Trosedd ac Argyfyngau

Dydd Gwener 17 Chwefror 2023

Gwerthwyr ar Facebook yn cyfaddef masnachu mewn nwyddau dylunwyr sy'n ffug

Disgrifiad
Mae dwy fenyw wedi cyfaddef eu bod yn gwerthu nwyddau dylunwyr ffug, gan ddefnyddio grwpiau gwerthu ar Facebook.
Dydd Mawrth 25 Hydref 2022

Gyrwyr yn cael dirwyon yn y fan a'r lle

Disgrifiad
Roedd gyrwyr cerbydau diffygiol yn wynebu camau yn eu herbyn yr wythnos ddiwethaf, ar ôl ymgyrch aml-asiantaeth gan swyddogion o Gyngor Torfaen, Heddlu Gwent a'r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA)...
Dydd Llun 15 Tachwedd 2021

Property agent operated illegally

Disgrifiad
A landlady, acting as a property agent for a number of residential premises in Torfaen, has been fined after she admitted operating illegally.
Dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021

Sigaréts ffug y tu ôl i wal ffug

Disgrifiad
Mae perchennog siop o Bont-y-pŵl wedi ymddangos gerbron llys ar ôl i dybaco a sigaréts ffug gael eu canfod y tu ôl i wal ffug.
Dydd Iau 4 Tachwedd 2021

Pysgota nawr wedi ei wahardd ar ddarn o'r gamlas

Disgrifiad
Ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar, mae pysgota nawr wedi ei wahardd ar unrhyw adeg ar ddarn o'r gamlas yn Broadweir Road a Star Street yng Nghwmbrân oherwydd pysgota di-drwydded ac ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus...
Dydd Gwener 12 Mawrth 2021

Ymgyrch Mae Casineb yn Brifo Cymru

Ymgyrch Mae Casineb yn Brifo Cymru
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn sefyll gyda dioddefwyr troseddau casineb fel rhan o ymgyrch troseddau gwrth-gasineb Llywodraeth Cymru, Mae Casineb yn Brifo Cymru
Dydd Iau 11 Mawrth 2021

Allwch chi helpu Heddlu Gwent i sefydlu grŵp cydlyniad cymunedol i'r ifanc?

Disgrifiad
Mae Heddlu Gwent am sefydlu Grŵp Cydlyniad Cymunedol i'r Ifanc i bobl 16-25 oed.
Dydd Llun 12 Hydref 2020

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 2020

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 2020
Disgrifiad
Mae'r wythnos yma'n nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb, wythnos genedlaethol o weithgaredd sy'n annog awdurodau lleol, partneriaid allweddol a chymunedau sy'n cael eu heffeithio gan drosedd casineb i weithio gyda'i gilydd i daclo materion trosedd casineb lleol.
Dydd Mawrth 22 Medi 2020

Gofyn i drigolion fod yn ofalus

Disgrifiad
Torfaen Council's Trading Standards team have been made aware of book sales people operating door to door within the borough.
Dydd Gwener 11 Medi 2020

Diddymu trwydded tafarn ynNhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Diddymu trwydded tafarn ynNhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafeirws
Disgrifiad
Ar ôl nodi cyfres o dor-rheolau Coronafeirws yn barhaus yng Nghastell-y-Bwch, Henllys Lane, Cwmbrân, mae deiliad y drwydded wedi gweld y drwydded yn cael ei diddymu ac mae ganddi 21 diwrnod i apelio'r penderfyniad.
Dydd Iau 27 Awst 2020

Dim mynediad i Blaencyffin Canyon

Disgrifiad
Cyngor Torfaen, Hoffai Cyngor Blaenau Gwent ,Cyngor Caerffili a Heddlu Gwent atgoffa'r cyhoedd fod yr ardal a gaiff ei galw yn Blaencyffin Canyon ar dir preifat ac nad yw'n atyniad ymwelwyr.
Dydd Mawrth 5 Mai 2020

Teledu Cylch Cyfyng wedi ei uwchraddio ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae adroddiad diweddar i'r cyngor wedi cymeradwyo gwelliannau i Deledu Cylch Cyfyng (TCC).
Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

Cael hyd i'r lladron yma

Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 1 Ebrill, o gwmpas 11.38pm, mi wnaeth rhywun dorri i mewn i ddau o'n tryciau yn ein depo yn Nhŷ Blaen. Rydym yn credu mai dau ddyn oedd y lladron, ac maent wedi dwyn un peiriant disg torri Stihl.
Dydd Iau 26 Mawrth 2020

Gwyliwch rhag sgamiau COVID-19

Disgrifiad
Mae troseddwyr yn manteisio ar ofnau ynghylch COVID-19 i ysglyfaethu ar aelodau'r cyhoedd, yn enwedig pobl hŷn a bregus sydd wedi'u hynysu oddi wrth deulu a ffrindiau
Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen bellach yn gweithio fel rhan o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent (FfLlCGG) fel rhan o strategaeth ehangach y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru a'r GIG mewn ymateb i Covid-19
Dydd Gwener 21 Chwefror 2020

Storm Dennis

Storm Dennis
Disgrifiad
Last weekend we witnessed exceptional rainfall to Torfaen and the rest of Wales. Across the region rivers reached dangerously high levels and caused extensive damage. We had spent the week ahead of the storm checking and clearing culvert entrances and gulley's to ensure they were running clear and free.
Arddangos 1 i 16 o 16