Rhestr Digwyddiadau

Taith Ddilyniadol Pont-y-pŵl

Taith Ddilyniadol Pont-y-pŵl
Dyddiad
Dydd Iau 6 Hydref 2022
Lleoliad
Cwrdd yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd canolig 3-5 milltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys gan ddechrau o Ganolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl a dychwelyd yno

Amser Rhigwm yn Llyfrgell Blaenafon

Dyddiad
Dydd Iau 6 Hydref 2022
Lleoliad
Llyfrgell Blaenafon
Disgrifiad
Dewch draw i rannu hwiangerddi hen a newydd!

Sesiynau Help TG – Dechreuwyr a rhai sy'n gwella

Sesiynau Help TG – Dechreuwyr a rhai sy'n gwella
Dyddiad
Dydd Iau 6 Hydref 2022
Lleoliad
Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Mae sesiwn AM DDIM yn Llyfrgell Cwmbrân pob dydd Iau 2.00-4.00pm.

Grŵp Knit and Natter yn Llyfrgell Cwmbrân

Grŵp Knit and Natter yn Llyfrgell Cwmbrân
Dyddiad
Dydd Iau 6 Hydref 2022
Lleoliad
Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Dyma grŵp gwau cyfeillgar sy'n cwrdd bob pythefnos yn Llyfrgell Cwmbrân ar ddydd Iau 2-4pm

Amser Rhigwm yn Llyfrgell Cwmbrân

Dyddiad
Dydd Gwener 7 Hydref 2022
Lleoliad
Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Come along and share some nursery rhymes, both old and new!

Cerdded Iach Cwmbrân

Cerdded Iach Cwmbrân
Dyddiad
Dydd Gwener 7 Hydref 2022
Lleoliad
Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd isel o 1 i 2 filltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys, yn dechrau o Stadiwm Cwmbrân ac yn dychwelyd yno.

Taith Ddilyniadol Cwmbrân

Taith Ddilyniadol Cwmbrân
Dyddiad
Dydd Gwener 7 Hydref 2022
Lleoliad
Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd canolig 3-5 milltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys gan ddechrau o Stadiwm Cwmbrân a dychwelyd yno.

Hanes Teuluol

Hanes Teuluol
Dyddiad
Dydd Gwener 7 Hydref 2022
Lleoliad
Canolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell Blae​​nafon
Disgrifiad
Dewch i ddarganfod pwy oedd eich cyndeidiau a dechrau'ch coeden deuluol.

Sesiynau Cymorth TG - Dechreuwyr a'r Rheiny sydd am Wella

Sesiynau Cymorth TG - Dechreuwyr a'r Rheiny sydd am Wella
Dyddiad
Dydd Gwener 7 Hydref 2022
Lleoliad
Llyfrgell Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Gallwch ddefnyddio un o liniaduron gwasanaeth y llyfrgell neu ddod â'ch tabled, ffôn neu ddyfais arall

Grŵp Llyfrau Blaenafon

Dyddiad
Dydd Sadwrn 8 Hydref 2022
Lleoliad
Llyfrgell Blaenafon
Disgrifiad
Grŵp cyfeillgar sy'n trafod amrywiaeth o lyfrau o blith dewis eclectig o awduron.

Taith Ddilyniadol Pontnewydd

Taith Ddilyniadol Pontnewydd
Dyddiad
Dydd Llun 10 Hydref 2022
Lleoliad
Cwrdd yn Nhafarn y Queen - Cwmbrân Uchaf
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd canolig 3-5 milltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys gan ddechrau o Dafarn y Queen, Cwmbrân Uchaf a dychwelyd yno.

Cerdded Iach Pont-y-pŵl

Cerdded Iach Pont-y-pŵl
Dyddiad
Dydd Llun 10 Hydref 2022
Lleoliad
Cwrdd yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd isel o 1 i 2 filltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys, yn dechrau o Ganolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl a dychwelyd yno

Cerddwyr Cyflym Pont-y-pŵl

Dyddiad
Dydd Llun 10 Hydref 2022
Lleoliad
Cwrdd yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Taith gerdded egnïol dan arweiniad arweinydd cerdded cymwys yn cychwyn ac yn dychwelyd o Ganolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl

Dydd Mawrth Babanod a Phlant Bach

Dyddiad
Dydd Mawrth 11 Hydref 2022
Lleoliad
Fferm Gymunedol Greenmeadow
Disgrifiad
Bob dydd Mawrth o Chwefror i Dachwedd mae'n ddiwrnod Babanod a Phlant Bach – sydd wedi ei dargedu at blant bach a phlant cyn oed ysgol, i gynnig cyfres o weithgareddau cyffrous ychwanegol.

Cerdded Iach Blaenafon

Cerdded Iach Blaenafon
Dyddiad
Dydd Mawrth 11 Hydref 2022
Lleoliad
Cwrdd yng Nghanolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd isel o 1 i 2 filltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys, yn dechrau o Ganolfan Treftadaeth Blaenafon ac yn dychwelyd yno

Sesiynau Cymorth TG - Dechreuwyr a Lefel Canolradd (Cwmbrân)

Sesiynau Cymorth TG - Dechreuwyr a Lefel Canolradd (Cwmbrân)
Dyddiad
Dydd Mawrth 11 Hydref 2022
Lleoliad
Cwmbran Library
Disgrifiad
Mae Llyfrgell Cwmbrân yn cynnal sesiwn gymorth AM DDIM bob dydd Mawrth 2pm - 4pm.

Taith Ddilyniadol Blaenafon

Taith Ddilyniadol Blaenafon
Dyddiad
Dydd Mawrth 11 Hydref 2022
Lleoliad
Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd canolig 3-5 milltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys gan ddechrau o Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon a dychwelyd yno

Clwb Lego yn Llyfrgell Cwmbrân

Clwb Lego yn Llyfrgell Cwmbrân
Dyddiad
Dydd Mawrth 11 Hydref 2022
Lleoliad
Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Ddown ni â'r briciau, dewch chi â'r syniadau! Digwyddiad am ddim i blant 7-11.

Clonclyfrau

Dyddiad
Dydd Mawrth 11 Hydref 2022
Lleoliad
Llyfrgell Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Grŵp llyfrau cyfeillgar i blant 8-11 oed. Darllen a thrafod amrywiaeth eang o lyfrau a sesiwn grefft

Amser Rhigwm yn Llyfrgell Pont-y-pŵl

Dyddiad
Dydd Mercher 12 Hydref 2022
Lleoliad
Llyfrgell Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Dewch draw i rannu hwiangerddi hen a newydd!

Sesiynau Galw Heibio am Gymorth TG - Dechreuwyr a'r Rheiny sydd am Wella

Dyddiad
Dydd Mercher 12 Hydref 2022
Lleoliad
Llyfrgell Blaenafon
Disgrifiad
Fe fydd Llyfrgell Blaenafon yn parhau gyda'n sesiynau cymorth TG poblogaidd iawn yn ein lleoliad newydd yn y Ganolfan Treftadaeth.

Restart a Heart Workshop (14 October)

Dyddiad
Dydd Gwener 14 Hydref 2022
Lleoliad
Croesyceiliog CEC - Cwmbran
Disgrifiad
Whether you've learnt CPR before, or it is your first time, these free workshops will provide an opportunity to learn CPR, how to use a Defibrillator and gain the skills and confidence to help if someone collapses and stops breathing

Y British: Sesiwn gwybodaeth galw heibio AM DDIM

Dyddiad
Dydd Mawrth 18 - Dydd Mercher 19 Hydref 2022
Lleoliad
Clwb Rygbi Talywaun - Parc Emlyn - New Road - Talywaun - Pont-y-pŵl - NP4 7RF
Disgrifiad
Cyfnod cyntaf yr uwch-gynllun yn cymryd cam allweddol arall ymlaen Dewch draw i sesiwn gwybodaeth galw heibio AM DDIM

Clwb Lego yn Llyfrgell Pont-y-pŵl

Clwb Lego yn Llyfrgell Pont-y-pŵl
Dyddiad
Dydd Mercher 19 Hydref 2022
Lleoliad
Llyfrgell Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Fe ddown ni â'r briciau, dewch chi â'r syniadau!

Pontypool Local History Society - A talk by Mike Chubb

Dyddiad
Dydd Mawrth 1 Tachwedd 2022
Lleoliad
Torfaen Museum (NP4 6JH)
Disgrifiad
Come along and join us to hear about the Three Gwent Armaments Factories: Newport, Glascoed and Caerwent

Restart a Heart Workshop (4 November)

Dyddiad
Dydd Gwener 4 Tachwedd 2022
Lleoliad
Croesyceiliog CEC - Cwmbran
Disgrifiad
Whether you've learnt CPR before, or it is your first time, these free workshops will provide an opportunity to learn CPR, how to use a Defibrillator and gain the skills and confidence to help if someone collapses and stops breathing

Fforwm Dad a Fi

Dyddiad
Dydd Sadwrn 5 Tachwedd 2022
Lleoliad
Integrated Children’s Centre - Ton Road - Hollybush - Cwmbran - NP44 7LE
Disgrifiad
Mae'r fforwm rhad ac am ddim yn caniatáu i Dadau dreulio amser chwarae o ansawdd gyda'u plant.

Restart a Heart Workshop (15 November)

Dyddiad
Dydd Mawrth 15 Tachwedd 2022
Lleoliad
Croesyceiliog CEC - Cwmbran
Disgrifiad
Whether you've learnt CPR before, or it is your first time, these free workshops will provide an opportunity to learn CPR, how to use a Defibrillator and gain the skills and confidence to help if someone collapses and stops breathing

Restart a Heart Workshop (2 December)

Dyddiad
Dydd Gwener 2 Rhagfyr 2022
Lleoliad
Croesyceiliog CEC - Cwmbran
Disgrifiad
Whether you've learnt CPR before, or it is your first time, these free workshops will provide an opportunity to learn CPR, how to use a Defibrillator and gain the skills and confidence to help if someone collapses and stops breathing

Restart a Heart Workshop (13 December)

Dyddiad
Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022
Lleoliad
Croesyceiliog CEC - Cwmbran
Disgrifiad
Whether you've learnt CPR before, or it is your first time, these free workshops will provide an opportunity to learn CPR, how to use a Defibrillator and gain the skills and confidence to help if someone collapses and stops breathing

Relay for Life Cancer Research UK

Dyddiad
Dydd Sadwrn 17 Mehefin 2023
Lleoliad
Pontypool Park
Disgrifiad
A 24 hour Relay event for registered teams raising essential funds for Cancer Research UK
Arddangos 1 i 31 o 31

Cadw Cyswllt