Llyfrgelloedd

Dydd Gwener 6 Hydref 2023

Digwyddiad Llyfrgell Pobl yn dod i Dorfaen

Disgrifiad
Bydd aelodau'r llyfrgell yn cael cyfle i gael benthyg person yn lle llyfr, fel rhan o ddigwyddiad cyntaf Llyfrgell Pobl y mis yma.
Dydd Gwener 8 Medi 2023

Awdur a bardd arobryn yn ymweld â llyfrgell yn Nhorfaen

Awdur a bardd arobryn yn ymweld â llyfrgell yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae Bardd Plant Waterstone's, Joseph Coelho, wedi ymweld â Llyfrgell Cwmbrân heddiw fel rhan o 'Marathon Llyfrgelloedd' gyda'r bwriad o annog pobl, yn ifanc ac yn hen, i ymuno â'u llyfrgell leol.
Dydd Gwener 21 Hydref 2022

Enillydd Her Darllen yr Haf

Disgrifiad
Bydd Sophie Hyde yn gallu prynu llawer iawn o lyfrau newydd wedi iddi gwblhau her darllen genedlaethol...
Dydd Iau 4 Awst 2022

Haf y Hwyl yn y Llyfrgell

Disgrifiad
Fel rhan o Haf o Hwyl Torfaen, bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau am ddim drwy gydol mis Awst, gan gynnwys gweithdai gwyddoniaeth, gwneud llysnafedd, sesiynau ar greu robotiaid Lego a straen a chrefftau. Mae rhai sesiynau yn llawn yn barod, felly ewch ati a bwcio lle heddiw.
Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022

Dewch i fod yn Declynnwr gyda Llyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
Mae Her Darllen Blynyddol yr Haf yn ôl, ac eleni mae'n fwy dyfeisgar nag erioed!..
Dydd Mercher 18 Mai 2022

Dychwelyd i gyfnod benthyca tair wythnos yn Llyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
O ddydd Llun 23 Mai 2022 bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn dychwelyd at gyfnod o dair wythnos ar gyfer benthyg llyfrau...
Dydd Mawrth 11 Ionawr 2022

Oriau agor newydd i lyfrgelloedd

Disgrifiad
Daw gostyngiad dros dro mewn oriau agor llyfrgelloedd i rym yr wythnos nesaf...
Arddangos 1 i 7 o 7