Biniau ac Ailgylchu

Dydd Iau 24 Medi 2020

Torfaen yn galw ar drigolion i Fod yn Wych, Ailgylchu a chael Cymru i rif un!

Disgrifiad
Ni yw'r trydydd gorau yn y byd wrth ailgylchu, a nawr mae Cyngor Torfaen yn cefnogi ymgais Cymru gyfan i gyrraedd y safle gyntaf.
Dydd Gwener 4 Medi 2020

Dechrau'r cyfnod nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref

Dechrau'r cyfnod nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref
Disgrifiad
Bydd y rownd nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref yn dechrau ddydd Llun 7 Medi (os bydd y tywydd yn caniatáu).
Dydd Llun 24 Awst 2020

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gŵyl banc mis Awst 2020

Disgrifiad
Ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen ar Ŵyl Banc 31ain Awst, a bydd pob casgliad yr wythnos honno yn digwydd ddiwrnod yn ddiweddarach na'r arfer.
Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Gall faniau ac ôl-gerbydau archebu slot amser nawr i ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Ar ôl cyflwyno'r system ar gyfer bwcio yn y Ganolfan Ailgylchu rydym yn falch o fedru cyhoeddi y bydd faniau ac ôl-gerbydau yn gallu ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd o 13eg Gorffennaf ymlaen, pob dydd rhwng 1.30pm-3.30pm.
Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020

Casgliadau gwastraff swmpus yn ailddechrau yr wythnos nesaf

Disgrifiad
On Tuesday 7th July, bulky waste collections will resume.
Dydd Gwener 12 Mehefin 2020

Peidiwch â gadael i fygydau a menig tafladwy ddifetha ein bwrdeistref hardd

Disgrifiad
Ers i Covid-19 ddechrau mae mygydau a menig a tafladwy wedi datblygu'n llwyth newydd o sbwriel sydd wedi dod at sylw'r rhan fwyaf ohonom ni o gwmpas y fwrdeistref...
Dydd Iau 28 Mai 2020

Ni fydd ymosodiadau ar aelodau criw gwastraff ac ailgylchu yn cael eu goddef

Disgrifiad
Mae'r cyngor wedi condemnio'n gryf ymosodiad direswm ar un o aelodau'r criw casglu gwastraff ac ailgylchu a ddigwyddodd ddoe am 10.30am (26ain Mai 2020) ar New William Street, Blaenafon.
Dydd Iau 21 Mai 2020

System i gadw lle yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn fyw

Disgrifiad
Ar ôl ein neges yr wythnos ddiwethaf ynglŷn ag ailagor Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar ddydd Mawrth 26 Mai, mae manylion llawn am drefniadau'r safle a sut i gadw lle ar gael yma ar ein gwefan
Dydd Iau 14 Mai 2020

Ailagor y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Following the latest Welsh Government announcement, and the subsequent change in the regulations allowing residents to visit recycling and waste sites, Torfaen's plans to re-open its Household Waste Recycling Centre (HWRC) at New Inn on Tuesday 26th May are progressing at speed.
Dydd Iau 30 Ebrill 2020

Casgliadau gwastraff gwyrdd i ail-gychwyn o ddydd Llun 4 Mai

Disgrifiad
O ddydd Llun 4 Mai, bydd casgliadau gwastraff gwyrdd yn ail-gychwyn yn Nhorfaen

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gwyliau banc Mai 2020

Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on both the Bank Holidays (8th May and 25th May) and all collections on each week will take place a day later than scheduled.
Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020

Helpwch gadw Torfaen yn lân a gwyrdd

Helpwch gadw Torfaen yn lân a gwyrdd
Disgrifiad
Pan fyddwch chi allan yn ymarfer corf ac yn cael rhywfaint o awyr iach, rydym yn gofyn i drigolion ein helpu trwy gymryd eu sbwriel adref a dweud wrthym am unrhyw dipio anghyfreithlon...
Dydd Mercher 15 Ebrill 2020

Compostwyr pris is

Compostwyr pris is
Disgrifiad
Oherwydd bod casgliadau bin gwyrdd (gwastraff gardd) wedi eu hatal, mae'r cyngor yn rhoi cymhorthdal uwch ar finiau compostio cartref.
Dydd Iau 9 Ebrill 2020

Gwasanaethu ein cymunedau, casglu eich gwastraff tra'n aros yn ddiogel

Disgrifiad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi cyhoeddi y bydd camau ychwanegol yn cael eu cymryd i sicrhau iechyd a lles ei staff yn ystod y pandemig Coronafeirws

Mae cartrefi yng Nghymru'n cael eu hannog i waredu eu gwastraff yn briodol a #PeidiwchRoiTanwyddaryTan

Mae cartrefi yng Nghymru'n cael eu hannog i waredu eu gwastraff yn briodol a #PeidiwchRoiTanwyddaryTan
Disgrifiad
Yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn, mae gwasanaethau tân ledled Cymru yn annog y cyhoedd i beidio â chael eu temtio i losgi gwastraff o'r ardd neu'r tŷ.
Dydd Llun 6 Ebrill 2020

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Pasg 2020

Disgrifiad
Ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen ar ddydd Llun y Pasg (14 Ebrill) a bydd pob casgliad yr wythnos honno ddiwrnod yn hwyrach na'r arfer
Dydd Iau 2 Ebrill 2020

Mae Torfaen yn gweithio'n galed i gynnal eich gwasanaethau ailgylchu a gwastraff

Disgrifiad
The COVID-19 pandemic is rapidly changing our daily lives and causing significant disruption. This looks set to continue for some time, but this disruption is absolutely necessary if, together we are to limit the spread and impact of this disease...
Dydd Iau 5 Mawrth 2020

Helpwch eich ysgol gynradd neu'ch meithrinfa leol i ennill £300 drwy ailgylchu plastig meddal

Helpwch eich ysgol gynradd neu'ch meithrinfa leol i ennill £300 drwy ailgylchu plastig meddal
Disgrifiad
Last year, the council worked with Ysgol Bryn Onnen, local recycling company Capital Valley Plastics, the operator of the council's household waste recycling centre FCC Environment to trial the collection of stretchy plastics.
Dydd Gwener 14 Chwefror 2020

Gwanwyn Glân Torfaen 2020

Gwanwyn Glân Torfaen 2020
Disgrifiad
Mae'r cyngor wedi dechrau paratoi ar gyfer y pedwerydd digwyddiad Gwanwyn Glân, sy'n cychwyn ar ddydd Llun 9 Mawrth ac sy'n rhedeg tan ddydd Gwener 3 Ebrill. Bydd y digwyddiad yn cyd-daro ag ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Cymru Cadw Cymru'n Daclus, sy'n cychwyn ar ddydd Gwener 20 Mawrth ac yn rhedeg tan ddydd Gwener 13 Ebrill, felly bydd digon o weithgareddau ar y gweill ledled y fwrdeistref.
Dydd Iau 16 Ionawr 2020

Mae angen eich help arnom ni i lunio'n strategaeth nesaf ar gyfer sbwriel a thipio

Mae angen eich help arnom ni i lunio'n strategaeth nesaf ar gyfer sbwriel a thipio
Disgrifiad
Rydym wrthi'n llunio'n strategaeth nesaf ar gyfer sbwriel a thipio anghyfreithlon ac mae angen eich barn a'ch syniadau ar y strategaeth a'i hamcanion arnom ni...
Dydd Mawrth 7 Ionawr 2020

Newyddion diweddaraf ar wastraff ac ailgylchu

Disgrifiad
During the Christmas and New Year period the amount of waste and recycling created by households increased significantly, and we are still in the process of collecting it....
Dydd Mercher 18 Rhagfyr 2019

Awgrymiadau ar gyfer ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Awgrymiadau ar gyfer ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Disgrifiad
I rai pobl, mae ymweliad â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ (CAGT) yn un rheolaidd, ond i'r sawl sydd ond yn mynd unwaith neu ddwywaith y flwyddyn, mae ambell beth wedi newid.
Dydd Llun 16 Rhagfyr 2019

Gwybodaeth am wastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Gwybodaeth am wastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Disgrifiad
There will be some minor changes to waste and recycling collections taking place in Torfaen during the Christmas and New Year period.
Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019

Ysgol Gynradd yn lansio cynllun ailgylchu plastig meddal

Ysgol Gynradd yn lansio cynllun ailgylchu plastig meddal
Disgrifiad
Mae CBS Torfaen wedi bod yn gweithio gydag Ysgol Bryn Onnen, Capital Valley Plastics, ac FCC Environment i dreialu casglu deunyddiau plastig meddal dros y 5 mis diwethaf i weld a fyddai modd ei gyflwyno ymhob ysgol gynradd.
Dydd Gwener 8 Tachwedd 2019

Green waste collections will stop for winter

Green waste collections will stop for winter
Disgrifiad
The fortnightly green waste collections in Torfaen will stop for winter shortly.
Dydd Mercher 30 Hydref 2019

lchwr selog Ieuan Bradfield yn helpu Cyngor Bwrdeistref Torfaen ac FCC Environment i agor siop ailddefnyddio newydd mewn partneriaeth â Circulate

lchwr selog Ieuan Bradfield yn helpu Cyngor Bwrdeistref Torfaen ac FCC Environment i agor siop ailddefnyddio newydd mewn partneriaeth â Circulate
Disgrifiad
Daeth pobl leol ac ailgylchwr ifanc selog at ei gilydd ar 30ain Hydref 2019 i helpu elusen lleol Circulate Recycling, mewn partneriaeth â Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac FCC Environment, i lansio uned fanwerthu unigryw yn agos at y safle ailgylchu gwastraff tŷ ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 29 Hydref 2019

Hyb casglu sbwriel cyntaf Caru Cymru'n sefydlu yn Nhorfaen

Hyb casglu sbwriel cyntaf Caru Cymru'n sefydlu yn Nhorfaen
Disgrifiad
Caru Cymru yw'r prosiect newydd a fydd yn taclo problemau amgylcheddol sydd o bwys i gymunedau ar draws Cymru.
Dydd Gwener 18 Hydref 2019

Tair o ofalwyr plant o Bont-y-pŵl am leihau gwastraff plastig

Tair o ofalwyr plant o Bont-y-pŵl am leihau gwastraff plastig
Disgrifiad
Mae grŵp o ofalwyr plant yn dangos eu bod am ofalu am yr amgylchedd yn ogystal â'r plant sydd yn eu gofal trwy ddefnyddio cewynnau a chlytiau golchadwy er mwyn lleihau faint o blastig defnydd sengl y maen nhw'n defnyddio.
Dydd Mawrth 1 Hydref 2019

Ymunwch yn y sgwrs am sut i daclo sbwriel yn Nhorfaen

Disgrifiad
We are in the process of creating our next litter strategy and we want your thoughts and ideas about what should be included in it.
Dydd Gwener 27 Medi 2019

Dim goddefgarwch o gam-drin staff yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Mae'r cyngor, ynghyd â'i bartner rheoli gwastraff, FCC Environment, yn gofyn i bobl leol barchu'r staff sy'n gweithio yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd.
Dydd Mawrth 27 Awst 2019

Helpwch i gadw natur yn ddiogel trwy sicrhau rhwyd eich blwch ailgylchu

Helpwch i gadw natur yn ddiogel trwy sicrhau rhwyd eich blwch ailgylchu
Disgrifiad
Mae trigolion yn cael eu hatgoffa i gadw rhwydi eu blychau ailgylchu wedi eu clymu ar y blychau, a'u cadw yn y blychau pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.
Dydd Mercher 21 Awst 2019

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gŵyl banc mis Awst

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gŵyl banc mis Awst
Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on Monday 26 August and all collections that week will take place a day later than scheduled.

Torfaen: Pan ddaw at fater bwyd, ydyn ni wedi'n Difetha'n Llwyr?

Torfaen: Pan ddaw at fater bwyd, ydyn ni wedi'n Difetha'n Llwyr?
Disgrifiad
Ymgyrch newydd yn annog pobl yn Nhorfaen i brynu'r hyn maen nhw ei angen er mwyn lleihau'r 7.1 miliwn tunnell fetrig o fwyd sy'n cael ei wastraffu pob blwyddyn mewn cartrefi yn y DUs.
Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019

Dirwy i ddyn ar ôl tipio anghyfreithlon ym Mhont-y-pŵl

Dirwy i ddyn ar ôl tipio anghyfreithlon ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae Mr Brian Walker o Drefddyn, Pont-y-pŵl, wedi ei gael yn euog gan Ynadon Casnewydd ar ôl i wastraff dan ei reolaeth gael ei ganfod wedi ei dipion anghyfreithlon y tu allan i fodurdai ym Mhontnewenydd, Pont-y-pŵl.
Dydd Llun 3 Mehefin 2019

Tipio anghyfreithlon ar safle'r British yn costio 30K i'w waredu

Tipio anghyfreithlon ar safle'r British yn costio 30K i'w waredu
Disgrifiad
Mae safle'r British wedi dod yn le i ollwng sbwriel mewn bagiau du ac asbestos ac mae hyn wedi arwain at fod y cyngor wedi gorfod talu dros 30k i'w waredu.
Dydd Llun 20 Mai 2019

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl Banc y Gwanwyn

Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on Monday 27 May and all collections that week will take place a day later than scheduled
Dydd Iau 9 Mai 2019

Newidiadau yn y bagiau cadi gwastraff bwyd

Newidiadau yn y bagiau cadi gwastraff bwyd
Disgrifiad
O'r wythnos hon ymlaen, bydd trigolion Torfaen yn gweld newid yn eu bagiau cadi gwastraff bwyd. Mae newid yn y dull o ailgylchu gwastraff bwyd y fwrdeistref yn golygu y gall trigolion ailddefnyddio bagiau torth neu fagiau tebyg yn y cadi gwastraff bwyd. Bydd bagiau yn parhau i gael eu darparu, ond byddant wedi eu gwneud o blastig wedi ei ailgylchu (i'r sawl sydd eisiau eu defnyddio).
Dydd Mercher 1 Mai 2019

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl y Banc Mai

Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on Monday 06 May and all collections that week will take place a day later than scheduled.
Dydd Mawrth 23 Ebrill 2019

Cacen oergell o siocled dros ben

Cacen oergell o siocled dros ben
Disgrifiad
This easy to make fridge cake is a great way to use up leftover chocolate Easter eggs, and makes a wonderful afternoon treat.
Dydd Mercher 10 Ebrill 2019

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros Y Pasg

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros Y Pasg
Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on Easter Monday (22 April) and all collections that week will take place a day later than scheduled
Dydd Gwener 29 Mawrth 2019

Y Seren 'Kenny Bins' yn gwacáu ei flwch ailgylchu olaf

Y Seren  'Kenny Bins' yn gwacáu ei flwch ailgylchu olaf
Disgrifiad
Efallai na fyddech chi'n edrych ddwywaith ar weithiwr casglu gwastraff wrth i chi eu gweld yn casglu eich deunyddiau gwastraff a'ch ailgylchu, ond mae'n hen bryd i chi wneud. Beth ydych chi'n ei wybod am eich gweithiwr casglu gwastraff lleol?
Dydd Mercher 20 Mawrth 2019

Casgliadau gwastraff gwyrdd yn ailddechrau

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gwyrdd bob pythefnos yn Nhorfaen yn ailddechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 25 Mawrth.
Dydd Mercher 13 Mawrth 2019

Staff yn clirio mwy na 600 sach o sbwriel o ymylon ffyrdd Torfaen

Disgrifiad
Mae mwy na 600 sach o sbwriel wedi ei glirio o ymylon ffyrdd dros y deg diwrnod diwethaf ar ôl lansio ymgyrch Glanhau'r Gwanwyn Torfaen.
Dydd Iau 28 Chwefror 2019

Nodyn Atgoffa - Polisi newydd ar ddidoli bagiau yn dod i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Nodyn Atgoffa - Polisi newydd ar ddidoli bagiau yn dod i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref
Dydd Iau 31 Ionawr 2019

Polisi newydd ar ddidoli bagiau yn dod i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Ddydd Llun 4 Mawrth bydd polisi newydd ar ddidoli bagiau yn dod i rym yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC) fel rhan o gynlluniau'r cyngor i leihau swm y cynhyrchion ailgylchadwy y mae angen gwaredu arnynt.
Dydd Mawrth 21 Awst 2018

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl y Banc Awst

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl y Banc Awst
Disgrifiad
Ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen ar ddydd Llun Gŵyl y Banc, 27 Awst a bydd holl gasgliadau'r wythnos yna diwrnod yn hwyrach na'r arfer.
Dydd Mercher 2 Mai 2018

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl y Banc

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl y Banc
Disgrifiad
Ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen ar ddydd Llun 7 Mai a bydd holl gasgliadau'r wythnos yna diwrnod yn hwyrach na'r arfer.
Dydd Iau 29 Mawrth 2018

Cyngor Torfaen yn buddsoddi mewn glanhau trylwyr yn y fwrdeistref

Cyngor Torfaen yn buddsoddi mewn glanhau trylwyr yn y fwrdeistref
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn buddsoddi £65,000 i ddelio gyda sbwriel mewn strydoedd, ardaloedd siopa, parciau, ymylon ffyrdd a llwybrau beicio.
Dydd Mercher 28 Mawrth 2018

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Pasg

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Pasg
Disgrifiad
Ni fydd yna gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen ar ddydd Llun y Pasg (2 Ebrill) a bydd holl gasgliadau'r wythnos yna yn digwydd diwrnod yn hwyrach na'r arfer.
Dydd Mawrth 27 Mawrth 2018

Dull newydd i ddymchwel rhwystrau i ailgylchu bwyd

Dull newydd i ddymchwel rhwystrau i ailgylchu bwyd
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi ymuno â Swyddfa Archwilio Cymru i ddeall pam fo nifer arwyddocaol o bobl yn y fwrdeistref yn dewis peidio ag ailgylchu eu gwastraff bwyd.
Dydd Mercher 21 Mawrth 2018

Casgliadau gwastraff gwyrdd yn ailddechrau

Casgliadau gwastraff gwyrdd yn ailddechrau
Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gwyrdd bob pythefnos yn Nhorfaen yn ailddechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 26 Mawrth.
Dydd Llun 12 Mawrth 2018

Cannoedd o blant Torfaen yn cymryd rhan yn y Criw Craff

Cannoedd o blant Torfaen yn cymryd rhan yn y Criw Craff
Disgrifiad
Mae dros 1000 o ddisgyblion blwyddyn chwech o ysgolion Torfaen wedi cymryd rhan yn y Criw Craff, digwyddiad blynyddol sy'n dysgu'r plant am ddiogelwch personol, cynaliadwyedd, ailgylchu a sgiliau eraill a fydd yn ddefnyddiol wrth iddyn nhw symud i'r ysgol uwchradd.
Dydd Mercher 14 Chwefror 2018

Camwch ymlaen i lanhau eich cymuned

Camwch ymlaen i lanhau eich cymuned
Disgrifiad
Mae grwpiau cymunedol, clybiau chwaraeon a chymdeithasol, eglwysi, ysgolion a busnesau'n cael eu hannog i ymuno â Gwanwyn Glân Torfaen ym Mawrth.
Dydd Llun 18 Rhagfyr 2017

Dau fag ychwanegol yn rhan o'r newidiadau i gasgliadau'r Nadolig

Dau fag ychwanegol yn rhan o'r newidiadau i gasgliadau'r Nadolig
Disgrifiad
Bydd rhai newidiadau bach i'r casgliadau gwastraff ac ailgylchu a fydd yn digwydd yn Nhorfaen ar ôl Dydd Nadolig.
Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017

Archebwch gynhwysyddion ailgylchu ychwanegol ar gyfer y Nadolig

Archebwch gynhwysyddion ailgylchu ychwanegol ar gyfer y Nadolig
Disgrifiad
Mae trigolion Torfaen yn cael eu cynghori i archebu cynhwysyddion ailgylchu ychwanegol er mwyn cael gwared ar y gwastraff ychwanegol sy'n cael ei greu dros gyfnod y Nadolig.
Dydd Llun 20 Tachwedd 2017

Plant ysgol lleol yn gwrthod ildio i sbwriel

Plant ysgol lleol yn gwrthod ildio i sbwriel
Disgrifiad
Mae plant o bwyllgor eco Ysgol Gynradd Garnteg wedi clirio dros 20 bag o sbwriel o safle'r British yn Nhalywaun ar ôl casglu dros 40 bag o'r un man dim ond 6 mis yn ôl.
Dydd Mercher 1 Tachwedd 2017

Casgliadau gwastraff gwyrdd i ddod i ben am y gaeaf

Casgliadau gwastraff gwyrdd i ddod i ben am y gaeaf
Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gwyrdd yn Nhorfaen yn dod i ben am y gaeaf o'r wythnos gyntaf ym mis Rhagfyr ac yn ail-gychwyn ddiwedd mis Mawrth 2018.
Dydd Mercher 23 Awst 2017

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros Ŵyl y Banc

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros Ŵyl y Banc
Disgrifiad
Ni fydd unrhyw gasgliadau gwastraff ac ailgylchu ar ddydd Llun 28 Awst, gŵyl y banc, a bydd pob casgliad yn mynd yn ei flaen ddiwrnod yn hwyrach na'r arfer.
Dydd Iau 22 Mehefin 2017

Dan Can yn ymweld ag Ysgol Crownbridge

Dan Can yn ymweld ag Ysgol Crownbridge
Disgrifiad
Mae disgyblion Ysgol Crownbridge yng Nghwmbrân wedi bod yn dysgu am ailgylchu a sut mae o fudd i'r amgylchedd.
Dydd Mawrth 13 Mehefin 2017

Dan Can yn ymweld ag Ysgol Gynradd Garnteg

Dan Can yn ymweld ag Ysgol Gynradd Garnteg
Disgrifiad
Aeth uwch-arwr ailgylchu Torfaen, Dan Can, ar ymweliad at ddisgyblion blwyddyn un a dau yn Ysgol Gynradd Garnteg Primary yr wythnos yma i glywed am eu prosiectau ailgylchu yn yr ysgol.
Dydd Iau 25 Mai 2017

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl y Banc Mai

Disgrifiad
Ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen ar ddydd Llun 29 Mai a bydd holl gasgliadau'r wythnos yna diwrnod yn hwyrach na'r arfer.
Dydd Gwener 7 Ebrill 2017

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Pasg

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Pasg
Disgrifiad
Ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen ar Ddydd Llun y Pasg (17 Ebrill) a bydd pob casgliad yr wythnos honno yn digwydd ddiwrnod yn ddiweddarach na'r drefn arferol.
Dydd Llun 20 Mawrth 2017

Llwyddiant wrth lanhau

Llwyddiant wrth lanhau
Disgrifiad
Cafodd dros 62 tunnell fetrig o sbwriel a deunydd tipio eu clirio o strydoedd, parciau a mannau prydferth yn Nhorfaen fel rhan o ymgyrch i wneud y fwrdeistref yn lanach ac yn wyrddach.
Dydd Mawrth 14 Mawrth 2017

Casgliadau gwastraff gwyrdd yn ailddechrau

Casgliadau gwastraff gwyrdd yn ailddechrau
Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gwyrdd bob pythefnos yn Nhorfaen yn ailddechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 27 Mawrth.
Dydd Gwener 24 Chwefror 2017

Diolchiadau i drigolion Torfaen am eu hymdrechion i ailgylchu dros y Nadolig

Diolchiadau i drigolion Torfaen am eu hymdrechion i ailgylchu dros y Nadolig
Disgrifiad
Llwyddodd trigolion yn Nhorfaen i ailgylchu 670 tunnell o sbwriel wrth ymyl y ffordd dros wyliau'r Nadolig.
Dydd Mercher 22 Chwefror 2017

Digwyddiadau Gwanwyn Glân Torfaen

Digwyddiadau Gwanwyn Glân Torfaen
Disgrifiad
Dyma restr o ddigwyddiadau Ymgyrch Gwanwyn Glân Torfaen hyd yma...
Dydd Gwener 27 Ionawr 2017

Gadewch i ni gamu at Dorfaen glanach, gwyrddach

Gadewch i ni gamu at Dorfaen glanach, gwyrddach
Disgrifiad
Mae grwpiau cymunedol, clybiau chwaraeon a chymdeithasol, eglwysi, ysgolion a busnesau yn cael eu hannog i ymuno â glanhau ar draws Torfaen.
Dydd Iau 8 Medi 2016

Rhannwch eich awgrymiadau ailgylchu gorau ar gyfer Wythnos Ailgylchu

Rhannwch eich awgrymiadau ailgylchu gorau ar gyfer Wythnos Ailgylchu
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn chwilio am ailgylchwyr gorau'r fwrdeistref i rannu eu syniadau hynod i leihau, ailddefnyddio neu ailgylchu eu gwastraff.
Dydd Mercher 10 Awst 2016

Gwaredwch ar gyllyll yn ddiogel

Gwaredwch ar gyllyll yn ddiogel
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn i drigolion waredu ar gyllyll a ffyrc miniog yn ddiogel, naill ai yn eu biniau ar olwyn gyda chaead porffor, neu yn y ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref.
Dydd Llun 11 Gorffennaf 2016

Cyngor yn ymateb i alwadau gan drigolion am Dorfaen gwyrddach a glanach

Disgrifiad
Torfaen council is investing in its street cleansing service, and creating five new teams to tackle litter hotspots, as part of its commitment to cleaner and greener communities.
Dydd Iau 7 Gorffennaf 2016

Gofynnwyd i drigolion am syniadau i annog ailgylchu yn y gymuned

Gofynnwyd i drigolion am syniadau i annog ailgylchu yn y gymuned
Disgrifiad
Rydym yn gofyn i drigolion Torfaen am eu syniadau ar sut i annog cymunedau i ailgylchu mwy o'u gwastraff cartref.
Dydd Iau 16 Mehefin 2016

Llwyddiant cynllun ailgylchu olew coginio

Llwyddiant cynllun ailgylchu olew coginio
Disgrifiad
Fe wnaeth trigolion Torfaen ailgylchu 2400 litr o olew coginio y llynedd, a chynhyrchu digon o ynni glân i bweru tri chartref o faint canolig am tua blwyddyn.
Dydd Llun 15 Chwefror 2016

Disgyblion ecogyfeillgar yn creu eu canolfan ailgylchu eu hunain

Disgyblion ecogyfeillgar yn creu eu canolfan ailgylchu eu hunain
Disgrifiad
Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Maendy yng Nghwmbrân wedi creu eu canolfan ailgylchu eu hunain fel rhan o brosiect dosbarth i ddysgu am ailgylchu yn y cartref
Dydd Llun 25 Ionawr 2016

Rhowch rifau ar eich biniau

Rhowch rifau ar eich biniau
Disgrifiad
Mae trigolion yn Nhorfaen yn cael eu hannog i roi rif ar eu biniau ar olwynion â chlawr porffor, blychau ailgylchu du, bagiau cardbord glas a chadis bwyd brown i'w helpu i atal y biniau rhag cael eu dwyn neu fynd ar goll
Dydd Mawrth 22 Rhagfyr 2015

Safonau gwastraff yn gwella yn Nhorfaen

Disgrifiad
Dengys ffigyrau perfformiad bod cyngor Torfaen wedi gwneud dros saith miliwn o gasgliadau gwastraff rhwng mis Ebrill 2014 a mis Mawrth 2015
Dydd Llun 21 Rhagfyr 2015

Gwasanaeth casglu cewynnau Torfaen

Gwasanaeth casglu cewynnau Torfaen
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn atgoffa trigolion bod gwasanaeth casglu cewynnau ar gael i deuluoedd â phlant
Dydd Llun 16 Tachwedd 2015

Rhoi gwybod yn gyfrinachol am dipio anghyfreithlon

Rhoi gwybod yn gyfrinachol am dipio anghyfreithlon
Disgrifiad
Mae trigolion yn Nhorfaen yn cael eu hannog i sefyll yn erbyn tipio anghyfreithlon a rhoi gwybod i'r cyngor yn gyfrinachol am unrhyw ddigwyddiadau y maent yn eu gweld
Dydd Llun 9 Tachwedd 2015

Cynghorir trigolion i waredu ar wastraff mewn modd cyfrifol

Cynghorir trigolion i waredu ar wastraff mewn modd cyfrifol
Disgrifiad
Cynghorir trigolion Torfaen i wirio bod unrhyw fasnachwr sy'n gwaredu ar wastraff ar eu rhan wedi cofrestru i wneud hynny
Dydd Llun 2 Tachwedd 2015

Cynghori busnesau Torfaen i waredu gwastraff mewn modd cyfrifol

Cynghori busnesau Torfaen i waredu gwastraff mewn modd cyfrifol
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn cynghori busnesau i helpu i rwystro tipio slei bach yn y fwrdeistref ac osgoi dirwyon trymion trwy ddefnyddio cludwyr gwastraff cofrestredig i waredu eu gwastraff masnachol
Dydd Gwener 11 Medi 2015

Camau i ddechrau dosbarthu biniau tenau yn cychwyn

Camau i ddechrau dosbarthu biniau tenau yn cychwyn
Disgrifiad
Bydd y biniau tenau yn dechrau cael eu cyflwyno yn Nhorfaen ar ddydd Llun (14 Medi) a hynny dros y tri mis nesaf
Dydd Mawrth 8 Medi 2015

Gwasanaeth casglu Cewynnau

Gwasanaeth casglu Cewynnau
Disgrifiad
Gall trigolion Torfaen sydd â phlant mewn cewynnau, ddechrau casglu eu sachau cewynnau o ddydd Iau 10 Medi

Bagiau gwastraff bwyd

Bagiau gwastraff bwyd
Disgrifiad
Gall trigolion Torfaen gasglu leinwyr y gellir eu compostio ar gyfer eu cadis gwastraff bwyd cegin yn rhad ac am ddim o ddydd Iau 10 Medi
Dydd Mawrth 25 Awst 2015

Cofrestru i wasanaeth casglu cewynnau

Cofrestru i wasanaeth casglu cewynnau
Disgrifiad
Gall trigolion Torfaen gofrestru i dderbyn gwasanaeth casglu cewynnau pwrpasol fydd yn cael ei gyflwyno pan fydd biniau llai ar olwynion yn cael eu cyflwyno o ganol mis Medi
Dydd Llun 17 Awst 2015

Y Cyngor yn cynnal sesiynau Holi ac Ateb yn fyw ar Facebook

Y Cyngor yn cynnal sesiynau Holi ac Ateb yn fyw ar Facebook
Disgrifiad
Torfaen council's waste team are hosting live question and answer sessions on Facebook ahead of the roll out of smaller bins in September.
Dydd Gwener 14 Awst 2015

Register interest for nappy collection service

Register interest for nappy collection service
Disgrifiad
Gall trigolion Torfaen nawr gofrestru eu diddordeb mewn derbyn gwasanaeth casglu cewynnau a gaiff ei gyflwyno pan fydd biniau llai ar olwynion yn cael eu cyflwyno o fis Medi
Dydd Gwener 22 Mai 2015

Ffair ecolegol Coed Eva

Ffair ecolegol Coed Eva
Disgrifiad
Cynhaliodd Ysgol Gynradd Coed Eva yng Nghwmbrân ffair ecolegol ar ddydd Gwener
Dydd Iau 14 Mai 2015

Y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol yn agor canolfan ailgylchu gwastraff cartref newydd Torfaen

Y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol yn agor canolfan ailgylchu gwastraff cartref newydd Torfaen
Disgrifiad
Mae Carl Sargeant, y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol, wedi agor Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC) newydd Torfaen yn swyddogol
Dydd Mawrth 24 Mawrth 2015

Codi Sbwriel yn Ras Uchaf

Codi Sbwriel yn Ras Uchaf
Disgrifiad
Bydd cyngor Torfaen, ochr yn ochr â Chadw Cymru'n Daclus yn arwain sesiwn codi sbwriel a chymhennu cyffredinol yn Ras Uchaf, dydd Mawrth 31 Mawrth rhwng 10am a 2pm
Dydd Llun 23 Mawrth 2015

Canolfan ailgylchu gwastraff cartref newydd yn agor

Canolfan ailgylchu gwastraff cartref newydd yn agor
Disgrifiad
Mae canolfan ailgylchu gwastraff y cartref (CAGC) newydd cyngor Torfaen yn New Inn, Pont-ypŵl, yn agor i'r cyhoedd o ddydd Mercher 1 Ebrill
Dydd Gwener 20 Mawrth 2015

Cerddwyr cŵn yn Nhorfaen 'yn mynd yn wyrdd' er mwyn taclo baw cŵn

Cerddwyr cŵn yn Nhorfaen 'yn mynd yn wyrdd' er mwyn taclo baw cŵn
Disgrifiad
Torfaen yw'r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gofrestru ar fenter Cerddwyr Cŵn Gwyrdd, sef ymgyrch cymunedol i fynd i'r afael â baw cŵn
Dydd Mawrth 17 Mawrth 2015

Pont troed newydd ar draws Nant Dowlais

Pont troed newydd ar draws Nant Dowlais
Disgrifiad
Mae pont droed newydd wedi cael ei hadeiladu dros Nant Dowlais yn Llantarnam
Dydd Iau 12 Mawrth 2015

Gwelliannau i lain Pentref Ger yr Efail yn mynd yn eu blaenau

Gwelliannau i lain Pentref Ger yr Efail yn mynd yn eu blaenau
Disgrifiad
Bydd gwelliannau amgylcheddol i lain pentref Ger yr Efail yn parhau o heddiw (dydd Iau 12 Mawrth)
Dydd Mercher 4 Mawrth 2015

Clirio tref Blaenafon

Clirio tref Blaenafon
Disgrifiad
Mae trigolion Blaenafon yn cael eu hannog i fachu craen casglu sbwriel ac ymuno â digwyddiad clirio canol y dref ar ddydd Mawrth, 10 Mawrth
Dydd Mercher 25 Chwefror 2015

Teuluoedd Torfaen yn cwblhau'r her gwastraff

Teuluoedd Torfaen yn cwblhau'r her gwastraff
Disgrifiad
Mae teuluoedd o Dorfaen wedi cymryd rhan mewn her sero-wastraff cyn y bydd y biniau du llai ar olwynion yn cael eu cyflwyno yn ddiweddarach eleni
Dydd Mawrth 24 Chwefror 2015

Sêr teledu y Brodyr Gregory yn dod â negeseuon ailgylchu i ysgolion Torfaen

Sêr teledu y Brodyr Gregory yn dod â negeseuon ailgylchu i ysgolion Torfaen
Disgrifiad
Mae'r act ddwbl Gymreig, y Brodyr Gregory, yn teithio o amgylch ysgolion yn Nhorfaen i ddod â negeseuon am ailgylchu a bwyta'n iach i blant
Dydd Llun 23 Chwefror 2015

Diwrnod gweithredu cymunedol Byways

Diwrnod gweithredu cymunedol Byways
Disgrifiad
Fe wnaeth tua 100 o bobl gymryd rhan mewn diwrnod cymhennu cymunedol dan arweinyddiaeth nifer o asiantaethau ar stad Byways yng Nghwmbrân ar ddydd Gwener (20 Chwefror)
Dydd Gwener 13 Chwefror 2015

Dyn o Gwmbrân yn cael ei erlyn am dipio anghyfreithlon

Dyn o Gwmbrân yn cael ei erlyn am dipio anghyfreithlon
Disgrifiad
Mae dyn o Gwmbrân wedi cael gorchymyn i dalu bron i £1,000 ar ôl iddo gael ei ddal yn tipio yn anghyfreithlon mewn lôn wledig ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Mercher 11 Chwefror 2015

Cymhennu tref Blaenafon

Cymhennu tref Blaenafon
Disgrifiad
Ddoe, fe wnaeth trigolion lleol, busnesau a disgyblion Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Treftadaeth Blaenafon gymryd i strydoedd Blaenafon er mwyn creu un ymdrech fawr i gymhennu'r dref
Dydd Iau 5 Chwefror 2015

Gwirfoddolwyr Torfaen yn clirio'r ymylon

Gwirfoddolwyr Torfaen yn clirio'r ymylon
Disgrifiad
Mae aelodau'r gymuned leol yng Nghwmynyscou a Ras Uchaf wedi dod at ei gilydd i glirio ymylon a thraciau yn eu hardal leol
Dydd Llun 2 Chwefror 2015

Cymhennu Tref Blaenafon

Cymhennu Tref Blaenafon
Disgrifiad
Mae trigolion Blaenafon yn cael eu hannog i gydio mewn codwr sbwriel ac ymuno â thîm fydd yn targedu sbwriel yng nghanol y dref ar ddydd Mawrth 10 Chwefror
Arddangos 1 i 100 o 104
Blaenorol 1 2 Nesaf