Ynglŷn â'r Cyngor

Dydd Gwener 25 Medi 2020

Apêl gan arweinydd y Cyngor

Disgrifiad
Yr wythnos yma, apeliodd arweinydd Cyngor Torfaen, y Cynghorydd Anthony Hunt ar i'r cyhoedd ddilyn rheolau a chyfarwyddyd Covid-19.
Dydd Gwener 4 Medi 2020

Ysgolion i fod yn adeiladau 'Covid Ddiogel'

Ysgolion i fod yn adeiladau 'Covid Ddiogel'
Disgrifiad
Rydym yn sicrhau fod ein hadeiladu Addysg ni i gyd yn 'Covid Ddiogel' trwy gydymffurfio â chanllawiau'r llywodraeth ar reoli'r risg o COVID-19.
Dydd Iau 3 Medi 2020

Chwifio'r faner ar Ddiwrnod y Llynges Fasnach 2020

Chwifio'r faner ar Ddiwrnod y Llynges Fasnach 2020
Disgrifiad
Heddiw rydyn ni'n hedfan y Faner Goch; baner swyddogol Llynges Fasnach y DU y tu allan i'r Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Llun 24 Awst 2020

PRIDE 2020: Mae Wythnos Fawr Arlein Pride Cymru wedi cyrraedd!

PRIDE 2020: Mae Wythnos Fawr Arlein Pride Cymru wedi cyrraedd!
Disgrifiad
Er bod y rhan fwyaf o wyliau'r haf wedi eu canslo oherwydd y pandemig Coronafeirws, mae Pride Cymru wedi bod yn gweithio'n ddiflino i fynd â dathliad mwyaf Cymru o gydraddoldeb ac amrywiaeth - arlein!
Dydd Llun 17 Awst 2020

Eich profiad wrth gysylltu gyda'r cyngor

Disgrifiad
We are asking for your views on the experiences you've had when contacting the council during the last 12 months. In particular, how you've been able to gain information or receive a service.
Dydd Gwener 14 Awst 2020

Dyddiad cau y canfasiad yn dynesu

Dyddiad cau y canfasiad yn dynesu
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn apelio i drigolion ddychwelyd eu ffurflenni canfasiad blynyddol a gafodd eu postio yn ystod mis Gorffennaf.

75fed pen-blwydd Diwrnod VJ

Disgrifiad
Y dathliad nesaf ar galendr y Lluoedd Arfog yw 75fed Pen-blwydd y Fuddugoliaeth yn Japan, a fydd yn digwydd ddydd Sadwrn, 15fed Awst 2020.
Dydd Iau 6 Awst 2020

Torfaen yn derbyn Gwobr Aur am gefnogi cymuned y lluoedd arfog

Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi ei enwi fel un o enillwyr eleni yng Ngwobrau Aur Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr am arddangos cefnogaeth hynod i gymuned y lluoedd arfog
Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020

Canfasiad Blynyddol 2020

Disgrifiad
Peidiwch a cholli eich llais – trigolion Torfaen yn cael eu hannog i edrych allan am eu llythyrau cofrestru i bleidleisio.
Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020

Ymateb cyngor Torfaen i Covid-19

Ymateb cyngor Torfaen i Covid-19
Disgrifiad
Heddiw (dydd Mawrth, Mehefin 23) bydd cynghorwyr Torfaen yn derbyn adroddiad yn amlinellu ymateb cychwynnol y cyngor i COVID19, rôl y cyngor ar Fforwm Gwytnwch Lleol Gwent a'r camau a gymerwyd gan bob maes gwasanaeth.
Dydd Llun 22 Mehefin 2020

Wythnos y Lluoedd Arfog 2020

Wythnos y Lluoedd Arfog 2020
Disgrifiad
Today we raise the Armed Forces Flag outside the Civic Centre to celebrate and honour the whole Armed Forces Community.
Dydd Llun 1 Mehefin 2020

Olrhain Cysylltiadau yn cychwyn yng Ngwent

Disgrifiad
Mewn ymateb i strategaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn Llywodraeth Cymru, mae partneriaid gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a'r pum Awdurdod Lleol yng Ngwent wedi ymuno i sefydlu Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent a fydd yn mynd yn fyw ar ddydd Llun 1 Mehefin
Dydd Gwener 17 Ebrill 2020

Creu posteri i ddiolch i weithwyr allweddol, partneriaid a gwirfoddolwyr

Creu posteri i ddiolch i weithwyr allweddol, partneriaid a gwirfoddolwyr
Disgrifiad
Byddwch yn greadigol a lawrlwythwch ein pum poster i ddiolch i weithwyr allweddol, partneriaid a gwirfoddolwyr.
Dydd Iau 16 Ebrill 2020

Ap Olrhain Symptomau COVID-19

Disgrifiad
The Welsh Government and NHS Wales are appealing to the Welsh public to download a new COVID Symptom Tracker app to help the NHS response to COVID-19 in Wales
Dydd Mercher 8 Ebrill 2020

Covid-19: Datganiad gan Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cyng. Anthony Hunt

Disgrifiad
Datganiad gan Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cyng. Anthony Hunt
Dydd Mawrth 24 Mawrth 2020

Y diweddaraf ar y gwasanaethau yr aflonyddir arnynt - Arhoswch gartref, arhoswch i mewn i atal yr ymlediad

Disgrifiad
Y diweddaraf ar y gwasanaethau yr aflonyddir arnynt - Arhoswch gartref, arhoswch i mewn i atal yr ymlediad
Dydd Mercher 18 Mawrth 2020

Covid-19: Diweddariad gan Arweinydd Cyngor Torfaen

Covid-19: Diweddariad gan Arweinydd Cyngor Torfaen
Disgrifiad
Datganiad gan y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen
Dydd Gwener 6 Mawrth 2020

Y Cyngor yn falch o gefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Y Cyngor yn falch o gefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod
Disgrifiad
Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar ddydd Sul 8 Mawrth yn rhoi cyfle pwysig i ddathlu llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod, a gofyn am fwy o gydraddoldeb...
Dydd Gwener 21 Chwefror 2020

Ceisiadau i ddod yn Aelod o'r Senedd Ieuenctid ar agor

Ceisiadau i ddod yn Aelod o'r Senedd Ieuenctid ar agor
Disgrifiad
Mae cyfle anhygoel i bobl ifanc sefyll mewn etholiad i ddod yn Aelod Senedd Ieuenctid (ASI) nesaf Torfaen.
Dydd Mawrth 11 Chwefror 2020

Cabinet Torfaen yn argymell cyllideb derfynol

Cabinet Torfaen yn argymell cyllideb derfynol
Disgrifiad
Cafodd cynigion cyllidebol y cyngor ar gyfer 2020/21 y golau gwyrdd heddiw (dydd Mawrth 11 Chwefror) gan bwyllgor cabinet y cyngor a bydd nawr yn mynd i'r cyngor llawn ar 3ydd Mawrth i'w cymeradwyo.
Dydd Mercher 18 Rhagfyr 2019

Cyngor Torfaen yn cyhoeddi ei gynigion ar gyfer cyllideb 2020/21

Cyngor Torfaen yn cyhoeddi ei gynigion ar gyfer cyllideb 2020/21
Disgrifiad
Heddiw (dydd Mercher 18 Rhagfyr) mae adroddiad i bwyllgor cabinet y cyngor wedi nodi rhagolwg cyllideb refeniw ddiweddaraf y cyngor ar gyfer 2019/20 a chynigion ar gyfer cyllideb 2020/21.
Dydd Gwener 13 Rhagfyr 2019

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yw'r BGC cyntaf yng Nghymru i arwyddo siarter safonau cyfranogiad plant a phobl ifanc

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yw'r BGC cyntaf yng Nghymru i arwyddo siarter safonau cyfranogiad plant a phobl ifanc
Disgrifiad
Children and young people in Torfaen set to have greater input into the design of future children and young people's services.
Dydd Iau 28 Tachwedd 2019

Apêl Siôn Corn Torfaen - mae amser yn brin

Apêl Siôn Corn Torfaen - mae amser yn brin
Disgrifiad
Pob blwyddyn rydym yn gofyn yn garedig i chi a allwch chi roi anrhegion i'n Hapêl Siôn Corn Torfaen er mwyn sicrhau nad yw rhai o'r plant mwyaf bregus yn y fwrdeistref yn colli allan adeg y Nadolig.
Dydd Gwener 9 Awst 2019

Cynllun Cyfweld Gwarantedig ar gyfer Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog

Disgrifiad
Mae Torfaen wedi cyflwyno Cynllun Cyfweld Gwarantedig ar gyfer cyn-filwyr y lluoedd arfog
Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019

Arolwg Trigolion 2019​

Arolwg Trigolion 2019​
Disgrifiad
Arolwg Trigolion 2019
Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019

Y Dreigiau'n cefnogi sesiynau rygbi cerdded mewn digwyddiad cymunedol

Y Dreigiau'n cefnogi sesiynau rygbi cerdded mewn digwyddiad cymunedol
Disgrifiad
Roedd chwaraewyr o'r Dreigiau ymhlith y rheiny a gymerodd ran mewn sesiwn rygbi cerdded ym Mlaenafon yr wythnos yma fel rhan o ymgyrch ymgysylltiad cymunedol.
Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019

#SaliwtioEinLluoedd - Wythnos Lluoedd Arfog

#SaliwtioEinLluoedd - Wythnos Lluoedd Arfog
Disgrifiad
This morning we honoured Armed Forces Week with a flag-raising ceremony at the civic centre.
Dydd Mercher 15 Mai 2019

Cyngor yn cymeradwyo polisi darfyddiad y mislif

Cyngor yn cymeradwyo polisi darfyddiad y mislif
Disgrifiad
Mae polisi newydd gyda'r nod o sicrhau bod merched sy'n profi diwedd y mislif yn cael y gefnogaeth maent ei hangen yn y gweithle wedi ei gymeradwyo gan Gyngor Torfaen.

Penodiadau newydd yn cael eu cadarnhau

Penodiadau newydd yn cael eu cadarnhau
Disgrifiad
Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol (CCB) cyngor Torfaen ar ddydd Mawrth, cadarnhawyd yr holl benodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet, pwyllgorau a chyrff allanol y cyngor am y flwyddyn i ddod
Dydd Gwener 3 Mai 2019

Cadwch olwg am eich cerdyn pleidleisio newydd

Disgrifiad
Mae rhai trigolion yn Nhorfaen wedi derbyn cardiau pleidleisio a oedd wedi eu hargraffu gyda llinell gyntaf cyfeiriadau gorsafoedd pleidleisio ar goll.
Dydd Mercher 6 Mawrth 2019

Cyngor yn cymeradwyo cyllideb 2019/20

Disgrifiad
Mae cynghorwyr Torfaen wedi cymeradwyo cyllideb net gwerth £176 miliwn sy'n parhau i fuddsoddi yn ei flaenoriaethau corfforaethol, a'u diogelu, sef ysgolion, gwasanaethau i drigolion diamddiffyn a glanhau a gwyrddu'r fwrdeistref.
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019

Adolygiad gorsafoedd pleidleisio

Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn adolygu'r holl ardaloedd pleidleisio a mannau pleidleisio yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018

Daliwch eich Dŵr!

Disgrifiad
Torfaen Council want to hear your views on its draft local toilets strategy. The draft strategy has been produced as a requirement of the Public Health (Wales) Act 2017
Dydd Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Mae Torfaen yn derbyn Gwobr Lluoedd Arfog Arian

Mae Torfaen yn derbyn Gwobr Lluoedd Arfog Arian
Disgrifiad
Major Stephen Dwyer, representing the 104th Regiment Royal Artillery, attended full council to officially award Torfaen a silver award on behalf of the 'Defence Employer Recognition Scheme'
Dydd Iau 29 Tachwedd 2018

Gorchymyn newydd yn dod â newidiadau i gerddwyr cŵn

Gorchymyn newydd yn dod â newidiadau i gerddwyr cŵn
Disgrifiad
Gwybodaeth bwysig i bobl sy'n mynd â'u ci am dro yn Nhorfaen
Dydd Iau 1 Tachwedd 2018

Gorymdeithiau a Gwasanaethau Sul y Cofio - 11.11.18

Disgrifiad
Gorymdeithiau a Gwasanaethau Sul y Cofio
Dydd Mercher 17 Hydref 2018

Pobl yn dweud eu dweud yn yr Arolwg i Drigolion

Pobl yn dweud eu dweud yn yr Arolwg i Drigolion
Disgrifiad
More than half of Torfaen residents have rated the quality of public services in the borough as good.
Dydd Llun 1 Hydref 2018

Plac Newydd i goffau'r Rhyfel Byd Cyntaf

Plac Newydd i goffau'r Rhyfel Byd Cyntaf
Disgrifiad
Dadorchuddiwyd plac newydd y tu allan i Swyddfa Ddinesig Cyngor Torfaen ym Mhont-y-pŵl i goffau 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.
Dydd Mawrth 25 Medi 2018

Plac newydd i gofio'r Rhyfel Byd Cyntaf

Plac newydd i gofio'r Rhyfel Byd Cyntaf
Disgrifiad
Cynhelir gwasanaeth i ddadorchuddio plac i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar ddydd Llun 1 Hydref y tu allan i adeilad y Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Llun 3 Medi 2018

Diwrnod y Llynges Fasnachol

Diwrnod y Llynges Fasnachol
Disgrifiad
Since 2000, Merchant Navy Day on 3rd September has honoured the brave men and women who kept our 'island nation' afloat during both World Wars.
Dydd Mercher 29 Awst 2018

Ydych chi wedi dychwelyd eich Ffurflen Ymholiad Aelwyd?

Ydych chi wedi dychwelyd eich Ffurflen Ymholiad Aelwyd?
Disgrifiad
Pob blwyddyn rydym yn danfon Ffurflen Ymholiad Aelwyd at bob aelwyd yn Nhorfaen er mwyn gwirio fod y bobl cywir wedi eu cofrestru i bleidleisio. Mae hyn yn rhan o'n canfasiad blynyddol er mwyn cynnal y gofrestr etholiadol a sicrhau fod manylion pob aelwyd yn gywir ac yn gyfredol.
Dydd Mawrth 24 Gorffennaf 2018

Cefnogaeth unfrydol y Cyngor i Glwb Rygbi Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae cynghorwyr Torfaen wedi mynegi cefnogaeth unfrydol i Glwb Rygbi Pont-y-pŵl a'u dymuniad i barhau â thrafodaethau i alluogi'r clwb i aros yn eu cartref hanesyddol ym Mharc Pont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Council responds to Pontypool RFC Announcement

Disgrifiad
Council statement in response to the announcement from Pontypool RFC
Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018

Peidiwch â cholli eich llais - trigolion Torfaen yn cael eu hannog i wylio am eu manylion cofrestru pleidleisiwr yn y post.

Disgrifiad
Mae trigolion lleol yn cael eu rhybuddio i beidio â cholli eu llais ar faterion sy'n eu heffeithio, trwy gwblhau a dychwelyd eu ffurflen ganfasiad flynyddol i'w hawdurdod lleol cyn gynted ag y bo modd.
Dydd Mercher 16 Mai 2018

Cadarnhau penodiadau'r Cyngor

Disgrifiad
Heddiw, yng nghyfarfod blynyddol cyffredinol cyngor Torfaen, cadarnhawyd yr holl benodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet y cyngor, ei bwyllgorau a chyrff allanol ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Dydd Mawrth 24 Ebrill 2018

Tribute to former mayor and Cwmbran Community Council chair

Disgrifiad
Tributes have been paid to former councillor Robert Jones who passed away at the weekend
Dydd Iau 8 Mawrth 2018

Cydnabod cyngor Torfaen am ei ymrwymiad i'r Lluoedd Arfog

Cydnabod cyngor Torfaen am ei ymrwymiad i'r Lluoedd Arfog
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi cael cydnabyddiaeth am ei ymrwymiad i aelodau presennol a chyn-aelodau'r lluoedd arfog gyda gwobr efydd gan Gynllun Cydnabod Cyflogwyr Cyfamod y Lluoedd Arfog.

'Girl power' is going strong in Gwent!

'Girl power' is going strong in Gwent!
Disgrifiad
Today (Thursday 8th March) is International Women's Day, and with three of the five councils in the Gwent area seeing women holding their organisation's top job, 'girl power' is well and truly going strong.
Dydd Mercher 7 Mawrth 2018

Dweud eich dweud ar gynllun busnes Cyngor Tref Blaenafon

Dweud eich dweud ar gynllun busnes Cyngor Tref Blaenafon
Disgrifiad
Mae trigolion Blaenafon yn cael eu holi am eu barn ar gynllun busnes cyntaf erioed y cyngor tref.
Dydd Mercher 7 Chwefror 2018

Cabinet i ystyried argymhellion y gyllideb

Cabinet i ystyried argymhellion y gyllideb
Disgrifiad
Heddiw (Dydd Mercher 7 Chwefror) mae cyngor Torfaen wedi cyflwyno argymhellion i gydbwyso'r gyllideb yn 2018/19 a mynd i'r afael â diffyg o £8.9miliwn
Dydd Iau 25 Ionawr 2018

Cynghorwyr i graffu ar argymhellion cyllideb

Cynghorwyr i graffu ar argymhellion cyllideb
Disgrifiad
Bydd cynghorwyr Torfaen yn craffu ar argymhellion arfaethedig i gyllideb y cyngor ar gyfer 2018/19 yr wythnos nesaf
Dydd Mercher 17 Ionawr 2018

Cynghorau Torfaen a Blaenau Gwent yn mabwysiadu polisïau gorfodi ar y cyd

Cynghorau Torfaen a Blaenau Gwent yn mabwysiadu polisïau gorfodi ar y cyd
Disgrifiad
Bydd y ffordd y caiff troseddau amgylcheddol, torri cyfreithiau trwyddedu a materion amddiffyn defnyddwyr eu gorfodi yn cael eu safoni ar draws Torfaen a Blaenau Gwent.
Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2017

A Christmas message from the council leader

Disgrifiad
A Christmas message from Cllr Anthony Hunt
Dydd Iau 16 Tachwedd 2017

Elusennau'n elwa o Gronfa'r Maer

Elusennau'n elwa o Gronfa'r Maer
Disgrifiad
Heddiw (Dydd Iau, Tachwedd), caewyd cronfa apêl elusennol Maer Torfaen ar gyfer 2016/17 yn swyddogol gyda'r ymddiriedolwyr yn cymeradwyo y dylai £5,516.27 fynd at elusennau'r Maer.
Dydd Gwener 10 Tachwedd 2017

Digwyddiadau Sul y Cofio yn Nhorfaen

Digwyddiadau Sul y Cofio yn Nhorfaen
Disgrifiad
Digwyddiadau Sul y Cofio yn Nhorfaen
Dydd Gwener 3 Tachwedd 2017

Enwi cartrefi er anrhydedd i arwr lleol

Enwi cartrefi er anrhydedd i arwr lleol
Disgrifiad
Heddiw (dydd Gwener 3 Tachwedd), mae mam y milwr Pte James Prosser a gafodd ei ladd tra oedd wedi ei leoli yn Afghanistan yn 2009, wedi dadorchuddio arwydd stryd ar stad o dai newydd sydd wedi ei henwi er anrhydedd i'w mab.
Dydd Mawrth 5 Medi 2017

Cyn-Faer Torfaen yn marw

Cyn-Faer Torfaen yn marw
Disgrifiad
Yn drist, bu farw cyn-Faer Torfaen a chynghorydd ward Abersychan , Doug Davies ar ddydd Sul, 3 Medi yn ei gartref yn Abersychan.
Dydd Llun 21 Awst 2017

Torfaen yn dathlu gyda Baner Enfys

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn chwifio'r Faner Enfys y tu allan i'r ganolfan ddinesig ym Mhont-y-pŵl drwy gydol yr wythnos hon i ddathlu Diwrnod y Faner Enfys ar ddydd Gwener,25 Awst a dechrau digwyddiadau Pride Cymru yng Nghaerdydd y penwythnos hwn.
Dydd Gwener 4 Awst 2017

Y Sgwrs Fawr - 'Y Dorfaen i ni'

Y Sgwrs Fawr - 'Y Dorfaen i ni'
Disgrifiad
Y Sgwrs Fawr - 'Y Dorfaen i ni'
Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2017

Arolwg Trigolion 2017

Arolwg Trigolion 2017
Disgrifiad
Our residents survey is your opportunity to tell us whether we are making a difference to the lives of the people living in Torfaen.
Dydd Mercher 24 Mai 2017

Penodiadau i Gyngor Torfaen yn cael eu cyhoeddi yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Penodiadau i Gyngor Torfaen yn cael eu cyhoeddi yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Disgrifiad
At the annual general meeting of Torfaen council on Tuesday, all the key political appointments were confirmed for the year ahead.
Dydd Llun 10 Ebrill 2017

Only days left to register to vote in local elections

Only days left to register to vote in local elections
Disgrifiad
With only days left to go until the deadline to register to vote in local elections, Torfaen Council is urging residents who have not yet received a poll card to join the electoral register to make sure they are registered in time.
Dydd Iau 23 Mawrth 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn ymweld â'r GRhA

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn ymweld â'r GRhA
Disgrifiad
Mark Drakeford, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Gyllid a Llywodraeth Leol i ymweld â'r Gwasanaeth Rhannu Adnoddau (GRhA) ar Stad Ddiwydiannol Gilchrist Thomas ym Mlaenafon.

Gwelliannau i gwsmeriaid y Ganolfan Ddinesig

Gwelliannau i gwsmeriaid y Ganolfan Ddinesig
Disgrifiad
Mae'r Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl yn cael ei hailwampio, gan greu gwell lle i ofal cwsmeriaid a gwelliannau i ddiogelwch yr adeilad.
Dydd Iau 16 Mawrth 2017

Cyngor yn cymeradwyo buddsoddiad o £460,000 yn y Sector Gwirfoddol

Cyngor yn cymeradwyo buddsoddiad o £460,000 yn y Sector Gwirfoddol
Disgrifiad
Yn ystod mis Mawrth, fe gymeradwyodd y Cyng. David Daniels, Aelod Gweithredol Torfaen dros Gymunedau a Thlodi £18,000 ychwanegol ar ....
Dydd Llun 13 Mawrth 2017

Torfaen Councillor passes away

Torfaen Councillor passes away
Disgrifiad
The ward councillor for Trevethin, Councillor John Marshall passed away peacefully in his sleep at his home in the early hours of this morning.

Cynghorydd hwyaf ei wasanaeth yn Nhorfaen yn camu i lawr

Cynghorydd hwyaf ei wasanaeth yn Nhorfaen yn camu i lawr
Disgrifiad
Mae'r Cynghorydd John Cunningham MBE KSG, cynghorydd hwyaf ei wasanaeth yn Nhorfaen, yn rhoi'r gorau i'w swydd fel cynghorydd yn etholiadau mis Mai ar ôl 40 mlynedd o wasanaeth.
Dydd Mercher 1 Mawrth 2017

MAE PARTNERIAID AWDURDODAU LLEOL YN CADARNHAU BARGEN DDINESIG PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD GWERTH £1.2 BILIWN

MAE PARTNERIAID AWDURDODAU LLEOL YN CADARNHAU BARGEN DDINESIG PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD GWERTH £1.2 BILIWN
Disgrifiad
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwerth £1.2 biliwn, a allai weddnewid economi de-ddwyrain Cymru, wedi'i chadarnhau'n ffurfiol heddiw (y 1af o Fawrth, 2017) yn ystod seremoni arbennig a gynhaliwyd Ddydd Gŵyl Dewi.
Dydd Mawrth 28 Chwefror 2017

Cyngor Torfaen yn gosod cyllideb a threth y cyngor ar gyfer 2017/18

Cyngor Torfaen yn gosod cyllideb a threth y cyngor ar gyfer 2017/18
Disgrifiad
Mewn cyfarfod o'r cyngor llawn heddiw (Dydd Mawrth 28 Chwefror), cymeradwyodd cynghorwyr Torfaen gyllideb sy'n cyflwyno arian ychwanegol i'w flaenoriaethau corfforaethol, sef ysgolion, gwasanaethau cymdeithasol a glanhau a gwyrddio'r fwrdeistref.
Dydd Gwener 27 Ionawr 2017

Cyngor Torfaen i bleidleisio ar Fargen Ddinesig ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cyngor Torfaen i bleidleisio ar Fargen Ddinesig ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Disgrifiad
Wythnos nesaf (31 Ionawr, 2017), bydd gofyn i gynghorwyr Torfaen gymeradwyo'n ffurfiol i sefydlu Cabinet Rhanbarthol yn cynnwys arweinwyr o'r 10 awdurdod lleol yn Rhanbarth y Brifddinas Caerdydd (CCR).
Dydd Iau 26 Ionawr 2017

Ymrwymiad cyflog byw i Dorfaen

Ymrwymiad cyflog byw i Dorfaen
Disgrifiad
Mae bron i 900 o weithwyr yng Nghyngor Torfaen ar fin derbyn codiad cyflog ar ôl i'r awdurdod gytuno i ddod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig.
Dydd Mawrth 17 Ionawr 2017

Cyfleusterau gofal cwsmer i gael eu hadnewyddu

Cyfleusterau gofal cwsmer i gael eu hadnewyddu
Disgrifiad
Mae gwaith i wella'r ganolfan gofal cwsmer yn y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, i ddechrau ar y 20 Ionawr 2017, a bydd yn cymryd tua 10 wythnos i'w gwblhau.
Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2016

Cyngor yn Ethol Arweinydd Newydd

Cyngor yn Ethol Arweinydd Newydd
Disgrifiad
Gan mai ef oedd yr unig enwebiad, etholwyd y Cyng. Hunt yn dilyn pleidlais gan y cyngor heddiw.
Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2016

House of Fraser Fined £40,000 For Misleading Consumers

House of Fraser Fined £40,000 For Misleading Consumers
Disgrifiad
High street retailer House of Fraser has today been fined £40,000 after it admitted misleading customers about price discounts on its goods in the run up to Christmas 2015.
Dydd Llun 28 Tachwedd 2016

Arweinydd Cyngor mwyaf profiadol yng Nghymru yn ymddeol

Arweinydd Cyngor mwyaf profiadol yng Nghymru yn ymddeol
Disgrifiad
Mae'r Cyng. Bob Wellington CBE, wedi cyhoeddi y bydd yn ymddeol fel arweinydd Cyngor Torfaen ar ddiwedd 2016
Dydd Mercher 16 Tachwedd 2016

Pupils inspired by Phoenix Project

Pupils inspired by Phoenix Project
Disgrifiad
Cwmbran High pupils have completed South Wales Fire Service's Phoenix Project
Dydd Gwener 21 Hydref 2016

Blaenau Gwent yn ymuno â SRS

Blaenau Gwent yn ymuno â SRS
Disgrifiad
Blaenau Gwent yn ymuno â SRS
Dydd Mawrth 27 Medi 2016

Su yn siambr y cyngor wrth i blant ysgol droi at gadw gwenyn

Su yn siambr y cyngor wrth i blant ysgol droi at gadw gwenyn
Disgrifiad
Pupils from Nant Celyn Primary School have been recognised for their work creating new habitats for bees in their school grounds.
Dydd Llun 19 Medi 2016

Ceiniog y Brenin' yn cael ei dychwelyd i deulu yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae plac coffaol o'r Rhyfel Byd Cyntaf a ddyfarnwyd er cof am y rhai a laddwyd yn y rhyfel wedi'i ddychwelyd i deulu'r milwr.

Cyngor Torfaen ynn derbyn canmoliaeth am weledigaeth glir, arweinyddiaeth a chynlluniau ar gyfer gwella

Disgrifiad
Mae gan Gyngor Torfaen weledigaeth strategol glir, sy'n cael ei yrru gan arweinyddiaeth agored a chynhwysol ac mae'n mynd ati i ddatblygu ei drefniadau corfforaethol i gyflawni canlyniadau gwell.
Dydd Gwener 1 Gorffennaf 2016

Torfaen remembers the Battle of the Somme

Disgrifiad
On this day 100 hundred years ago ... Torfaen remembers the Battle of the Somme
Dydd Iau 30 Mehefin 2016

Newid amserau agor swyddfa'r cyngor yn New Inn

Newid amserau agor swyddfa'r cyngor yn New Inn
Disgrifiad
Bydd y dderbynfa yn swyddfa'r cyngor yn Nhŷ Blaen yn New Inn ar gau yn ystod y prynhawn, gan ddechrau ar Ddydd Llun 4 o Orffennaf.
Dydd Mercher 15 Mehefin 2016

Annog trigolion i wneud gwahaniaeth a dweud eu dweud ar gyngor Torfaen

Annog trigolion i wneud gwahaniaeth a dweud eu dweud ar gyngor Torfaen
Disgrifiad
Residents in Torfaen are being urged to give their experiences of using council services with the launch of the local authority's annual Satisfaction Survey.
Dydd Mawrth 14 Mehefin 2016

Desg arian gofal cwsmeriaid Cwmbrân i gau dros dro

Desg arian gofal cwsmeriaid Cwmbrân i gau dros dro
Disgrifiad
Bydd y ddesg arian yn y ganolfan gofal cwsmeriaid yn Llyfrgell Cwmbrân ar gau ddydd Iau 22 a dydd Gwener 24 Mehefin i ganiatáu gwelliannau.

Seremoni codi baner i nodi Wythnos y Lluoedd Arfog

Seremoni codi baner i nodi Wythnos y Lluoedd Arfog
Disgrifiad
Seremoni codi baner i nodi Wythnos y Lluoedd Arfog
Dydd Mawrth 7 Mehefin 2016

Cyn Faer yn codi dros £11,000 ar gyfer ei helusennau

Cyn Faer yn codi dros £11,000 ar gyfer ei helusennau
Disgrifiad
Former Mayor, councillor Mandy Owen raised more than £11,000 for charity during her mayoral year 2014/15.
Dydd Gwener 20 Mai 2016

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Torfaen

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Torfaen
Disgrifiad
Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol cyngor Torfaen heno, cafodd yr holl benodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet, pwyllgorau a chyrff allanol y Cyngor eu cadarnhau ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Dydd Llun 7 Mawrth 2016

Government extends eligibility to provide lump sum compensation pay-outs to veterans suffering with mesothelioma

Disgrifiad
All veterans living with the asbestos-related cancer, mesothelioma, as a result of their Service are set to receive lump sum compensation pay-outs as a result of a campaign spearheaded by The Royal British Legion
Dydd Mawrth 1 Mawrth 2016

Cynghorwyr yn gosod y gyllideb a threth y cyngor

Cynghorwyr yn gosod y gyllideb a threth y cyngor
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi gosod ei gyllideb ar gyfer 2016/17, a bydd treth y cyngor yn cynyddu 3.95 y cant ym mis Ebrill

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ym Marchnad Pont-y-pŵl

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ym Marchnad Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Today, Tuesday 1st March, Pontypool Indoor Market celebrated St David's Day in style.
Dydd Gwener 26 Chwefror 2016

Cyfarfod cyngor i osod cyllideb 2016/17

Cyfarfod cyngor i osod cyllideb 2016/17
Disgrifiad
Bydd cyngor Torfaen yn gosod ei gyllideb ar gyfer 2016/17 ar ddydd Mawrth 1 Mawrth gydag adroddiad yn addo, er gwaethaf y toriadau yn y cyllid, y bydd mwy o arian yn cael ei neilltuo ar gyfer ysgolion, amddiffyn pobl sy'n agored i niwed a glanhau'r fwrdeistref
Dydd Llun 1 Chwefror 2016

Paratowch ar gyfer etholiadau 2016

Paratowch ar gyfer etholiadau 2016
Disgrifiad
Ar ddydd Iau 5 Mai 2016 bydd pleidleiswyr yng Nghymru yn mynd i bleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Dydd Gwener 29 Ionawr 2016

Torfaen Council sets out new priorities

Torfaen Council sets out new priorities
Disgrifiad
This week, Torfaen councillors endorsed the council's political vision which will form the basis of its third Corporate Plan and sets out the council priorities for the next four years.
Dydd Gwener 15 Ionawr 2016

Angen llofnodion newydd i bleidleisio

Angen llofnodion newydd i bleidleisio
Disgrifiad
This week, Torfaen council has sent out nearly 1300 new postal vote forms to Torfaen residents who are currently entitled to vote as an absent voter.
Dydd Iau 17 Rhagfyr 2015

Torfaen's Community Services Unit review of 2015

Torfaen's Community Services Unit review of 2015
Disgrifiad
Torfaen Community Services Unit, which brings together a range of services that are focused on delivering positive change in the quality of life for people in the borough, has published its review of 2015.
Dydd Iau 10 Rhagfyr 2015

Agoriad swyddogol canolfan gofal cwsmeriaid Cwmbrân

Agoriad swyddogol canolfan gofal cwsmeriaid Cwmbrân
Disgrifiad
The Cwmbran customer care centre has been officially opened by Torfaen cabinet members councillor Gwyneira Clark and councillor Lewis Jones at Cwmbran library today (Thursday 10th December).
Dydd Mawrth 8 Rhagfyr 2015

Cymru'n barod i groesawu ffoaduriaid o Syria

Cymru'n barod i groesawu ffoaduriaid o Syria
Disgrifiad
Mae'r ffoaduriaid cyntaf sy'n ffoi rhag y gwrthdaro yn Syria yn cyrraedd Cymru yr wythnos yma
Dydd Mercher 11 Tachwedd 2015

Y Cyngor yn paratoi i fynd i'r afael â diffyg o £26miliwn

Y Cyngor yn paratoi i fynd i'r afael â diffyg o £26miliwn
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi cyhoeddi cyfres o fesurau i greu arbedion yn rhan o'i broses o ddatblygu ei strategaeth ariannol tymor canolig o Ebrill 2016 tan fis Mawrth 2019
Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2015

Torfaen council dedicates social media account for resident's queries

Torfaen council dedicates social media account for resident's queries
Disgrifiad
Torfaen Council have created a customer services Twitter account to assist with any enquiries, and offer advice and support for Torfaen residents.
Dydd Gwener 9 Hydref 2015

Taith Siopa er budd elusennau

Taith Siopa er budd elusennau
Disgrifiad
Mae taith siopa Nadolig i Cheltenham wedi cael ei drefnu er budd elusennau Maer Torfaen
Arddangos 1 i 100 o 126
Blaenorol 1 2 Nesaf