Sut ydym yn defnyddio cwcis

Trwy ddefnyddio gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen rydych yn cadarnhau eich bod yn hapus i dderbyn ein defnydd o gwcis. Yma fe allwch ddysgu mwy ynglŷn â sut i’w defnyddio.

Beth yw cwcis?

Ffeiliau bach, diniwed yw cwcis, sydd wedi eu gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur neu yng ngof eich porwr pan fyddwch yn ymweld â gwefan.

Beth mae cwcis yn ei wneud?

Mae cwcis yn sicrhau bod y rhyngweithio rhwng defnyddwyr a gwefannau yn gyflymach a hawsach. Nid yw cwcis yn storio unrhyw wybodaeth bersonol neu gyfrinachol amdanoch.

Ydy cwcis yn ddiogel?

Ydyn, ffeiliau testun diniwed yw cwcis. Dydyn nhw ddim yn gallu edrych i mewn i’ch cyfrifiadur na darllen unrhyw wybodaeth bersonol neu ddeunydd arall ar eich gyriant caled. Ni all cwcis gario firysau na gosod unrhyw beth niweidiol ar eich cyfrifiadur.

Pam ddylwn i gadw’r cwcis ymlaen?

Argymhellwn eich bod yn cadw’r cwcis yn actif yn ystod eich ymweliadau i’n gwefan am fod rhannau o’r safle yn dibynnu arnynt i weithio’n iawn.

Y math o gwcis yr ydym yn eu defnyddio

Fel y mwyafrif o wefannau mawr, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn defnyddio cwcis sesiwn a chwcis parhaol. Nid yw cwcis sesiwn na chwcis parhaol yn casglu unrhyw wybodaeth sydd yn adnabod unigolyn yn bersonol.

Cwcis sesiwn

Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn, sydd yn parhau am hyd eich ymweliad (eich 'sesiwn') ac maen nhw’n cael eu dileu pan fyddwch yn cau eich porwr. Yn syml, maen nhw yn ein helpu i weld bod yr un person yn symud o dudalen i dudalen.

Cwcis parhaol

Rydym hefyd yn defnyddio rhai cwcis parhaol, sydd yn golygu eu bod yn parhau y tu hwnt i’ch sesiwn. Mae cwcis parhaol yn helpu ein gwefan i’ch cofio fel defnyddiwr bob tro yr ydych yn defnyddio’r un cyfrifiadur i ail-ymweld â ni.

Cwcis a ddefnyddir ar hyn o bryd

Mae’r wefan yn defnyddio cwcis mewn sawl lle - rydym wedi rhestru pob un ohonynt isod ynghyd â mwy o fanylion yn egluro pam yr ydym yn eu defnyddio a pha mor hir y maen nhw’n parhau.

System Rheoli Cynnwys

EnwCynnwys NodweddiadolDaw i ben

CMSFontSizeCookie

Storio’ch dewis presennol o faint ffont

12 mis

csession

Rhif Adnabod y sesiwn a gynhyrchir ar hap

Pan fydd y defnyddiwr yn cau'r porwr

ASP.NET_SessionId

Rhif Adnabod y sesiwn a gynhyrchir ar hap

Pan fydd y defnyddiwr yn cau'r porwr

User Preferences

These cookies are set by the user. They typically include when you are asked to make a choice such as "remind me later". These type of cookies are used to remember your choice.

Cookies that are set by the user
Name Typical Content Expires

default_page

Location or English or Welsh homepage

30 days after the user has chosen their preference from the intro page

t

-1

Stored in Local Storage, never deleted

UKTORFAEN_subscribe_overlay

1 (Set when you choose "No Thanks" on the Gov Delivery popup)

Stored in Local Storage, never deleted

UKTORFAEN_subscribe_overlay

Timestamp number (Set when you choose "Remind me Later" on the Gov Delivery popup)

Stored in Local Storage, updated based on users choice after 30 days

Council Advertising Network

The adverts on our website are provided by the Council Advertising Network. View the Council Advertising Network Privacy Policy for information on what data they collect and how to opt-out.

My Say (Meddalwedd Ymgynghori)

Mae cynnyrch INOVEM Inclusionware yn defnyddio cwcis i stori data defnyddiwr a mewngofnodi. Mae ein fframwaith Adobe Coldfusion sydd yn creu’r gwe-dudalennau yn defnyddio cyfres o gwcis i storio data sesiynau, sef, CFTOKEN, CFID a JSESSIONID. Maent yn cynnwys Rhif Adnabod unigryw ar hap ar gyfer pob ymwelydd (nid yw data sensitive yn cael ei storio yn y cwci ei hun).

Pan/os bydd pobl yn mewngofnodi i’r safle, rydym hefyd yn storio’r wybodaeth mewngofnodi fel cwci; eto, dim ond cyfeirio at y defnyddiwr yn unig y mae’n ei wneud, nid data gwirioneddol amdanynt. Mae’r holl gwcis yn parhau tan fod ffenest y porwr yn cau, heblaw bod y defnyddiwr wedi ticio’r dewis 'cofio fi' wrth fewngofnodi, ac yna maen nhw’n aros yno’n barhaol - felly yn yr achos yma, y cwcis sydd yn gwneud y 'cofio' .

EnwDibenDaw i ben

SpiderLogon

Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair, nid oes rhaid i chi wneud hynny ar gyfer pob tudalen gwe yr ydych yn gwneud cais amdanynt gan ein gwasanaeth

Diwedd y sesiwn, neu os ofynnir iddo 'cofio fy manylion' y 30+mlynedd nesaf

SpiderRememberMeLogon

Unwaith yr ydych wedi mewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair, i wneud pethau’n haws i chi fewngofnodi tro nesa dewiswch 'Cofio fi'. Mae’r cwci yma yn cofio os ydych am gael eich cofio..

+30 mlynedd

SpiderUserPrefs

I gofio’r dewisiadau yr ydych eisoes wedi eu gwneud wrth edrych ar wybodaeth neu ddefnyddio gwasanaeth

1 mis

Catalog Llyfrgell

EnwDibenDaw i ben

Session

Darparu swyddogaeth rhaglen graidd i’r defnyddiwr. Mae’r cwci sesiwn hwn yn syrthio i adran eithriad y gyfarwyddeb

Diwedd y sesiwn

Google Analytics

Rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynglŷn â’r ffordd y mae ymwelwyr yn defnyddio’r safle a phan fydd problemau’n dod i’r amlwg (fel dolenni’n torri).Mae Google analytics yn storio gwybodaeth am dudalennau yr ydych yn ymweld â hwy, pa mor hir y buoch ar y safle, sut yr aethoch yno a’r hyn yr ydych yn ei glicio arno. Nid ydym yn storio eich gwybodaeth bersonol felly ni ellir ei defnyddio i’ch adnabod. Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio na rhannu ein data.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i sicrhau bod ein gwefan yn bodloni anghenion ein defnyddwyr a’n cynorthwyo ni i flaenoriaethu gwelliannau. Mae Google yn darparu mwy o fanylion ar dudalen Polisi preifatrwydd a Pholisi Cwcis Google . Mae Google hefyd yn darparu ychwanegyn i'r porwr sydd yn eich caniatáu i dynnu’n ôl o Google Analytics ar draws pob gwefan.

EnwCynnwys NodweddiadolDaw i ben

_utma

rhif a gynhyrchwyd ar hap

2 flynedd

_utmb

rhif a gynhyrchwyd ar hap

30 munud

_utmc

Rhif a gynhyrchwyd ar hap

Pan fyddwch yn cau’r porwr

_utmz

Rhifau a gynhyrchwyd ar hap a gwybodaeth ar sut y cyrhaeddwyd y safle (ee yn uniongyrchol drwy ddolen neu chwiliad organig neu dâl am chwilio)

6 mis

Troi cwcis i ffwrdd neu ymlaen

Mae gennych nifer o opsiynau o ran derbyn cwcis. Fe allwch osod eich porwr naill ai fel ei fod yn gwrthod cwcis o bob math, caniatáu safleoedd yr ydych yn eu ‘trystio’ i’w hanfon, neu dderbyn cwcis o wefannau y ydych yn eu defnyddio ar hyn o bryd yn unig.

Rydym yn argymell nad ydych yn blocio unrhyw gwcis oherwydd bod rhai rhannau o’n gwefan yn dibynnu arnynt er mwyn iddynt weithio’n iawn.

I weld sut mae troi cwcis i ffwrdd neu ymlaen yn eich porwr, cliciwch ar logo eich porwr isod.

Google Chrome Logo     Internet Explorer Logo      Safari Logo      Firefox Logo

I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i www.aboutcookies.org

 

Diwygiwyd Diwethaf: 01/03/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Your Call

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig
© Copyright 2018 Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen