Genedigaethau Marwolaethau a Seremonïau

Dydd Gwener 31 Gorffennaf 2020

Presenoldeb mewn Claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir

Disgrifiad
Heddiw (30/07/20), cytunodd Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent, gan gynnwys y pum cyngor, gynyddu nifer y galarwyr a ganiateir i fynychu angladdau mewn mynwentydd yn y pum awdurdod lleol yng Ngwent, i 30. Daw hyn i rym ddydd Llun 3 Awst.
Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2020

Amserau agor mynwentydd yn newid o ddydd Llun 27ain Gorffennaf

Disgrifiad
O ddydd Llun 27ain Gorffennaf, bydd mynwentydd yn Nhorfaen ar agor pob dydd o 9am-7pm.
Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020

Presenoldeb mewn Claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir

Disgrifiad
Datganiad Fforwm Lleol Cymru Gydnerth (FfLlCG) Gwent ar niferoedd mewn gwasanaethau CLADDU
Dydd Mercher 24 Mehefin 2020

Gwasanaethau cofrestryddion yn ailddechrau yn Nhorfaen

Gwasanaethau cofrestryddion yn ailddechrau yn Nhorfaen
Disgrifiad
Ar ôl newid mewn deddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru ar 22ain Mehefin 2020, gall cofrestriadau geni ac apwyntiadau ar gyfer hysbysiadau o briodas ailddechrau nawr yn Nhorfaen
Dydd Sadwrn 23 Mai 2020

Mynychu angladdau - niferoedd a ganiateir

Disgrifiad
Heddiw (23/5/20), cytunodd partneriaid Fforwm Lleol Cymru Gydnerth i gynyddu nifer y galarwyr y caniateir iddynt fynychu angladdau, gwasanaethau coffa a chynulliadau yn Amlosgfa Gwent a mynwentydd ym mhum ardal awdurdod lleol Gwent, i ddeg (10)
Dydd Iau 16 Ebrill 2020

Cyfeirlyfr o gymorth sydd ar gael mewn profedigaeth

Cyfeirlyfr o gymorth sydd ar gael mewn profedigaeth
Disgrifiad
Rydym oll yn gwybod o brofiad bod profedigaeth yn anodd dan unrhyw amgylchiadau, felly mae'n bwysig gwybod i ble i droi i gael cymorth
Dydd Llun 12 Mehefin 2017

Cyngor Torfaen yn lansio gwasanaeth newydd i fynd i'r afael â thlodi angladdau

Cyngor Torfaen yn lansio gwasanaeth newydd i fynd i'r afael â thlodi angladdau
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi lansio gwasanaeth newydd i gydnabod y broblem genedlaethol gynyddol o dlodi angladdau.
Dydd Iau 26 Ionawr 2017

Cyngor yn chwilio am berthnasau perchennog bed o Flaenafon

Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn ceisio cysylltu â pherthnasau Gertrude Valentine Hayes, a gladdwyd mewn Mynwent ym Mlaenafon yn Awst 1928.
Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2016

Cyngor yn dileu ffioedd am gladdedigaeth babanod a phlant

Cyngor yn dileu ffioedd am gladdedigaeth babanod a phlant
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi dileu'r taliadau am gladdu babanod a phlant yn ei fynwentydd, gyda hyn yn dod i rym ar unwaith.
Dydd Mercher 6 Ebrill 2016

Grŵp cyfeillion mynwentydd yn galw am aelodau newydd

Grŵp cyfeillion mynwentydd yn galw am aelodau newydd
Disgrifiad
Mae grŵp cyfeillion mynwentydd Torfaen yn edrych am aelodau newydd.
Dydd Mercher 14 Hydref 2015

Grŵp Cyfeillion Mynwentydd Torfaen

Grŵp Cyfeillion Mynwentydd Torfaen
Disgrifiad
Mae cyfarfod cyntaf grŵp cyfeillion sydd newydd ei ffurfio ar gyfer mynwentydd yn Nhorfaen yn cael ei gynnal ar ddydd Llun 26 Hydref rhwng 11:30am ac 1pm ym Mynwent Llwyncelyn
Dydd Gwener 9 Hydref 2015

Diwrnodau arbennig yn fythgofiadwy

Diwrnodau arbennig yn fythgofiadwy
Disgrifiad
Mae gan Swyddfa Gofrestru Torfaen tair ystafell seremoni sydd ar gael i sicrhau bod eich diwrnod arbennig yn fythgofiadwy
Dydd Llun 10 Awst 2015

Rheolau newydd i fynwentydd Torfaen

Rheolau newydd i fynwentydd Torfaen
Disgrifiad
Mae'r rheolau a'r rheoliadau i ddefnyddwyr mynwentydd yn Nhorfaen wedi cael eu diweddaru
Arddangos 1 i 13 o 13