Amser Rhigwm yn Llyfrgell Blaenafon

Lleoliad
Llyfrgell Blaenafon
Categori
I blant
Dyddiad(au)
01/12/2022 (10:30-11:00)
Cyswllt

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Llyfrgell Blaenafon ar 01495 742803

Disgrifiad

Dewch draw i rannu hwiangerddi hen a newydd!

Rydym yn cael llawer o hwyl yn canu gydag offerynnau, sgarffiau a swigod.

Yn ystod y tymor yn unig.

Diwygiwyd Diwethaf: 24/11/2022 Nôl i’r Brig