Rhestr Digwyddiadau

Dadis yn ystod y dydd

Dyddiad
Dydd Llun 4 Mawrth 2024
Lleoliad
Torfaen Play Office - The Old Abersychan Library - Brynteg - Abersychan - NP4 7BG
Disgrifiad
Sesiynau Chwarae Difyr, Cyffrous, Am Ddim i dadau a'u plant

Restart a Heart (Power Station)

Dyddiad
Dydd Llun 4 Mawrth 2024
Lleoliad
Power Station - Blenheim Road -St Dials - Cwmbran - NP44 4SY
Disgrifiad
Whether you've learned CPR before, or it's your first time, these FREE workshops will provide an opportunity to gain the skills and confidence to help if someone collapses and stops breathing

Taith Ddilyniadol Pontnewydd

Taith Ddilyniadol Pontnewydd
Dyddiad
Dydd Llun 4 Mawrth 2024
Lleoliad
Cwrdd yn Nhafarn y Queen - Cwmbrân Uchaf
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd canolig 3-5 milltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys gan ddechrau o Dafarn y Queen, Cwmbrân Uchaf a dychwelyd yno.

Cerdded Iach Pont-y-pŵl

Cerdded Iach Pont-y-pŵl
Dyddiad
Dydd Llun 4 Mawrth 2024
Lleoliad
Cwrdd yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd isel o 1 i 2 filltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys, yn dechrau o Ganolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl a dychwelyd yno

Paediatric First Aid Awareness (Power Station)

Dyddiad
Dydd Llun 4 Mawrth 2024
Lleoliad
Power Station - Blenheim Road -St Dials - Cwmbran - NP44 4SY
Disgrifiad
The aim of this course is to equip you with the theoretical knowledge, skills and confidence you need to deal with paediatric first aid situations

Cerddwyr Cyflym Pont-y-pŵl

Dyddiad
Dydd Llun 4 Mawrth 2024
Lleoliad
Cwrdd yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Taith gerdded egnïol dan arweiniad arweinydd cerdded cymwys yn cychwyn ac yn dychwelyd o Ganolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl

Hac Twristiaeth Gymunedol Blaenafon

Dyddiad
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024
Lleoliad
Blaenavon Workmen’s Hall - High Street - Blaenavon - NP4 9PT
Disgrifiad
Mae Cwmpas a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn eich gwahodd i ddigwyddiad unigryw lle byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau eraill o'ch cymuned ac ymhellach i ffwrdd i ddatblygu syniadau newydd ar gyfer twristiaeth ym Mlaenafon a Thorfaen

Cerdded Iach Blaenafon

Cerdded Iach Blaenafon
Dyddiad
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024
Lleoliad
Cwrdd yng Nghanolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Disgrifiad
A low intensity 1 to 2 mile walk led by a qualified walk leader starting from and returning to the Blaenavon Heritage Centre.

Pontypool Local History Society - The Great Escape!

Dyddiad
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024
Lleoliad
Amgueddfa Torfaen Museum
Disgrifiad
Mike Chubb will be joining us to tell the fantastic but true tale of how 67 German soldiers escaped from a Welsh Prisoner of War Camp

Sesiynau Cymorth TG - Dechreuwyr a Lefel Canolradd (Cwmbrân)

Sesiynau Cymorth TG - Dechreuwyr a Lefel Canolradd (Cwmbrân)
Dyddiad
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024
Lleoliad
Cwmbran Library
Disgrifiad
Mae Llyfrgell Cwmbrân yn cynnal sesiwn gymorth AM DDIM bob dydd Mawrth 2pm - 4pm.

Taith Ddilyniadol Blaenafon

Taith Ddilyniadol Blaenafon
Dyddiad
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024
Lleoliad
Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Disgrifiad
A moderate intensity 5 mile walk led by a qualified walk leader starting from and returning to Coffee & Cards, Broad Street, Blaenavon.

Clwb Lego yn Llyfrgell Cwmbrân

Clwb Lego yn Llyfrgell Cwmbrân
Dyddiad
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Ddown ni â'r briciau, dewch chi â'r syniadau! Digwyddiad am ddim i blant 7-11.

Amser Rhigwm yn Llyfrgell Pont-y-pŵl

Dyddiad
Dydd Mercher 6 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Dewch draw i rannu hwiangerddi hen a newydd!

Sesiynau Galw Heibio am Gymorth TG - Dechreuwyr a'r Rheiny sydd am Wella

Dyddiad
Dydd Mercher 6 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Blaenafon
Disgrifiad
Fe fydd Llyfrgell Blaenafon yn parhau gyda'n sesiynau cymorth TG poblogaidd iawn yn ein lleoliad newydd yn y Ganolfan Treftadaeth.

Clwb Lego yn Llyfrgell Pont-y-pŵl

Clwb Lego yn Llyfrgell Pont-y-pŵl
Dyddiad
Dydd Mercher 6 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Pont-y-pŵl
Disgrifiad
We bring the bricks, you bring the ideas! Free event for children aged 5-11.

Celtic Cafe

Dyddiad
Dydd Mercher 6 Mawrth 2024
Lleoliad
Blaenavon World Heritage Centre & Library
Disgrifiad
Free folk music sessions for all ages

Amser Rhigwm yn Llyfrgell Blaenafon

Dyddiad
Dydd Iau 7 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Blaenafon
Disgrifiad
Dewch draw i rannu hwiangerddi hen a newydd!

Taith Ddilyniadol Pont-y-pŵl

Taith Ddilyniadol Pont-y-pŵl
Dyddiad
Dydd Iau 7 Mawrth 2024
Lleoliad
Cwrdd yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd canolig 3-5 milltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys gan ddechrau o Ganolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl a dychwelyd yno

Sesiynau Help TG – Dechreuwyr a rhai sy'n gwella

Sesiynau Help TG – Dechreuwyr a rhai sy'n gwella
Dyddiad
Dydd Iau 7 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Mae sesiwn AM DDIM yn Llyfrgell Cwmbrân pob dydd Iau 2.00-4.00pm.

Amser Rhigwm yn Llyfrgell Cwmbrân

Dyddiad
Dydd Gwener 8 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Come along and share some nursery rhymes, both old and new!

Taith Ddilyniadol Cwmbrân

Taith Ddilyniadol Cwmbrân
Dyddiad
Dydd Gwener 8 Mawrth 2024
Lleoliad
Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd canolig 3-5 milltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys gan ddechrau o Stadiwm Cwmbrân a dychwelyd yno.

Cerdded Iach Cwmbrân

Cerdded Iach Cwmbrân
Dyddiad
Dydd Gwener 8 Mawrth 2024
Lleoliad
Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd isel o 1 i 2 filltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys, yn dechrau o Stadiwm Cwmbrân ac yn dychwelyd yno.

Hanes Teuluol

Hanes Teuluol
Dyddiad
Dydd Gwener 8 Mawrth 2024
Lleoliad
Canolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell Blae​​nafon
Disgrifiad
Dewch i ddarganfod pwy oedd eich cyndeidiau a dechrau'ch coeden deuluol.

'Forget Me Not' Fridays yn Llyfrgell Cwmbrân

Dyddiad
Dydd Gwener 8 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Ydych chi'n gofalu am anwylyd sy'n dioddef o ddementia neu wedi colli'r cof? Beth am ddod draw am sgwrs a phaned gyda gofalwyr eraill, a phori drwy'r gwasanaethau sydd ar gael ar eich cyfer

Sesiynau Cymorth TG - Dechreuwyr a'r Rheiny sydd am Wella

Sesiynau Cymorth TG - Dechreuwyr a'r Rheiny sydd am Wella
Dyddiad
Dydd Gwener 8 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Gallwch ddefnyddio un o liniaduron gwasanaeth y llyfrgell neu ddod â'ch tabled, ffôn neu ddyfais arall

Grŵp Llyfrau Blaenafon

Dyddiad
Dydd Sadwrn 9 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Blaenafon
Disgrifiad
Grŵp cyfeillgar sy'n trafod amrywiaeth o lyfrau o blith dewis eclectig o awduron.

Making & Memories

Making & Memories
Dyddiad
Dydd Mercher 13 Mawrth 2024
Lleoliad
Pontypool Library
Disgrifiad
Free monthly craft sessions for people who are grieving

Grŵp Knit and Natter yn Llyfrgell Cwmbrân

Grŵp Knit and Natter yn Llyfrgell Cwmbrân
Dyddiad
Dydd Iau 14 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Dyma grŵp gwau cyfeillgar sy'n cwrdd bob pythefnos yn Llyfrgell Cwmbrân ar ddydd Iau 2-4pm

Restart a Heart (Croesyceiliog CEC)

Dyddiad
Dydd Gwener 15 Mawrth 2024
Lleoliad
Croesyceiliog Community Education Centre - The Highway - Croesyceiliog - Cwmbran - NP44 2HF
Disgrifiad
Whether you've learned CPR before, or it's your first time, these FREE workshops will provide an opportunity to gain the skills and confidence to help if someone collapses and stops breathing

Paediatric First Aid Awareness (Croesyceiliog CEC)

Dyddiad
Dydd Gwener 15 Mawrth 2024
Lleoliad
Croesyceiliog Community Education Centre - The Highway - Croesyceiliog - Cwmbran - NP44 2HF
Disgrifiad
The aim of this course is to equip you with the theoretical knowledge, skills and confidence you need to deal with paediatric first aid situations

Grŵp darllen Clonclyfrau @ Llyfrgell Cwmbrân

Dyddiad
Dydd Sadwrn 16 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Grŵp llyfrau cyfeillgar i blant 8-10 oed. Darllen a thrafod amrywiaeth eang o lyfrau a sesiwn grefft

Llais Busnes Torfaen - Mawrth 2024

Llais Busnes Torfaen - Mawrth 2024
Dyddiad
Dydd Iau 21 Mawrth 2024
Lleoliad
Greenmeadow Golf Club Cwmbran NP44 2BZ
Disgrifiad
Dewch draw i Llais Busnes Torfaen! Ydych chi'n berchennog busnes lleol neu'n entrepreneur yn Nhorfaen? Ydych chi am ehangu eich rhwydwaith, cael mewnwelediadau gwerthfawr, a chydweithio â gweithwyr proffesiynol o'r un anian? Peidiwch edrych dim pellach! Mae Llais Busnes Torfaen yma i'ch cysylltu â chymuned ddeinamig o selogion busnes.

Grŵp darllen Clonclyfrau @ Llyfrgell Pont-y-pŵl

Dyddiad
Dydd Sadwrn 23 Mawrth 2024
Lleoliad
Llyfrgell Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Grŵp llyfrau cyfeillgar i blant 8-11 oed. Darllen a thrafod amrywiaeth eang o lyfrau a sesiwn grefft

Pontypool Artisan & Craft Market

Pontypool Artisan & Craft Market
Dyddiad
Dydd Sadwrn 6 Ebrill 2024
Lleoliad
Pontypool Town Centre & Indoor Market
Disgrifiad
Join us on the first Saturday of the month for our artisan and craft market

Fforwm Dad a Fi

Dyddiad
Dydd Sadwrn 6 Ebrill 2024
Lleoliad
Integrated Children’s Centre - Ton Road - Hollybush - Cwmbran - NP44 7LE
Disgrifiad
Mae'r fforwm rhad ac am ddim yn caniatáu i Dadau dreulio amser chwarae o ansawdd gyda'u plant.

Counterfeit Seventies Show

Dyddiad
Dydd Sul 28 Ebrill 2024
Lleoliad
Congress Theatre - Cwmbran Town Centre - NP44 1PL
Disgrifiad
Having toured extensively with The Counterfeit Sixties show they now bring you their unique Seventies show from a decade of glam rock through to new wave music, and everything in between
Arddangos 1 i 36 o 36

Cadw Cyswllt