Llyfrgelloedd

Dydd Gwener 14 Awst 2020

Cyfrifiaduron a pheiriannau argraffu ar gael i'w bwcio yn Llyfrgelloedd Torfaen o ddydd Llun

Disgrifiad
O ddydd Llun 17eg Awst, bydd llyfrgelloedd Torfaen yn cynnig mynediad i gyfrifiaduron ac argraffu drwy apwyntiad ym mhob un o'r tair llyfrgell.
Dydd Mawrth 4 Awst 2020

Gwasanaeth 'Cais a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn i Bont-y-pŵl a Blaenafon

Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth 'Cais a Chasglu'. O ddydd Llun 17eg Awst, bydd y gwasanaeth llwyddiannus sydd wedi bod yn gweithredu o Lyfrgell Cwmbrân yn cael ei ymestyn i Lyfrgelloedd Pont-y-pŵl a Blaenafon i'w gwneud hi'n haws fyth i drigolion wneud cais am a benthyg llyfrau...
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2020 heddiw

Disgrifiad
Nod y Sialens flynyddol yw cael plant rhwng 4 ac 11 oed i ddarllen chwe llyfr dros wyliau'r haf...
Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

Gwasanaeth poblogaidd 'Ceisio a Chasglu' llyfrau llyfrgell yn benthyg mwy na 3.5k o lyfrau ers ei lansio

Disgrifiad
Mae gwasanaeth 'Ceisio a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen wedi bod yn boblogaidd ers ei lansio ddechrau mis Mehefin, gyda bron i 4,000 o lyfrau...
Dydd Mawrth 2 Mehefin 2020

Gwasanaeth llyfrgell 'Cais a Chasglu' yn lansio yn Nhorfaen ddydd Iau

Disgrifiad
Gall trigolion Torfaen sy'n mwynhau darllen wneud 'Cais a Chasglu' llyfrau o lyfrgell Cwmbrân o ddydd Iau (4ydd Mehefin).
Dydd Mawrth 3 Mawrth 2020

Llyfrgell Pont-y-pŵl - Rhybudd o waith i'w wneud wythnos yn dechrau 9 Mawrth 2020

Disgrifiad
Mae gwaith pwysig yn cael ei wneud yn yr ystafell TG yn Llyfrgell Pont-y-pŵl yr wythnos sy'n cychwyn 09/03/20...
Dydd Mercher 12 Chwefror 2020

Disgyblion Ysgol Gynradd George Street yn dangos eu campweithiau ysgrifenedig

Disgyblion Ysgol Gynradd George Street yn dangos eu campweithiau ysgrifenedig
Disgrifiad
Ar ddydd Mawrth (11 Chwefror), dangosodd disgyblion Blwyddyn 3 o Ysgol Gynradd George Street eu campweithiau ysgrifenedig yn Llyfrgell Pont-y-pŵl.
Dydd Gwener 7 Chwefror 2020

Noson hudolus yn llyfrgell Cwmbrân

Noson hudolus yn llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Cafwyd noson lawn a hwyliog ar thema Harry Potter neithiwr (Dydd Iau, 6ed Chwefror) yn Llyfrgell Cwmbrân.
Dydd Llun 28 Hydref 2019

Disgybl o Ysgol Gynradd New Inn yn cipio gwobr Her Darllen yr Haf

Disgybl o Ysgol Gynradd New Inn yn cipio gwobr Her Darllen yr Haf
Disgrifiad
Mae Logan Weaver, 6 oed, o Bont-y-pŵl, sy'n mynychu Ysgol Gynradd New Inn wedi cael gwobr o daleb gwerth £100 ar gyfer Smyths Toy Store o Lyfrgelloedd Torfaen.
Dydd Gwener 29 Mawrth 2019

Gwerthu DVDs a CDs

Gwerthu DVDs a CDs
Disgrifiad
Last year, the Torfaen Library service took the decision to discontinue the DVD and CD loan service due to a reduction in demand and to help achieve savings targets.
Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

Ciosgau hunanwasanaeth newydd yn dod i Lyfrgelloedd Torfaen

Ciosgau hunanwasanaeth newydd yn dod i Lyfrgelloedd Torfaen
Disgrifiad
Bydd ciosgau hunanwasanaeth newydd yn cael eu gosod ac yn barod i'w defnyddio ym mhob Llyfrgell yn Nhorfaen o'r 28ain Mawrth 2019.
Dydd Gwener 26 Hydref 2018

Dathlu Wythnos Gemau Rhyngwladol yn Llyfrgell Cwmbrân

Dathlu Wythnos Gemau Rhyngwladol yn Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Mae Llyfrgell Cwmbrân yn cynnal digwyddiad gemau bwrdd arbennig ar gyfer pobl ifanc 11-16 oed, dydd Iau 8 Tachwedd i ddathlu Wythnos Gemau Rhyngwladol.
Dydd Mawrth 23 Hydref 2018

Sialens Ddarllen yr Haf yn Llwyddiant Ysgubol

Sialens Ddarllen yr Haf yn Llwyddiant Ysgubol
Disgrifiad
Fe wnaeth bron i fil o blant yn Nhorfaen gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf eleni a darllen chwe llyfr llyfrgell neu fwy yn ystod gwyliau'r ysgol.
Dydd Mercher 17 Hydref 2018

Straeon ysbryd a chrefftau yn Llyfrgell Cwmbrân

Straeon ysbryd a chrefftau yn Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Dewch i fwynhau straeon ysbryd a chrefftau yn Llyfrgell Cwmbrân dros Galan Gaeaf.
Dydd Llun 3 Medi 2018

Bwgan brain buddugol wedi ei ddadorchuddio mewn sioe arddwriaethol

Bwgan brain buddugol wedi ei ddadorchuddio mewn sioe arddwriaethol
Disgrifiad
Arddangoswyd bwganod brain a grëwyd gan ymwelwyr â Llyfrgell Blaenafon dros yr haf yn Sioe Arddwriaethol flynyddol Blaenafon ar ddydd Sadwrn 1 Medi.
Dydd Iau 2 Awst 2018

Direidi yn llyfrgelloedd Torfaen yn ystod yr haf yma

Direidi yn llyfrgelloedd Torfaen yn ystod yr haf yma
Disgrifiad
Mae plant yn cael eu herio i ddarllen chwe llyfr llyfrgell neu fwy dros wyliau'r haf fel rhan o Her Ddarllen yr Haf 2018.
Dydd Llun 12 Mawrth 2018

Noson hudolus i ddathlu llyfrau Harry Potter

Noson hudolus i ddathlu llyfrau Harry Potter
Disgrifiad
Cymerodd tua 30 o wrachod a dewiniaid ifanc ran yn nathliad Llyfrgelloedd Blaenafon o Noson Genedlaethol Llyfrau Harry Potter.
Dydd Mawrth 6 Chwefror 2018

Cenedlaethau'n dod at ei gilydd ar gyfer te parti â sliperi

Cenedlaethau'n dod at ei gilydd ar gyfer te parti â sliperi
Disgrifiad
Ymunodd plant o ar draws Torfaen ag aelodau hŷn o'r gymuned ar gyfer te parti arbennig yn llyfrgell Cwmbrân fel rhan o gynllun i annog dealltwriaeth rhwng y cenedlaethau.
Dydd Mercher 17 Ionawr 2018

Defnyddwyr canolfan gofal yn creu sliperi wedi eu hysbrydoli gan stori

Defnyddwyr canolfan gofal yn creu sliperi wedi eu hysbrydoli gan stori
Disgrifiad
Mae aelodau canolfannau gofal yn Nhorfaen wedi cael eu hysbrydoli gan straeon clasurol i blant ac wedi creu sliperi addurnedig fel rhan o brosiect yn y llyfrgell sy'n canolbwyntio ar iechyd a lles aelodau hŷn yn y gymuned.
Dydd Mawrth 2 Ionawr 2018

Gofyn i drigolion lunio dyfodol llyfrgelloedd Torfaen

Gofyn i drigolion lunio dyfodol llyfrgelloedd Torfaen
Disgrifiad
Torfaen council is asking residents to help shape the future of library services in the borough
Dydd Mawrth 19 Rhagfyr 2017

Plant yn lapio sliperi diogel ar gyfer y Nadolig

Plant yn lapio sliperi diogel ar gyfer y Nadolig
Disgrifiad
Mae plant ysgol yn Nhorfaen wedi bod yn lapio parau o sliperi diogel i'w dosbarthu i aelodau hŷn y gymuned i helpu i rwystro cwympo yn y cartref dros y gaeaf.
Dydd Llun 11 Rhagfyr 2017

Nifer fwyaf erioed o blant Torfaen yn llwyddo gyda Her Darllen yr Haf

Nifer fwyaf erioed o blant Torfaen yn llwyddo gyda Her Darllen yr Haf
Disgrifiad
Cwblhaodd y nifer uchaf erioed o blant Torfaen Her Darllen yr Haf eleni trwy ddarllen chwe llyfr neu fwy o'r llyfrgell yn ystod gwyliau'r haf.
Dydd Llun 13 Tachwedd 2017

Newid diwrnod sesiynau hanes teuluol Blaenafon

Newid diwrnod sesiynau hanes teuluol Blaenafon
Disgrifiad
Bydd y sesiynau hanes teuluol poblogaidd sy'n cael eu cynnal yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell Blaenafon pob bore dydd Iau yn symud i amser newydd ar fore dydd Gwener o 1af Rhagfyr ymlaen.
Dydd Llun 16 Hydref 2017

Ffeirio Sliperi i helpu atal cwympiadau yn y cartref dros y gaeaf

Ffeirio Sliperi i helpu atal cwympiadau yn y cartref dros y gaeaf
Disgrifiad
Mae gwasanaeth llyfrgelloedd Torfaen yn rhoi 250 pâr o sliperi newydd, mwy diogel fel rhan o gynllun sy'n bwriadu atal cwympiadau yn y cartref a gwella iechyd a lles aelodau hŷn y gymuned.
Dydd Mawrth 19 Medi 2017

Llyfrgell yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid

Llyfrgell yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid
Disgrifiad
Mae Llyfrgell Cwmbrân yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid sy'n digwydd o 18 - 24 Medi.
Dydd Llun 24 Gorffennaf 2017

Lyfrgelloedd bob amser ar agor diolch i ap newydd

Lyfrgelloedd bob amser ar agor diolch i ap newydd
Disgrifiad
Gall aelodau o lyfrgelloedd Torfaen lawrlwytho'r e-lyfrau ac e-lyfrau llafar mwyaf poblogaidd yn syth i'w cyfrifiaduron, tabledi neu ffonau.
Dydd Mercher 19 Gorffennaf 2017

Gwahodd plant i ymuno ag Anifail-Ysbiwyr yn llyfrgelloedd Torfaen

Gwahodd plant i ymuno ag Anifail-Ysbiwyr yn llyfrgelloedd Torfaen
Disgrifiad
Mae llyfrgelloedd Torfaen yn galw ar blant i gofrestru i ddarllen chwe llyfr yr haf hwn fel rhan o Her Ddarllen yr Haf 2017.
Dydd Mawrth 18 Ebrill 2017

Cylchgrawn defnyddwyr blaenllaw ar gael am ddim yn llyfrgelloedd Torfaen

Cylchgrawn defnyddwyr blaenllaw ar gael am ddim yn llyfrgelloedd Torfaen
Disgrifiad
Mae'r cylchgrawn defnyddwyr annibynnol blaenllaw, Which?, ar gael nawr ar-lein am ddim i bawb yn llyfrgelloedd Torfaen.
Dydd Gwener 10 Chwefror 2017

Gwnewch wahaniaeth drwy rannu'r pleser o ddarllen

Gwnewch wahaniaeth drwy rannu'r pleser o ddarllen
Disgrifiad
Mae pobl sy'n angerddol dros ddarllen ac yn caru llyfrau, yn cael eu recriwtio i fod yn gymdeithion darllen ar gyfer cynllun Darllen i Mi, gwasanaeth llyfrgell Torfaen.
Dydd Mercher 8 Chwefror 2017

Llwyddiant noson llyfrau Harry Potter

Llwyddiant noson llyfrau Harry Potter
Disgrifiad
Daeth tua 30 o wrachod a dewiniaid ifanc i ddathliad Llyfrgelloedd Pont-y-pŵl o Noson Llyfrau Harry Potter ar ddydd Iau.
Dydd Iau 22 Rhagfyr 2016

e-lyfrau a chylchgronau am ddim i aelodau o lyfrgelloedd Torfaen

e-lyfrau a chylchgronau am ddim i aelodau o lyfrgelloedd Torfaen
Disgrifiad
Call aelodau o lyfrgelloedd Torfaen ddarllen y llyfrau diweddaraf a nifer o gylchgronau poblogaidd am ddim ar eu cyfrifiaduron, ffôn clyfar neu dabled.
Dydd Gwener 25 Tachwedd 2016

Galw ar drigolion i ddweud eu dweud am ddyfodol y gwasanaeth llyfrgelloedd

Galw ar drigolion i ddweud eu dweud am ddyfodol y gwasanaeth llyfrgelloedd
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn i ddefnyddwyr tair llyfrgell yn y fwrdeistref i ddweud eu dweud ar ddyfodol y gwasanaeth.
Dydd Llun 14 Tachwedd 2016

Cyhoeddi enillydd yr her darllen

Disgrifiad
Isla Hughes o Ysgol Panteg yw enillydd cystadleuaeth i blant a gwblhaodd Her Darllen yr Haf 2016 – Darllen yn Gyfeillgar.
Dydd Iau 10 Tachwedd 2016

Roald Dahl yn dod yn fyw yn Llyfrgelloedd Torfaen

Roald Dahl yn dod yn fyw yn Llyfrgelloedd Torfaen
Disgrifiad
Mae disgyblion yn Nhorfaen wedi dod â rhai o'u hoff gymeriadau gan Roald Dahl yn fyw mewn sioe theatr sy'n dathlu canmlwyddiant geni'r awdur.
Dydd Llun 13 Mehefin 2016

Plant yn mwynhau gweithgareddau Wythnos Dechrau Da

Plant yn mwynhau gweithgareddau Wythnos Dechrau Da
Disgrifiad
Mae mwy na 40 o blant, plant bach a babanod wedi ymuno yn y sesiynau stori, rhigymau a chrefftau yn llyfrgelloedd Torfaen fel rhan o Wythnos Genedlaethol Dechrau Da.
Dydd Iau 2 Mehefin 2016

Clwb gemau bwrdd Cwmbrân

Clwb gemau bwrdd Cwmbrân
Disgrifiad
Mae clwb gemau bwrdd newydd i oedolion yn cael ei gynnal yn Llyfrgell Cwmbrân bob yn ail ddydd Mawrth o 2pm tan 4pm.
Dydd Mercher 4 Mai 2016

Cymuned Blaenafon yn dathlu 200 mlynedd ers agor Ysgol San Pedr

Cymuned Blaenafon yn dathlu 200 mlynedd ers agor Ysgol San Pedr
Disgrifiad
Mae plant o Ysgol Wirfoddol a Reolir Treftadaeth Blaenafon, ac aelodau o grwpiau cymunedol lleol, wedi dod at ei gilydd i ddathlu 200 mlynedd ers agor Ysgol San Pedr ym Mlaenafon.
Dydd Gwener 1 Ebrill 2016

Torfaen yn agor pennod newydd gyda llyfrgelloedd Dementia-Gyfeillgar

Torfaen yn agor pennod newydd gyda llyfrgelloedd Dementia-Gyfeillgar
Disgrifiad
Torfaen's libraries are working to become Wales's first Dementia Friendly library service.
Dydd Gwener 4 Mawrth 2016

Children celebrate World Book Day in Torfaen

Children celebrate World Book Day in Torfaen
Disgrifiad
Hundreds of children across Torfaen dressed up as their favourite characters to celebrate World Book Day today.
Dydd Gwener 5 Chwefror 2016

Noson Llyfrau Harry Potter yn llwyddiant ysgubol

Noson Llyfrau Harry Potter yn llwyddiant ysgubol
Disgrifiad
Fe ddaeth tua 40 o wrachod, dewiniaid a gwerin bobl ifanc, hudol at ei gilydd i ddathlu Noson Lyfrau Cenedlaethol Harry Potter yn Llyfrgelloedd Torfaen yr wythnos hon
Dydd Iau 19 Tachwedd 2015

Blaenavon school pupil wins reading challenge

Blaenavon school pupil wins reading challenge
Disgrifiad
Torfaen schools recently took part in this years reading challenge, organised by The Reading Agency.
Dydd Llun 2 Tachwedd 2015

Digwyddiadau Harry Potter yn llwyddiant mawr

Digwyddiadau Harry Potter yn llwyddiant mawr
Disgrifiad
Roedd digwyddiadau hanner tymor Harry Potter llyfrgell Cwmbrân yn llwyddiant mawr, gyda'r ddau sesiwn yn llawn
Arddangos 1 i 42 o 42