Archif Newyddion

Dydd Iau 15 Awst 2019

Myfyrwyr Torfaen yn dathlu canlyniadau Lefel A

Disgrifiad
Dan y meincnod perfformiad cenedlaethol cynyddodd y trothwy lefel 3 o 92.3% i 94.4%
Dydd Mercher 14 Awst 2019

Gwasanaeth garddio newydd Bernard

Gwasanaeth garddio newydd Bernard
Disgrifiad
Mae preswylydd o Garndiffaith Bernard Williams wedi lansio busnes gwasanaeth garddio newydd sbon yn Nhorfaen, yn arbenigo mewn clirio gerddi a gwaith dylunio a chreu gerddi.
Dydd Llun 12 Awst 2019

Gwiddon yn cael eu rhyddhau i fynd i'r afael â rhedyn y dŵr

Gwiddon yn cael eu rhyddhau i fynd i'r afael â rhedyn y dŵr
Disgrifiad
An army of 2mm long weevils have been introduced into the Afon Lwyd at the Ty Coch section of the Monmouthshire and Brecon Canal to help battle the rapid growth of water fern.

Salon Trin Gwallt Sweet Pixie yn agor ei drysau

Salon Trin Gwallt Sweet Pixie yn agor ei drysau
Disgrifiad
Mae Nicole Morris o Ben-y-garn wedi gwireddu breuddwyd oes o agor a rhedeg ei salon trin gwallt ei hun.
Dydd Gwener 9 Awst 2019

Cynllun Cyfweld Gwarantedig ar gyfer Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog

Disgrifiad
Mae Torfaen wedi cyflwyno Cynllun Cyfweld Gwarantedig ar gyfer cyn-filwyr y lluoedd arfog
Dydd Iau 8 Awst 2019

Cynllun Chwarae Torfaen yn dosbarthu 3,000 o boteli y gellir eu hailddefnyddio

Cynllun Chwarae Torfaen yn dosbarthu 3,000 o boteli y gellir eu hailddefnyddio
Disgrifiad
This summer, Torfaen Play Service are doing their bit to help improve the local environment and reduce their carbon footprint by handing out 3,000 reusable drink bottles.

Rownd nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref i ddechrau

Rownd nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref i ddechrau
Disgrifiad
Ar ddydd Llun 12 Awst (os yw'r tywydd yn caniatáu) bydd Complete Weed Control (South & Central Wales) Ltd yn dechrau ar yr ail rownd o drin chwyn ar lwybrau cyhoeddus a meysydd parcio gan ddefnyddio eu technoleg arloesol, y Weed-it, ledled Torfaen ar dir y Cyngor a Thai Cymunedol Bron Afon.
Dydd Mercher 7 Awst 2019

Ydych chi awydd bod yn hyrwyddwr amgylcheddol?

Ydych chi awydd bod yn hyrwyddwr amgylcheddol?
Disgrifiad
Os ydych chi am gael profiad ymarferol o helpu'r amgylchedd gyda chyfle i gwrdd â ffrindiau newydd, yna mae gennym y grŵp i chi. Mae grŵp Torfaen: Glanach Gwyrddach yn gweithio gyda'i gilydd i gasglu sbwriel ar hyd a lled y fwrdeistref a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau fel Cadw Cymru'n Daclus.
Dydd Llun 5 Awst 2019

Cronfa grantiau cyfalaf bach £600,000 yn agor ar gyfer lleoliadau gofal plant yn Nhorfaen

Disgrifiad
Applications for the Welsh Government Funded Childcare Offer - Small capital grants funding are now open for all childcare providers in Torfaen.
Dydd Iau 1 Awst 2019

Lleoliad Gwaith yn talu ar ei ganfed!

Lleoliad Gwaith yn talu ar ei ganfed!
Disgrifiad
A Torfaen resident has recently secured employment within the council's payroll team, after retraining during a voluntary placement in the department.
Dydd Mercher 31 Gorffennaf 2019

Busnes Gemau ym Mhont-y-pŵl yn cael cychwyn gwych

Busnes Gemau ym Mhont-y-pŵl yn cael cychwyn gwych
Disgrifiad
Wedi ei leoli yn George Street, Pont-y-pŵl, Torfaen, agorodd Duke's Gaming ei ddrysau am y tro cyntaf ym mis Mawrth 2019, gan Luke Durham, chwaraewr gemau brwdfrydig am fwy nag 20 mlynedd a rheolwr manwerthu profiadol gyda brandiau enwog megis 'GAME' a 'Mamas and Papas'. Ychydig fisoedd ymlaen, ac mae'r hobi sydd wedi troi'n fusnes yn mynd o nerth i nerth, gan gynnig lle i chwarae a phrynu gemau hobi a chardiau megis Warhammer 40,000, A Song of Ice and Fire, Bolt Action, Dragon Ball Super Card Game, a Pokémon Trading Card Game.

Busnesau Torfaen a Blaenau Gwent yn ymuno ar gyfer digwyddiad llwyddiannus 'Cyfarfod eich cymydog busnes'

Busnesau Torfaen a Blaenau Gwent yn ymuno ar gyfer digwyddiad llwyddiannus 'Cyfarfod eich cymydog busnes'
Disgrifiad
Businesses from Torfaen and Blaenau Gwent along with members from successful business networking clubs Torfaen Business Voice and the Blaenau Gwent Effect Network, enjoyed an evening of networking on 9th July 2019 with the aim of forging closer trading partnerships between these neighbouring counties.

Gorchymyn cwmni cludo bwydydd i waredu gwerth £2,500 o frechdanau

Gorchymyn cwmni cludo bwydydd i waredu gwerth £2,500 o frechdanau
Disgrifiad
Cafodd cwmni cludo bwydydd orchymyn i gael gwared ar werth £2500 o frechdanau mis diwethaf ar ôl i swyddogion hylendid bwyd ganfod eu bod wedi eu cludo o Lundain mewn cerbyd â'r system oergell wedi torri.
Dydd Iau 25 Gorffennaf 2019

Swyddogion gorfodi nawr yn rhoi dirwyon

Swyddogion gorfodi nawr yn rhoi dirwyon
Disgrifiad
Ar ddechrau mis Gorffennaf, roedd ein swyddogion gorfodi parcio sifil a gorfodi amgylcheddol newydd yn brysur yn rhoi tocynnau parcio rhybuddio i gynyddu ymwybyddiaeth o orfodi parcio sifil (a ddaeth i rym ar 1 Gorffennaf). Fodd bynnag, maent nawr yn cyflwyno dirwyon yn ffurfiol (a elwir yn Hysbysiadau Tâl Cosb) (HTC) i'r sawl sydd wedi bod yn anwybyddu arwyddion a llinellau parcio, ac yn rhoi dirwyon am droseddau amgylcheddol megis taflu sbwriel.

Mae'r paratoadau ar gyfer Cynllun Chwarae'r Haf ar y gweill!

Mae'r paratoadau ar gyfer Cynllun Chwarae'r Haf ar y gweill!
Disgrifiad
Preparations are well underway for this year's summer play schemes!

Sesiynau coginio Caru Bwyd Casáu Gwastraff rhyngweithiol i'r teulu AM DDIM

Sesiynau coginio Caru Bwyd Casáu Gwastraff rhyngweithiol i'r teulu AM DDIM
Disgrifiad
Dewch i ymuno â'r tîm gwastraff ac ailgylchu ar ddydd Iau 1 a dydd Iau 22 Awst ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl rhwng 10:30am – 3pm lle byddant yn darparu sesiynau coginio rhyngweithiol am ddim i deuluoedd.
Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2019

Tîm Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen yn cyflawni statws Cyfeillion Dementia

Tîm Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen yn cyflawni statws Cyfeillion Dementia
Disgrifiad
Tîm Lles Canol Cwmbrân, sydd wedi'i leoli yn Canalside Cwmbrân yw'r diweddaraf i dderbyn gwobr Cyfeillion Dementia, a hwy bellach yw'r tîm lles cyntaf yng Ngwent i gyflawni statws 'Cyfeillion Dementia'.
Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019

Trydedd Wythnos Fenter yn llwyddiant ysgubol gyda disgyblion yn gwneud elw o dros 1

Trydedd Wythnos Fenter yn llwyddiant ysgubol gyda disgyblion yn gwneud elw o dros 1
Disgrifiad
Gwnaed elw ar y cyd o £1102.70 gan ddisgyblion a gymerodd ran yn yr Wythnos Fenter yr wythnos hon.Aeth ysgolion ati i greu amrywiaeth o gynnyrch, o sebon heb olew palmwydd a bagiau ecogyfeillgar i addurniadau awyr agored a werthwyd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yr wythnos ddiwethaf. Mynnwch gipolwg ar dudalen Facebook y Cyngor i weld lluniau o bob ysgol a'u cynnyrch.
Dydd Iau 18 Gorffennaf 2019

Café Cwtch yn cael ei enwebu yng Ngwobrau Caffi Cymru

Café Cwtch yn cael ei enwebu yng Ngwobrau Caffi Cymru
Disgrifiad
Mae Café Cwtch yn Fferm Gymunedol Greenmeadow, Cwmbrân wedi cyrraedd rhestr fer yng nghategorïau 'Caffi Cymunedol Gorau' a 'Chaffi Thema Gorau' yng ngwobrau Caffi Cymru ddydd Mawrth 23 Gorffennaf.
Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019

Arolwg Trigolion 2019​

Arolwg Trigolion 2019​
Disgrifiad
Arolwg Trigolion 2019

Prentisiaid Ifanc yn elw o arian Loteri Genedlaethol

Prentisiaid Ifanc yn elw o arian Loteri Genedlaethol
Disgrifiad
Mae Ryan Smart, 19, o Gwmbrân yn brentis saer sydd wedi elwa o arian gan y Loteri Genedlaethol trwy Raglen Treftadaeth Tirlun Blaenafon.

CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol

CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol
Disgrifiad
Mae Cadw Cymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – nod rhyngwladol i barc neu fan gwyrdd o ansawdd.
Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019

Cariad at fywyd gwyllt a'r amgylchedd yn ysbrydoli cynllun menter ysgol gynradd

Cariad at fywyd gwyllt a'r amgylchedd yn ysbrydoli cynllun menter ysgol gynradd
Disgrifiad
Mae'r cwmni cyfreithiol lleol, Watkins & Gunn, wedi ymuno gydag Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer fel rhan o'r 3ydd Wythnos Menter Torfaen Flynyddol.
Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019

Cynlluniau Chwarae Haf 2019

Cynlluniau Chwarae Haf 2019
Disgrifiad
Mae ystod o weithgareddau chwarae cyffrous am ddim yn cael eu darparu yr haf hwn ledled Torfaen...

Fideo YouTube yn dangos hanes a threftadaeth Blaenafon

Fideo YouTube yn dangos hanes a threftadaeth Blaenafon
Disgrifiad
Mae'r cyntaf mewn cyfres o arddangosfeydd grymus wedi ei chreu gan bobl ifanc Blaenafon er mwyn dangos ei hanes a'i threftadaeth.

Dirwy i ddyn ar ôl tipio anghyfreithlon ym Mhont-y-pŵl

Dirwy i ddyn ar ôl tipio anghyfreithlon ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae Mr Brian Walker o Drefddyn, Pont-y-pŵl, wedi ei gael yn euog gan Ynadon Casnewydd ar ôl i wastraff dan ei reolaeth gael ei ganfod wedi ei dipion anghyfreithlon y tu allan i fodurdai ym Mhontnewenydd, Pont-y-pŵl.
Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019

Y Dreigiau'n cefnogi sesiynau rygbi cerdded mewn digwyddiad cymunedol

Y Dreigiau'n cefnogi sesiynau rygbi cerdded mewn digwyddiad cymunedol
Disgrifiad
Roedd chwaraewyr o'r Dreigiau ymhlith y rheiny a gymerodd ran mewn sesiwn rygbi cerdded ym Mlaenafon yr wythnos yma fel rhan o ymgyrch ymgysylltiad cymunedol.
Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019

Plant ysgol i werthu nwyddau ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Plant ysgol i werthu nwyddau ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Next week school children will be in Pontypool Indoor Market selling their hand made products as part of Enterprise Week.
Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2019

Codi bolardiau canol tref yn barhaol oherwydd diogelwch y cyhoedd

Codi bolardiau canol tref yn barhaol oherwydd diogelwch y cyhoedd
Disgrifiad
Dydd Llun 8 Gorffennaf bydd y cyngor yn codi'r bolardiau yn barhaol wrth fynedfa Commercial Street o ffordd Hanbury Road i ganol y dref.
Dydd Llun 1 Gorffennaf 2019

Matt Preece o Business Doctors yn helpu disgyblion Ysgol Gorllewin Mynwy gyda chymhwyster menter

Matt Preece o Business Doctors yn helpu disgyblion Ysgol Gorllewin Mynwy gyda chymhwyster menter
Disgrifiad
Senior manager, managing in business for over 25 years and now business coach Matt Preece of South East Wales 'Business Doctors', the UK's fastest growing support service for small and medium-sized businesses, has been supporting three groups of young people at West Mon Secondary School, Torfaen, who are preparing for their enterprise qualification as part of the Inspire2Achieve programme.

Cwmni cyfreithiol lleol Everett Tomlin Lloyd & Pratt yn cefnogi disgyblion Ysgol Gynradd Penygarn gyda'u sgiliau entrepreneuraidd

Cwmni cyfreithiol lleol Everett Tomlin Lloyd & Pratt yn cefnogi disgyblion Ysgol Gynradd Penygarn gyda'u sgiliau entrepreneuraidd
Disgrifiad
Mae'r cyfreithwyr lleol Everett Tomlin Lloyd & Pratt, sydd â swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl a Chasnewydd, wedi ymuno ag Ysgol Gynradd Penygarn, Torfaen, i gefnogi, mentora ac annog disgyblion i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd a deall sut mae busnes yn gweithio.
Dydd Iau 27 Mehefin 2019

Llai nag wythnos i fynd nes bydd Gorfodi Parcio Sifil (CPE) yn dechrau

Llai nag wythnos i fynd nes bydd Gorfodi Parcio Sifil (CPE) yn dechrau
Disgrifiad
Gyda llai nag wythnos i fynd nes bydd y cyngor yn dechrau Gorfodi Parcio Sifil, beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd?
Dydd Mercher 26 Mehefin 2019

Mainc addurniadol newydd ei hadnewyddu yn cael eu dwyn o Safle Treftadaeth y Byd

Mainc addurniadol newydd ei hadnewyddu yn cael eu dwyn o Safle Treftadaeth y Byd
Disgrifiad
Mae mainc addurniadol drom gydag arwyddion Safle Treftadaeth y Byd arni wedi cael ei dwyn o'r maes parcio ar ben Broad Street ym Mlaenafon.

Gwasanaeth Ieuenctid yn derbyn Nod Ansawdd

Gwasanaeth Ieuenctid yn derbyn Nod Ansawdd
Disgrifiad
Derbyniodd cynrychiolwyr Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen y Nod Ansawdd Arian Heddiw am Waith Ieuenctid yng Nghymru...

Arbenigwyr technoleg a gofal yn ymuno yn lansiad cyflenwyr GovTech

Arbenigwyr technoleg a gofal yn ymuno yn lansiad cyflenwyr GovTech
Disgrifiad
More than 130 people attended the suppliers launch of Torfaen's £1.2 million GovTech Catalyst challenge.
Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019

#SaliwtioEinLluoedd - Wythnos Lluoedd Arfog

#SaliwtioEinLluoedd - Wythnos Lluoedd Arfog
Disgrifiad
This morning we honoured Armed Forces Week with a flag-raising ceremony at the civic centre.

Hyb Llesiant a Gwaith Newydd i Lansio yn Llyfrgell Cwmbrân

Disgrifiad
Bydd Hyb Llesiant a Gwaith newydd sbon yn cael ei lansio ar ddydd Gwener 28 Mehefin yn Llyfrgell Cwmbrân o 10am tan 1pm.
Dydd Llun 24 Mehefin 2019

Ysgolion lleol yn paratoi ar gyfer y 3ydd Wythnos Menter Torfaen flynyddol

Disgrifiad
Following the great success of this event over the previous two years, a number of businesses from across the local area are once again working with school pupils within Torfaen as part of the borough's third annual Enterprise Week.
Dydd Gwener 21 Mehefin 2019

Ysgolion Torfaen yn Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Ysgolion Torfaen yn Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi ymuno â Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth i ddarparu gweithdai gwrth-hiliaeth mewn ysgolion ar draws y Fwrdeistref.
Dydd Iau 20 Mehefin 2019

Menyw fusnes o Abersychan, Jean Church, yn cael MBE yn Anrhydeddau'r Frenhines

Menyw fusnes o Abersychan, Jean Church, yn cael MBE yn Anrhydeddau'r Frenhines
Disgrifiad
Cafodd y fenyw fusnes o Abersychan, Jean Church, MBE am Wasanaeth i Fusnes yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn ddiweddar.
Dydd Mercher 19 Mehefin 2019

Cyngor Torfaen yn ymuno â'r chwyldro Ail-lenwi ar draws y DU ar Ddiwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol

Cyngor Torfaen yn ymuno â'r chwyldro Ail-lenwi ar draws y DU ar Ddiwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol
Disgrifiad
Heddiw, ar Ddiwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol (Dydd Mercher 19 Mehefin) mae'r cyngor yn falch o gyhoeddi eu bod yn gosod gorsaf Ail-lenwi dŵr rhad ac am ddim i'w defnyddio yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl. Yn hygyrch i'r cyhoedd, mae'r orsaf dŵr wedi cael ei lleoli ger y ddesg gwasanaethau cwsmeriaid wrth y drws ffrynt. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod â'ch potel ddŵr y gellir ei hailddefnyddio eich hun.
Dydd Mawrth 18 Mehefin 2019

Mesurau llym ar nwyddau ffug

Mesurau llym ar nwyddau ffug
Disgrifiad
Fel rhan o Ddiwrnod Gwrth-Nwyddau Ffug y Byd (dydd Iau, 6 Mehefin) fe wnaeth swyddogion safonau masnach gynnal ymchwiliad oedd yn cynnwys adwerthwr yn Nhorfaen, yn dilyn adroddiadau bod sigaréts ffug yn cael eu gwerthu o'r eiddo hwn.
Dydd Gwener 14 Mehefin 2019

Digon o hwyl gyda Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen

Digon o hwyl gyda Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen
Disgrifiad
Following on from last years success, this year Torfaen Youth Service have yet another action packed summers worth of activities and trips for young people in Torfaen to take part in.

Torfaen Dementia-gyfeillgar

Torfaen Dementia-gyfeillgar
Disgrifiad
Ar draws Torfaen, mae Tîm Partneriaeth Rhanbarthol Gwent wedi bod yn datblygu Cymuned Dementia-gyfeillgar dros y blynyddoedd diwethaf ac wedi derbyn statws Dementia-gyfeillgar gan Gymdeithas Alzheimer.

Cyhoeddi adroddiad Estyn ar gyfer Ysgol Gyfun Gwynllyw

Disgrifiad
Rhoddodd arolwg diweddar gan Estyn, Arolygaeth Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ar Ysgol Gyfun Gwynllyw yn ystod Mai 2019, farn yr arolygaeth ar berfformiad presennol yr ysgol.
Dydd Iau 13 Mehefin 2019

Cau Ffyrdd ar Gyfer Ras 10k Mic Morris Torfaen

Disgrifiad
Bydd ras flynyddol 10k Mic Morris Torfaen eleni yn digwydd ar ddydd Sul, 14 Gorffennaf, gyda chau ffyrdd mewn grym o 8am tan 11:30am.

Gwledd Sul y Tadau yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Gwledd Sul y Tadau yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Disgrifiad
Ar Sul y Tadau 16 Mehefin,11am-4pm, bydd Big Pit yn cynnal digwyddiad arbennig iawn.Mewn partneriaeth â Blas ar Dorfaen a Cotyledon Markets, bydd dros 40 o stondinau bwyd, diod a chrefftau yn cymryd rhan yng Ngwledd Sul y Tadau.
Dydd Mawrth 11 Mehefin 2019

£1 miliwn ar gyfer cynlluniau diogelwch ffyrdd yn Nhorfaen

£1 miliwn ar gyfer cynlluniau diogelwch ffyrdd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Bydd Torfaen yn elwa o dros £1 miliwn i wella llwybrau teithio llesol, llwybrau diogel mewn cymunedau, diogelwch ffyrdd ac isadeiledd trafnidiaeth gyhoeddus yn y fwrdeistref.
Dydd Gwener 7 Mehefin 2019

Myfyrwyr yn bod yn greadigol gyda baner sgaffaldiau

Disgrifiad
Mae'r gyntaf mewn cyfres o faneri lliwgar yn dangos hanes a threftadaeth Blaenafon wedi ei datgelu yng Nghapel Bethlehem.
Dydd Iau 6 Mehefin 2019

Mynediad am ddim i Wirfoddolwyr Mic Morris

Mynediad am ddim i Wirfoddolwyr Mic Morris
Disgrifiad
Fedrwch chi sbario ychydig o oriau i helpu rhedwyr yn Ras 10k Torfaen Mic Morris eleni?

Diwrnod y Byd yn Erbyn Nwyddau Ffug 2019

Diwrnod y Byd yn Erbyn Nwyddau Ffug 2019
Disgrifiad
Nawr yn ei unfed flynedd ar hugain, nod Diwrnod y Byd yn Erbyn Nwyddau Ffug (dydd Iau 6 Mehefin) yw cynyddu ymwybyddiaeth o'r problemau sy'n gysylltiedig â nwyddau ffug, ynghyd â lladrad.
Dydd Mercher 5 Mehefin 2019

Mwy na 500 o blant yn cymryd rhan mewn cynlluniau chwarae hanner tymor

Mwy na 500 o blant yn cymryd rhan mewn cynlluniau chwarae hanner tymor
Disgrifiad
Yn ystod y cyfnod hanner tymor, cymerodd mwy na 500 o blant ran yng nghynlluniau chwarae mynediad agored Torfaen.

Clwb Rhwydweithio Busnes Torfaen yn croesawu tîm Moneypenny i ddigwyddiad Mehefin

Clwb Rhwydweithio Busnes Torfaen yn croesawu tîm Moneypenny i ddigwyddiad Mehefin
Disgrifiad
Bydd digwyddiad chwarterol nesaf clwb rhwydweithio Llais Busnes Torfaen am 5pm ar ddydd Iau 20fed Mehefin 2019 yng Nghlwb Golff Greenmeadow Cwmbrân.

Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl yn derbyn Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol

Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl yn derbyn Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol
Disgrifiad
Mae Cyfeillion Tref Pont-y-pŵl, grŵp o wirfoddolwyr yn Nhorfaen wedi cael eu hanrhydeddu gyda Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol, y wobr uchaf y gall grŵp gwirfoddol ei derbyn yn y DU.
Dydd Mawrth 4 Mehefin 2019

Torfaen Communities for WCymunedau i Waith a Mwy Torfaen a'r Ganolfan Waith yn Helpu i Lansio Busnesau Newyddork (+) and JCP help launch new businesses

Disgrifiad
Mae rhaglen Cymunedau i Waith Torfaen a'r Ganolfan Waith wedi helpu i sefydlu dwy fenter newydd a chyffrous yn ystod Mai 2019.
Dydd Llun 3 Mehefin 2019

Tipio anghyfreithlon ar safle'r British yn costio 30K i'w waredu

Tipio anghyfreithlon ar safle'r British yn costio 30K i'w waredu
Disgrifiad
Mae safle'r British wedi dod yn le i ollwng sbwriel mewn bagiau du ac asbestos ac mae hyn wedi arwain at fod y cyngor wedi gorfod talu dros 30k i'w waredu.
Dydd Gwener 31 Mai 2019

Dwyn Tegeirian o Warchodfa Natur Leol Llwyncelyn

Dwyn Tegeirian o Warchodfa Natur Leol Llwyncelyn
Disgrifiad
Yn gynharach yn y mis, cafodd 30 tegeirian eu cymryd o Warchodfa Natur Leol ym meddiant y cyngor yn Llwyncelyn, Cwmbrân.

Ydych chi'n barod ar gyfer Ras 10k Mic Morris?

Ydych chi'n barod ar gyfer Ras 10k Mic Morris?
Disgrifiad
Eleni, bydd ras ffordd 10k flynyddol Mic Morris Torfaen yn cael ei chynnal ddydd Sul 14 Gorffennaf, 2019.
Dydd Iau 30 Mai 2019

Digwyddiadau am ddim i ddathlu natur yn ei holl ogoniant yn ystod Wythnos Natur Cymru

Digwyddiadau am ddim i ddathlu natur yn ei holl ogoniant yn ystod Wythnos Natur Cymru
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, yn ystod Wythnos Natur Cymru, bydd Partneriaeth Natur Leol Blaenau Gwent a Thorfaen yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau am ddim i ddathlu natur.

Gwirfoddoli'n arwain at lwyddiant swyddi yn y sector gofal

Gwirfoddoli'n arwain at lwyddiant swyddi yn y sector gofal
Disgrifiad
Gwirfoddoli'n arwain at lwyddiant swyddi yn y sector gofal
Dydd Mercher 29 Mai 2019

Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant a Thwristiaeth yn ymweld ag Amgueddfa Lofaol Genedlaethol y Pwll Mawr

Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant a Thwristiaeth yn ymweld ag Amgueddfa Lofaol Genedlaethol y Pwll Mawr
Disgrifiad
Mae Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru, yn safle Treftadaeth y Byd, Blaenafon, yn parhau i fod yn gyrchfan poblogaidd i ymwelwyr, ac ar ddydd Llun 13 Mai, cafodd ymweliad gan y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant a Thwristiaeth, Yr Arglwydd Elis-Thomas.
Dydd Gwener 24 Mai 2019

Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen a gwirfoddolwyr yn cael eu henwebu am wobr genedlaethol

Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen a gwirfoddolwyr yn cael eu henwebu am wobr genedlaethol
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen wedi ei enwebu i fynychu'r Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghonwy, Cymru ar 28 Mehefin 2019.

Hwyl hanner tymor gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen

Hwyl hanner tymor gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Torfaen Play Service will be providing a range of free activities during the half term period.
Dydd Llun 20 Mai 2019

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl Banc y Gwanwyn

Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on Monday 27 May and all collections that week will take place a day later than scheduled
Dydd Iau 16 Mai 2019

Adnewyddu arwyddion cyfyngiadau parcio a marcio'r ffyrdd

Adnewyddu arwyddion cyfyngiadau parcio a marcio'r ffyrdd
Disgrifiad
Cyn i'r tîm newydd ar gyfer gorfodaeth sifil parcio a'r amgylchedd ddechrau ar eu gwaith ar ddydd Llun, 1 Gorffennaf, mae rhai o arwyddion a nodau'r ffyrdd yn cael eu hadnewyddu ble bynnag bo'r angen
Dydd Mercher 15 Mai 2019

Mae Sustrans eich angen chi - cofrestrwch ar gyfer gweithdy Llwybr Darganfod

Mae Sustrans eich angen chi - cofrestrwch ar gyfer gweithdy Llwybr Darganfod
Disgrifiad
Mae Sustrans yn gweithio i gysylltu gyda rhanddeiliaid lleol i adnabod blaenoriaethau ar gyfer gwella'r Llwybr Darganfod, sy'n llwybr cylchol heb draffig sy'n rhedeg o'r Fenni i Bont-y-pŵl ar hyd llwybr NCN 49 (camlas Sir Fynwy a Brycheiniog), yna i'r gogledd i Frynmawr ar hyd llwybr NCN 492 ac yn ôl i'r Fenni trwy Geunant Clydach ar hyd y llwybr 46

Cyngor yn cymeradwyo polisi darfyddiad y mislif

Cyngor yn cymeradwyo polisi darfyddiad y mislif
Disgrifiad
Mae polisi newydd gyda'r nod o sicrhau bod merched sy'n profi diwedd y mislif yn cael y gefnogaeth maent ei hangen yn y gweithle wedi ei gymeradwyo gan Gyngor Torfaen.

Anelu am 95+

Anelu am 95+
Disgrifiad
Derbyniodd disgyblion o Dorfaen dystysgrifau yn siambr y cyngor i ddathlu eu presenoldeb anhygoel yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Penodiadau newydd yn cael eu cadarnhau

Penodiadau newydd yn cael eu cadarnhau
Disgrifiad
Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol (CCB) cyngor Torfaen ar ddydd Mawrth, cadarnhawyd yr holl benodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet, pwyllgorau a chyrff allanol y cyngor am y flwyddyn i ddod
Dydd Gwener 10 Mai 2019

Allwch chi #newiddyfodol?

Allwch chi #newiddyfodol?
Disgrifiad
Gyda Phythefnos Gofal Maeth 2019 ar y gorwel, mae timau Maethu Torfaen yn edrych i gofrestru gofalwyr maeth newydd yn y brif ffrwd a fyddai'n hoffi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant.
Dydd Iau 9 Mai 2019

Newidiadau yn y bagiau cadi gwastraff bwyd

Newidiadau yn y bagiau cadi gwastraff bwyd
Disgrifiad
O'r wythnos hon ymlaen, bydd trigolion Torfaen yn gweld newid yn eu bagiau cadi gwastraff bwyd. Mae newid yn y dull o ailgylchu gwastraff bwyd y fwrdeistref yn golygu y gall trigolion ailddefnyddio bagiau torth neu fagiau tebyg yn y cadi gwastraff bwyd. Bydd bagiau yn parhau i gael eu darparu, ond byddant wedi eu gwneud o blastig wedi ei ailgylchu (i'r sawl sydd eisiau eu defnyddio).
Dydd Mercher 8 Mai 2019

30 Diwrnod Gwyllt

30 Diwrnod Gwyllt
Disgrifiad
Y mis Mehefin hwn, mae'r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt yn eich herio i wneud rhywbeth gwyllt bob dydd. 30 Gweithred Wyllt ar Hap.

Cysgu ar y stryd yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae cysgu ar y stryd yng Nghymru wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf, gan ddod yn fwy amlwg yn ein trefi a'n cymunedau.
Dydd Mawrth 7 Mai 2019

Cylchfan ym Mhont-y-pŵl yn hafan i bryfed peillio

Cylchfan ym Mhont-y-pŵl yn hafan i bryfed peillio
Disgrifiad
Efallai bod trigolion ac ymwelwyr wedi sylwi ar y doreth o lygaid y dydd sydd ar gylchfan y mynediad i Bont-y-pŵl o'r A472.
Dydd Gwener 3 Mai 2019

Gwahodd busnesau technoleg i ddigwyddiad lansio her gwerth £1.25miliwn

Gwahodd busnesau technoleg i ddigwyddiad lansio her gwerth £1.25miliwn
Disgrifiad
Mae cwmnïau technoleg o bob maint yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad i lansio her GovTech Challenge gwerth £1.25m yn Nhorfaen ar ddefnydd data a thechnoleg wrth gyflenwi gofal cymdeithasol gwell i oedolion.l

Cadwch olwg am eich cerdyn pleidleisio newydd

Disgrifiad
Mae rhai trigolion yn Nhorfaen wedi derbyn cardiau pleidleisio a oedd wedi eu hargraffu gyda llinell gyntaf cyfeiriadau gorsafoedd pleidleisio ar goll.

Gwella llwybrau mwy diogel i chwarae

Gwella llwybrau mwy diogel i chwarae
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen a gwirfoddolwyr lleol yn gweithio'n galed i gefnogi prosiect sy'n helpu i wella llwybrau mwy diogel o amgylch y gymuned.

Llyfr i blant yn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn cael ei lansio ym Mai

Llyfr i blant yn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn cael ei lansio ym Mai
Disgrifiad
Ar draws Gwent, mae pobl ifanc sydd ag awtistiaeth a'i brodyr a chwiorydd wedi bod yn greadigol, gan ysgrifennu eu llyfr eu hunain er mwyn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth i blant o bob oed.
Dydd Iau 2 Mai 2019

Seremoni yn Agor Ysgol Gynradd Gymunedol Penygarn yn Swyddogol

Seremoni yn Agor Ysgol Gynradd Gymunedol Penygarn yn Swyddogol
Disgrifiad
Ddoe (Dydd Mercher 1af Mai), agorodd Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru Kirsty Williams AC, Ysgol Gynradd Gymunedol Penygarn, sydd wedi ei hailwampio a'i hymestyn, yn swyddogol.
Dydd Mercher 1 Mai 2019

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl y Banc Mai

Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on Monday 06 May and all collections that week will take place a day later than scheduled.
Dydd Llun 29 Ebrill 2019

Cannoedd o bobl yn ymuno â'r frwydr yn erbyn sbwriel yn ystod Glanhau Mawr y Gwanwyn Torfaen 2019

Cannoedd o bobl yn ymuno â'r frwydr yn erbyn sbwriel yn ystod Glanhau Mawr y Gwanwyn Torfaen 2019
Disgrifiad
More than 300 people from across the borough helped clear 342 bags of rubbish as the council, Keep Wales Tidy, community groups, partners, local schools and organisations came together for the Torfaen Spring Clean 2019.
Dydd Gwener 26 Ebrill 2019

Helpu i lunio dyfodol gwirfoddoli amgylcheddol yn Nhorfaen

Helpu i lunio dyfodol gwirfoddoli amgylcheddol yn Nhorfaen
Disgrifiad
Hoffai'r cyngor wahodd holl grwpiau gwirfoddoli amgylcheddol hen a newydd yn Nhorfaen i weithdy ar ddydd Sadwrn 11 Mai rhwng 10am-12pm yng Nghanolfan Byw'n Egnïol Pont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 23 Ebrill 2019

Cacen oergell o siocled dros ben

Cacen oergell o siocled dros ben
Disgrifiad
This easy to make fridge cake is a great way to use up leftover chocolate Easter eggs, and makes a wonderful afternoon treat.
Dydd Iau 18 Ebrill 2019

Mae gŵr o Dorfaen wedi colli ei apêl yn erbyn euogfarn yn ymwneud â throseddau hylendid bwyd

Disgrifiad
Fe wnaeth Rashid Iqbal, cyfarwyddwr cwmni sy'n rhedeg Premier Stores o 15 Edlogan Square, Cwmbrân, apelio yn erbyn ei euogfarn yn ymwneud â throseddau hylendid bwyd mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd ar 12 Ebrill 2019.
Dydd Mercher 17 Ebrill 2019

Gweithdai BikeSafe

Gweithdai BikeSafe
Disgrifiad
Mae'n wanwyn ac mae'r tymor beiciau modur yma. Beicwyr, pam na ddiweddarwch chi eich sgiliau reidio?
Dydd Mercher 10 Ebrill 2019

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros Y Pasg

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros Y Pasg
Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on Easter Monday (22 April) and all collections that week will take place a day later than scheduled

Disgyblion yn codi ymwybyddiaeth o Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth

Disgyblion yn codi ymwybyddiaeth o Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth
Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, dathlodd 18 o ddisgyblion o uned ASA Ysgol Gynradd Nant Celyn wythnos Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth trwy hyrwyddo eu hymgyrch ymwybyddiaeth o awtistiaeth eu hunain.
Dydd Mawrth 9 Ebrill 2019

Gŵr o Frynmawr yn ei gael yn euog o dipio'n anghyfreithlon yn Nhorfaen

Gŵr o Frynmawr yn ei gael yn euog o dipio'n anghyfreithlon yn Nhorfaen
Disgrifiad
A former businessman from Brynmawr has been found guilty of two offences relating to the unlawful disposal of commercial waste in the World Heritage site, Blaenavon.
Dydd Gwener 5 Ebrill 2019

Torfaen yn sylfaen cadarn i The Ice Academy

Torfaen yn sylfaen cadarn i The Ice Academy
Disgrifiad
Mae Torfaen nawr wedi bod yn gartref i The Ice Academy am bron i saith mlynedd. Wedi ei sefydlu ym mis Mai 2012 ac wedi ei leoli ym Mharc Llantarnam, Cwmbrân, mae'r busnes unigryw hwn nawr i'w ganfod ar Stad Ddiwydiannol Polo Grounds, y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl ac mae'n parhau i fynd o nerth i nerth.
Dydd Iau 4 Ebrill 2019

Heddlu Bach 'ar eu rhawd' yn ysgol Gynradd Nant Celyn

Heddlu Bach 'ar eu rhawd' yn ysgol Gynradd Nant Celyn
Disgrifiad
Mae 20 o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Nant Celyn yn cael effaith bositif yn yr ysgol yn eu rôl fel Heddlu Bach.
Dydd Mawrth 2 Ebrill 2019

Helpwch i lywio'r gweithgareddau a'r cyfleuster newydd sy'n cael eu cynllunio ar gyfer basn camlas Pont-y-moel

Helpwch i lywio'r gweithgareddau a'r cyfleuster newydd sy'n cael eu cynllunio ar gyfer basn camlas Pont-y-moel
Disgrifiad
Mae prosiect Triongl Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu wedi adnabod basn camlas Pont-y-moel fel hwb datblygu pwysig, a all gynnig gweithgareddau hamdden newydd ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr. Y nod yw cynnig gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r gamlas a mynediad ar hyd coridor y gamlas i gefn gwlad yn ehangach. Bydd y gwelliannau a fwriedir yn cynnwys caffi, lle i gynnal gweithgareddau, maes parcio, toiledau a chawodydd newydd.

Digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus i Glwb Busnes poblogaidd Torfaen

Digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus i Glwb Busnes poblogaidd Torfaen
Disgrifiad
Mae Llais Busnes Torfaen (LlBT), un o glybiau rhwydweithio busnes mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd yr ardal, wedi cynnal ei digwyddiad chwarterol cyntaf i aelodau yn 2019 gyda dros 50 o bobl fusnes yn mynychu.

Datblygwyr ap yn Nhorfaen yn ceisio cysylltu gwasanaethau a chyflenwyr lleol â thrigolion

Datblygwyr ap yn Nhorfaen yn ceisio cysylltu gwasanaethau a chyflenwyr lleol â thrigolion
Disgrifiad
Wedi'i sefydlu ym mis Tachwedd 2018, datblygwyd uddr gan dri gŵr o Bont-y-pŵl, sef Michael O'Neill, sy'n weithiwr marchnata profiadol, Dave Smith, sydd â chefndir mewn peirianneg electronig a Stuart Arthur sydd â 15 mlynedd o brofiad ym maes ymgynghori meddalwedd a datblygu cymwysiadau symudol a arweiniodd ef i ennill rôl Cyfarwyddwr Technegol gydag uddr.
Dydd Gwener 29 Mawrth 2019

Gwerthu DVDs a CDs

Gwerthu DVDs a CDs
Disgrifiad
Last year, the Torfaen Library service took the decision to discontinue the DVD and CD loan service due to a reduction in demand and to help achieve savings targets.

Y Seren 'Kenny Bins' yn gwacáu ei flwch ailgylchu olaf

Y Seren  'Kenny Bins' yn gwacáu ei flwch ailgylchu olaf
Disgrifiad
Efallai na fyddech chi'n edrych ddwywaith ar weithiwr casglu gwastraff wrth i chi eu gweld yn casglu eich deunyddiau gwastraff a'ch ailgylchu, ond mae'n hen bryd i chi wneud. Beth ydych chi'n ei wybod am eich gweithiwr casglu gwastraff lleol?

Ymunwch â'r cyngor a diffodd popeth ar gyfer Awr y Ddaear

Ymunwch â'r cyngor a diffodd popeth ar gyfer Awr y  Ddaear
Disgrifiad
Ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth 2019 am 8.30pm, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn diffodd goleuadau'r Ganolfan Ddinesig am awr i ddathlu Awr y Ddaear WWF.
Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

Ciosgau hunanwasanaeth newydd yn dod i Lyfrgelloedd Torfaen

Ciosgau hunanwasanaeth newydd yn dod i Lyfrgelloedd Torfaen
Disgrifiad
Bydd ciosgau hunanwasanaeth newydd yn cael eu gosod ac yn barod i'w defnyddio ym mhob Llyfrgell yn Nhorfaen o'r 28ain Mawrth 2019.

Dod yn ofalwr plant cofrestredig yn Nhorfaen

Dod yn ofalwr plant cofrestredig yn Nhorfaen
Disgrifiad
There are currently 46 registered childminders in Torfaen and there is potential for this to increase.
Dydd Llun 25 Mawrth 2019

Camwch i galon haearn a glo: rhith-wirionedd yn cludo ymwelwyr yn ôl mewn amser i Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon

Camwch i galon haearn a glo: rhith-wirionedd yn cludo ymwelwyr yn ôl mewn amser i Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Those interested in industrial history and Welsh heritage will be able to discover the sights and sounds of Victorian Blaenavon this spring, with the unveiling of an advanced digital project at the world-renowned Blaenavon World Heritage Site.
Dydd Gwener 22 Mawrth 2019

Gwaith cynnal a chadw hanfodol i'r toiledau yn Llyn Cychod Cwmbrân

Disgrifiad
O ddydd Llun 25 Mawrth bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd ar y prif floc toiledau gyferbyn â'r caffi, a'r llwybr o'i gwmpas.
Arddangos 1 i 100 o 1000
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt