Trosedd ac Argyfyngau

Dydd Gwener 3 Mai 2024

Erlyn gwerthwr ar Facebook am werthu dillad ffug

Disgrifiad
Mae masnachwr o Bont-y-pŵl sy'n gwerthu ar Facebook wedi pledio'n euog i werthu a meddu ar ddillad ffug gan gynnwys North Face, Chanel, Nike a Dior...
Dydd Gwener 12 Ebrill 2024

Gorchymyn siop ym Mhont-y-pŵl i gau am dair wythnos

Disgrifiad
Mae siop yng nghanol tref Pont-y-pŵl wedi cael gorchymyn i gau am dair wythnos...
Dydd Iau 21 Mawrth 2024

Taclo nwyddau ffug

Disgrifiad
Mae perchennog busnes o Gwmbrân wedi pledio'n euog i werthu gorchuddion ffonau symudol ffug...
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024

Erlyn gyrrwr tacsi heb drwydded

Disgrifiad
Mae menyw o Dorfaen wedi pledio'n euog i yrru cerbyd hacni heb y drwydded ofynnol gyrrwr tacsi wedi ei rhoi gan y cyngor...
Dydd Gwener 2 Chwefror 2024

Gorchymyn i siop yng Nghwmbrân gau er mwyn atal ymddygiad troseddol a gwrthgymdeithasol

Disgrifiad
Mae siop yn Hen Gwmbrân wedi cael Gorchymyn Llys, yn gofyn iddi gau am dri mis, yn dilyn camau gweithredu gan Dîm Safonau Masnach y Cyngor...
Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

Dronau yn gymorth i fynd i'r afael â gyrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd

Disgrifiad
Mae prosiect wedi cael cyllid i ariannu dau heddwas a'r dechnoleg ddiweddaraf i fynd i'r afael â gyrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd...
Dydd Mawrth 10 Hydref 2023

Rhoi arian i ddod â chymunedau ynghyd

Rhoi arian i ddod â chymunedau ynghyd
Disgrifiad
Mae wyth prosiect cymunedol yn Nhorfaen, Caerffili a Blaenau Gwent wedi bod yn llwyddiannus wrth gael arian i helpu i leihau anghydraddoldeb a dod â chymunedau ynghyd.
Dydd Mercher 4 Hydref 2023

Dirwyo masnachwr stryd di-drwydded

Disgrifiad
Mae dyn o Gwmbrân wedi pleidio'n euog i fasnachu heb drwydded masnachu ar y stryd....
Dydd Gwener 29 Medi 2023

Masnachwr o Bont-y-pŵl yn euog o werthu sigaréts ffug

Disgrifiad
Mae dyn o Gaerdydd wedi'i gyhuddo o werthu sigaréts a thybaco ffug ym Mhont-y-pŵl...
Dydd Mercher 27 Medi 2023

Talu'r pris am werthu nwyddau ffug

Disgrifiad
Mae menyw o Bont-y-pŵl wedi cael ei herlyn gan Gyngor Torfaen wedi iddi gael ei dal yn gwerthu nwyddau ffug gan ddefnyddio rhaglenni Facebook Messenger a WhatsApp...
Dydd Llun 3 Gorffennaf 2023

A ydych chi wedi dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi ymuno ag ymgyrch genedlaethol i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn Nhorfaen yn ddiogel.
Dydd Gwener 12 Mai 2023

Cynllun ieuenctid yn trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol

Cynllun ieuenctid yn trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol
Disgrifiad
Mae cynllun newydd i bobl ifanc yn helpu i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghwmbrân.
Dydd Gwener 17 Chwefror 2023

Gwerthwyr ar Facebook yn cyfaddef masnachu mewn nwyddau dylunwyr sy'n ffug

Disgrifiad
Mae dwy fenyw wedi cyfaddef eu bod yn gwerthu nwyddau dylunwyr ffug, gan ddefnyddio grwpiau gwerthu ar Facebook.
Dydd Mawrth 25 Hydref 2022

Gyrwyr yn cael dirwyon yn y fan a'r lle

Disgrifiad
Roedd gyrwyr cerbydau diffygiol yn wynebu camau yn eu herbyn yr wythnos ddiwethaf, ar ôl ymgyrch aml-asiantaeth gan swyddogion o Gyngor Torfaen, Heddlu Gwent a'r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA)...
Arddangos 1 i 14 o 14