Treth y cyngor a budd-daliadau

Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024

Gweinidog Cymru yn ymweld â Blaenafon i lansio siarter budd-daliadau newydd

Disgrifiad
Ddydd Llun, fe wnaeth Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip, a Sian Gwenllian, Aelod Dynodedig Arweiniol y Cytundeb Cydweithredu, ymweld â Chanolfan Adnoddau Blaenafon i lansio Siarter Budd-daliadau Cymru.
Dydd Iau 26 Hydref 2023

Trigolion yn cael cymorth gyda chostau ynni.

Trigolion yn cael cymorth gyda chostau ynni.
Disgrifiad
Mae cannoedd o bobl wedi cael cymorth am ddim gydag ynni, gan gynnwys cyngor ac anrhegion arbed ynni fel bylbiau LED ac offer adlewyrchu gwers o wresogyddion.
Dydd Iau 31 Awst 2023

Annog teuluoedd i hawlio Gofal Plant sy'n Rhydd o Dreth

Annog teuluoedd i hawlio Gofal Plant sy'n Rhydd o Dreth
Disgrifiad
Mae'r tymor ysgol newydd ar ein gwarthaf ac mae Cyllid a Thollau EF (CThEF) yn atgoffa teuluoedd i agor cyfrif Gofal Plant sy'n Rhydd o Dreth heddiw, er mwyn arbed hyd at £2,000 y plentyn ar eu biliau gofal plant blynyddol.
Dydd Mercher 19 Gorffennaf 2023

Y Cyngor yn ymrwymo i gefnogi digwyddiad LHDTC + Pride

Y Cyngor yn ymrwymo i gefnogi digwyddiad LHDTC + Pride
Disgrifiad
Ddoe, pleidleisiodd aelodau'r cyngor o blaid cynnig i gefnogi mentrau Pride lleol sy'n hyrwyddo cydraddoldeb, derbyn a dathlu gwaith pobl LHDTC+.
Dydd Mercher 25 Ionawr 2023

Dyddiad cau Taliad Tanwydd y Gaeaf

Dyddiad cau Taliad Tanwydd y Gaeaf
Disgrifiad
Bydd Cynllun Tanwydd y Gaeaf 2022/23 Llywodraeth Cymru yn cau ar ddiwedd Chwefror 2023.
Dydd Llun 26 Medi 2022

Taliad Tanwydd y Gaeaf

Disgrifiad
Mae taliad unwaith ac am byth o £200 i helpu aelwydydd cymwys gyda chostau tanwydd y gaeaf yma wedi agor i dderbyn ceisiadau.
Dydd Gwener 6 Mai 2022

Taliad Costau Byw - cymorth

Disgrifiad
O ddydd Llun 9 Mai, mae tîm Cyflogadwyedd Torfaen yn rhedeg sesiynau Taliad Costau Byw i gynorthwyo trigolion a fydd, efallai, angen ychydig o help i'w hawlio...
Dydd Iau 7 Ebrill 2022

Taliad costau byw

Taliad costau byw
Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn dechrau danfon Taliad Costau Byw Llywodraeth Cymru i aelwydydd ym Mand A, B, C, D Treth y Cyngor yn hwyrach y mis yma.
Arddangos 1 i 8 o 8