Plâu, Llygredd a Hylendid

Dydd Mercher 6 Medi 2023

Siopau'n cael eu dal yn gwerthu eitemau â chyfyngiad oedran i blant

Disgrifiad
Mae cyllyll ac alcohol wedi cael eu gwerthu i blant o dan 16 oed yn ystod cyrch prawf prynu yn Nhorfaen...
Dydd Mercher 9 Awst 2023

Dal siopau'n gwerthu e-sigarennau anghyfreithlon i blant dan oed

Disgrifiad
Mae pum siop wedi eu dal yn gwerthu e-sigarennau i blant dan 18 oed yn ystod cyrch i daclo gwerthiant anghyfreithlon e-sigarennau...
Dydd Gwener 14 Gorffennaf 2023

Erlyn am dipio anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae menyw wedi cael ei herlyn am dipio 10 sach du o sbwriel yn anghyfreithlon ar briffordd gyhoeddus...
Dydd Gwener 10 Mawrth 2023

Erlyn perchennog siop fwyd tecawê am gig yn pydru

Disgrifiad
Cafodd siop fwyd tecawê ym Mhont-y-pŵl ei chau ar ôl i Swyddogion Iechyd Amgylcheddol ymateb i adroddiadau bod generadur petrol yn cael ei ddefnyddio oherwydd bod trydan yn yr adeilad wedi ei ddiffodd.
Dydd Llun 6 Mawrth 2023

Swyddog newydd, dynodedig ar gyfer atal sbwriel a thipio anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae swyddog newydd, dynodedig wedi ei gyflogi gan Gyngor Torfaen i helpu i leihau sbwriel a thipio anghyfreithlon yn y fwrdeistref...
Dydd Gwener 2 Medi 2022

Rheolwr tecawê yn cael ei ddirwyo am droseddau glendid bwyd

Disgrifiad
Mae rheolwr busnes tecawê wedi cyfaddef i gyhuddiadau glendid bwyd ar ôl i Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Torfaen ddarganfod eiddo mewn cyflwr budr a seimllyd, gyda bwydydd yn agored i halogiad...
Dydd Iau 30 Mehefin 2022

Dirwy am dipio anghyfreithlon yn yr afon

Disgrifiad
Mae menyw wedi cael gorchymyn i dalu £280 ar ôl i wastraff cartref oedd yn eiddo iddi gael ei ganfod yn Afon Lwyd ym mis Ebrill 2020...
Dydd Gwener 27 Mai 2022

Dathlwch y Jiwbilî yn ddiogel

Disgrifiad
Dim ond pump diwrnod i fynd tan benwythnos hir Gŵyl y Banc, felly os ydych chi'n bwriadu dathlu yn Nhorfaen , a ddim yn siŵr ble i ddechrau, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a'ch awdurdod lleol yma i helpu. Mae gennym ni ambell air o gyngor hawdd ei ddilyn fel y bydd pawb yn gallu mwynhau bwyd blasus ond diogel yn eich digwyddiad...
Dydd Gwener 21 Ionawr 2022

Dirwy i Dipiwr

Disgrifiad
Mae menyw wedi ei gorchymyn i dalu bron i £2,000 am ollwng 12 sach du o sbwriel, celfi wedi eu torri a blychau cardbord...
Arddangos 1 i 9 o 9