Plâu, Llygredd a Hylendid

Dydd Iau 28 Mawrth 2024

Erlyn perchennog ci anghyfrifol

Disgrifiad
Mae un o drigolion Torfaen wedi ei herlyn ar ôl gadael i'w chi gyfarth, er iddi gael Hysbysiad Atal Sŵn...
Dydd Gwener 19 Ionawr 2024

Erlyn dyn am Dipio Sbwriel ar Fynydd Twmbarlam

Disgrifiad
Mae dyn o Gaerffili wedi cael ei erlyn ar ôl i ryw 10 sach o sbwriel gan eu tipio mewn man harddwch lleol yn Nhorfaen...
Dydd Mercher 29 Tachwedd 2023

Dathlu dangos ar y drysau.

Dathlu dangos ar y drysau.
Disgrifiad
Mae dros hanner y busnesau bwyd yn Nhorfaen yn dangos y lefel uchaf o lendid, yn ôl y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd.
Dydd Gwener 20 Hydref 2023

Erlyn Cigydd yng Nghwmbrân am Droseddau Hylendid Bwyd

Disgrifiad
Mae cigydd o Gwmbrân wedi pledio'n euog i dair trosedd yn ymwneud â hylendid bwyd...
Dydd Mercher 6 Medi 2023

Siopau'n cael eu dal yn gwerthu eitemau â chyfyngiad oedran i blant

Disgrifiad
Mae cyllyll ac alcohol wedi cael eu gwerthu i blant o dan 16 oed yn ystod cyrch prawf prynu yn Nhorfaen...
Dydd Mercher 9 Awst 2023

Dal siopau'n gwerthu e-sigarennau anghyfreithlon i blant dan oed

Disgrifiad
Mae pum siop wedi eu dal yn gwerthu e-sigarennau i blant dan 18 oed yn ystod cyrch i daclo gwerthiant anghyfreithlon e-sigarennau...
Dydd Gwener 14 Gorffennaf 2023

Erlyn am dipio anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae menyw wedi cael ei herlyn am dipio 10 sach du o sbwriel yn anghyfreithlon ar briffordd gyhoeddus...
Dydd Gwener 10 Mawrth 2023

Erlyn perchennog siop fwyd tecawê am gig yn pydru

Disgrifiad
Cafodd siop fwyd tecawê ym Mhont-y-pŵl ei chau ar ôl i Swyddogion Iechyd Amgylcheddol ymateb i adroddiadau bod generadur petrol yn cael ei ddefnyddio oherwydd bod trydan yn yr adeilad wedi ei ddiffodd.
Dydd Llun 6 Mawrth 2023

Swyddog newydd, dynodedig ar gyfer atal sbwriel a thipio anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae swyddog newydd, dynodedig wedi ei gyflogi gan Gyngor Torfaen i helpu i leihau sbwriel a thipio anghyfreithlon yn y fwrdeistref...
Dydd Gwener 2 Medi 2022

Rheolwr tecawê yn cael ei ddirwyo am droseddau glendid bwyd

Disgrifiad
Mae rheolwr busnes tecawê wedi cyfaddef i gyhuddiadau glendid bwyd ar ôl i Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Torfaen ddarganfod eiddo mewn cyflwr budr a seimllyd, gyda bwydydd yn agored i halogiad...
Dydd Iau 30 Mehefin 2022

Dirwy am dipio anghyfreithlon yn yr afon

Disgrifiad
Mae menyw wedi cael gorchymyn i dalu £280 ar ôl i wastraff cartref oedd yn eiddo iddi gael ei ganfod yn Afon Lwyd ym mis Ebrill 2020...
Dydd Gwener 27 Mai 2022

Dathlwch y Jiwbilî yn ddiogel

Disgrifiad
Dim ond pump diwrnod i fynd tan benwythnos hir Gŵyl y Banc, felly os ydych chi'n bwriadu dathlu yn Nhorfaen , a ddim yn siŵr ble i ddechrau, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a'ch awdurdod lleol yma i helpu. Mae gennym ni ambell air o gyngor hawdd ei ddilyn fel y bydd pawb yn gallu mwynhau bwyd blasus ond diogel yn eich digwyddiad...
Dydd Gwener 21 Ionawr 2022

Dirwy i Dipiwr

Disgrifiad
Mae menyw wedi ei gorchymyn i dalu bron i £2,000 am ollwng 12 sach du o sbwriel, celfi wedi eu torri a blychau cardbord...
Arddangos 1 i 13 o 13