyl Calan Gaeaf ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Bydd Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn llawn gwrachod a dewiniaid ar ddydd Sadwrn 27 Hydref ar gyfer digwyddiad Calan Gaeaf Harry Potter.
Dydd Mawrth 23 Hydref 2018

Paned a Sgwrs' yn lansio yn y Fferm

Paned a Sgwrs' yn lansio yn y Fferm
Disgrifiad
Bydd grŵp newydd sy'n ceisio taclo unigrwydd trwy ddod â chenedlaethau gwahanol at ei gilydd ar gyfer paned a sgwrs yn lansio yng Nghwmbrân.
Dydd Gwener 5 Hydref 2018

Enwebwch arwr chwaraeon Torfaen

Enwebwch arwr chwaraeon Torfaen
Disgrifiad
Mae Datblygu Chwaraeon Torfaen yn partneru gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen i lansio 'Gwobrau Arwyr Chwaraeon Torfaen' am y tro cyntaf eleni.
Dydd Gwener 28 Medi 2018

Digwyddiad bwyd blasus yn dathlu cynnyrch lleol

Digwyddiad bwyd blasus yn dathlu cynnyrch lleol
Disgrifiad
Bydd cyfle i ddathlu cynnyrch lleol ar ddydd Iau 4 Hydref ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.
Dydd Iau 27 Medi 2018

Mwy na 180 o blant yn cymryd rhan yng nghwpan y plant EFL yn Stadiwm Cwmbrân

Mwy na 180 o blant yn cymryd rhan yng nghwpan y plant EFL yn Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Cymerodd mwy na 180 o blant o ysgolion ledled Torfaen ran yng nghwpan flynyddol plant yr EFL (Cynghrair Bêl-droed Lloegr) yn Stadiwm Cwmbrân heddiw.
Dydd Mawrth 25 Medi 2018

Arddangosfeydd Tân Gwyllt – cofrestrwch a chadwch yn ddiogel

Arddangosfeydd Tân Gwyllt – cofrestrwch a chadwch yn ddiogel
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn i unrhyw un sy'n trefnu arddangosfeydd tân gwyllt y mis Tachwedd yma i gofrestru eu digwyddiadau i dderbyn cyngor am ddim ar ddiogelwch.
Dydd Mawrth 18 Medi 2018

Gweithwyr chwarae'n helpu i greu llwybrau mwy diogel mewn cymunedau

Disgrifiad
Mae gweithwyr chwarae a gwirfoddolwyr chwarae cyngor Torfaen wedi dod at ei gilydd i wella ardaloedd yng Nghwmbrân er lles plant lleol.
Dydd Iau 13 Medi 2018

Para-nofiwr 16 oed yn cael aur, arian ac efydd

Para-nofiwr 16 oed yn cael aur, arian ac efydd
Disgrifiad
Mae Dylan Broom, 16 oed o Abersychan wedi cynrychioli Nofio Cymru yng ngemau Cenedlaethol Prydain dros yr haf ac enillodd medal arian yn y 200m Dull Rhydd (S14) a medal efydd yn y ras Gymysg Unigol 200m (SM14) yn ei gystadleuaeth gyntaf fel oedolyn.
Dydd Gwener 31 Awst 2018

Gwirfoddolwch i gefnogi athletwyr ifanc Torfaen

Gwirfoddolwch i gefnogi athletwyr ifanc Torfaen
Disgrifiad
Bydd ras flynyddol Mic Morris yn digwydd ar ddydd Sul 16 Medi er budd Ymddiriedolaeth Mic Morris, cronfa a sefydlwyd gan Heddlu Gwent a Chyngor Torfaen i godi arian i gefnogi athletwyr ifanc yn y fwrdeistref.

Galw am redwyr a gwirfoddolwyr

Galw am redwyr a gwirfoddolwyr
Disgrifiad
Dechreuodd parkrun iau Pont-y-pŵl nôl yn 2014 ac fe'i cynhelir bob bore Sul ym Mharc Pont-y-pŵl am 9am.
Dydd Iau 30 Awst 2018

Dewch i sioe deuluol flynyddol Fferm Greenmeadow

Disgrifiad
Dyma rhai o'r categorïau a fydd yn cael eu beirniadu yn Sioe Garddwriaethol a Chrefft Fferm Gymunedol Greenmeadow a fydd yn digwydd ar ddydd Sul, 9 Medi o 10am tan 5pm.
Dydd Mercher 29 Awst 2018

Marchnad Dan Do yn croesawu masnachwyr arobryn ar gyfer Dydd Iau Bwyd Blasus

Marchnad Dan Do yn croesawu masnachwyr arobryn ar gyfer Dydd Iau Bwyd Blasus
Disgrifiad
Bydd cynnyrch Cymreig arobryn ar werth ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar ddydd Iau 6 Medi ar gyfer dydd Iau Bwyd Blasus misol y farchnad.
Dydd Gwener 24 Awst 2018

Dathlu ymhlith gweithwyr chwarae a gwirfoddolwyr

Dathlu ymhlith gweithwyr chwarae a gwirfoddolwyr
Disgrifiad
Mae mwy na 280 o weithwyr chwarae a gwirfoddolwyr wedi dathlu diwedd y cynlluniau haf prysuraf erioed ar draws Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

Pont newydd yn creu cysylltiad diogel i gerdded ym Mharc Pont-y-pŵl

Pont newydd yn creu cysylltiad diogel i gerdded ym Mharc Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae pont newydd i gerddwyr wedi ei gosod ym Mharc Pont-y-pŵl, gan greu cyswllt mwy diogel rhwng y maes parcio a'r parc ei hun.
Dydd Mercher 8 Awst 2018

Beiciwr talentog o Dorfaen yn cychwyn ar y llwyfan rhyngwladol

Beiciwr talentog o Dorfaen yn cychwyn ar y llwyfan rhyngwladol
Disgrifiad
Mae Zach Bridges, 17 oed, o Gwmbrân, mabolgampwr noddedig elît cyntaf Torfaen, ar fin ymddangos ar y llwyfan rhyngwladol ar ôl cael ei ddewis i gynrychioli Prydain ym Mhencampwriaethau Seiclo Trac Iau'r Byd fis nesaf.
Dydd Mawrth 7 Awst 2018

Llwybr newydd ffyrdd-ar-gau wedi ei datgelu ar gyfer elusen 10k

Llwybr newydd ffyrdd-ar-gau wedi ei datgelu ar gyfer elusen 10k
Disgrifiad
Mae llwybr newydd ffyrdd-ar-gau wedi ei gyhoeddi ar gyfer y Mic Morris Torfaen 10k sy'n digwydd ar ddydd Sul 16 Medi.
Dydd Mawrth 31 Gorffennaf 2018

Hwyl deinosoraidd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Hwyl deinosoraidd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Dewch i gwrdd â Percy'r Parasaurolophus a'i ffrindiau ar ddydd Iau, 2 Awst ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.
Dydd Iau 19 Gorffennaf 2018

Cau Parc Sandybrook oherwydd fandaliaeth

Cau Parc Sandybrook oherwydd fandaliaeth
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi cau lle chwarae'r plant ym Mharc Sandybrook yng Nghwmbrân ar ôl i fandaliaid achosi gwerth tua £3,200 o ddifrod.
Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2018

Cwblhau gwaith adnewyddu cofgolofn Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae cofgolofn Pont-y-pŵl, rhestredig gradd II, wedi ei hadnewyddu ar ôl prosiect a arweiniwyd gan Grŵp Cofgolofn Pont-y-pŵl a chyngor Torfaen.

Parciau Torfaen yn chwifio'r faner werdd

Parciau Torfaen yn chwifio'r faner werdd
Disgrifiad
Mae pedwar o barciau Torfaen wedi cael Gwobr y Faner Werdd am flwyddyn arall.
Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Prosiect 'Symud i Fyny'

Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae ac Egwyl Fer Torfaen a'r Gwasanaeth Cwnsela yn arwain ar brosiect newydd yr haf hwn a fydd yn cefnogi disgyblion yn symud o ysgolion cynradd i ysgol uwchradd, drwy chwarae rhan mewn gweithgareddau meithrin timau a rhai sy'n seiliedig ar bynciau penodol.
Dydd Llun 16 Gorffennaf 2018

Canolfan antur yn dathlu adnoddau naturiol a threftadaeth y Cymoedd

Canolfan antur yn dathlu adnoddau naturiol a threftadaeth y Cymoedd
Disgrifiad
Mae prosiect gwerth £4 miliwn ar gyfer trawsnewid camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn ganolfan antur wedi derbyn cyllid gan yr UE. Ymwelodd y Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, â basn camlas Pantymoile, Pont-y-pŵl, yr wythnos hon er mwyn cyfarfod â phartneriaid y prosiect a gweld y cynlluniau.
Dydd Gwener 13 Gorffennaf 2018

Byrbrydau Iach am Ddim ar bob Cynllun Chwarae'r Haf yn Nhorfaen

Byrbrydau Iach am Ddim ar bob Cynllun Chwarae'r Haf yn Nhorfaen
Disgrifiad
Bydd plant sy'n mynychu cynlluniau chwarae Torfaen yr haf hwn yn cael byrbrydau iach am ddim a 'milltir y dydd' fel rhan o ymgyrch i gynyddu gweithgaredd corfforol a lles mewn pobl ifanc.
Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 2018

Popty poblogaidd i gynnal te'r prynhawn

Popty poblogaidd i gynnal te'r prynhawn
Disgrifiad
Mae popty poblogaidd ym Mhont-y-pŵl yn cynnal te'r prynhawn ym Marchnad dan Do Pont-y-pŵl ar ddydd Sadwrn 21 Gorffennaf o 4:30pm.
Dydd Llun 9 Gorffennaf 2018

Byddwch yn barod ar gyfer y Parti yn y Parc ym Mhont-y-pŵl y penwythnos yma

Byddwch yn barod ar gyfer y Parti yn y Parc ym Mhont-y-pŵl y penwythnos yma
Disgrifiad
Bydd y Parti yn y Parc yn digwydd dydd Sadwrn yma, 14 Gorffennaf o 11am tan 5pm ym Mharc Pont-y-pŵl.
Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018

Mae Youth Youth Torfaen yn cynnig rhaglen gweithgareddau haf adrenalin

Mae Youth Youth Torfaen yn cynnig rhaglen gweithgareddau haf adrenalin
Disgrifiad
Yn dilyn llwyddiant rhaglen haf llynedd, mae Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau trwy Dorfaen yn ystod cyfnod gwyliau'r haf.
Dydd Mercher 4 Gorffennaf 2018

Miloedd i gymryd rhan yn ras 10k Torfaen fis Medi!

Miloedd i gymryd rhan yn ras 10k Torfaen fis Medi!
Disgrifiad
Bydd ras flynyddol 10 cilometr Mic Morris yn Nhorfaen yn digwydd eleni ar ddydd Sul, 16 Medi, 2018.
Dydd Llun 25 Mehefin 2018

Diwrnod Treftadaeth y Byd ym Mlaenafon y penwythnos yma

Diwrnod Treftadaeth y Byd ym Mlaenafon y penwythnos yma
Disgrifiad
Bydd Diwrnod Treftadaeth y Byd, Blaenafon yn digwydd yn nhref Blaenafon ar ddydd Sadwrn 30 Mehefin rhwng 11am a 4pm.
Dydd Mercher 20 Mehefin 2018

Plant yn paratoi am Orymdaith y Diwrnod Treftadaeth

Plant yn paratoi am Orymdaith y Diwrnod Treftadaeth
Disgrifiad
Mae plant o Ysgol Gynradd Treftadaeth Blaenafon wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer gorymdaith gwisgoedd Diwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon ar ddydd Sadwrn 30 Mehefin.

Sioe Gŵn Newydd Sbon ar gyfer Diwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon

Sioe Gŵn Newydd Sbon ar gyfer Diwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Bydd Hope Rescue yn cynnal sioe gŵn yn Niwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon ar ddydd Sadwrn 30 Mehefin.
Dydd Gwener 15 Mehefin 2018

Cwpan y Byd yn peri Cyffro Gwyllt i bobl ifanc Torfaen

Cwpan y Byd yn peri Cyffro Gwyllt i bobl ifanc Torfaen
Disgrifiad
Mae plant o bob cwr o Dorfaen wedi mynd i ysbryd Cwpan y Byd yr wythnos wrth i fwy na 100 o ddisgyblion gymryd rhan yng nghystadleuaeth Cwpan Sêr Cynradd yr Uwch Gynghrair yn Stadiwm Cwmbrân.
Dydd Llun 11 Mehefin 2018

Menywod yn Nhorfaen yn ymdrechu i fod yn fwy ffit ac actif trwy ymgyrch #Oseidiafi yn Nhorfaen

Menywod yn Nhorfaen yn ymdrechu i fod yn fwy ffit ac actif trwy ymgyrch #Oseidiafi yn Nhorfaen
Disgrifiad
Yn ddiweddar, mae adran Datblygu Chwaraeon Torfaen wedi cwblhau eu trydedd ran o'r ymgyrch #oseidiafi.
Dydd Gwener 8 Mehefin 2018

Cynlluniau chwarae haf Torfaen 2018

Cynlluniau chwarae haf Torfaen 2018
Disgrifiad
A selection of play activities will be provided over the summer period across Torfaen to ensure that every child's right to play is supported.

Big Mac's i serennu yn y Parti yn y Parc ym Mhont-y-pŵl

Big Mac's i serennu yn y Parti yn y Parc ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Bydd un o grwpiau cerddorol mwyaf poblogaidd de Cymru, Big Mac's Wholly Soul Band, yn arwain ar y llwyfan yn y Parti yn y Parc ym Mhont-y-pŵl ar ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf.
Dydd Iau 7 Mehefin 2018

Seren Rhaglen Britain's Got Talent ar frig rhaglen noson gomedi ym Mhont-y-pŵl

Seren Rhaglen Britain's Got Talent ar frig rhaglen noson gomedi ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Bydd Noel James, seren comedi stand-yp, yn ffres o'i berfformiad diweddar ar Britain's Got Talent, yn un o uchafbwyntiau'r noson gomedi chwarterol ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar ddydd Iau, 28 Mehefin.
Dydd Mawrth 5 Mehefin 2018

Pizzeria ym Mhont-y-pŵl yn dathlu pen-blwydd gyda noson pizza a prosecco

Pizzeria ym Mhont-y-pŵl yn dathlu pen-blwydd gyda noson pizza a prosecco
Disgrifiad
Mae pizzeria poblogaidd ym Mhont-y-pŵl yn cynnal noson pizza a prosecco ar nos Iau 21 Mehefin i ddathlu 30 mlynedd yn y dref.
Dydd Llun 4 Mehefin 2018

Paratowch ar gyfer Digwyddiad Mawr Cwmbrân y penwythnos yma

Disgrifiad
Bydd Digwyddiad Mawr Cwmbrân wrth Lyn Cychod Cwmbrân y penwythnos yma (Dydd Sadwrn 9 Mehefin) o 12pm-5pm.
Dydd Mercher 23 Mai 2018

Taith gerdded natur wedi ei thywys am ddim o gwmpas man hardd yn Nhorfaen

Taith gerdded natur wedi ei thywys am ddim o gwmpas man hardd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen, ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, yn cynnal taith gerdded natur o gwmpas safle'r British yn Nhalywaun ar ddydd Gwener 8 Mehefin am 1pm.
Dydd Mawrth 22 Mai 2018

Angen Timau ar gyfer ras rafftiau Digwyddiad Mawr Cwmbrân

Angen Timau ar gyfer ras rafftiau Digwyddiad Mawr Cwmbrân
Disgrifiad
Mae modd cystadlu nawr ar gyfer ras rafftiau blynyddol Digwyddiad Mawr Cwmbrân ar Lyn Cychod Cwmbrân.
Dydd Llun 21 Mai 2018

Newyddion gwych i'r sawl sy'n caru bwyd

Newyddion gwych i'r sawl sy'n caru bwyd
Disgrifiad
Mae Gwesty a Bwyty'r Llew ym Mlaenafon wedi derbyn Rhoséd uchel ei bri gan yr AA am ragoriaeth orchestol wrth goginio a Gwobr Arian am letygarwch rhagorol.
Dydd Gwener 11 Mai 2018

Ewch am dro a chadwch eich cymuned yn lân

Ewch am dro a chadwch eich cymuned yn lân
Disgrifiad
Bydd grŵp o gerddwyr o Dorfaen yn codi sbwriel wrth iddyn nhw fynd am dro bob wythnos fel rhan o Wanwyn Glân Torfaen
Dydd Mawrth 8 Mai 2018

Ymddiriedolaeth Mic Morris yn rhoi ei Grant Elît gyntaf

Ymddiriedolaeth Mic Morris yn rhoi ei Grant Elît gyntaf
Disgrifiad
Mae Ymddiriedolaeth Mic Morris wedi rhoi ei Grant Elît gyntaf erioed i feiciwr ifanc, Zach Bridges, 16 oed o Llantarnam, Cwmbrân
Dydd Iau 3 Mai 2018

Gwaith yn ddechrau i adeiladu pont newydd ym Mharc Pont-y-pŵl

Gwaith yn ddechrau i adeiladu pont newydd ym Mharc Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Bydd gwaith i adeiladu pont newydd rhwng maes parcio Parc Pont-y-pŵl a'r parc ei hun, yn dechrau ar ddydd Iau, 3 Mai.
Dydd Llun 30 Ebrill 2018

Seren X Factor yn diddanu ar Ddiwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon

Seren X Factor yn diddanu ar Ddiwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
X Factor and Only Boys Aloud star Russel Jones will headline Blaenavon's World Heritage Day on Saturday 30 June.
Dydd Gwener 27 Ebrill 2018

Cynhadledd Blaenoriaeth Chwarae Torfaen

Disgrifiad
Ar ddydd Gwener 4 Mai, bydd Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn cynnal ei Gynhadledd Blaenoriaeth Chwarae gyntaf fel rhan o Gynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae Torfaen
Dydd Gwener 20 Ebrill 2018

Mae cerdded mewn grŵp yn helpu i guro unigedd ac unigrwydd

Mae cerdded mewn grŵp yn helpu i guro unigedd ac unigrwydd
Disgrifiad
Gyda rhyw 20 miliwn o oedolion hefyd yn methu â chadw at argymhellion llywodraeth y DU ar gyfer gweithgaredd corfforol, cerdded yw'r ateb amlwg i helpu i drechu unigrwydd ac unigedd wrth gynnal ffordd iach o fyw ar yr un pryd.
Dydd Mawrth 17 Ebrill 2018

Cystadleuaeth 'Arddangosfa Blanhigion' ym Maenor Llanyrafon

Cystadleuaeth 'Arddangosfa Blanhigion' ym Maenor Llanyrafon
Disgrifiad
After the huge success of the Llanyrafon Manor 'Barrowfull of Schools' competition which had taken place last year, the Manor is relaunching the competition again in 2018

Cwpl entrepreneuraidd yn dod â bwyd stryd Malaysia i Bont-y- pŵl

Cwpl entrepreneuraidd yn dod â bwyd stryd Malaysia i Bont-y- pŵl
Disgrifiad
Mae cwpl o entrepreneuriaid o Blackwood i gynnal noson bwyd stryd Malaysia ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar nos Iau 3 Mai o 7pm.
Dydd Mercher 28 Mawrth 2018

Hwyl y Pasg ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Pontypool town centre is hosting a vintage-themed Easter eggstravaganza on Saturday 31 March.
Dydd Llun 26 Mawrth 2018

Groto Cregyn Pont-y-pŵl ar agor ar ddydd Llun y Pasg

Groto Cregyn Pont-y-pŵl ar agor ar ddydd Llun y Pasg
Disgrifiad
Bydd Groto Cregyn Pont-y-pŵl ar agor i ymwelwyr ar ddydd Llun y Pasg (2 Ebrill) rhwng 11am - 3pm.
Dydd Gwener 23 Mawrth 2018

Comedi ym Marchnad Dan do Pont-y-pŵl

Comedi ym Marchnad Dan do Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Bydd rhai o gomedïwyr gorau'r gylchdaith Gymreig yn diddanu cynulleidfaoedd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar ddydd Iau 29 Mawrth.
Dydd Mercher 21 Mawrth 2018

Plant Ysgol yn galw ar y gymuned am help i glirio llecyn hardd

Plant Ysgol yn galw ar y gymuned am help i glirio llecyn hardd
Disgrifiad
Mae plant o Ysgol Gynradd Garnteg yn galw ar y gymuned leol i ymuno â nhw mewn sesiwn codi sbwriel ar safle'r British yn Nhalywain ar ddydd Mawrth 27 Mawrth o 9.30am.

Cynllunio eich taith i weld lansio taith Man Engine ym Mlaenafon

Cynllunio eich taith i weld lansio taith Man Engine ym Mlaenafon
Disgrifiad
Visitors wanting to see the moving, steaming, mechanical Man Engine when it begins its grand tour of Wales in Blaenavon are advised to plan ahead for the event.
Dydd Mawrth 20 Mawrth 2018

Gwanwyn Glân Torfaen yn dechrau'n deg

Gwanwyn Glân Torfaen yn dechrau'n deg
Disgrifiad
Mae Gwanwyn Glân Torfaen wedi dechrau'n dda gyda phedwar digwyddiad yn yr wythnos gyntaf.

Dathlu deng mlynedd o gynllun plannu coed

Disgrifiad
Mae cynllun i blannu coeden ar gyfer pob plentyn sy'n cael ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru wedi dathlu ei ddegfed pen-blwydd gyda sesiwn blannu yng Ngwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn ym Mlaenafon.
Dydd Mawrth 13 Mawrth 2018

Camwch ymlaen ar ddydd Gwener

Camwch ymlaen ar ddydd Gwener
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gwahodd y gymuned leol i ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad cyntaf yng Ngwanwyn Glân Torfaen wrth ymyl Llyn Cychod Cwmbrân ar ddydd Gwener 16 Mawrth o 12pm.
Dydd Gwener 9 Mawrth 2018

Blas ar yr Eidal mewn fflach-fwyty ym Mhont-y-pŵl

Blas ar yr Eidal mewn fflach-fwyty ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae'r cogydd Mark Coulton, sydd wedi ennill gwobrau, yn dod â noson Eidalaidd i Bont-y-pŵl ar ddydd Iau 22 Mawrth gyda fflach-fwyty yn y farchnad dan do.
Dydd Mawrth 27 Chwefror 2018

Digwyddiad i arddangos cynnyrch lleol

Digwyddiad i arddangos cynnyrch lleol
Disgrifiad
Bydd Canolfan Cwmbrân yn cynnal arddangosfa o gynnyrch Cymreig, bwyd a chrefftau lleol, ar ddydd Sadwrn 3 Mawrth o 10am.
Dydd Mercher 21 Chwefror 2018

Digwyddiad Bwyd yn y farchnad ar ddydd Gŵyl Dewi

Digwyddiad Bwyd yn y farchnad ar ddydd Gŵyl Dewi
Disgrifiad
Bydd dydd Iau Bwyd Blasus Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar ddydd Gŵyl Dewi, gyda digonedd o gynnyrch Cymreig ar gael.
Arddangos 1 i 100 o 258
Blaenorol 1 2 3 Nesaf