Genedigaethau Marwolaethau a Seremonïau

Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

Ymgynghoriad ar wasanaeth mynwentydd y Cyngor

Disgrifiad
Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi cael ei lansio ac mae'n canolbwyntio ar y ffordd y mae'r Cyngor yn rheoli ei wasanaeth mynwentydd...
Dydd Iau 25 Ionawr 2024

Helpwch ein criwiau trwy ailgylchu cardbord pob wythnos

Disgrifiad
Residents are being reminded to put their blue bags out for collection weekly to help recycling collection crews...
Dydd Gwener 17 Tachwedd 2023

Adolygu mynwentydd y Cyngor

Disgrifiad
Next year, as part of a cemeteries review, a public consultation will take place...
Dydd Llun 23 Ionawr 2023

19 o gerbydau ailgylchu newydd ar waith

Disgrifiad
Mae fflyd ailgylchu newydd Cyngor Torfaen wrthi'n gweithio'n nawr fel rhan o fuddsoddiad o filiynau o bunnoedd yng ngwasanaeth gwastraff ac ailgylchu'r fwrdeistref...
Dydd Mercher 22 Mehefin 2022

Broad Street ym Mlaenafon i ddod yn fyw gydag adloniant

Disgrifiad
Mae cerddoriaeth fyw, actau hud a lledrith, perfformiadau dawns a reidiau ffair am ddim yn rhai o'r pethau a fydd yn diddanu trigolion ac ymwelwyr ar Ddiwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon y penwythnos yma...
Dydd Gwener 28 Ionawr 2022

Newid i nifer y galarwyr yn Amlosgfa Gwent: Datganiad FfLlCG Gwent

Disgrifiad
Gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Cymru wedi symud yn llawn i Lefel Rhybudd Sero, mae nifer y galarwyr all fynd i angladdau yng Nghapel Amlosgfa Gwent, Croesyceiliog, wedi cynyddu...
Dydd Mawrth 4 Ionawr 2022

Amlosgfa Gwent - nifer y galarwyr a ganiateir

Disgrifiad
Bydd nifer y galarwyr y caniateir iddynt fynychu amlosgiadau yng Nghapel Amlosgfa Gwent, Croesyceiliog eto wedi'i gyfyngu i ugain (20) a daw hyn i rym o 26 Rhagfyr 2021
Arddangos 1 i 7 o 7