Biniau ac Ailgylchu

Dydd Llun 20 Mawrth 2023

Newidiadau i wasanaethau gwastraff ac ailgylchu

Disgrifiad
Rhaid ailgylchu o leiaf 70 y cant o'r sbwriel yng Nghymru erbyn 2025.
Dydd Gwener 10 Mawrth 2023

Gwersi ailgylchu gwastraff bwyd

Disgrifiad
Mae disgyblion cynradd yn ymuno yn y frwydr i leihau gwastraff bwyd...
Dydd Gwener 17 Chwefror 2023

Mae Caffi Atgyweirio Torfaen eich angen chi

Mae Caffi Atgyweirio Torfaen eich angen chi
Disgrifiad
Mae mwy na 50 o eitemau trydanol wedi eu hachub o'r bin sbwriel diolch o Gaffi Atgyweirio Torfaen...
Dydd Mawrth 7 Chwefror 2023

Trowch wastraff bwyd yn ynni Cymreig

Disgrifiad
Mae'r wythnos yma'n nodi dechrau ymgyrch flynyddol Bydd Wych, Ailgylcha gyda'r bwriad o gynyddu ailgylchu gwastraff bwyd.
Dydd Gwener 3 Chwefror 2023

Adroddiad ar ddyfodol gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu

Disgrifiad
Bydd adroddiad ar ddyfodol y gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen yn cael eu trafod gan aelodau pwyllgor craffu'r wythnos nesaf.
Dydd Mercher 18 Ionawr 2023

Enwi cerbydau ailgylchu

Disgrifiad
Mae canlyniadau ein cystadleuaeth i ysgolion cynradd i enwi rhai o gerbydau ailgylchu newydd Cyngor Torfaen wedi cael eu cyhoeddi...
Dydd Iau 8 Rhagfyr 2022

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig ar Flwyddyn Newydd

Disgrifiad
Ni fydd y diwrnodau casglu yn newid yn ystod yr wythnos sy'n arwain at y Nadolig, serch hynny, ar ôl y Nadolig, bydd y casgliadau'n mynd rhagddynt diwrnod yn hwyrach na'r arfer...
Dydd Gwener 25 Tachwedd 2022

Bachwch fag o deganau am £1

Disgrifiad
Os ydych chi'n poeni am arian y Nadolig hwn, ewch i siop ailddefnyddio The Steelhouse i fachu bargen...
Dydd Gwener 28 Hydref 2022

Caffi Trwsio Torfaen yn agor

Disgrifiad
Mae gan drigolion ddewis arall nawr yn hytrach na thaflu eitemau bach pan fyddant yn torri, diolch i siop drwsio newydd...
Dydd Mawrth 4 Hydref 2022

Ymestyn casgliadau gwastraff gardd

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gardd pob pythefnos yn Nhorfaen yn cael eu hymestyn trwy Dachwedd, ar ôl iddyn nhw gael eu hatal am rai wythnosau'n gynharach yn y flwyddyn...
Dydd Llun 3 Hydref 2022

Enwch y cerbyd ailgylchu

Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn derbyn 19 o gerbydau ailgylchu newydd dros y misoedd nesaf, ac rydym ni am i blant ysgol eu henwi...
Dydd Gwener 26 Awst 2022

Gohirio casgliadau gwastraff o'r ardd am bythefno

Disgrifiad
O ddydd Llun Gŵyl y Banc, bydd Cyngor Torfaen yn gohirio casgliadau Gwastraff Gardd am bythefnos, o ddydd Llun 29 Awst tan ddydd Gwener 9 Medi
Dydd Gwener 1 Gorffennaf 2022

Disgyblion ysgol yn cwrdd â Bert a Trevor

Disgrifiad
Heddiw, cafodd enillwyr ein cystadleuaeth i enwi cerbydau gwastraff cwbl drydanol newydd Torfaen, y cyfle i weld y tryciau am y tro cyntaf...
Dydd Gwener 10 Mehefin 2022

Datgelu enwau cerbydau newydd

Disgrifiad
Derbyniwyd dros 100 o geisiadau i enwi'r ddau gerbyd gwastraff trydan cyntaf yn y fwrdeistref, ac, ar ôl cryn dipyn o trafodaeth, mae'r enillwyr wedi cael eu dewis...
Dydd Gwener 13 Mai 2022

Gwanwyn glân yn taclo mannau â sbwriel

Disgrifiad
Pecynnau creision, papurau losin, mainc parc a hŵfer! Rhai o'r eitemau sbwriel a gafodd eu codi yn ystod digwyddiadau Gwanwyn Glân Torfaen...
Dydd Llun 11 Ebrill 2022

Diweddariad gŵyl banc y Pasg

Disgrifiad
Ni fydd newid i ddiwrnodau casglu eleni yn ystod gwyliau banc y Pasg oherwydd bydd criwiau'n gweithio...
Dydd Gwener 8 Ebrill 2022

Cystadleuaeth greadigol i ysgolion cynradd

Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn derbyn dau gerbyd gwastraff trydan fis Mai, ac rydym am i blant ysgol eu henwi nhw...
Dydd Gwener 18 Mawrth 2022

Casgliadau gwastraff gardd i ailgychwyn

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gardd pythefnosol yn Nhorfaen yn ailgychwyn yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 21 Mawrth...
Dydd Mercher 16 Mawrth 2022

Croesawu gyrwyr cerbydau gwastraff ac ailgylchu newydd

Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen wedi croesawu pedwar gyrrwr HGV newydd i'r tîm gwastraff ac ailgylchu

Mae Gwanwyn Glân Torfaen yn ei ôl

Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio ar gyfer Gwanwyn Glân Torfaen eleni...
Dydd Mawrth 15 Chwefror 2022

Siop ailddefnyddio elusennol yn teimlo'r cariad

Disgrifiad
Mae siop ailddefnyddio newydd yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd yn boblogaidd iawn gyda thrigolion ers iddi agor yn Rhagfyr...
Dydd Gwener 7 Ionawr 2022

System bwcio ceir CAGT yn dod i ben

Disgrifiad
Ni fydd angen i yrwyr ceir drefnu lle ymlaen llaw i ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ o'r wythnos nesaf ymlaen.
Dydd Mawrth 4 Ionawr 2022

Siop Ailddefnyddio'n Ailagor

Disgrifiad
Mae siop sy'n gwerthu eitemau diangen o ansawdd da wedi ailagor wrth ymyl Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.
Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021

Gwastraff - diweddariad

Disgrifiad
Dim ond i'ch atgoffa, mae ein criwiau gwastraff ac ailgylchu yn gweithio bob dydd dros gyfnod y Nadolig felly mae eich dyddiau casglu yn aros yr un fath
Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig

Disgrifiad
Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu dros yr ŵyl gan fod y criwiau bellach yn gweithio ar wyliau banc...

Ymateb gwych i arolwg CAGC

Disgrifiad
Mae bron i 4,000 o bobl wedi cymryd rhan yn ein hymgynghoriad diweddar ynglŷn â'r system archebu yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref - ac mae'r canlyniadau i mewn!
Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021

Gwastraff ac Ailgylchu - diweddariad

Disgrifiad
Rwy'n gwybod bod llawer ohonoch wedi bod yn teimlo'n rhwystredig yn ddiweddar oherwydd cynnydd yn y casgliadau gwastraff ac ailgylchu a fethwyd.
Dydd Gwener 3 Rhagfyr 2021

Mae 42% o bobl Cymru mewn perygl o gael eu twyllo gan bobl sy'n gadael sbwriel yn anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae deiliaid tai yng Nghymru mewn perygl mawr o gael eu twyllo gan wasanaethau symud sbwriel sydd heb eu trwyddedu...
Dydd Gwener 26 Tachwedd 2021

The future of the HWRC booking system

Disgrifiad
Residents are being asked if they think the Household Waste Recycling Centre booking system should continue...
Dydd Iau 18 Tachwedd 2021

Casgliadau gwastraff gardd yn dod i ben am y gaeaf

Disgrifiad
Os ydych ar rownd gasglu A neu B, mae eich casgliad gwastraff gardd olaf yr wythnos hon ar eich diwrnod casglu arferol...
Dydd Gwener 12 Tachwedd 2021

Casgliadau plastig ymestynnol i ailgychwyn

Disgrifiad
After a fire suspended collection of stretchy plastic in borough, Capital Valley Plastics are pleased to inform Torfaen residents that they are now in the position to restart collections...
Dydd Mercher 27 Hydref 2021

Ambell i dric i arbed bwyd ar Noson Galan Gaeaf

Disgrifiad
Mae'n dymor arswydus ac rydyn ni'n casglu pwmpenni, afalau, danteithion blasus a phob math o fwydydd swmpus a thymhorol...
Dydd Mercher 20 Hydref 2021

Bywyd newydd i hen gymhorthion symudedd

Disgrifiad
Mae baglau a fframiau zimmer yn cael bywyd newydd, diolch i'r tîm yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ Cyngor Torfaen, sy'n cael ei rhedeg gan bartner gwastraff ac ailgylchu, FCC Environment...
Dydd Gwener 15 Hydref 2021

Oriau agor y Gaeaf yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn dechrau ddydd Sul 31 Hydref

Disgrifiad
Bydd oriau agor y gaeaf yn dod i rym yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd ar ddydd Sul 31 Hydref 2021...
Dydd Gwener 8 Hydref 2021

Cyngor Torfaen yn ymuno ag ymgyrch newydd i fynd i'r afael â baw cŵn

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn annog perchnogion cŵn i wneud y peth iawn a chodi baw eu hanifeiliaid anwes fel rhan o ymgyrch cenedlaethol newydd gan Cadwch Gymru'n Daclus...
Dydd Mercher 22 Medi 2021

Oedi cynllun ailgylchu plastig ymestynnol

Disgrifiad
Mae cynllun i ailgylchu plastig ymestynnol yn Nhorfaen wedi ei oedi dros dro ar ôl tân dinistriol yn Capital Valley Plastics...
Dydd Gwener 17 Medi 2021

Codi sbwriel ym Medi

Disgrifiad
Fel rhan o'n hymdrech i greu Torfaen, glanach, gwyrddach, mae'r Cyngor a Chadwch Cymru'n Daclus (CCD) wedi trefnu nifer o sesiynau codi sbwriel yr wythnos nesaf...
Dydd Mercher 15 Medi 2021

Cyngor Torfaen yn cefnogi'r ymgyrch gwych i helpu Cymru i fod y genedl ailgylchu bennaf yn ystod Wythnos Ailgylchu

Disgrifiad
Cymru yw'r drydedd genedl orau o ran ailgylchu yn y byd, ac mae'r Ymgyrch Gwych i'n cael ni at rif un yn parhau yn ystod Wythnos Ailgylchu 2021 o 20 tan 26 Medi
Dydd Gwener 10 Medi 2021

Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy'n digwydd i'r gwastraff yn eich sach ddu?

Disgrifiad
Gallwch weld beth sy'n digwydd i'r gwastraff rydych yn ei roi yn eich bin caead piws drwy fynd ar daith rithwir o gwmpas Cyfleusterau Adennill Ynni (CAY) Parc Trident Viridor...
Dydd Mercher 25 Awst 2021

Dim newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu ar wyliau'r banc

Disgrifiad
Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu ar ddydd Llun 30 Awst, sef gŵyl banc yr haf...
Dydd Gwener 16 Gorffennaf 2021

Have a waste free BBQ

Disgrifiad
If you're making the most of the sun this weekend by having a BBQ here's some top tips on how to make it waste free...
Dydd Gwener 28 Mai 2021

Galw ar arwyr sbwriel Torfaen – mae Gwanwyn Glân Cymru yn ôl

Disgrifiad
Mae pobl yn Nhorfaen a Chymru'n cael eu hannog i 'fod yn rhan o'r codi' ac ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2021...
Dydd Iau 13 Mai 2021

Cynnydd mewn cyfraddau ailgylchu

Disgrifiad
Mae faint o gardbord sy'n cael ei adael allan i'w ailgylchu yn Nhorfaen wedi codi 16 y cant ers dechrau'r pandemig
Dydd Gwener 16 Ebrill 2021

Nodyn atgoffa gwastraff gwyrdd (gwastraff gardd)

Disgrifiad
Yn anffodus, oherwydd nad yw rhai o'n trigolion yn defnyddio'u biniau gwastraff gwyrdd mewn ffordd briodol, nid yw ein contractwyr ailgylchu wedi gallu ailgylchu popeth yr ydym wedi danfon atyn nhw'r wythnos yma...
Dydd Mercher 7 Ebrill 2021

Didoli bagiau i ailgychwyn yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ (GAGT)

Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 14 Ebrill, bydd didoli bagiau yn ailchwyn yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ yn y Dafarn Newydd...
Dydd Llun 29 Mawrth 2021

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu'r Pasg 2021

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu'r Pasg 2021
Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi y byddwn eleni yn casglu gwastraff a deunydd ailgylchu ar ddydd Llun y Pasg (5ed Ebrill 2021), na fyddai wedi digwydd mewn blynyddoedd blaenorol
Dydd Gwener 26 Mawrth 2021

Cofiwch: Gadewch eich biniau gwastraff gardd i'w casglu

Disgrifiad
Oherwydd cymaint yw'r gwastraff gardd mae trigolion yn gadael allan, mae ein criwiau'n ei chael yn anodd casglu'r cwbl ar eich diwrnod casglu...

Defnyddiwch eich blwch ailgylchu i helpu i leihau sbwriel

Disgrifiad
Rydym i gyd am weld Torfaen yn rhydd o sbwriel, ac un o'r ffyrdd gall trigolion helpu yw trwy ddefnyddio'u rhwydi ar flychau ailgylchu...
Dydd Mercher 24 Mawrth 2021

Cyngor yn lansio strategaeth pum mlynedd ar gyfer sbwriel a thipio

Disgrifiad
Ar ôl lansiad Caru Cymru, ymgyrch cenedlaethol Cadwch Gymru'n Daclus i ddileu sbwriel, yr wythnos ddiwethaf, mae'r Cyngor yn lansio'i strategaeth pum mlynedd ar gyfer sbwriel a thipio anghyfreithlon heddiw...
Dydd Mercher 17 Mawrth 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ymuno â mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Disgrifiad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ymuno â Cadwch Gymru'n Daclus i gefnogi Caru Cymru, y fenter fwyaf erioed i ddileu sbwriel a gwastraff...
Dydd Llun 15 Mawrth 2021

Oriau agor yr haf yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ yn cychwyn ar ddydd Sul 28 Mawrth

Disgrifiad
Ar ddydd Sul 28 Mawrth, bydd yr oriau agor yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ (CAGT) a leolir yn y Dafarn Newydd yn newid...
Dydd Iau 11 Mawrth 2021

Cyngor Torfaen yn ymuno â chenhadaeth ailgylchu nerthol Cymru i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chyrraedd rhif un y byd

Disgrifiad
Gyda 92% o bobl yng Nghymru bellach yn ailgylchu yn rheolaidd *, mae Cymru un cam yn agosach yn ei Chenhadaeth Nerthol i ddod yn rhif un yn y byd am ailgylchu...
Dydd Llun 8 Mawrth 2021

Casgliadau gwastraff gardd i ailgychwyn

Casgliadau gwastraff gardd i ailgychwyn
Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gardd pythefnosol yn Nhorfaen yn ailgychwyn yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 22 Mawrth
Dydd Gwener 5 Mawrth 2021

Caru Bwyd Casáu Gwastraff: 10 awgrym da ar gyfer Wythnos Taclo Gwastraff Bwyd

Disgrifiad
Wasting food is one of the biggest contributors to climate change. A lot of water, land, energy, time, and transportation go into producing our food, and yet in UK homes we waste 4.5 million tonnes of edible food every year. That's enough to make 10 million meals...
Dydd Mercher 3 Mawrth 2021

Newid lleoliad y banc casglu plastig meddal

Disgrifiad
Oherwydd problem barhaus gyda thaflu sbwriel a thipio anghyfreithlon o amgylch y banc casglu plastig meddal ar Cwmavon Road, gwnaed y penderfyniad i'w symud i fynedfa Capital Valley Plastic ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd...
Dydd Mercher 24 Chwefror 2021

Defnyddiwch finiau sbwriel ar gyfer sbwriel a baw cŵn yn unig

Disgrifiad
Rydym wedi cael gwybod dros yr wythnosau diwethaf bod bagiau gwastraff cartref yn cael eu rhoi mewn biniau sbwriel. Nid dyma'r ffordd gywir i ddefnyddio biniau sbwriel, a gall arwain at finiau'n gorlifo, ac yn ei dro, mwy o sbwriel mewn cymdogaethau...
Dydd Llun 14 Rhagfyr 2020

Newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu y Nadolig

Disgrifiad
Mae'r cyngor yn falch o gyhoeddi y byddwn, eleni, yn casglu gwastraff ar Ŵyl Banc Dydd Llun (28ain Rhagfyr), na fyddai wedi digwydd mewn blynyddoedd blaenorol...

Daliwch ati gyda'r ymdrech ailgylchu GWYCH dros y Nadolig i helpu Cymru i gyrraedd y brig

Disgrifiad
Wrth i gyfradd ailgylchu Cymru gyrraedd lefel uwch nag erioed, rydyn ni'n galw ar ein trigolion i ddal ati gyda'u hymdrechion 'gwych' i ailgylchu dros y Nadolig eleni...
Dydd Mercher 25 Tachwedd 2020

Bwciwch le yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Os ydych chi'n clirio'r tŷ yn barod at y Nadolig, peidiwch ag anghofio bwcio lle yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd.
Dydd Iau 19 Tachwedd 2020

Cyngor Torfaen a phartneriaid yn ennill gwobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth Let's Recycle 2020

Disgrifiad
Mae'r cyngor, trwy weithio mewn partneriaeth gyda Capital Valley Plastic a FCC Environment, wedi ennill 'Menter Ailgylchu Orau'r Flwyddyn mewn Awdurdod Lleol' yng Ngwobrau Rhagoriaeth Let's Recycle 2020...
Dydd Llun 9 Tachwedd 2020

Casgliadau gwastraff gwyrdd yn dod i ben am y gaeaf

Disgrifiad
Yn y man, bydd y casgliadau gwastraff gwyrdd pythefnosol yn Nhorfaen yn dod i ben am y gaeaf...
Dydd Gwener 6 Tachwedd 2020

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref i ailagor ddydd Llun 9fed Tachwedd

Disgrifiad
Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, Panteg Way, Y Dafarn Newydd yn ailagor ddydd Llun 9fed Tachwedd gydag oriau agor newydd ar gyfer y gaeaf. Yr oriau agor newydd fydd Dydd Llun i Ddydd Sul 10am - 4pm...
Dydd Llun 26 Hydref 2020

Gwnewch ddanteithion blasus gyda'ch pwmpenni y Calan Gaeaf hwn

Disgrifiad
Mae Calan Gaeaf yn amser o hwyl i lawer o bobl sy'n hoffi bod yn greadigol drwy gerfio pwmpenni, ond a oeddech yn sylweddoli y gallech fwyta'r cynnwys y tu mewn i'ch pwmpenni hefyd?
Dydd Gwener 9 Hydref 2020

Y Cyngor yn cyrraedd rhestr fer ar gyfer gwobr arobryn yn y maes ailgylchu a rheoli gwastraff

Disgrifiad
Bellach yn ei 17eg flwyddyn, ystyrir mai'r Gwobrau am Ragoriaeth mewn Ailgylchu a Rheoli Gwastraff yw'r cynllun gwobrau mwyaf arobryn i weithwyr proffesiynol yn y maes gwastraff ac ailgylchu sy'n cydnabod sefydliadau, partneriaethau ac unigolion ar draws 17 o gategorïau...
Dydd Iau 24 Medi 2020

Torfaen yn galw ar drigolion i Fod yn Wych, Ailgylchu a chael Cymru i rif un!

Disgrifiad
Ni yw'r trydydd gorau yn y byd wrth ailgylchu, a nawr mae Cyngor Torfaen yn cefnogi ymgais Cymru gyfan i gyrraedd y safle gyntaf.
Dydd Gwener 4 Medi 2020

Dechrau'r cyfnod nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref

Dechrau'r cyfnod nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref
Disgrifiad
Bydd y rownd nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref yn dechrau ddydd Llun 7 Medi (os bydd y tywydd yn caniatáu).
Dydd Llun 24 Awst 2020

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gŵyl banc mis Awst 2020

Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on the Bank Holiday 31st August, and all collections that week will take place a day later than scheduled.
Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Gall faniau ac ôl-gerbydau archebu slot amser nawr i ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Ar ôl cyflwyno'r system ar gyfer bwcio yn y Ganolfan Ailgylchu rydym yn falch o fedru cyhoeddi y bydd faniau ac ôl-gerbydau yn gallu ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd o 13eg Gorffennaf ymlaen, pob dydd rhwng 1.30pm-3.30pm.
Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020

Casgliadau gwastraff swmpus yn ailddechrau yr wythnos nesaf

Disgrifiad
On Tuesday 7th July, bulky waste collections will resume.
Dydd Gwener 12 Mehefin 2020

Peidiwch â gadael i fygydau a menig tafladwy ddifetha ein bwrdeistref hardd

Disgrifiad
Ers i Covid-19 ddechrau mae mygydau a menig a tafladwy wedi datblygu'n llwyth newydd o sbwriel sydd wedi dod at sylw'r rhan fwyaf ohonom ni o gwmpas y fwrdeistref...
Dydd Iau 28 Mai 2020

Ni fydd ymosodiadau ar aelodau criw gwastraff ac ailgylchu yn cael eu goddef

Disgrifiad
Mae'r cyngor wedi condemnio'n gryf ymosodiad direswm ar un o aelodau'r criw casglu gwastraff ac ailgylchu a ddigwyddodd ddoe am 10.30am (26ain Mai 2020) ar New William Street, Blaenafon.
Dydd Iau 21 Mai 2020

System i gadw lle yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn fyw

Disgrifiad
Ar ôl ein neges yr wythnos ddiwethaf ynglŷn ag ailagor Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar ddydd Mawrth 26 Mai, mae manylion llawn am drefniadau'r safle a sut i gadw lle ar gael yma ar ein gwefan
Dydd Iau 14 Mai 2020

Ailagor y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Following the latest Welsh Government announcement, and the subsequent change in the regulations allowing residents to visit recycling and waste sites, Torfaen's plans to re-open its Household Waste Recycling Centre (HWRC) at New Inn on Tuesday 26th May are progressing at speed.
Dydd Iau 30 Ebrill 2020

Casgliadau gwastraff gwyrdd i ail-gychwyn o ddydd Llun 4 Mai

Disgrifiad
From Monday 4 May, collections of green waste will restart in Torfaen.

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gwyliau banc Mai 2020

Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on both the Bank Holidays (8th May and 25th May) and all collections on each week will take place a day later than scheduled.
Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020

Helpwch gadw Torfaen yn lân a gwyrdd

Helpwch gadw Torfaen yn lân a gwyrdd
Disgrifiad
Pan fyddwch chi allan yn ymarfer corf ac yn cael rhywfaint o awyr iach, rydym yn gofyn i drigolion ein helpu trwy gymryd eu sbwriel adref a dweud wrthym am unrhyw dipio anghyfreithlon...
Dydd Iau 9 Ebrill 2020

Mae cartrefi yng Nghymru'n cael eu hannog i waredu eu gwastraff yn briodol a #PeidiwchRoiTanwyddaryTan

Mae cartrefi yng Nghymru'n cael eu hannog i waredu eu gwastraff yn briodol a #PeidiwchRoiTanwyddaryTan
Disgrifiad
Yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn, mae gwasanaethau tân ledled Cymru yn annog y cyhoedd i beidio â chael eu temtio i losgi gwastraff o'r ardd neu'r tŷ.

Gwasanaethu ein cymunedau, casglu eich gwastraff tra'n aros yn ddiogel

Disgrifiad
Torfaen County Borough Council has announced that additional steps will be taken to ensure the health and wellbeing of its staff during the Coronavirus pandemic.
Dydd Llun 6 Ebrill 2020

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Pasg 2020

Disgrifiad
Ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen ar ddydd Llun y Pasg (14 Ebrill) a bydd pob casgliad yr wythnos honno ddiwrnod yn hwyrach na'r arfer
Dydd Iau 2 Ebrill 2020

Mae Torfaen yn gweithio'n galed i gynnal eich gwasanaethau ailgylchu a gwastraff

Disgrifiad
The COVID-19 pandemic is rapidly changing our daily lives and causing significant disruption. This looks set to continue for some time, but this disruption is absolutely necessary if, together we are to limit the spread and impact of this disease...
Dydd Iau 5 Mawrth 2020

Helpwch eich ysgol gynradd neu'ch meithrinfa leol i ennill £300 drwy ailgylchu plastig meddal

Helpwch eich ysgol gynradd neu'ch meithrinfa leol i ennill £300 drwy ailgylchu plastig meddal
Disgrifiad
Last year, the council worked with Ysgol Bryn Onnen, local recycling company Capital Valley Plastics, the operator of the council's household waste recycling centre FCC Environment to trial the collection of stretchy plastics.
Dydd Gwener 14 Chwefror 2020

Gwanwyn Glân Torfaen 2020

Gwanwyn Glân Torfaen 2020
Disgrifiad
Mae'r cyngor wedi dechrau paratoi ar gyfer y pedwerydd digwyddiad Gwanwyn Glân, sy'n cychwyn ar ddydd Llun 9 Mawrth ac sy'n rhedeg tan ddydd Gwener 3 Ebrill. Bydd y digwyddiad yn cyd-daro ag ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Cymru Cadw Cymru'n Daclus, sy'n cychwyn ar ddydd Gwener 20 Mawrth ac yn rhedeg tan ddydd Gwener 13 Ebrill, felly bydd digon o weithgareddau ar y gweill ledled y fwrdeistref.
Dydd Iau 16 Ionawr 2020

Mae angen eich help arnom ni i lunio'n strategaeth nesaf ar gyfer sbwriel a thipio

Mae angen eich help arnom ni i lunio'n strategaeth nesaf ar gyfer sbwriel a thipio
Disgrifiad
Rydym wrthi'n llunio'n strategaeth nesaf ar gyfer sbwriel a thipio anghyfreithlon ac mae angen eich barn a'ch syniadau ar y strategaeth a'i hamcanion arnom ni...
Dydd Mawrth 7 Ionawr 2020

Newyddion diweddaraf ar wastraff ac ailgylchu

Disgrifiad
During the Christmas and New Year period the amount of waste and recycling created by households increased significantly, and we are still in the process of collecting it....
Arddangos 1 i 84 o 84