Archif Newyddion

Dydd Mawrth 22 Ionawr 2019

Torfaen yn cyhoeddi her arloesedd digidol mewn gofal cymdeithasol

Torfaen yn cyhoeddi her arloesedd digidol mewn gofal cymdeithasol
Disgrifiad
Technology businesses will be invited to develop solutions that could transform adult social care services in Torfaen and potentially world-wide, after the council successful secured £1.25 million from a UK Government digital innovation fund.

Pensiynwr yn cael ei ddal yn gwerthu sigaréts anghyfreithlon

Pensiynwr yn cael ei ddal yn gwerthu sigaréts anghyfreithlon
Disgrifiad
Mae pensiynwr o Dorfaen wedi derbyn dirwy o dros £200 a chymerwyd ymaith £2,000 ar ôl iddo bledio'n euog i werthu sigaréts anghyfreithlon mewn tafarndai yn ardal Cwmbrân

Cyngor Torfaen yn erlyn busnes bwyd yng Nghwmbrân

Cyngor Torfaen yn erlyn busnes bwyd yng Nghwmbrân
Disgrifiad
On Friday 11 January 2019 Rashid Iqbal, director of a company running Premier Stores from 15 Edlogan Square, Croesyceiliog, Cwmbran, has been successfully prosecuted by Torfaen Council
Dydd Gwener 18 Ionawr 2019

Torfaen i elwa o arian Lleoedd Diogel

Torfaen i elwa o arian Lleoedd Diogel
Disgrifiad
Mae Sefydliad Lleoedd Diogel wedi derbyn £50,000 o arian y Loteri Genedlaethol i ehangu Rhwydwaith Cenedlaethol Lleoedd Diogel ar draws y DU
Dydd Iau 17 Ionawr 2019

Dyfarnu statws Cyfeillion Dementia i Gymdeithas Adeiladu Nationwide

Dyfarnu statws Cyfeillion Dementia i Gymdeithas Adeiladu Nationwide
Disgrifiad
Cymdeithas Adeiladu Nationwide ym Mhont-y-pŵl yw un o'r sefydliadau diweddaraf yn Nhorfaen i ennill eu statws 'Gweithio Tuag at Fod yn Gyfeillion Dementia'.
Dydd Mawrth 15 Ionawr 2019

Mae angen eich barn am y cynigion i ad-drefnu Ysgol Gyfun Gwynllyw

Disgrifiad
Ddydd Llun 14 Ionawr, fe gychwynnodd Cyngor Torfaen ymgynghoriad statudol ar y cynigion i ymestyn ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gyfun Gwynllyw.
Dydd Iau 10 Ionawr 2019

Ymgynghoriad ar brydles y cae rygbi

Ymgynghoriad ar brydles y cae rygbi
Disgrifiad
A consultation on the future management of the rugby ground within Pontypool Park is now open.

Dosbarth Dysgu Oedolion Torfaen yn cyfrannu at Astudiaeth y DU ar gyfer Darllen Cyfoes mewn Oedolion

Dosbarth Dysgu Oedolion Torfaen yn cyfrannu at Astudiaeth y DU ar gyfer Darllen Cyfoes mewn Oedolion
Disgrifiad
Torfaen Adult Community Learning's Essential Skills Communications class has been a part of a growing study headed by University College London about 'Reading Aloud in Britain Today'.
Dydd Mercher 9 Ionawr 2019

Sesiynau newydd Chwarae Torfaen yn llwyddiant yn y Flwyddyn Newydd

Sesiynau newydd Chwarae Torfaen yn llwyddiant yn y Flwyddyn Newydd
Disgrifiad
Dechreuodd Gwasanaeth Chwarae Torfaen 2019 trwy wneud yr hyn maen nhw'n ei wneud orau, sef cynnig sesiynau chwarae a chefnogaeth am ddim i blant ar draws Torfaen.
Dydd Mawrth 8 Ionawr 2019

Daliwch eich Dŵr!

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen am glywed eich barn ar ei strategaeth toiledau lleol ddrafft.
Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018

Cynllun Lleoliad Gwaith Cyflogadwyedd Torfaen yn cael ei draed dano

Disgrifiad
Dafydd Howells 34 oed o Flaenafon, Lucas Vaughan 21 oed a Sammy Edwards 26 oed o Gwmbrân yw'r ymgeiswyr diweddaraf i lwyddo i ddod o hyd i waith llawn amser trwy gynllun lleoliad gwaith Pontydd i Waith 2
Dydd Gwener 14 Rhagfyr 2018

Arweinydd Cyngor Torfaen yn llongyfarch busnesau Torfaen am eu llwyddiannau yn ystod 2018

Disgrifiad
Mae nifer o fusnesau a ac unigolion proffesiynol o Dorfaen sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth ennill gwobrau cenedlaethol a rhanbarthol yn ystod 2018 wedi cwrdd â'r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen.
Dydd Iau 13 Rhagfyr 2018

James yn ennill 'Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc' Cenedlaethol

James yn ennill 'Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc' Cenedlaethol
Disgrifiad
Mae James Matthews, 21 oed, o Bonthir yn ddiweddar wedi ennill 'Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn' yn seremoni flynyddol gwobrau Volunteering Matters yn Llundain.
Dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018

'Gwobrau'r Gwasanaeth Chwarae yn llwyddiant mawr'

'Gwobrau'r Gwasanaeth Chwarae yn llwyddiant mawr'
Disgrifiad
This week, Torfaen Play Service hosted their annual Volunteer Awards evening to celebrate the work of nearly 200 volunteers this year, delivering community play provision across the borough

Daliwch eich Dŵr!

Disgrifiad
Torfaen Council want to hear your views on its draft local toilets strategy. The draft strategy has been produced as a requirement of the Public Health (Wales) Act 2017
Dydd Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Mae Torfaen yn derbyn Gwobr Lluoedd Arfog Arian

Mae Torfaen yn derbyn Gwobr Lluoedd Arfog Arian
Disgrifiad
Major Stephen Dwyer, representing the 104th Regiment Royal Artillery, attended full council to officially award Torfaen a silver award on behalf of the 'Defence Employer Recognition Scheme'
Dydd Llun 3 Rhagfyr 2018

Cydnabod gwelliannau ysgol ond galw am fesurau arbennig

Cydnabod gwelliannau ysgol ond galw am fesurau arbennig
Disgrifiad
Heddiw (3 Rhagfyr), cyhoeddwyd adroddiad monitro gan Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ar Ysgol Uwchradd Cwmbrân sy'n ei rhoi dan fesurau arbennig.

Diweddariad - Gwelliannau Parc Pontnewydd

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi sicrhau cyllid drwy Driongl Antur Sir Fynwy ac Aberhonddu i ymgymryd â gwelliannau i'r llwybrau, mannau agored, cysylltiadau i'r gamlas a'r rhwydwaith beicio cenedlaethol yn y parc.
Dydd Gwener 30 Tachwedd 2018

Codi Arian ar gyfer Ymgyrch y Rhuban Gwyn

Codi Arian ar gyfer Ymgyrch y Rhuban Gwyn
Disgrifiad
Mae Gêm Bêl-droed Elusennol Torfaen yn erbyn y Gwasanaethau Brys wedi codi dros £200 i Ymgyrch #RhubanGwyn a Chymorth i Fenywod Torfaen.
Dydd Iau 29 Tachwedd 2018

Gorchymyn newydd yn dod â newidiadau i gerddwyr cŵn

Gorchymyn newydd yn dod â newidiadau i gerddwyr cŵn
Disgrifiad
Gwybodaeth bwysig i bobl sy'n mynd â'u ci am dro yn Nhorfaen
Dydd Mercher 28 Tachwedd 2018

Gwasanaeth Chwarae Torfaen – Seremoni Wobrwyo Gwirfoddolwyr 2018

Gwasanaeth Chwarae Torfaen – Seremoni Wobrwyo Gwirfoddolwyr 2018
Disgrifiad
Ar ddydd Llun 3 Rhagfyr bydd pobl ifanc o ar draws Torfaen yn dathlu blwyddyn lwyddiannus arall o gefnogi lleoliadau chwarae cymunedol yn Nhorfaen yn Seremoni Wobrwyo Gwirfoddolwyr Chwarae eleni.
Dydd Mawrth 27 Tachwedd 2018

Paratoadau'r gwanwyn ym Mharc Pontnewydd

Disgrifiad
Bydd cyfres o ddigwyddiadau ym Mharc Pontnewydd i helpu i gynnal ei olwg.
Dydd Iau 22 Tachwedd 2018

Canlyniadau gorau i blant sipsiwn a theithwyr

Canlyniadau gorau i blant sipsiwn a theithwyr
Disgrifiad
Mae mwy nag erioed o blant sipsiwn a theithwyr yn Nhorfaen yn ennill sgiliau a chymwysterau newydd, diolch i lwyddiant Gwasanaeth Addysg Sipsiwn a Theithwyr y fwrdeistref.
Dydd Mercher 21 Tachwedd 2018

Torfaen yn cynnal digwyddiad ysbrydoledig i fenywod mewn busnes

Torfaen yn cynnal digwyddiad ysbrydoledig i fenywod mewn busnes
Disgrifiad
Ar ddydd Iau 8fed Tachwedd 2018 daeth dros 75 o fenywod o Dorfaen a de ddwyrain Cymru ynghyd yng Ngwesty'r Parkway yng Nghwmbrân ar gyfer dathliad blynyddol o fenywod mewn busnes a'r cyfraniad y maen nhw'n gwneud i'r economi.
Dydd Llun 19 Tachwedd 2018

Trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Nhorfaen

Trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae Tîm Diogelwch Cymunedol Torfaen a Thîm Plismona Bro Heddlu Gwent yn cynnal noson ymgysylltu â'r gymuned ym Mlaenafon.

Y dywarchen gyntaf yn cael ei thorri ym Mharth Dysgu Torfaen I'w ryddhau ar unwaith

Disgrifiad
Heddiw, (dydd Llun, Tachwedd 19), torrodd Cyngor Torfaen a Choleg Gwent y dywarchen gyntaf yn swyddogol ar gyfer canolfan ddysgu ôl-16 newydd Torfaen i nodi dechrau cyfnod newydd mewn addysg ar gyfer Torfaen.

Apêl Siôn Corn Torfaen

Apêl Siôn Corn Torfaen
Disgrifiad
Y dyddiad cau ar gyfer Apêl Siôn Corn Torfaen yw dydd Llun 3 Rhagfyr 2018.
Dydd Iau 15 Tachwedd 2018

Ysgol Gynradd Crownbridge yn talu teyrnged i filwyr meirw'r Rhyfel Mawr

Ysgol Gynradd Crownbridge yn talu teyrnged i filwyr meirw'r Rhyfel Mawr
Disgrifiad
Y bore yma, ymunodd cyn-filwyr o Dorfaen gyda disgyblion a staff Ysgol Crownbridge ar gyfer gwasanaeth i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018

Disgyblion sipsiwn a theithwyr Torfaen yn codi £800 ar gyfer Apêl y Pabi

Disgyblion sipsiwn a theithwyr Torfaen yn codi £800 ar gyfer Apêl y Pabi
Disgrifiad
Mae disgyblion Sipsiwn a Theithwyr o Ysgol Gorllewin Mynwy wedi codi £800 ar gyfer Lleng Brydeinig Frenhinol Blaenafon trwy ddylunio a gwerthu eu pabïau eu hunain.

Sprinklez, Busnes Teuluol Ar-lein o Flaenafon yn ehangu i safle masnachol

Sprinklez, Busnes Teuluol Ar-lein o Flaenafon yn ehangu i safle masnachol
Disgrifiad
Mae prosiect Economi a Mentergarwch Torfaen yn cefnogi busnesau arlein newydd i ehangu i eiddo manwerthu yn Heritage Court ym Mlaenafon.
Dydd Gwener 9 Tachwedd 2018

Ysgol Sy'n Ystyriol o Ddementia yn diddanu trigolion Cartref Gofal Tŷ Gwyn

Disgrifiad
Yn ddiweddar, mae disgyblion o gôr Ysgol Gynradd Greenmeadow wedi ymweld â Chartref Tŷ Gwyn yng Nghwmbrân fel rhan o'u hymrwymiad i fod yn Ysgol Sy'n Ystyriol o Ddementia.
Dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018

Cynlluniau chwarae yn dod â phlant at ei gilydd dros hanner tymor

Disgrifiad
Mae dros 300 o blant wedi mynychu cynlluniau chwarae yn Nhorfaen dros gyfnod hanner tymor, gyda dros 80 o wirfoddolwyr hyfforddedig yn rhoi o'u hamser i gefnogi'r cynllun.
Dydd Iau 1 Tachwedd 2018

Gorymdeithiau a Gwasanaethau Sul y Cofio - 11.11.18

Disgrifiad
Gorymdeithiau a Gwasanaethau Sul y Cofio
Dydd Mercher 31 Hydref 2018

Hen fanc ym Mhont-y-pŵl yn ailagor fel emporiwm henebion a nwyddau o dras

Hen fanc ym Mhont-y-pŵl yn ailagor fel emporiwm henebion a nwyddau o dras
Disgrifiad
Mae Banc Barclays gynt, ym Mhont-y-pŵl, a gafodd ei achub gan y gymuned leol pan gaeodd ei Ddrysau yn 2017, wedi ailagor fel emporiwm henebion a nwyddau o dras.
Dydd Mawrth 30 Hydref 2018

Helpu i ddylunio meinciau Teithwyr Drwy Amser Blaenafon

Helpu i ddylunio meinciau Teithwyr Drwy Amser Blaenafon
Disgrifiad
Gwahoddir trigolion i helpu i ddylunio meinciau teithio drwy amser a fydd yn defnyddio realiti rhithwir i ail-greu golygfeydd a synau Blaenafon yn y 19eg ganrif.

Digwyddiad Calan Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Ymwelodd cannoedd o bobl â Phont-y-pŵl ar gyfer digwyddiad Nos Calan ar ddydd Sadwrn.
Dydd Llun 29 Hydref 2018

Safonau Masnach yn mynd i'r afael â thwyllwyr ar Facebook

Safonau Masnach yn mynd i'r afael â thwyllwyr ar Facebook
Disgrifiad
Mae dau fasnachwr ar Facebook o Dorfaen wedi pledio'n euog i werthu a meddu ar ddillad a thybaco ffug.

Bywyd newydd i adeiladau ym Mhont-y-pŵl

Bywyd newydd i adeiladau ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae yna 10 cartref fforddiadwy newydd ym Mhont-y-pŵl ar ôl adfer dau adeilad yng nghanol y dref.
Dydd Gwener 26 Hydref 2018

Dathlu Wythnos Gemau Rhyngwladol yn Llyfrgell Cwmbrân

Dathlu Wythnos Gemau Rhyngwladol yn Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Mae Llyfrgell Cwmbrân yn cynnal digwyddiad gemau bwrdd arbennig ar gyfer pobl ifanc 11-16 oed, dydd Iau 8 Tachwedd i ddathlu Wythnos Gemau Rhyngwladol.
Dydd Mercher 24 Hydref 2018

Hwyl Calan Gaeaf ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Hwyl Calan Gaeaf ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Bydd Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn llawn gwrachod a dewiniaid ar ddydd Sadwrn 27 Hydref ar gyfer digwyddiad Calan Gaeaf Harry Potter.
Dydd Mawrth 23 Hydref 2018

Paned a Sgwrs' yn lansio yn y Fferm

Paned a Sgwrs' yn lansio yn y Fferm
Disgrifiad
Bydd grŵp newydd sy'n ceisio taclo unigrwydd trwy ddod â chenedlaethau gwahanol at ei gilydd ar gyfer paned a sgwrs yn lansio yng Nghwmbrân.

Sialens Ddarllen yr Haf yn Llwyddiant Ysgubol

Sialens Ddarllen yr Haf yn Llwyddiant Ysgubol
Disgrifiad
Fe wnaeth bron i fil o blant yn Nhorfaen gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf eleni a darllen chwe llyfr llyfrgell neu fwy yn ystod gwyliau'r ysgol.

Hwyl i'r teulu ym Maenor Llanyrafon dros yr hydref

Disgrifiad
Gyda Chalan Gaeaf a'r Nadolig ar y gorwel, mae Maenor Llanyrafon wedi trefnu llwyth o ddigwyddiadau llawn hwyl dros yr hydref i'r teulu i gyd gael eu mwynhau.
Dydd Gwener 19 Hydref 2018

Lledaenwch hapusrwydd y Nadolig hwn

Lledaenwch hapusrwydd y Nadolig hwn
Disgrifiad
Mae Apêl Siôn Corn Nadolig Torfaen eleni yn agor ar ddydd Iau 1 Tachwedd 2018.
Dydd Mercher 17 Hydref 2018

Pobl yn dweud eu dweud yn yr Arolwg i Drigolion

Pobl yn dweud eu dweud yn yr Arolwg i Drigolion
Disgrifiad
More than half of Torfaen residents have rated the quality of public services in the borough as good.

Straeon ysbryd a chrefftau yn Llyfrgell Cwmbrân

Straeon ysbryd a chrefftau yn Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Dewch i fwynhau straeon ysbryd a chrefftau yn Llyfrgell Cwmbrân dros Galan Gaeaf.
Dydd Llun 15 Hydref 2018

Hyb newydd ar gyfer Credyd Cynhwysol yn agor ei ddrysau ym Mhanteg

Hyb newydd ar gyfer Credyd Cynhwysol yn agor ei ddrysau ym Mhanteg
Disgrifiad
Heddiw (15/10/2018), lansiodd timau Pontydd i Waith 2 a Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 yn Nhorfaen eu hyb Credyd Cynhwysol cyntaf yn Age Connects, Sebastopol.

Gwirfoddolwyr yn clirio sbwriel o'r lonydd lleol

Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr wedi clirio sbwriel ac eitemau a gafodd eu tipio'n anghyfreithlon ar lonydd a llwybrau troed yn Ras, Pont-y-pŵl.
Dydd Gwener 12 Hydref 2018

Prentisiaeth ieuenctid yn rhoi Conor ar y trywydd iawn

Prentisiaeth ieuenctid yn rhoi Conor ar y trywydd iawn
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Tor-faen yn gweithio gyda phobl ifanc ar draws Torfaen i'w cefnogi tuag at ddyfodol ffyniannus fel Gweithwyr Ieuenctid cymwys. Conor Smith yw'r gweithiwr ieuenctid prentis diweddaraf i gymryd hyn.
Dydd Mercher 10 Hydref 2018

Mae Canolfan Credyd Cyffredinol i gyd i'w lansio yn Panteg

Disgrifiad
Dewch i ymuno â thimau Pontydd i Waith 2 a Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 yn agoriad swyddogol eu Hyb Credyd Cynhwysol newydd yn Age Connects, Sebastopol ar Ddydd Llun 15 Hydref o 1pm.
Dydd Gwener 5 Hydref 2018

Enwebwch arwr chwaraeon Torfaen

Enwebwch arwr chwaraeon Torfaen
Disgrifiad
Mae Datblygu Chwaraeon Torfaen yn partneru gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen i lansio 'Gwobrau Arwyr Chwaraeon Torfaen' am y tro cyntaf eleni.
Dydd Iau 4 Hydref 2018

Amser chwarae i deuluoedd Torfaen

Amser chwarae i deuluoedd Torfaen
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o deuluoedd yn mynychu sesiynau 'Teulu a Chwarae' Gwasanaeth Chwarae Torfaen ledled y fwrdeistref, gyda chwe sesiwn yn cael eu cynnig bob wythnos.
Dydd Mercher 3 Hydref 2018

Twyllwr ar Facebook yn cael ei ddal yn gwerthu dillad ffug

Twyllwr ar Facebook yn cael ei ddal yn gwerthu dillad ffug
Disgrifiad
Mae masnachwr ar Facebook o Bont-y-pŵl wedi'i orchymyn i gwblhau 60 awr o wasanaeth cymunedol ar ôl iddo gael ei ddal yn gwerthu dillad ffug ar Facebook.

Cofio'r Rhyfel Mawr

Cofio'r Rhyfel Mawr
Disgrifiad
Mae Archifau Gwent wedi trefnu digwyddiad arbennig i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cyfle nawr i gadw lle yn Nigwyddiad Busnes Menywod Torfaen

Cyfle nawr i gadw lle yn Nigwyddiad Busnes Menywod Torfaen
Disgrifiad
Mae cyfle nawr i gadw lle yn nigwyddiad blynyddol Menywod mewn Busnes yn Nhorfaen yn y Parkway, Cwmbrân ar ddydd Iau 8 Tachwedd.
Dydd Mawrth 2 Hydref 2018

Dathlu 'Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn' 2018

Dathlu 'Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn' 2018
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen wedi bod yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn 2018

Derbyniadau meithrinfa ar gyfer 2019

Derbyniadau meithrinfa ar gyfer 2019
Disgrifiad
Y dyddiad cau ar gyfer rownd dderbyn Meithrin 2019 yw'r dydd Gwener yma, 5ed Hydref
Dydd Llun 1 Hydref 2018

Plac Newydd i goffau'r Rhyfel Byd Cyntaf

Plac Newydd i goffau'r Rhyfel Byd Cyntaf
Disgrifiad
Dadorchuddiwyd plac newydd y tu allan i Swyddfa Ddinesig Cyngor Torfaen ym Mhont-y-pŵl i goffau 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.
Dydd Gwener 28 Medi 2018

Digwyddiad bwyd blasus yn dathlu cynnyrch lleol

Digwyddiad bwyd blasus yn dathlu cynnyrch lleol
Disgrifiad
Bydd cyfle i ddathlu cynnyrch lleol ar ddydd Iau 4 Hydref ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.
Dydd Iau 27 Medi 2018

Mwy na 180 o blant yn cymryd rhan yng nghwpan y plant EFL yn Stadiwm Cwmbrân

Mwy na 180 o blant yn cymryd rhan yng nghwpan y plant EFL yn Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Cymerodd mwy na 180 o blant o ysgolion ledled Torfaen ran yng nghwpan flynyddol plant yr EFL (Cynghrair Bêl-droed Lloegr) yn Stadiwm Cwmbrân heddiw.
Dydd Mercher 26 Medi 2018

Penygarn Primary will be closed on 27/09/2018

Disgrifiad
Penygarn Primary will be closed to all pupils tomorrow (Thursday) 27th of September.

Adeilad eiconig i'w weddnewid

Disgrifiad
Mae un o adeiladau mwyaf hanesyddol Blaenafon i'w weddnewid ar ôl derbyn cyllid o bron i £280,000.

Ymgyrch i gefnogi pobl ifanc gydag alergeddau bwyd yn cael ei lansio

Ymgyrch i gefnogi pobl ifanc gydag alergeddau bwyd yn cael ei lansio
Disgrifiad
Mae'r ymgyrch 'hawdd GOFYN' yn atgoffa sefydliadau bwyd i ofyn i gwsmeriaid am eu hanghenion deietegol. Mae'r ymgyrch yn bartneriaeth rhwng Cyngor Torfaen a'r Asiantaeth Safonau Bwyd.

Digwyddiad 'Merched mewn Adeiladu' yn dod i Gwmbrân

Digwyddiad 'Merched mewn Adeiladu' yn dod i Gwmbrân
Disgrifiad
Mae Acorn Recruitment yn partneru gyda Phontydd i Waith 2 a Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 i gynnal digwyddiad 'Gyrfaoedd i ferched mewn adeiladu'.
Dydd Mawrth 25 Medi 2018

Plac newydd i gofio'r Rhyfel Byd Cyntaf

Plac newydd i gofio'r Rhyfel Byd Cyntaf
Disgrifiad
Cynhelir gwasanaeth i ddadorchuddio plac i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar ddydd Llun 1 Hydref y tu allan i adeilad y Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl.

Arddangosfeydd Tân Gwyllt – cofrestrwch a chadwch yn ddiogel

Arddangosfeydd Tân Gwyllt – cofrestrwch a chadwch yn ddiogel
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn i unrhyw un sy'n trefnu arddangosfeydd tân gwyllt y mis Tachwedd yma i gofrestru eu digwyddiadau i dderbyn cyngor am ddim ar ddiogelwch.
Dydd Gwener 21 Medi 2018

Disgyblion o Gwmbrân yn trefnu cynhadledd iechyd a hapusrwydd cyntaf 'gan blant, i blant'

Disgyblion o Gwmbrân yn trefnu cynhadledd iechyd a hapusrwydd cyntaf 'gan blant, i blant'
Disgrifiad
Daeth dros 175 o blant i'r gynhadledd iechyd a hapusrwydd gyntaf a drefnwyd gan blant i blant yn Ysgol Gynradd Blenheim Road ar ddydd Gwener.

Cynllun Gwaith Ffordd Abersychan

Cynllun Gwaith Ffordd Abersychan
Disgrifiad
Bydd rhaglen fawr o waith i wella cyffordd Union Street/Broad Street yng nghanol Abersychan yn dechrau ar ddydd Llun 8 Hydref

Ysgol Gynradd Greenmeadow yn derbyn Gwobr Cyfeillion Dementia gan Gymdeithas Alzheimer.

Ysgol Gynradd Greenmeadow yn derbyn Gwobr Cyfeillion Dementia gan Gymdeithas Alzheimer.
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o ddisgyblion a staff Ysgol Gynradd Greenmeadow wedi cwblhau hyfforddiant ymwybyddiaeth Cymdeithas Alzheimer ac wedi dod yn Gyfeillion Dementia trwy ddysgu sut beth yw bywyd i bobl sy'n byw gyda'r cyflwr.

Yr hyfforddeiaeth a newidiodd yrfa Demi

Yr hyfforddeiaeth a newidiodd yrfa Demi
Disgrifiad
Demi Jenkins, 21 oed yw'r person diweddaraf dan hyfforddiant gyda Hyfforddiant Torfaen i sefydlu ei busnes harddwch ac ewinedd ei hun yn llwyddiannus.

Arhoswch yn ddiogel ar yr heolydd gyda Bike Safe

Arhoswch yn ddiogel ar yr heolydd gyda Bike Safe
Disgrifiad
Gallwch gadw lle nawr ar gyrsiau Bike Safe olaf 2018.
Dydd Iau 20 Medi 2018

Siopwr o Gwmbrân yn cael ei erlyn am werthu nwyddau ffug

Siopwr o Gwmbrân yn cael ei erlyn am werthu nwyddau ffug
Disgrifiad
Cafodd siopwr o Gwmbrân ei ddal yn gwerthu bagiau ffug mewn siop yng nghanol y dref.

Cynllun Datblygu Lleol Torfaen – galw i atgoffa am safleoedd ymgeisio​

Cynllun Datblygu Lleol Torfaen – galw i atgoffa am safleoedd ymgeisio​
Disgrifiad
Ychydig dros wythnos sydd yna i ddatblygwyr, tirfeddianwyr, sefydliadau a'r cyhoedd argymell safleoedd a allai gael eu cynnwys ar gyfer datblygiad newydd, ail-ddatblygu neu i'w diogelu mewn Cynllun Datblygu Lleol newydd.
Dydd Mercher 19 Medi 2018

Cyhoeddi arian ar gyfer addysg Gymraeg yn Nhorfaen

Cyhoeddi arian ar gyfer addysg Gymraeg yn Nhorfaen
Disgrifiad
Heddiw (19.09.18), ymwelodd y Gweinidog ar gyfer yr Iaith Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan AC, ag Ysgol Gyfun Gwynllyw i gyhoeddi dyraniad cyllid cyfalaf i roi hwb i addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ledled Cymru.
Dydd Mawrth 18 Medi 2018

Gweithwyr chwarae'n helpu i greu llwybrau mwy diogel mewn cymunedau

Disgrifiad
Mae gweithwyr chwarae a gwirfoddolwyr chwarae cyngor Torfaen wedi dod at ei gilydd i wella ardaloedd yng Nghwmbrân er lles plant lleol.
Dydd Llun 17 Medi 2018

Dathlu Diwrnod Pobl Hŷn

Dathlu Diwrnod Pobl Hŷn
Disgrifiad
Bydd Hydref 1 2018 yn 'Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn'. Thema eleni yw 'Pobl Hŷn sy'n Hyrwyddo Hawliau Dynol', gan ddathlu pobl sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl eraill.
Dydd Iau 13 Medi 2018

Para-nofiwr 16 oed yn cael aur, arian ac efydd

Para-nofiwr 16 oed yn cael aur, arian ac efydd
Disgrifiad
Mae Dylan Broom, 16 oed o Abersychan wedi cynrychioli Nofio Cymru yng ngemau Cenedlaethol Prydain dros yr haf ac enillodd medal arian yn y 200m Dull Rhydd (S14) a medal efydd yn y ras Gymysg Unigol 200m (SM14) yn ei gystadleuaeth gyntaf fel oedolyn.
Dydd Mercher 5 Medi 2018

Gofal plant wedi'i ariannu'n llawn yn cael ei lansio yn Nhorfaen

Gofal plant wedi'i ariannu'n llawn yn cael ei lansio yn Nhorfaen
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen ar y cyd â Chyngor Blaenau Gwent yn cyflwyno Cynnig Gofal Plant newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer plant tair a phedair oed yn Nhorfaen.
Dydd Llun 3 Medi 2018

Cau'r ffyrdd ar gyfer ras Mic Morris Torfaen

Disgrifiad
Bydd ras Mic Morris Torfaen eleni, ar ddydd Sul 16 Medi er budd Ymddiriedolaeth Mic Morris, yn digwydd ar ffyrdd a fydd wedi eu cau yn gyfan gwbl.

Bwgan brain buddugol wedi ei ddadorchuddio mewn sioe arddwriaethol

Bwgan brain buddugol wedi ei ddadorchuddio mewn sioe arddwriaethol
Disgrifiad
Arddangoswyd bwganod brain a grëwyd gan ymwelwyr â Llyfrgell Blaenafon dros yr haf yn Sioe Arddwriaethol flynyddol Blaenafon ar ddydd Sadwrn 1 Medi.

Diwrnod y Llynges Fasnachol

Diwrnod y Llynges Fasnachol
Disgrifiad
Since 2000, Merchant Navy Day on 3rd September has honoured the brave men and women who kept our 'island nation' afloat during both World Wars.
Dydd Gwener 31 Awst 2018

Gwirfoddolwch i gefnogi athletwyr ifanc Torfaen

Gwirfoddolwch i gefnogi athletwyr ifanc Torfaen
Disgrifiad
Bydd ras flynyddol Mic Morris yn digwydd ar ddydd Sul 16 Medi er budd Ymddiriedolaeth Mic Morris, cronfa a sefydlwyd gan Heddlu Gwent a Chyngor Torfaen i godi arian i gefnogi athletwyr ifanc yn y fwrdeistref.

Galw am redwyr a gwirfoddolwyr

Galw am redwyr a gwirfoddolwyr
Disgrifiad
Dechreuodd parkrun iau Pont-y-pŵl nôl yn 2014 ac fe'i cynhelir bob bore Sul ym Mharc Pont-y-pŵl am 9am.
Dydd Iau 30 Awst 2018

Dewch i sioe deuluol flynyddol Fferm Greenmeadow

Disgrifiad
Dyma rhai o'r categorïau a fydd yn cael eu beirniadu yn Sioe Garddwriaethol a Chrefft Fferm Gymunedol Greenmeadow a fydd yn digwydd ar ddydd Sul, 9 Medi o 10am tan 5pm.
Dydd Mercher 29 Awst 2018

Ydych chi wedi dychwelyd eich Ffurflen Ymholiad Aelwyd?

Ydych chi wedi dychwelyd eich Ffurflen Ymholiad Aelwyd?
Disgrifiad
Pob blwyddyn rydym yn danfon Ffurflen Ymholiad Aelwyd at bob aelwyd yn Nhorfaen er mwyn gwirio fod y bobl cywir wedi eu cofrestru i bleidleisio. Mae hyn yn rhan o'n canfasiad blynyddol er mwyn cynnal y gofrestr etholiadol a sicrhau fod manylion pob aelwyd yn gywir ac yn gyfredol.

Marchnad Dan Do yn croesawu masnachwyr arobryn ar gyfer Dydd Iau Bwyd Blasus

Marchnad Dan Do yn croesawu masnachwyr arobryn ar gyfer Dydd Iau Bwyd Blasus
Disgrifiad
Bydd cynnyrch Cymreig arobryn ar werth ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar ddydd Iau 6 Medi ar gyfer dydd Iau Bwyd Blasus misol y farchnad.
Dydd Gwener 24 Awst 2018

Dathlu ymhlith gweithwyr chwarae a gwirfoddolwyr

Dathlu ymhlith gweithwyr chwarae a gwirfoddolwyr
Disgrifiad
Mae mwy na 280 o weithwyr chwarae a gwirfoddolwyr wedi dathlu diwedd y cynlluniau haf prysuraf erioed ar draws Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

Pont newydd yn creu cysylltiad diogel i gerdded ym Mharc Pont-y-pŵl

Pont newydd yn creu cysylltiad diogel i gerdded ym Mharc Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae pont newydd i gerddwyr wedi ei gosod ym Mharc Pont-y-pŵl, gan greu cyswllt mwy diogel rhwng y maes parcio a'r parc ei hun.
Dydd Mawrth 21 Awst 2018

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl y Banc Awst

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gŵyl y Banc Awst
Disgrifiad
Ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen ar ddydd Llun Gŵyl y Banc, 27 Awst a bydd holl gasgliadau'r wythnos yna diwrnod yn hwyrach na'r arfer.
Dydd Gwener 17 Awst 2018

Myfyrwyr Torfaen yn dathlu cyflawniadau Lefel A

Myfyrwyr Torfaen yn dathlu cyflawniadau Lefel A
Disgrifiad
Ym meincnod perfformiad cenedlaethol Lefel A, A* - E, llwyddodd 98.2% o ddisgyblion Torfaen i ennill graddau A* i E sydd yn gynnydd o gymharu â 97.1% y llynedd a bron i 1% yn uwch na'r cyfartaledd yng Nghymru.

Gŵr o Gwmbrân yn cael ei ddirwyo am adael gwastraff tŷ ar eiddo masnachol

Gŵr o Gwmbrân yn cael ei ddirwyo am adael gwastraff tŷ ar eiddo masnachol
Disgrifiad
Mae gŵr o Gwmbrân wedi ei ddirwyo ar ôl iddo adael chwe sach o wastraff tŷ ym miniau gwastraff clinigol meddygfa ddeintyddol gerllaw.
Dydd Mawrth 14 Awst 2018

Rhybudd i drigolion amddiffyn eu hunain rhag masnachwyr twyllodrus

Disgrifiad
Mae trigolion Torfaen yn cael eu cynghori i ddefnyddio cludwyr gwastraff cofrestredig, cyfreithiol i waredu ar wastraff o'u cartrefi, neu wynebu'r perygl o dderbyn dirwyon gwerth miloedd o bunnoedd.
Dydd Iau 9 Awst 2018

Cyfle i ddweud eich dweud ar brif gynllun Y British

Disgrifiad
Mae trigolion Torfaen yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud am 'brif gynllun' arfaethedig ar gyfer dyfodol safle'r British yn Nhalywaun.

Rhybudd o dwyll Treth y Cyngor

Disgrifiad
Rydym wedi derbyn adroddiadau bod cwsmeriaid wedi bod yn derbyn galwadau yn dweud wrthyn nhw fod eu band treth cyngor wedi gostwng ac yn gofyn iddyn nhw am fanylion banc i alluogi ad-daliad
Dydd Mercher 8 Awst 2018

Beiciwr talentog o Dorfaen yn cychwyn ar y llwyfan rhyngwladol

Beiciwr talentog o Dorfaen yn cychwyn ar y llwyfan rhyngwladol
Disgrifiad
Mae Zach Bridges, 17 oed, o Gwmbrân, mabolgampwr noddedig elît cyntaf Torfaen, ar fin ymddangos ar y llwyfan rhyngwladol ar ôl cael ei ddewis i gynrychioli Prydain ym Mhencampwriaethau Seiclo Trac Iau'r Byd fis nesaf.
Dydd Mawrth 7 Awst 2018

Prentisiaid Ieuenctid yn gosod golygfeydd ar y Brifysgol

Prentisiaid Ieuenctid yn gosod golygfeydd ar y Brifysgol
Disgrifiad
Olivia Williams 19 o Bont-y-pŵl, Lily Skyrme 21 o Flaenafon a Ellis Dalling 18 o Gwmbrân, yw'r garfan ddiweddaraf i gwblhau'r rhaglen a byddant yn cychwyn ar gwrs gradd ym mis Medi.

Llwybr newydd ffyrdd-ar-gau wedi ei datgelu ar gyfer elusen 10k

Llwybr newydd ffyrdd-ar-gau wedi ei datgelu ar gyfer elusen 10k
Disgrifiad
Mae llwybr newydd ffyrdd-ar-gau wedi ei gyhoeddi ar gyfer y Mic Morris Torfaen 10k sy'n digwydd ar ddydd Sul 16 Medi.
Dydd Llun 6 Awst 2018

Cynllun Datblygu Lleol Torfaen – galw am safleoedd posibl

Cynllun Datblygu Lleol Torfaen – galw am safleoedd posibl
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn galw ar ddatblygwyr, tirfeddianwyr, sefydliadau a'r cyhoedd i argymell safleoedd a allai gael eu cynnwys ar gyfer datblygiad newydd, ail-ddatblygu neu i'w diogelu mewn Cynllun Datblygu Lleol newydd.
Dydd Iau 2 Awst 2018

Direidi yn llyfrgelloedd Torfaen yn ystod yr haf yma

Direidi yn llyfrgelloedd Torfaen yn ystod yr haf yma
Disgrifiad
Mae plant yn cael eu herio i ddarllen chwe llyfr llyfrgell neu fwy dros wyliau'r haf fel rhan o Her Ddarllen yr Haf 2018.
Dydd Mawrth 31 Gorffennaf 2018

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 2018

Disgrifiad
Mae dydd Mercher 1af Awst yn Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol ac mae safleoedd cynlluniau chwarae ledled Torfaen yn dathlu mewn steil!
Arddangos 1 i 100 o 1000
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt