Archif Newyddion

Dydd Gwener 22 Mawrth 2019

Gwaith cynnal a chadw hanfodol i'r toiledau yn Llyn Cychod Cwmbrân

Disgrifiad
O ddydd Llun 25 Mawrth bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd ar y prif floc toiledau gyferbyn â'r caffi, a'r llwybr o'i gwmpas.
Dydd Mercher 20 Mawrth 2019

Casgliadau gwastraff gwyrdd yn ailddechrau

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gwyrdd bob pythefnos yn Nhorfaen yn ailddechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 25 Mawrth.
Dydd Gwener 15 Mawrth 2019

Polisi newydd ar gyfer rhai sy'n cysgu allan

Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf cyflwynodd Cyngor Torfaen bolisi newydd i helpu' rheiny sy'n cysgu allan i gael llety dros dro.
Dydd Mercher 13 Mawrth 2019

Staff yn clirio mwy na 600 sach o sbwriel o ymylon ffyrdd Torfaen

Disgrifiad
Mae mwy na 600 sach o sbwriel wedi ei glirio o ymylon ffyrdd dros y deg diwrnod diwethaf ar ôl lansio ymgyrch Glanhau'r Gwanwyn Torfaen.
Dydd Gwener 8 Mawrth 2019

Llwyddiant cynllun Prentisiaeth Ieuenctid Torfaen

Llwyddiant cynllun Prentisiaeth Ieuenctid Torfaen
Disgrifiad
Thannaya Lewis, 18 oed, Josh Legge, 17 oed, Libby Martin, 20 oed a Carla O brien, 17 oed, yw'r bobl ifanc diweddaraf i gwblhau rhaglen brentisiaeth Gwasanaethau Ieuenctid Torfaen, a byddant yn cymryd eu camau nesaf i addysg uwch ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd eleni.
Dydd Iau 7 Mawrth 2019

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref
Disgrifiad
Today (7/3/2019), The Wales School for Social Care Research and The Gwent Regional Partnership Team launched an interactive event that brings together home carers from across Gwent and beyond to celebrate the innovation, commitment and good practice of care staff through the sharing of stories and magic moments.
Dydd Mercher 6 Mawrth 2019

Cyngor yn cymeradwyo cyllideb 2019/20

Disgrifiad
Mae cynghorwyr Torfaen wedi cymeradwyo cyllideb net gwerth £176 miliwn sy'n parhau i fuddsoddi yn ei flaenoriaethau corfforaethol, a'u diogelu, sef ysgolion, gwasanaethau i drigolion diamddiffyn a glanhau a gwyrddu'r fwrdeistref.

Torfaen yn paratoi am wanwyn glân trwy lanhau ymylon ffordd yr A4042

Torfaen yn paratoi am wanwyn glân trwy lanhau ymylon ffordd yr A4042
Disgrifiad
Mae'r cyngor wedi dechrau paratoi ar gyfer ei drydydd Gwanwyn Glân sy'n dechrau ar ddydd Gwener 22 Mawrth ac sy'n mynd ymlaen tan ddydd Mawrth 23 Ebrill. Bydd Gwanwyn Glân Torfaen yn cyd-fynd ag ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Cymru Cadwch Gymru'n Daclus.
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019

Adolygiad gorsafoedd pleidleisio

Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn adolygu'r holl ardaloedd pleidleisio a mannau pleidleisio yn Nhorfaen.

Angen miloedd yn fwy o weithwyr gofal yng nghymru erbyn 2030

Angen miloedd yn fwy o weithwyr gofal yng nghymru erbyn 2030
Disgrifiad
Bydd angen miloedd yn fwy o bobl i weithio mewn rolau gofalu gydag oedolion a phlant yng Nghymru erbyn 2030 er mwyn bodloni'r galw cynyddol am wasanaethau gofal a darparu cymorth i gymunedau ledled y wlad.

Menter lles newydd wedi'i anelu at deuluoedd yn cael ei lansio yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn gweithio mewn partneriaeth ag Adran Datblygu Chwaraeon Torfaen a Theuluoedd yn Gyntaf i gyflwyno cyfres o sesiynau iechyd a lles i deuluoedd yn Nhorfaen.
Dydd Llun 4 Mawrth 2019

Wythnos Prentisiaethau Cymru 2019 – Chi Piau Hi!

Wythnos Prentisiaethau Cymru 2019 – Chi Piau Hi!
Disgrifiad
Mae Hyfforddiant Torfaen yn annog busnesau i groesawu prentisiaid fel rhan o ddathliad cenedlaethol i werthfawrogi gwerth prentisiaid.
Dydd Gwener 1 Mawrth 2019

Hwyl yn yr haul

Hwyl yn yr haul
Disgrifiad
Over the half term period, Torfaen Play Service provided a wide range of free play related activities for children and young people.
Dydd Iau 28 Chwefror 2019

Nodyn Atgoffa - Polisi newydd ar ddidoli bagiau yn dod i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Nodyn Atgoffa - Polisi newydd ar ddidoli bagiau yn dod i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref
Dydd Mercher 27 Chwefror 2019

One2One Mortgage Solutions yn agor yng nghanol tref Pont-y-pŵl

One2One Mortgage Solutions yn agor yng nghanol tref Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Ar ddydd Llun agorodd One2One Mortgage Solutions eu drysau yng nghanol tref Pont-y-pŵl.

Gosod dwy fainc coffa ym maes parcio Abersychan i gofio'r meirw

Gosod dwy fainc coffa ym maes parcio Abersychan i gofio'r meirw
Disgrifiad
Gosod dwy fainc coffa ym maes parcio Abersychan i gofio'r meirw.
Dydd Mawrth 26 Chwefror 2019

Taith Bws Diogelwch Seibr Cymru |

Taith Bws Diogelwch Seibr Cymru |
Disgrifiad
Bydd pwysigrwydd seibr-ddiogelwch a'r bygythiadau i fusnesau ac unigolion yn cael ei amlygu ym mis Mawrth wrth i fws gwybodaeth seibr arbennig deithio o gwmpas y 22 awdurdod unedol yng Nghymru.
Dydd Iau 21 Chwefror 2019

Cynlluniau canolfan gelf ar gyfer cyn-ysgol yn cael eu cymeradwyo

Disgrifiad
Mae cynlluniau i drawsnewid hen adeilad Ysgol Gynradd Victoria i greu canolfan celfyddydau cymunedol a hwb ar gyfer rhaglen gydweithredu gwasanaethau plant wedi cael eu cymeradwyo gan gynghorwyr.

Dewch i gwrdd â'r dinosoriaid am ddim ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn ystod hanner tymor Chwefror

Dewch i gwrdd â'r dinosoriaid am ddim ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn ystod hanner tymor Chwefror
Disgrifiad
Dewch i gwrdd â Ronnie'r T-Rex a'i ffrindiau ar ddydd Iau 28 Chwefror ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.

Benthyciadau Newydd i helpu i wella cartrefi

Benthyciadau Newydd i helpu i wella cartrefi
Disgrifiad
Yr wythnos hon (dydd Mawrth, 19 Chwefror) cymeradwyodd pwyllgor cabinet cyngor Torfaen y cam i gyflwyno Benthyciad Arbrisiant Eiddo (BAE) i ddarparu cymorth ariannol i berchnogion tai yn y fwrdeistref.
Dydd Llun 18 Chwefror 2019

Gwnewch wahaniaeth, gwirfoddolwch gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen

Gwnewch wahaniaeth, gwirfoddolwch gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Torfaen Play and Short Break Service is now recruiting new Play Volunteers and Play Helpers for Summer Play schemes in both Torfaen and Monmouthshire.

Ymchwiliad yn lansio ymgyrch deledu genedlaethol i'r Truth Project

Disgrifiad
Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i mewn i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi lansio ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus ar y teledu er mwyn sicrhau bod dioddefwyr a goroeswyr camdriniaeth rywiol yn cael y cyfle i gael eu clywed gan y Truth Project.
Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019

Pobl ifanc yn cael eu hannog i fod yn greadigol gyda chyllid 'Tyfu'n Wyllt'

Disgrifiad
Mae pobl ifanc rhwng 14 a 25 mlwydd oed ar draws y wlad yn cael y cyfle i ymgeisio am £500 i arwain prosiect sy'n dathlu blodau gwyllt a ffyngau brodorol y DU mewn ffyrdd diddorol a chyffrous.

High Street Siop Gemwaith Stryd Fawr yn Derbyn Dirwy am Gamarwain Cwsmeriaid

Disgrifiad
The owner of high street jeweller H Samuel has been fined £60,000 after admitting misleading customers about price information presented on its website.
Dydd Gwener 8 Chwefror 2019

Cyngor ar goginio pryd sant ffolant sy'n ystyried alergeddau

Cyngor ar goginio pryd sant ffolant sy'n ystyried alergeddau
Disgrifiad
Gall coginio i bartner sydd ag alergedd bwyd ymddangos fel tasg frawychus, yn arbennig ar adeg ramantus fel Dydd Sant Ffolant, pan fyddwch chi eisiau i bob dim fod yn iawn a dydych chi ddim am i bethau fynd o'u lle!
Dydd Llun 4 Chwefror 2019

Cyngor yn rhoi technoleg newydd mewn gofal cymdeithasol ar brawf

Disgrifiad
The Lifeline service in Torfaen is currently trialling the use of new smart technology in order to support the most vulnerable people across the borough to overcome the challenges they face daily.
Dydd Iau 31 Ionawr 2019

Polisi newydd ar ddidoli bagiau yn dod i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Ddydd Llun 4 Mawrth bydd polisi newydd ar ddidoli bagiau yn dod i rym yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC) fel rhan o gynlluniau'r cyngor i leihau swm y cynhyrchion ailgylchadwy y mae angen gwaredu arnynt.
Dydd Mercher 30 Ionawr 2019

Capel Bethlehem yn derbyn buddsoddiad o £300,000

Capel Bethlehem yn derbyn buddsoddiad o £300,000
Disgrifiad
Bydd capel rhestredig Gradd II ym Mlaenafon yn cael ei drawsnewid yn ganolfan gymunedol, diolch i fuddsoddiad o £303k.
Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n lansio cylchlythyr

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n lansio cylchlythyr
Disgrifiad
The Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, has launched a new e-newsletter.
Dydd Llun 28 Ionawr 2019

Ysgol Fusnes Sbonc yn dod i Dorfaen

Ysgol Fusnes Sbonc yn dod i Dorfaen
Disgrifiad
Mae cyfle i bobl newid eu bywydau am byth trwy ddysgu sut i ddechrau eu busnesau nhw'u hunain gyda'r nesaf peth i ddim ar wahân i frwdfrydedd a phenderfyniad ar gael yn Ysgol Fusnes Sbonc Torfaen rhwng 11eg – 13eg Chwefror 2019
Dydd Mawrth 22 Ionawr 2019

Torfaen yn cyhoeddi her arloesedd digidol mewn gofal cymdeithasol

Torfaen yn cyhoeddi her arloesedd digidol mewn gofal cymdeithasol
Disgrifiad
Technology businesses will be invited to develop solutions that could transform adult social care services in Torfaen and potentially world-wide, after the council successful secured £1.25 million from a UK Government digital innovation fund.

Pensiynwr yn cael ei ddal yn gwerthu sigaréts anghyfreithlon

Pensiynwr yn cael ei ddal yn gwerthu sigaréts anghyfreithlon
Disgrifiad
Mae pensiynwr o Dorfaen wedi derbyn dirwy o dros £200 a chymerwyd ymaith £2,000 ar ôl iddo bledio'n euog i werthu sigaréts anghyfreithlon mewn tafarndai yn ardal Cwmbrân

Cyngor Torfaen yn erlyn busnes bwyd yng Nghwmbrân

Cyngor Torfaen yn erlyn busnes bwyd yng Nghwmbrân
Disgrifiad
On Friday 11 January 2019 Rashid Iqbal, director of a company running Premier Stores from 15 Edlogan Square, Croesyceiliog, Cwmbran, has been successfully prosecuted by Torfaen Council
Dydd Gwener 18 Ionawr 2019

Torfaen i elwa o arian Lleoedd Diogel

Torfaen i elwa o arian Lleoedd Diogel
Disgrifiad
Mae Sefydliad Lleoedd Diogel wedi derbyn £50,000 o arian y Loteri Genedlaethol i ehangu Rhwydwaith Cenedlaethol Lleoedd Diogel ar draws y DU
Dydd Iau 17 Ionawr 2019

Dyfarnu statws Cyfeillion Dementia i Gymdeithas Adeiladu Nationwide

Dyfarnu statws Cyfeillion Dementia i Gymdeithas Adeiladu Nationwide
Disgrifiad
Cymdeithas Adeiladu Nationwide ym Mhont-y-pŵl yw un o'r sefydliadau diweddaraf yn Nhorfaen i ennill eu statws 'Gweithio Tuag at Fod yn Gyfeillion Dementia'.
Dydd Mawrth 15 Ionawr 2019

Mae angen eich barn am y cynigion i ad-drefnu Ysgol Gyfun Gwynllyw

Disgrifiad
Ddydd Llun 14 Ionawr, fe gychwynnodd Cyngor Torfaen ymgynghoriad statudol ar y cynigion i ymestyn ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gyfun Gwynllyw.
Dydd Iau 10 Ionawr 2019

Ymgynghoriad ar brydles y cae rygbi

Ymgynghoriad ar brydles y cae rygbi
Disgrifiad
A consultation on the future management of the rugby ground within Pontypool Park is now open.

Dosbarth Dysgu Oedolion Torfaen yn cyfrannu at Astudiaeth y DU ar gyfer Darllen Cyfoes mewn Oedolion

Dosbarth Dysgu Oedolion Torfaen yn cyfrannu at Astudiaeth y DU ar gyfer Darllen Cyfoes mewn Oedolion
Disgrifiad
Torfaen Adult Community Learning's Essential Skills Communications class has been a part of a growing study headed by University College London about 'Reading Aloud in Britain Today'.
Dydd Mercher 9 Ionawr 2019

Sesiynau newydd Chwarae Torfaen yn llwyddiant yn y Flwyddyn Newydd

Sesiynau newydd Chwarae Torfaen yn llwyddiant yn y Flwyddyn Newydd
Disgrifiad
Dechreuodd Gwasanaeth Chwarae Torfaen 2019 trwy wneud yr hyn maen nhw'n ei wneud orau, sef cynnig sesiynau chwarae a chefnogaeth am ddim i blant ar draws Torfaen.
Dydd Mawrth 8 Ionawr 2019

Daliwch eich Dŵr!

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen am glywed eich barn ar ei strategaeth toiledau lleol ddrafft.
Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018

Cynllun Lleoliad Gwaith Cyflogadwyedd Torfaen yn cael ei draed dano

Disgrifiad
Dafydd Howells 34 oed o Flaenafon, Lucas Vaughan 21 oed a Sammy Edwards 26 oed o Gwmbrân yw'r ymgeiswyr diweddaraf i lwyddo i ddod o hyd i waith llawn amser trwy gynllun lleoliad gwaith Pontydd i Waith 2
Dydd Gwener 14 Rhagfyr 2018

Arweinydd Cyngor Torfaen yn llongyfarch busnesau Torfaen am eu llwyddiannau yn ystod 2018

Disgrifiad
Mae nifer o fusnesau a ac unigolion proffesiynol o Dorfaen sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth ennill gwobrau cenedlaethol a rhanbarthol yn ystod 2018 wedi cwrdd â'r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen.
Dydd Iau 13 Rhagfyr 2018

James yn ennill 'Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc' Cenedlaethol

James yn ennill 'Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc' Cenedlaethol
Disgrifiad
Mae James Matthews, 21 oed, o Bonthir yn ddiweddar wedi ennill 'Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn' yn seremoni flynyddol gwobrau Volunteering Matters yn Llundain.
Dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018

'Gwobrau'r Gwasanaeth Chwarae yn llwyddiant mawr'

'Gwobrau'r Gwasanaeth Chwarae yn llwyddiant mawr'
Disgrifiad
This week, Torfaen Play Service hosted their annual Volunteer Awards evening to celebrate the work of nearly 200 volunteers this year, delivering community play provision across the borough

Daliwch eich Dŵr!

Disgrifiad
Torfaen Council want to hear your views on its draft local toilets strategy. The draft strategy has been produced as a requirement of the Public Health (Wales) Act 2017
Dydd Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Mae Torfaen yn derbyn Gwobr Lluoedd Arfog Arian

Mae Torfaen yn derbyn Gwobr Lluoedd Arfog Arian
Disgrifiad
Major Stephen Dwyer, representing the 104th Regiment Royal Artillery, attended full council to officially award Torfaen a silver award on behalf of the 'Defence Employer Recognition Scheme'
Dydd Llun 3 Rhagfyr 2018

Cydnabod gwelliannau ysgol ond galw am fesurau arbennig

Cydnabod gwelliannau ysgol ond galw am fesurau arbennig
Disgrifiad
Heddiw (3 Rhagfyr), cyhoeddwyd adroddiad monitro gan Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ar Ysgol Uwchradd Cwmbrân sy'n ei rhoi dan fesurau arbennig.

Diweddariad - Gwelliannau Parc Pontnewydd

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi sicrhau cyllid drwy Driongl Antur Sir Fynwy ac Aberhonddu i ymgymryd â gwelliannau i'r llwybrau, mannau agored, cysylltiadau i'r gamlas a'r rhwydwaith beicio cenedlaethol yn y parc.
Dydd Gwener 30 Tachwedd 2018

Codi Arian ar gyfer Ymgyrch y Rhuban Gwyn

Codi Arian ar gyfer Ymgyrch y Rhuban Gwyn
Disgrifiad
Mae Gêm Bêl-droed Elusennol Torfaen yn erbyn y Gwasanaethau Brys wedi codi dros £200 i Ymgyrch #RhubanGwyn a Chymorth i Fenywod Torfaen.
Dydd Iau 29 Tachwedd 2018

Gorchymyn newydd yn dod â newidiadau i gerddwyr cŵn

Gorchymyn newydd yn dod â newidiadau i gerddwyr cŵn
Disgrifiad
Gwybodaeth bwysig i bobl sy'n mynd â'u ci am dro yn Nhorfaen
Dydd Mercher 28 Tachwedd 2018

Gwasanaeth Chwarae Torfaen – Seremoni Wobrwyo Gwirfoddolwyr 2018

Gwasanaeth Chwarae Torfaen – Seremoni Wobrwyo Gwirfoddolwyr 2018
Disgrifiad
Ar ddydd Llun 3 Rhagfyr bydd pobl ifanc o ar draws Torfaen yn dathlu blwyddyn lwyddiannus arall o gefnogi lleoliadau chwarae cymunedol yn Nhorfaen yn Seremoni Wobrwyo Gwirfoddolwyr Chwarae eleni.
Dydd Mawrth 27 Tachwedd 2018

Paratoadau'r gwanwyn ym Mharc Pontnewydd

Disgrifiad
Bydd cyfres o ddigwyddiadau ym Mharc Pontnewydd i helpu i gynnal ei olwg.
Dydd Iau 22 Tachwedd 2018

Canlyniadau gorau i blant sipsiwn a theithwyr

Canlyniadau gorau i blant sipsiwn a theithwyr
Disgrifiad
Mae mwy nag erioed o blant sipsiwn a theithwyr yn Nhorfaen yn ennill sgiliau a chymwysterau newydd, diolch i lwyddiant Gwasanaeth Addysg Sipsiwn a Theithwyr y fwrdeistref.
Dydd Mercher 21 Tachwedd 2018

Torfaen yn cynnal digwyddiad ysbrydoledig i fenywod mewn busnes

Torfaen yn cynnal digwyddiad ysbrydoledig i fenywod mewn busnes
Disgrifiad
Ar ddydd Iau 8fed Tachwedd 2018 daeth dros 75 o fenywod o Dorfaen a de ddwyrain Cymru ynghyd yng Ngwesty'r Parkway yng Nghwmbrân ar gyfer dathliad blynyddol o fenywod mewn busnes a'r cyfraniad y maen nhw'n gwneud i'r economi.
Dydd Llun 19 Tachwedd 2018

Trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Nhorfaen

Trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae Tîm Diogelwch Cymunedol Torfaen a Thîm Plismona Bro Heddlu Gwent yn cynnal noson ymgysylltu â'r gymuned ym Mlaenafon.

Y dywarchen gyntaf yn cael ei thorri ym Mharth Dysgu Torfaen I'w ryddhau ar unwaith

Disgrifiad
Heddiw, (dydd Llun, Tachwedd 19), torrodd Cyngor Torfaen a Choleg Gwent y dywarchen gyntaf yn swyddogol ar gyfer canolfan ddysgu ôl-16 newydd Torfaen i nodi dechrau cyfnod newydd mewn addysg ar gyfer Torfaen.

Apêl Siôn Corn Torfaen

Apêl Siôn Corn Torfaen
Disgrifiad
Y dyddiad cau ar gyfer Apêl Siôn Corn Torfaen yw dydd Llun 3 Rhagfyr 2018.
Dydd Iau 15 Tachwedd 2018

Ysgol Gynradd Crownbridge yn talu teyrnged i filwyr meirw'r Rhyfel Mawr

Ysgol Gynradd Crownbridge yn talu teyrnged i filwyr meirw'r Rhyfel Mawr
Disgrifiad
Y bore yma, ymunodd cyn-filwyr o Dorfaen gyda disgyblion a staff Ysgol Crownbridge ar gyfer gwasanaeth i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018

Disgyblion sipsiwn a theithwyr Torfaen yn codi £800 ar gyfer Apêl y Pabi

Disgyblion sipsiwn a theithwyr Torfaen yn codi £800 ar gyfer Apêl y Pabi
Disgrifiad
Mae disgyblion Sipsiwn a Theithwyr o Ysgol Gorllewin Mynwy wedi codi £800 ar gyfer Lleng Brydeinig Frenhinol Blaenafon trwy ddylunio a gwerthu eu pabïau eu hunain.

Sprinklez, Busnes Teuluol Ar-lein o Flaenafon yn ehangu i safle masnachol

Sprinklez, Busnes Teuluol Ar-lein o Flaenafon yn ehangu i safle masnachol
Disgrifiad
Mae prosiect Economi a Mentergarwch Torfaen yn cefnogi busnesau arlein newydd i ehangu i eiddo manwerthu yn Heritage Court ym Mlaenafon.
Dydd Gwener 9 Tachwedd 2018

Ysgol Sy'n Ystyriol o Ddementia yn diddanu trigolion Cartref Gofal Tŷ Gwyn

Disgrifiad
Yn ddiweddar, mae disgyblion o gôr Ysgol Gynradd Greenmeadow wedi ymweld â Chartref Tŷ Gwyn yng Nghwmbrân fel rhan o'u hymrwymiad i fod yn Ysgol Sy'n Ystyriol o Ddementia.
Dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018

Cynlluniau chwarae yn dod â phlant at ei gilydd dros hanner tymor

Disgrifiad
Mae dros 300 o blant wedi mynychu cynlluniau chwarae yn Nhorfaen dros gyfnod hanner tymor, gyda dros 80 o wirfoddolwyr hyfforddedig yn rhoi o'u hamser i gefnogi'r cynllun.
Dydd Iau 1 Tachwedd 2018

Gorymdeithiau a Gwasanaethau Sul y Cofio - 11.11.18

Disgrifiad
Gorymdeithiau a Gwasanaethau Sul y Cofio
Dydd Mercher 31 Hydref 2018

Hen fanc ym Mhont-y-pŵl yn ailagor fel emporiwm henebion a nwyddau o dras

Hen fanc ym Mhont-y-pŵl yn ailagor fel emporiwm henebion a nwyddau o dras
Disgrifiad
Mae Banc Barclays gynt, ym Mhont-y-pŵl, a gafodd ei achub gan y gymuned leol pan gaeodd ei Ddrysau yn 2017, wedi ailagor fel emporiwm henebion a nwyddau o dras.
Dydd Mawrth 30 Hydref 2018

Helpu i ddylunio meinciau Teithwyr Drwy Amser Blaenafon

Helpu i ddylunio meinciau Teithwyr Drwy Amser Blaenafon
Disgrifiad
Gwahoddir trigolion i helpu i ddylunio meinciau teithio drwy amser a fydd yn defnyddio realiti rhithwir i ail-greu golygfeydd a synau Blaenafon yn y 19eg ganrif.

Digwyddiad Calan Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Ymwelodd cannoedd o bobl â Phont-y-pŵl ar gyfer digwyddiad Nos Calan ar ddydd Sadwrn.
Dydd Llun 29 Hydref 2018

Safonau Masnach yn mynd i'r afael â thwyllwyr ar Facebook

Safonau Masnach yn mynd i'r afael â thwyllwyr ar Facebook
Disgrifiad
Mae dau fasnachwr ar Facebook o Dorfaen wedi pledio'n euog i werthu a meddu ar ddillad a thybaco ffug.

Bywyd newydd i adeiladau ym Mhont-y-pŵl

Bywyd newydd i adeiladau ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae yna 10 cartref fforddiadwy newydd ym Mhont-y-pŵl ar ôl adfer dau adeilad yng nghanol y dref.
Dydd Gwener 26 Hydref 2018

Dathlu Wythnos Gemau Rhyngwladol yn Llyfrgell Cwmbrân

Dathlu Wythnos Gemau Rhyngwladol yn Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Mae Llyfrgell Cwmbrân yn cynnal digwyddiad gemau bwrdd arbennig ar gyfer pobl ifanc 11-16 oed, dydd Iau 8 Tachwedd i ddathlu Wythnos Gemau Rhyngwladol.
Dydd Mercher 24 Hydref 2018

Hwyl Calan Gaeaf ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Hwyl Calan Gaeaf ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Bydd Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn llawn gwrachod a dewiniaid ar ddydd Sadwrn 27 Hydref ar gyfer digwyddiad Calan Gaeaf Harry Potter.
Dydd Mawrth 23 Hydref 2018

Paned a Sgwrs' yn lansio yn y Fferm

Paned a Sgwrs' yn lansio yn y Fferm
Disgrifiad
Bydd grŵp newydd sy'n ceisio taclo unigrwydd trwy ddod â chenedlaethau gwahanol at ei gilydd ar gyfer paned a sgwrs yn lansio yng Nghwmbrân.

Sialens Ddarllen yr Haf yn Llwyddiant Ysgubol

Sialens Ddarllen yr Haf yn Llwyddiant Ysgubol
Disgrifiad
Fe wnaeth bron i fil o blant yn Nhorfaen gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf eleni a darllen chwe llyfr llyfrgell neu fwy yn ystod gwyliau'r ysgol.

Hwyl i'r teulu ym Maenor Llanyrafon dros yr hydref

Disgrifiad
Gyda Chalan Gaeaf a'r Nadolig ar y gorwel, mae Maenor Llanyrafon wedi trefnu llwyth o ddigwyddiadau llawn hwyl dros yr hydref i'r teulu i gyd gael eu mwynhau.
Dydd Gwener 19 Hydref 2018

Lledaenwch hapusrwydd y Nadolig hwn

Lledaenwch hapusrwydd y Nadolig hwn
Disgrifiad
Mae Apêl Siôn Corn Nadolig Torfaen eleni yn agor ar ddydd Iau 1 Tachwedd 2018.
Dydd Mercher 17 Hydref 2018

Pobl yn dweud eu dweud yn yr Arolwg i Drigolion

Pobl yn dweud eu dweud yn yr Arolwg i Drigolion
Disgrifiad
More than half of Torfaen residents have rated the quality of public services in the borough as good.

Straeon ysbryd a chrefftau yn Llyfrgell Cwmbrân

Straeon ysbryd a chrefftau yn Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Dewch i fwynhau straeon ysbryd a chrefftau yn Llyfrgell Cwmbrân dros Galan Gaeaf.
Dydd Llun 15 Hydref 2018

Hyb newydd ar gyfer Credyd Cynhwysol yn agor ei ddrysau ym Mhanteg

Hyb newydd ar gyfer Credyd Cynhwysol yn agor ei ddrysau ym Mhanteg
Disgrifiad
Heddiw (15/10/2018), lansiodd timau Pontydd i Waith 2 a Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 yn Nhorfaen eu hyb Credyd Cynhwysol cyntaf yn Age Connects, Sebastopol.

Gwirfoddolwyr yn clirio sbwriel o'r lonydd lleol

Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr wedi clirio sbwriel ac eitemau a gafodd eu tipio'n anghyfreithlon ar lonydd a llwybrau troed yn Ras, Pont-y-pŵl.
Dydd Gwener 12 Hydref 2018

Prentisiaeth ieuenctid yn rhoi Conor ar y trywydd iawn

Prentisiaeth ieuenctid yn rhoi Conor ar y trywydd iawn
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Tor-faen yn gweithio gyda phobl ifanc ar draws Torfaen i'w cefnogi tuag at ddyfodol ffyniannus fel Gweithwyr Ieuenctid cymwys. Conor Smith yw'r gweithiwr ieuenctid prentis diweddaraf i gymryd hyn.
Dydd Mercher 10 Hydref 2018

Mae Canolfan Credyd Cyffredinol i gyd i'w lansio yn Panteg

Disgrifiad
Dewch i ymuno â thimau Pontydd i Waith 2 a Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 yn agoriad swyddogol eu Hyb Credyd Cynhwysol newydd yn Age Connects, Sebastopol ar Ddydd Llun 15 Hydref o 1pm.
Dydd Gwener 5 Hydref 2018

Enwebwch arwr chwaraeon Torfaen

Enwebwch arwr chwaraeon Torfaen
Disgrifiad
Mae Datblygu Chwaraeon Torfaen yn partneru gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen i lansio 'Gwobrau Arwyr Chwaraeon Torfaen' am y tro cyntaf eleni.
Dydd Iau 4 Hydref 2018

Amser chwarae i deuluoedd Torfaen

Amser chwarae i deuluoedd Torfaen
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o deuluoedd yn mynychu sesiynau 'Teulu a Chwarae' Gwasanaeth Chwarae Torfaen ledled y fwrdeistref, gyda chwe sesiwn yn cael eu cynnig bob wythnos.
Dydd Mercher 3 Hydref 2018

Twyllwr ar Facebook yn cael ei ddal yn gwerthu dillad ffug

Twyllwr ar Facebook yn cael ei ddal yn gwerthu dillad ffug
Disgrifiad
Mae masnachwr ar Facebook o Bont-y-pŵl wedi'i orchymyn i gwblhau 60 awr o wasanaeth cymunedol ar ôl iddo gael ei ddal yn gwerthu dillad ffug ar Facebook.

Cofio'r Rhyfel Mawr

Cofio'r Rhyfel Mawr
Disgrifiad
Mae Archifau Gwent wedi trefnu digwyddiad arbennig i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cyfle nawr i gadw lle yn Nigwyddiad Busnes Menywod Torfaen

Cyfle nawr i gadw lle yn Nigwyddiad Busnes Menywod Torfaen
Disgrifiad
Mae cyfle nawr i gadw lle yn nigwyddiad blynyddol Menywod mewn Busnes yn Nhorfaen yn y Parkway, Cwmbrân ar ddydd Iau 8 Tachwedd.
Dydd Mawrth 2 Hydref 2018

Dathlu 'Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn' 2018

Dathlu 'Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn' 2018
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen wedi bod yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn 2018

Derbyniadau meithrinfa ar gyfer 2019

Derbyniadau meithrinfa ar gyfer 2019
Disgrifiad
Y dyddiad cau ar gyfer rownd dderbyn Meithrin 2019 yw'r dydd Gwener yma, 5ed Hydref
Dydd Llun 1 Hydref 2018

Plac Newydd i goffau'r Rhyfel Byd Cyntaf

Plac Newydd i goffau'r Rhyfel Byd Cyntaf
Disgrifiad
Dadorchuddiwyd plac newydd y tu allan i Swyddfa Ddinesig Cyngor Torfaen ym Mhont-y-pŵl i goffau 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.
Dydd Gwener 28 Medi 2018

Digwyddiad bwyd blasus yn dathlu cynnyrch lleol

Digwyddiad bwyd blasus yn dathlu cynnyrch lleol
Disgrifiad
Bydd cyfle i ddathlu cynnyrch lleol ar ddydd Iau 4 Hydref ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.
Dydd Iau 27 Medi 2018

Mwy na 180 o blant yn cymryd rhan yng nghwpan y plant EFL yn Stadiwm Cwmbrân

Mwy na 180 o blant yn cymryd rhan yng nghwpan y plant EFL yn Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Cymerodd mwy na 180 o blant o ysgolion ledled Torfaen ran yng nghwpan flynyddol plant yr EFL (Cynghrair Bêl-droed Lloegr) yn Stadiwm Cwmbrân heddiw.
Dydd Mercher 26 Medi 2018

Penygarn Primary will be closed on 27/09/2018

Disgrifiad
Penygarn Primary will be closed to all pupils tomorrow (Thursday) 27th of September.

Adeilad eiconig i'w weddnewid

Disgrifiad
Mae un o adeiladau mwyaf hanesyddol Blaenafon i'w weddnewid ar ôl derbyn cyllid o bron i £280,000.

Ymgyrch i gefnogi pobl ifanc gydag alergeddau bwyd yn cael ei lansio

Ymgyrch i gefnogi pobl ifanc gydag alergeddau bwyd yn cael ei lansio
Disgrifiad
Mae'r ymgyrch 'hawdd GOFYN' yn atgoffa sefydliadau bwyd i ofyn i gwsmeriaid am eu hanghenion deietegol. Mae'r ymgyrch yn bartneriaeth rhwng Cyngor Torfaen a'r Asiantaeth Safonau Bwyd.

Digwyddiad 'Merched mewn Adeiladu' yn dod i Gwmbrân

Digwyddiad 'Merched mewn Adeiladu' yn dod i Gwmbrân
Disgrifiad
Mae Acorn Recruitment yn partneru gyda Phontydd i Waith 2 a Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 i gynnal digwyddiad 'Gyrfaoedd i ferched mewn adeiladu'.
Dydd Mawrth 25 Medi 2018

Plac newydd i gofio'r Rhyfel Byd Cyntaf

Plac newydd i gofio'r Rhyfel Byd Cyntaf
Disgrifiad
Cynhelir gwasanaeth i ddadorchuddio plac i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar ddydd Llun 1 Hydref y tu allan i adeilad y Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl.

Arddangosfeydd Tân Gwyllt – cofrestrwch a chadwch yn ddiogel

Arddangosfeydd Tân Gwyllt – cofrestrwch a chadwch yn ddiogel
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn i unrhyw un sy'n trefnu arddangosfeydd tân gwyllt y mis Tachwedd yma i gofrestru eu digwyddiadau i dderbyn cyngor am ddim ar ddiogelwch.
Dydd Gwener 21 Medi 2018

Disgyblion o Gwmbrân yn trefnu cynhadledd iechyd a hapusrwydd cyntaf 'gan blant, i blant'

Disgyblion o Gwmbrân yn trefnu cynhadledd iechyd a hapusrwydd cyntaf 'gan blant, i blant'
Disgrifiad
Daeth dros 175 o blant i'r gynhadledd iechyd a hapusrwydd gyntaf a drefnwyd gan blant i blant yn Ysgol Gynradd Blenheim Road ar ddydd Gwener.

Cynllun Gwaith Ffordd Abersychan

Cynllun Gwaith Ffordd Abersychan
Disgrifiad
Bydd rhaglen fawr o waith i wella cyffordd Union Street/Broad Street yng nghanol Abersychan yn dechrau ar ddydd Llun 8 Hydref

Ysgol Gynradd Greenmeadow yn derbyn Gwobr Cyfeillion Dementia gan Gymdeithas Alzheimer.

Ysgol Gynradd Greenmeadow yn derbyn Gwobr Cyfeillion Dementia gan Gymdeithas Alzheimer.
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o ddisgyblion a staff Ysgol Gynradd Greenmeadow wedi cwblhau hyfforddiant ymwybyddiaeth Cymdeithas Alzheimer ac wedi dod yn Gyfeillion Dementia trwy ddysgu sut beth yw bywyd i bobl sy'n byw gyda'r cyflwr.

Yr hyfforddeiaeth a newidiodd yrfa Demi

Yr hyfforddeiaeth a newidiodd yrfa Demi
Disgrifiad
Demi Jenkins, 21 oed yw'r person diweddaraf dan hyfforddiant gyda Hyfforddiant Torfaen i sefydlu ei busnes harddwch ac ewinedd ei hun yn llwyddiannus.
Arddangos 1 i 100 o 1000
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt