Llyfrgelloedd

Dydd Gwener 21 Hydref 2022

Enillydd Her Darllen yr Haf

Disgrifiad
Bydd Sophie Hyde yn gallu prynu llawer iawn o lyfrau newydd wedi iddi gwblhau her darllen genedlaethol...
Dydd Iau 4 Awst 2022

Haf y Hwyl yn y Llyfrgell

Disgrifiad
Fel rhan o Haf o Hwyl Torfaen, bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau am ddim drwy gydol mis Awst, gan gynnwys gweithdai gwyddoniaeth, gwneud llysnafedd, sesiynau ar greu robotiaid Lego a straen a chrefftau. Mae rhai sesiynau yn llawn yn barod, felly ewch ati a bwcio lle heddiw.
Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022

Dewch i fod yn Declynnwr gyda Llyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
Mae Her Darllen Blynyddol yr Haf yn ôl, ac eleni mae'n fwy dyfeisgar nag erioed!..
Dydd Mercher 18 Mai 2022

Dychwelyd i gyfnod benthyca tair wythnos yn Llyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
O ddydd Llun 23 Mai 2022 bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn dychwelyd at gyfnod o dair wythnos ar gyfer benthyg llyfrau...
Dydd Mawrth 11 Ionawr 2022

Oriau agor newydd i lyfrgelloedd

Disgrifiad
Daw gostyngiad dros dro mewn oriau agor llyfrgelloedd i rym yr wythnos nesaf...
Dydd Mawrth 30 Tachwedd 2021

Amseroedd agor y llyfrgell i newid

Disgrifiad
Gwnaed penderfyniad i ostwng amseroedd agor y llyfrgelloedd dros dro ar ddydd Sadwrn i helpu i reoli prinder staff tra bo'r gwasanaeth yn edrych ar ffyrdd o gyflymu'r broses o gyflawni'r strategaeth lyfrgelloedd...
Dydd Mawrth 16 Tachwedd 2021

2021 Enillydd Sialens Ddarllen yr Haf

Disgrifiad
Bydd Archie Fielding, pump oed, yn gallu prynu llawer o lyfrau newydd ar ôl cwblhau sialens ddarllen genedlaethol...
Dydd Llun 4 Hydref 2021

Pen-blwydd Amser Rhigymu yn llwyddiant

Disgrifiad
Mae sesiwn Amser Rhigymu arlein a drefnwyd gan lyfrgell Cwmbrân wedi ei wylio mwy na 450 o weithiau...
Dydd Iau 16 Medi 2021

Dathlwch 10 mlynedd o Amser Rhigwm gyda Llyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
Bydd staff yn Llyfrgelloedd Torfaen yn dathlu 10 mlynedd o sesiynau Amser Rhigwm yr wythnos nesaf
Dydd Gwener 10 Medi 2021

Mae Sialens Ddarllen yr Haf bron ar ben!

Disgrifiad
Mae dal i fod amser i orffen Sialens Ddarllen yr Haf os oes gennych lyfr neu ddau ar ôl.
Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021

Her Darllen yr Haf Llyfrgelloedd Torfaen yn mynd yn Wyllt

Disgrifiad
Mae Her Darllen flynyddol yr Haf yn ôl, ac eleni, mae'n mynd yn Wyllt...
Dydd Mercher 28 Ebrill 2021

Nodyn Atgoffa: Llyfrgelloedd yn ailagor ddydd Mawrth 4 Mai

Disgrifiad
Bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn ailagor ddydd Mawrth 4 Mai ar gyfer rhywfaint o bori, benthyca a dychwelyd llyfrau...
Dydd Gwener 16 Ebrill 2021

2ail gam i agor llyfrgelloedd

Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn falch o gyhoeddi y bydd pob llyfrgell yn ailagor o ddydd Mawrth 4 Mai ar gyfer pori cyfyngedig, benthyca a dychwelyd llyfrau...
Dydd Gwener 9 Ebrill 2021

Dros 1000 o Gylchgronau Poblogaidd ar gael nawr i'w lawrlwytho trwy Lyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn falch o gyhoeddi bod dros 1,000 o gylchgronau poblogaidd ar gael i'w lawrlwytho nawr i'w darllen ar unrhyw ddyfais ar unrhyw adeg
Dydd Mawrth 30 Mawrth 2021

Ail-agor Llyfrgelloedd Torfaen yn raddol o ddydd Mawrth 6 Ebrill

Disgrifiad
O ddydd Mawrth 6ed Ebrill, bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth Cais a Chasglu i bob un o'r tair llyfrgell yn y fwrdeistref...
Dydd Iau 4 Chwefror 2021

Amser Rhigwm Mawr Cymru 8 – 14 Chwefror

Disgrifiad
Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru yn ddathliad cenedlaethol o rannu rhigymau a chaneuon yn y blynyddoedd cynnar. Caiff ei drefnu gan BookTrust Cymru fel rhan o'n rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Gwener 18 Rhagfyr 2020

Newidiadau i wasanaethau llyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
Y diwrnod olaf i ymweld ag un o lyfrgelloedd Torfaen i fenthyca llyfrau a defnyddio gwasanaethau eraill fydd dydd Sadwrn 19eg Rhagfyr...
Dydd Gwener 27 Tachwedd 2020

Gwasanaeth llyfrau llyfrgell 'Ceisio a Chasglu' ar gael o hyd

Disgrifiad
'Dim amser i ymweld â'ch llyfrgell leol i ddewis eich llyfrau eich hun ar y funud? Mae gwasanaeth 'Ceisio a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn dal i weithredu yn y tair llyfrgell...
Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020

Llyfrgelloedd Torfaen yn ailagor yr wythnos nesaf i roi cyfle i bobl bori

Disgrifiad
Torfaen Libraries are pleased to announce that From Monday 23rd November all libraries will reopen for limited browsing, borrowing and book returns. ..
Dydd Gwener 14 Awst 2020

Cyfrifiaduron a pheiriannau argraffu ar gael i'w bwcio yn Llyfrgelloedd Torfaen o ddydd Llun

Disgrifiad
O ddydd Llun 17eg Awst, bydd llyfrgelloedd Torfaen yn cynnig mynediad i gyfrifiaduron ac argraffu drwy apwyntiad ym mhob un o'r tair llyfrgell.
Dydd Mawrth 4 Awst 2020

Gwasanaeth 'Cais a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn i Bont-y-pŵl a Blaenafon

Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth 'Cais a Chasglu'. O ddydd Llun 17eg Awst, bydd y gwasanaeth llwyddiannus sydd wedi bod yn gweithredu o Lyfrgell Cwmbrân yn cael ei ymestyn i Lyfrgelloedd Pont-y-pŵl a Blaenafon i'w gwneud hi'n haws fyth i drigolion wneud cais am a benthyg llyfrau...
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2020 heddiw

Disgrifiad
Nod y Sialens flynyddol yw cael plant rhwng 4 ac 11 oed i ddarllen chwe llyfr dros wyliau'r haf...
Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

Gwasanaeth poblogaidd 'Ceisio a Chasglu' llyfrau llyfrgell yn benthyg mwy na 3.5k o lyfrau ers ei lansio

Disgrifiad
Mae gwasanaeth 'Ceisio a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen wedi bod yn boblogaidd ers ei lansio ddechrau mis Mehefin, gyda bron i 4,000 o lyfrau...
Dydd Mawrth 2 Mehefin 2020

Gwasanaeth llyfrgell 'Cais a Chasglu' yn lansio yn Nhorfaen ddydd Iau

Disgrifiad
Gall trigolion Torfaen sy'n mwynhau darllen wneud 'Cais a Chasglu' llyfrau o lyfrgell Cwmbrân o ddydd Iau (4ydd Mehefin).
Dydd Mawrth 3 Mawrth 2020

Llyfrgell Pont-y-pŵl - Rhybudd o waith i'w wneud wythnos yn dechrau 9 Mawrth 2020

Disgrifiad
Mae gwaith pwysig yn cael ei wneud yn yr ystafell TG yn Llyfrgell Pont-y-pŵl yr wythnos sy'n cychwyn 09/03/20...
Dydd Mercher 12 Chwefror 2020

Disgyblion Ysgol Gynradd George Street yn dangos eu campweithiau ysgrifenedig

Disgyblion Ysgol Gynradd George Street yn dangos eu campweithiau ysgrifenedig
Disgrifiad
Ar ddydd Mawrth (11 Chwefror), dangosodd disgyblion Blwyddyn 3 o Ysgol Gynradd George Street eu campweithiau ysgrifenedig yn Llyfrgell Pont-y-pŵl.
Dydd Gwener 7 Chwefror 2020

Noson hudolus yn llyfrgell Cwmbrân

Noson hudolus yn llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Cafwyd noson lawn a hwyliog ar thema Harry Potter neithiwr (Dydd Iau, 6ed Chwefror) yn Llyfrgell Cwmbrân.
Arddangos 1 i 27 o 27