Rhestr Digwyddiadau

Taith Ddilyniadol Pontnewydd

Taith Ddilyniadol Pontnewydd
Dyddiad
Dydd Llun 16 Mai 2022
Lleoliad
Cwrdd yn Nhafarn y Queen - Cwmbrân Uchaf
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd canolig 3-5 milltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys gan ddechrau o Dafarn y Queen, Cwmbrân Uchaf a dychwelyd yno.

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân - Dydd Llun

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân - Dydd Llun
Dyddiad
Dydd Llun 16 Mai 2022
Lleoliad
Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Cynhelir bob dydd Llun yn Stadiwm Cwmbrân

Cerddwyr Cyflym Pont-y-pŵl

Dyddiad
Dydd Llun 16 Mai 2022
Lleoliad
Cwrdd yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Taith gerdded egnïol dan arweiniad arweinydd cerdded cymwys yn cychwyn ac yn dychwelyd o Ganolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl

Cerdded Iach Blaenafon

Cerdded Iach Blaenafon
Dyddiad
Dydd Mawrth 17 Mai 2022
Lleoliad
Cwrdd yng Nghanolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd isel o 1 i 2 filltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys, yn dechrau o Ganolfan Treftadaeth Blaenafon ac yn dychwelyd yno

Taith Ddilyniadol Blaenafon

Taith Ddilyniadol Blaenafon
Dyddiad
Dydd Mawrth 17 Mai 2022
Lleoliad
Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Disgrifiad
A moderate intensity 5 mile walk led by a qualified walk leader starting from and returning to Coffee & Cards, Broad Street, Blaenavon.

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân - Dydd Mawrth

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân - Dydd Mawrth
Dyddiad
Dydd Mawrth 17 Mai 2022
Lleoliad
Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Cynhelir bob dydd Mawrth yn Stadiwm Cwmbrân

Clwb Crefft - Neuadd Gymunedol Tref Gruffydd

Dyddiad
Dydd Mercher 18 Mai 2022
Lleoliad
Neuadd Gymunedol Tref Gruffydd - Stryd Rosebury
Disgrifiad
Dewch â'ch hoff grefft eich hun neu dysgwch rywbeth newydd wrth i chi sgwrsio a chrefftwyr o'r un meddylfryd

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân - Dydd Mercher

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân - Dydd Mercher
Dyddiad
Dydd Mercher 18 Mai 2022
Lleoliad
Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Bob dydd Mercher yn Stadiwm Cwmbrân

Ymddiriedolaeth Natur Gwent: Taith Dywys Chris Hatch ar Y British

Dyddiad
Dydd Iau 19 Mai 2022
Lleoliad
Y Bwa Mawr - Y British - Talywaun - Torfaen
Disgrifiad
Ymunwch â Llywydd Ymddiriedolaeth Natur Gwent ac Ecolegydd, Chris Hatch ar daith dywys yn crwydro'r mosäig o gynefinoedd sydd gan Y British i'w cynnig.

Taith Ddilyniadol Pont-y-pŵl

Taith Ddilyniadol Pont-y-pŵl
Dyddiad
Dydd Iau 19 Mai 2022
Lleoliad
Cwrdd yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd canolig 3-5 milltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys gan ddechrau o Ganolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl a dychwelyd yno

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân - Dydd Iau

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân - Dydd Iau
Dyddiad
Dydd Iau 19 Mai 2022
Lleoliad
Cwmbran Stadium
Disgrifiad
Bob dydd Iau yn Stadiwm Cwmbrân.

Dawnswyr Blaenafon

Dawnswyr Blaenafon
Dyddiad
Dydd Iau 19 Mai 2022
Lleoliad
Neuadd y Gweithwyr Blaenafon
Disgrifiad
Oes diddordeb gennych chi yn nhraddodiadau Cymru a'i diwylliant? Hoffech chi gadw'n heini a chael hwyl ar yr un pryd?

Sgwrs a Choffi

Sgwrs a Choffi
Dyddiad
Dydd Gwener 20 Mai 2022
Lleoliad
Caffi Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Disgrifiad
Ydych chi'n siarad Cymraeg neu'n dysgu Cymraeg? Hoffech chi ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar?

Cerdded Iach Cwmbrân

Cerdded Iach Cwmbrân
Dyddiad
Dydd Gwener 20 Mai 2022
Lleoliad
Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd isel o 1 i 2 filltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys, yn dechrau o Stadiwm Cwmbrân ac yn dychwelyd yno.

Taith Ddilyniadol Cwmbrân

Taith Ddilyniadol Cwmbrân
Dyddiad
Dydd Gwener 20 Mai 2022
Lleoliad
Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Taith gerdded dwysedd canolig 3-5 milltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys gan ddechrau o Stadiwm Cwmbrân a dychwelyd yno.

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân - Dydd Gwener

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân - Dydd Gwener
Dyddiad
Dydd Gwener 20 Mai 2022
Lleoliad
Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Cynhelir bob dydd Gwener yn Stadiwm Cwmbrân

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân - Dydd Sadwrn

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân - Dydd Sadwrn
Dyddiad
Dydd Sadwrn 21 Mai 2022
Lleoliad
Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Bob dydd Sadwrn yn Stadiwm Cwmbrân

Pontypool Local History Society: 'Who Killed Dripping Lewis' murder in 1939 Pontypool

Dyddiad
Dydd Sadwrn 21 Mai 2022
Lleoliad
Torfaen Museum Pontypool
Disgrifiad
PLHS are hosting Gwent Local History Association annual lecture on Saturday 21 May 2022, 2.30 pm, at Torfaen Museum.

Dosbarthiadau Bale

Dosbarthiadau Bale
Dyddiad
Dydd Sul 22 Mai 2022
Lleoliad
Neuadd Gymunedol Y Dafarn Newydd - Heol Newydd - Y Dafarn Newydd - Pont-y-pŵl - NP4 0PZ
Disgrifiad
Dosbarthiadau Bale ar gael yn Neuadd Gymunedol Y Dafarn Newydd bob bore dydd Sul

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl - Dydd Sul

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl - Dydd Sul
Dyddiad
Dydd Sul 22 Mai 2022
Lleoliad
Canolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Cynhelir dosbarthiadau hamdden i blant sy'n 4 neu'n hŷn bob bore dydd Sul yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl

Clwb Crefft - Eglwys Annibynnol Tref Gruffydd (Dydd Mercher)

Dyddiad
Dydd Mercher 25 Mai 2022
Lleoliad
Eglwys Annibynnol Tref Gruffydd
Disgrifiad
Dewch â'ch hoff grefft neu dewch i ddysgu rhywbeth newydd tra'n sgwrsio gyda chrefftwyr sy'n meddwl fel chi.

Clwb Crefft - Eglwys Annibynnol Tref Gruffydd (Dydd Mercher - Nos Fercher)

Dyddiad
Dydd Mercher 25 Mai 2022
Lleoliad
Eglwys Annibynnol Tref Gruffydd
Disgrifiad
Dewch â'ch hoff grefft neu dewch i ddysgu rhywbeth newydd tra'n sgwrsio gyda chrefftwyr sy'n meddwl fel chi.

Torfaen Food & Drink Festival

Dyddiad
Dydd Sadwrn 28 Mai 2022
Lleoliad
Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Green Top Events are excited to be hosting TORFAEN FOOD & DRINK FESTIVAL at Cwmbran Stadium on the 28th of May 2022 from 10am until 7pm, a date to put in the calendar!

Gweithgareddau Hanner Tymor Y Sulgwyn

Dyddiad
Dydd Mawrth 31 Mai - Dydd Gwener 3 Mehefin 2022
Lleoliad
Canolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon - Church Road - Blaenafon - NP4 9AS
Disgrifiad
Gweithgareddau i'r teulu i'ch difyrru dros hanner tymor y Sulgwyn.

Platinum Jubilee Weekend at Blaenavon Heritage Railway

Dyddiad
Dydd Iau 2 - Dydd Sul 5 Mehefin 2022
Disgrifiad
Join us over the Platinum Jubilee Weekend.

Fforwm Dad a Fi

Dyddiad
Dydd Sadwrn 4 Mehefin 2022
Lleoliad
Integrated Children’s Centre - Ton Road - Hollybush - Cwmbran - NP44 7LE
Disgrifiad
Mae'r fforwm rhad ac am ddim yn caniatáu i Dadau dreulio amser chwarae o ansawdd gyda'u plant.

Y Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngwaith Haearn Blaenafon

Dyddiad
Dydd Sadwrn 16 - Dydd Sul 17 Gorffennaf 2022
Lleoliad
Gwaith Haearn Blaenafon
Disgrifiad
Does neb yn gallu ymhyfrydu a ffieiddio fel y Fictoriaid Carpiog, sy'n portreadu bywyd beunyddiol y bobl dlawd a'r gweithwyr diwydiannol Fictoraidd!
Arddangos 1 i 27 o 27

Cadw Cyswllt