Treth y cyngor a budd-daliadau

Dydd Iau 6 Awst 2020

Hwb ychwanegol i deuluoedd sy'n gweithio yn dilyn effaith Coronafeirws

Disgrifiad
Rhoddwyd hwb i deuluoedd sy'n elwa ar gymorth gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth heddiw wrth i'r Llywodraeth gyhoeddi na fyddent ar eu colled oherwydd COVID-19...
Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019

Nodwch y dyddiad – Ffair Nadolig Ddarbodus Torfaen

Nodwch y dyddiad – Ffair Nadolig Ddarbodus Torfaen
Disgrifiad
Nid oes yn rhaid i'r Nadolig gostio ffortiwn, a dyna pam y mae Grŵp Gweithredu ar Les Torfaen yn eich gwahodd i fynychu eu ffair Nadolig ddarbodus ar ddiwedd y mis.
Dydd Iau 9 Awst 2018

Rhybudd o dwyll Treth y Cyngor

Disgrifiad
Rydym wedi derbyn adroddiadau bod cwsmeriaid wedi bod yn derbyn galwadau yn dweud wrthyn nhw fod eu band treth cyngor wedi gostwng ac yn gofyn iddyn nhw am fanylion banc i alluogi ad-daliad
Dydd Mercher 15 Tachwedd 2017

A ydych chi wedi cael Cadarnhad drwy Verify?

Disgrifiad
A wyddoch chi fod angen i chi gadarnhau pwy ydych chi ar lein erbyn hyn cyn cael mynediad i ystod o wasanaethau'r llywodraeth?
Dydd Iau 28 Medi 2017

Dirwyo dyn o Bont-y-pŵl am dwyll treth y cyngor

Dirwyo dyn o Bont-y-pŵl am dwyll treth y cyngor
Disgrifiad
Mae un o drigolion Pont-y-pŵl wedi cael dirwy ar ôl pledio'n euog i hawlio gostyngiad yn nhreth y cyngor trwy dwyll am fwy na phedair blynedd.
Dydd Iau 6 Gorffennaf 2017

Universal Credit Changes in Torfaen

Universal Credit Changes in Torfaen
Disgrifiad
Mae rhai newidiadau yn digwydd o ran sut mae budd-daliadau ar gyfer pobl oedran gwaith yn Nhorfaen yn gweithio o Orffennaf 12.
Dydd Mercher 11 Mawrth 2015

Torfaen yn lansio gwasanaethau Treth y Cyngor newydd ar lein

Torfaen yn lansio gwasanaethau Treth y Cyngor newydd ar lein
Disgrifiad
Mae ystod eang o wasanaethau treth y cyngor a budd-daliadau newydd ar lein wedi cael eu lansio heddiw gan Gyngor Torfaen, wrth i 40,000 o drigolion dderbyn eu biliau blynyddol newydd yn ystod yr wythnos nesaf.
Arddangos 1 i 7 o 7