Sut ydym yn defnyddio cwcis

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn defnyddio cwcis i bersonoli profiad y defnyddiwr ar y wefan, ac i olrhain sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio.

Beth yw cwcis?

Ffeiliau bach, diniwed yw cwcis, sydd wedi eu gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur neu yng ngof eich porwr pan fyddwch yn ymweld â gwefan.

Beth mae cwcis yn ei wneud?

Mae cwcis yn sicrhau bod y rhyngweithio rhwng defnyddwyr a gwefannau yn gyflymach a hawsach. Nid yw cwcis yn storio unrhyw wybodaeth bersonol neu gyfrinachol amdanoch.

Ydy cwcis yn ddiogel?

Ydyn, ffeiliau testun diniwed yw cwcis. Dydyn nhw ddim yn gallu edrych i mewn i’ch cyfrifiadur na darllen unrhyw wybodaeth bersonol neu ddeunydd arall ar eich gyriant caled. Ni all cwcis gario firysau na gosod unrhyw beth niweidiol ar eich cyfrifiadur.

Pam ddylwn i gadw’r cwcis ymlaen?

Argymhellwn eich bod yn cadw’r cwcis yn actif yn ystod eich ymweliadau i’n gwefan am fod rhannau o’r safle yn dibynnu arnynt i weithio’n iawn.

Y math o gwcis yr ydym yn eu defnyddio

Fel y mwyafrif o wefannau mawr, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn defnyddio cwcis sesiwn a chwcis parhaol. Nid yw cwcis sesiwn na chwcis parhaol yn casglu unrhyw wybodaeth sydd yn adnabod unigolyn yn bersonol.

Cwcis sesiwn

Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn, sydd yn parhau am hyd eich ymweliad (eich 'sesiwn') ac maen nhw’n cael eu dileu pan fyddwch yn cau eich porwr. Yn syml, maen nhw yn ein helpu i weld bod yr un person yn symud o dudalen i dudalen.

Cwcis parhaol

Rydym hefyd yn defnyddio rhai cwcis parhaol, sydd yn golygu eu bod yn parhau y tu hwnt i’ch sesiwn. Mae cwcis parhaol yn helpu ein gwefan i’ch cofio fel defnyddiwr bob tro yr ydych yn defnyddio’r un cyfrifiadur i ail-ymweld â ni.

Cwcis a ddefnyddir ar hyn o bryd

Mae’r wefan yn defnyddio cwcis mewn sawl lle - rydym wedi rhestru pob un ohonynt isod ynghyd â mwy o fanylion yn egluro pam yr ydym yn eu defnyddio a pha mor hir y maen nhw’n parhau.

System Rheoli Cynnwys

System Rheoli Cynnwys
EnwCynnwys NodweddiadolDaw i ben

CMSFontSizeCookie

Storio’ch dewis presennol o faint ffont

12 mis

csession

Rhif Adnabod y sesiwn a gynhyrchir ar hap

Pan fydd y defnyddiwr yn cau'r porwr

ASP.NET_SessionId

Rhif Adnabod y sesiwn a gynhyrchir ar hap

Pan fydd y defnyddiwr yn cau'r porwr

Dewisiadau'r Defnyddiwr

Mae'r cwcis hyn yn cael eu gosod gan y defnyddiwr. Yn nodweddiadol maent yn cynnwys pan ofynnir i chi wneud dewis fel "atgoffa fi yn nes ymlaen". Defnyddir y math yma o gwcis i gofio eich dewis.

Dewisiadau’r Defnyddiwr
EnwCynnwys NodweddiadolDaw i ben

redirect1 or redirect2

Lleoliad neu hafan Saesneg neu Gymraeg

30 diwrnod ar ôl i’r defnyddiwr ddewis yr hyn sy’n well ganddo o’r dudalen gyflwyno

hasConsent Site cookies accepted from the banner 12 mis

t

-1

Storio yn Lleol, byth yn cael ei ddileu

UKTORFAEN_subscribe_overlay

1 (Gosod pan fyddwch yn dewis "Dim Diolch" ar neges Gov Delivery)

Storio yn Lleol, byth yn cael ei ddileu

UKTORFAEN_subscribe_overlay

Timestamp number (Gosod pan fyddwch chi’n dewis "Atgoffa fi nes ymlaen" ar neges Gov Delivery)

Storio yn Lleol, cael ei ddiweddaru’n seiliedig ar ddewis y defnyddiwr ar ôl 30 diwrnod

Rhwydwaith Hysbysebu’r Cyngor

Mae’r hysbysebion ar ein gwefan yn cael eu darparu gan Rhwydwaith Hysbysebu’r Cyngor. Darllen Polisi Preifatrwydd Rhwydwaith Hysbysebu’r Cyngor i gael gwybodaeth am y data a gesglir ganddynt a sut i eithrio.

Get Involved (Meddalwedd Ymgynghori)

Mae https://getinvolved.torfaen.gov.uk yn defnyddio cwcis hanfodol mewn rhai mannau – rydym wedi rhestru pob un ohonynt yn benodol mewn tabl isod gyda mwy o fanylion am pam yr ydym yn eu defnyddio a pha mor hir y byddant yn parhau.

Defnyddir y cwcis hanfodol hyn i reoli sesiynau ac i lywio'r safle, ac efallai na fydd y gwasanaeth hwn yn gweithredu'n gywir hebddynt. Defnyddir y rhain i'ch helpu i lywio trwy'r wefan ac i weld a llenwi ymgynghoriadau, a hynny'n unig.

Cwcis Get Involved (Meddalwedd Ymgynghori)
Enw’r CwciDibenDaw i ben
consultation_id Mae'n cysylltu atebion gydag un ymateb ar draws ymgynghoriadau aml-dudalen (arolygon ar-lein). Un cwci fesul ymgynghoriad. Mae'n clirio pan fydd y defnyddiwr yn cyflwyno'r ymgynghoriad 48 awr ar ôl cyflwyno’r dudalen olaf
tr_embed_auto_load Yn storio dewis y defnyddiwr i lwytho cynnwys wedi'i fewnosod yn awtomatig. Diwedd y sesiwn
server_id Defnyddio i gydbwyso’r llwyth Diwedd y sesiwn
session Defnyddio i ddiogelu rhag ymosodiadau ar ffurf ceisiadau ffug traws-safle 48 awr ar ôl cyflwyno’r dudalen olaf

Google Analytics

Rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynglŷn â’r ffordd y mae ymwelwyr yn defnyddio’r safle a phan fydd problemau’n dod i’r amlwg (fel dolenni’n torri).Mae Google analytics yn storio gwybodaeth am dudalennau yr ydych yn ymweld â hwy, pa mor hir y buoch ar y safle, sut yr aethoch yno a’r hyn yr ydych yn ei glicio arno. Nid ydym yn storio eich gwybodaeth bersonol felly ni ellir ei defnyddio i’ch adnabod. Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio na rhannu ein data.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i sicrhau bod ein gwefan yn bodloni anghenion ein defnyddwyr a’n cynorthwyo ni i flaenoriaethu gwelliannau. Mae Google yn darparu mwy o fanylion ar dudalen Polisi preifatrwydd a Pholisi Cwcis Google . Mae Google hefyd yn darparu ychwanegyn i'r porwr sydd yn eich caniatáu i dynnu’n ôl o Google Analytics ar draws pob gwefan.

Google Analytics
EnwCynnwys NodweddiadolDaw i ben

_utma

rhif a gynhyrchwyd ar hap

2 flynedd

_utmb

rhif a gynhyrchwyd ar hap

30 munud

_utmc

Rhif a gynhyrchwyd ar hap

Pan fyddwch yn cau’r porwr

_utmz

Rhifau a gynhyrchwyd ar hap a gwybodaeth ar sut y cyrhaeddwyd y safle (ee yn uniongyrchol drwy ddolen neu chwiliad organig neu dâl am chwilio)

6 mis

Catalog Llyfrgell

Catalog Llyfrgell
EnwDibenDaw i ben

Session

Darparu swyddogaeth rhaglen graidd i’r defnyddiwr. Mae’r cwci sesiwn hwn yn syrthio i adran eithriad y gyfarwyddeb

Diwedd y sesiwn

Bar Offer ReciteMe (hygyrchedd y we)

Bar Offer ReciteMe (hygyrchedd y we)
EnwDibenDaw i ben

Recite.Persist

Mae’n caniatáu i’r bar offer aros ar y sgrin ar draws y safle tan iddo gael ei gau

Clirio pan fydd y porwr yn ymadael yn llwyr

Recite_Session

Dilysu’r defnyddiwr pan fydd cais gan y gwesteiwr i redeg y bar offer. Ni throsglwyddir unrhyw ddata personol

Diwedd y sesiwn

Ffurflenni Adrodd/Gwneud Cais

Ffurflenni Adrodd/Gwneud Cais
EnwDibenDaw i ben

iTVBrowserUID

Nid yw’n storio unrhyw wybodaeth bersonol. Caniatâ’r ap i redeg

6 mis

System Mapio Ar-lein

System Mapio Ar-lein
EnwDibenDaw i ben

JSESSIONID

Nid yw’n storio unrhyw wybodaeth bersonol. Caniatâ’r ap i redeg

Diwedd y sesiwn

E-daliadau Civica

E-daliadau Civica
EnwDibenDaw i ben

BIGpServerPOOL

Cwci angenrheidiol sy’n rheoli llwyth y gweinydd ar gyfer y safle

Diwedd y sesiwn

Gwasanaeth Mynediad Cyhoeddus Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Gwasanaeth Mynediad Cyhoeddus Cynllunio a Rheoli Adeiladu
EnwDibenDaw i ben

WSLang-TCB001

Cadw iaith y dudalen

Byth

Troi cwcis i ffwrdd neu ymlaen

Mae gennych nifer o opsiynau o ran derbyn cwcis. Fe allwch osod eich porwr naill ai fel ei fod yn gwrthod cwcis o bob math, caniatáu safleoedd yr ydych yn eu ‘trystio’ i’w hanfon, neu dderbyn cwcis o wefannau y ydych yn eu defnyddio ar hyn o bryd yn unig.

Rydym yn argymell nad ydych yn blocio unrhyw gwcis oherwydd bod rhai rhannau o’n gwefan yn dibynnu arnynt er mwyn iddynt weithio’n iawn.

I ganfod sut i gychwyn cwcis a’u troi i ffwrdd yn eich porwr, dewiswch eich porwr isod:

I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i www.aboutcookies.org

Diwygiwyd Diwethaf: 16/09/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

 

Nôl i’r Brig