Treth y cyngor a budd-daliadau

Dydd Mercher 25 Ionawr 2023

Dyddiad cau Taliad Tanwydd y Gaeaf

Dyddiad cau Taliad Tanwydd y Gaeaf
Disgrifiad
Bydd Cynllun Tanwydd y Gaeaf 2022/23 Llywodraeth Cymru yn cau ar ddiwedd Chwefror 2023.
Dydd Llun 26 Medi 2022

Taliad Tanwydd y Gaeaf

Disgrifiad
Mae taliad unwaith ac am byth o £200 i helpu aelwydydd cymwys gyda chostau tanwydd y gaeaf yma wedi agor i dderbyn ceisiadau.
Dydd Gwener 6 Mai 2022

Taliad Costau Byw - cymorth

Disgrifiad
O ddydd Llun 9 Mai, mae tîm Cyflogadwyedd Torfaen yn rhedeg sesiynau Taliad Costau Byw i gynorthwyo trigolion a fydd, efallai, angen ychydig o help i'w hawlio...
Dydd Iau 7 Ebrill 2022

Taliad costau byw

Taliad costau byw
Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn dechrau danfon Taliad Costau Byw Llywodraeth Cymru i aelwydydd ym Mand A, B, C, D Treth y Cyngor yn hwyrach y mis yma.
Dydd Mercher 6 Hydref 2021

Cefnogaeth i'r rhai sy'n derbyn Credyd Cynhwysol

Cefnogaeth i'r rhai sy'n derbyn Credyd Cynhwysol
Disgrifiad
Daw cynnydd dros dro mewn Credyd Cynhwysol a gyflwynwyd ar ddechrau pandemig coronafeirws i ben heddiw.
Dydd Iau 6 Awst 2020

Hwb ychwanegol i deuluoedd sy'n gweithio yn dilyn effaith Coronafeirws

Disgrifiad
Rhoddwyd hwb i deuluoedd sy'n elwa ar gymorth gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth heddiw wrth i'r Llywodraeth gyhoeddi na fyddent ar eu colled oherwydd COVID-19...
Arddangos 1 i 6 o 6