Tai

Dydd Mercher 8 Ebrill 2020

Tai, digartrefedd a COVID-19

Disgrifiad
Information from Shelter Housing. Free-to-attend 90 minute webinars.
Dydd Iau 6 Chwefror 2020

Sesiwn galw heibio ar gyfer landlordiaid a thenantiaid ar grantiau gwelliannau arbed ynni ECO-flex

Sesiwn galw heibio ar gyfer landlordiaid a thenantiaid ar grantiau gwelliannau arbed ynni ECO-flex
Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 12fed Chwefror yng Nghlwb Golff Greenmeadow, Tre-Herbert Road, Cwmbrân, NP44 2BZ, rhwng 2pm a 5pm, mae'r cyngor a darparwyr ynni yn cynnal digwyddiad gwybodaeth i landlordiaid a thenantiaid * i weld os ydynt yn gymwys i dderbyn y grant Eco-Flex...
Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019

Ydych chi'n barod ar gyfer y gaeaf?

Ydych chi'n barod ar gyfer y gaeaf?
Disgrifiad
Wrth i'r nosweithiau oeri a thywyllu, mae'r tebygrwydd o dywydd gwael yn cynyddu. Gall stormydd, llifogydd ac amodau tywydd eithafol eraill achosi niwed i isadeiledd rhwydweithiol ac amharu ar gyflenwad eich ynni.
Dydd Iau 21 Chwefror 2019

Benthyciadau Newydd i helpu i wella cartrefi

Benthyciadau Newydd i helpu i wella cartrefi
Disgrifiad
Yr wythnos hon (dydd Mawrth, 19 Chwefror) cymeradwyodd pwyllgor cabinet cyngor Torfaen y cam i gyflwyno Benthyciad Arbrisiant Eiddo (BAE) i ddarparu cymorth ariannol i berchnogion tai yn y fwrdeistref.
Dydd Mercher 21 Mehefin 2017

Galw trigolion Trefethin!

Galw trigolion Trefethin!
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn cynnal arolygon ar effeithlonrwydd ynni yn Nhrefethin.
Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2016

Benthyciad di-log ar gael i berchnogion tai

Benthyciad di-log ar gael i berchnogion tai
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn cynnig benthyciadau di-log i berchnogion tai a landlordiaid ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Iau 28 Ionawr 2016

Cyngor Effeithlonrwydd Ynni â'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth

Cyngor Effeithlonrwydd Ynni â'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth
Disgrifiad
A ydych chi erioed wedi meddwl tybed pa mor effeithlon yw eich cartref o ran ynni?
Dydd Iau 3 Rhagfyr 2015

Local Housing Market Assessment

Local Housing Market Assessment
Disgrifiad
The Local Housing Market Assessment (LHMA) has been produced for Torfaen residents to learn about and better understand the current housing market in Torfaen, and to show what needs to be addressed in the forthcoming years
Dydd Mawrth 28 Gorffennaf 2015

Safleoedd Sipsiwn, Teithwyr a Phobl Sioe - Eich Barn, Eich Dyfodol

Safleoedd Sipsiwn, Teithwyr a Phobl Sioe - Eich Barn, Eich Dyfodol
Disgrifiad
Ydych chi neu eich teulu angen llain neu safle yn Nhorfaen? Ar hyn o bryd, rhaid i gynghorau yng Nghymru siarad â theuluoedd Sipsiwn a Theithwyr yn eu hardaloedd i ganfod faint o leiniau neu safleoedd sydd eu hangen
Dydd Iau 15 Ionawr 2015

Ymunwch â Cyd Cymru i weld os gallech arbed arian ar eich biliau ynni

Ymunwch â Cyd Cymru i weld os gallech arbed arian ar eich biliau ynni
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn cefnogi Cyd Cymru - cynllun newid ynni ar y cyd ledled Cymru a allai arbed arian i drigolion ar eu biliau ynni
Arddangos 1 i 10 o 10