Tai

Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023

New protection for private tenants

Disgrifiad
O heddiw, mae'n rhaid bod gan eiddo rhent preifat larymau mwg â gwifrau sy'n cydgysylltu â'r prif gyflenwad ar bob llawr ac adroddiad dilys yn nodi cyflwr trydanol.
Dydd Mercher 1 Tachwedd 2023

Hwb newydd i gefnogi pobl ddigartref

Disgrifiad
Mae cynlluniau i agor canolfan newydd i gefnogi pobl ddigartref yn Nhorfaen wedi cymryd cam ymlaen.
Dydd Gwener 28 Hydref 2022

Uwchgynhadledd Tai

Disgrifiad
Wythnos yma, cynhaliwyd uwchgynhadledd partneriaid tai gyda chyfraniadau gan Gyngor Torfaen, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, Bron Afon a Chartrefi Melin, ynghyd ag iechyd, datblygwyr tai a chynllunwyr lleol.
Dydd Mawrth 17 Mai 2022

Hwb preswyl a lles yn enghraifft ardderchog

Disgrifiad
Mae hwb amlbwrpas preswyl a lles yng Nghwmbrân, sy'n cefnogi pobl i fyw yn annibynnol, wedi ei ddisgrifio fel enghraifft ardderchog o gynllun tai arloesol...
Arddangos 1 i 4 o 4