Genedigaethau Marwolaethau a Seremonïau

Dydd Llun 23 Ionawr 2023

19 o gerbydau ailgylchu newydd ar waith

Disgrifiad
Mae fflyd ailgylchu newydd Cyngor Torfaen wrthi'n gweithio'n nawr fel rhan o fuddsoddiad o filiynau o bunnoedd yng ngwasanaeth gwastraff ac ailgylchu'r fwrdeistref...
Dydd Mercher 22 Mehefin 2022

Broad Street ym Mlaenafon i ddod yn fyw gydag adloniant

Disgrifiad
Mae cerddoriaeth fyw, actau hud a lledrith, perfformiadau dawns a reidiau ffair am ddim yn rhai o'r pethau a fydd yn diddanu trigolion ac ymwelwyr ar Ddiwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon y penwythnos yma...
Dydd Gwener 28 Ionawr 2022

Newid i nifer y galarwyr yn Amlosgfa Gwent: Datganiad FfLlCG Gwent

Disgrifiad
Gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Cymru wedi symud yn llawn i Lefel Rhybudd Sero, mae nifer y galarwyr all fynd i angladdau yng Nghapel Amlosgfa Gwent, Croesyceiliog, wedi cynyddu...
Dydd Mawrth 4 Ionawr 2022

Amlosgfa Gwent - nifer y galarwyr a ganiateir

Disgrifiad
Bydd nifer y galarwyr y caniateir iddynt fynychu amlosgiadau yng Nghapel Amlosgfa Gwent, Croesyceiliog eto wedi'i gyfyngu i ugain (20) a daw hyn i rym o 26 Rhagfyr 2021
Dydd Mercher 27 Hydref 2021

Amserau agor Mynwentydd yn newid o ddydd Sul 31 Hydref

Disgrifiad
Ar y cyd ag arbed golau dydd a chlociau'n mynd yn ôl awr, o ddydd Sul 31 Hydref, bydd mynwentydd yn Nhorfaen yn newid i oriau agor y gaeaf...
Dydd Iau 22 Gorffennaf 2021

Presenoldeb mewn claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir

Presenoldeb mewn claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir
Disgrifiad
Mae nifer y galarwyr y caniateir iddynt fynychu angladdau ym mynwentydd Gwent ac Amlosgfa Gwent yn newid yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth
Dydd Llun 7 Mehefin 2021

Cyfle i weithio gydag Ecolegydd i wella bywyd gwyllt mewn mynwentydd

Disgrifiad
Mae Wythnos Caru'ch Mynwentydd yn mynd o ddydd Sadwrn 5 tan ddydd Sul 13 Mehefin, ac, eleni, mae'r Cyngor, gyda mudiadau partner, yn arwain nifer o is-brosiectau o dan y rhaglen waith Gwent Fwyaf Cydnerth, a ariennir gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru...
Dydd Mawrth 16 Chwefror 2021

Gair i atgoffa galarwyr a sut i leihau'r risgiau

Disgrifiad
Mae'r rhai sydd wedi colli anwyliaid dros y flwyddyn ddiwethaf, boed yn gysylltiedig â'r pandemig ai peidio, wedi gorfod delio â'r straen a'r cymhlethdodau ychwanegol y mae'r feirws a chyfyngiadau cysylltiedig wedi'u hachosi...
Arddangos 1 i 8 o 8