Trosedd ac Argyfyngau

Dydd Gwener 29 Medi 2023

Masnachwr o Bont-y-pŵl yn euog o werthu sigaréts ffug

Disgrifiad
Mae dyn o Gaerdydd wedi'i gyhuddo o werthu sigaréts a thybaco ffug ym Mhont-y-pŵl...
Dydd Mercher 27 Medi 2023

Talu'r pris am werthu nwyddau ffug

Disgrifiad
Mae menyw o Bont-y-pŵl wedi cael ei herlyn gan Gyngor Torfaen wedi iddi gael ei dal yn gwerthu nwyddau ffug gan ddefnyddio rhaglenni Facebook Messenger a WhatsApp...
Dydd Llun 3 Gorffennaf 2023

A ydych chi wedi dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi ymuno ag ymgyrch genedlaethol i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn Nhorfaen yn ddiogel.
Dydd Gwener 12 Mai 2023

Cynllun ieuenctid yn trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol

Cynllun ieuenctid yn trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol
Disgrifiad
Mae cynllun newydd i bobl ifanc yn helpu i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghwmbrân.
Dydd Gwener 17 Chwefror 2023

Gwerthwyr ar Facebook yn cyfaddef masnachu mewn nwyddau dylunwyr sy'n ffug

Disgrifiad
Mae dwy fenyw wedi cyfaddef eu bod yn gwerthu nwyddau dylunwyr ffug, gan ddefnyddio grwpiau gwerthu ar Facebook.
Dydd Mawrth 25 Hydref 2022

Gyrwyr yn cael dirwyon yn y fan a'r lle

Disgrifiad
Roedd gyrwyr cerbydau diffygiol yn wynebu camau yn eu herbyn yr wythnos ddiwethaf, ar ôl ymgyrch aml-asiantaeth gan swyddogion o Gyngor Torfaen, Heddlu Gwent a'r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA)...
Arddangos 1 i 6 o 6