Cynllunio a Datblygu

Dydd Mercher 19 Chwefror 2020

Arian ar gael i wella canol tref Pont-y-pŵl

Arian ar gael i wella canol tref Pont-y-pŵl
Disgrifiad
The council is now accepting applications for two new grant programmes aimed at regenerating key buildings within Pontypool Town Centre.
Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan
Disgrifiad
Mae pum awdurdod lleol yng Ngwent wedi derbyn cyfran o £459,000 gan OLEV (Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel) i osod cyfanswm o 65 o bwyntiau gwefru cyflym mewn 34 o safleoedd.
Dydd Llun 11 Tachwedd 2019

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen eisiau siarad â theuluoedd Sipsiwn a Theithwyr ynglŷn â'u hanghenion am lety.
Dydd Mawrth 1 Hydref 2019

Capel Bethlehem yn agor ei ddrysau unwaith eto diolch i gyfraniadau ariannol

Disgrifiad
Mae Rhaglen Dreftadaeth Treflun Blaenafon (THP) ar waith, ac mae'r adeilad cyntaf i fanteisio ar y cyllid wedi ei gwblhau.
Dydd Mercher 25 Medi 2019

Ymgynghoriad mannau agored – rydym angen eich barn

Ymgynghoriad mannau agored – rydym angen eich barn
Disgrifiad
The council is preparing a review of the Local Development Plan (LDP) which will identify where new developments will go for the next 15 years.
Dydd Mercher 18 Medi 2019

Saith coeden wych yn barod i frwydro am y fraint o gael eu coroni fel Coeden Gymreig y Flwyddyn

Saith coeden wych yn barod i frwydro am y fraint o gael eu coroni fel Coeden Gymreig y Flwyddyn
Disgrifiad
Mae saith o goed ysblennydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn, Cymru eleni, gan gynnwys un ym Mharc Pont-y-pŵl
Dydd Llun 16 Medi 2019

Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon i dderbyn £180,000 mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd

Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon i dderbyn £180,000 mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd
Disgrifiad
Bydd pump o safleoedd yng Ngwent a elwir yn Byrth Darganfod yn rhannu mwy na £2 filiwn mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd i wneud y mwyaf o botensial asedau naturiol a diwylliannol yr ardal, fel rhan o Barc Rhanbarthol y Cymoedd.
Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019

Prentisiaid Ifanc yn elw o arian Loteri Genedlaethol

Prentisiaid Ifanc yn elw o arian Loteri Genedlaethol
Disgrifiad
Mae Ryan Smart, 19, o Gwmbrân yn brentis saer sydd wedi elwa o arian gan y Loteri Genedlaethol trwy Raglen Treftadaeth Tirlun Blaenafon.
Dydd Mercher 27 Chwefror 2019

One2One Mortgage Solutions yn agor yng nghanol tref Pont-y-pŵl

One2One Mortgage Solutions yn agor yng nghanol tref Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Ar ddydd Llun agorodd One2One Mortgage Solutions eu drysau yng nghanol tref Pont-y-pŵl.
Dydd Mercher 30 Ionawr 2019

Capel Bethlehem yn derbyn buddsoddiad o £300,000

Capel Bethlehem yn derbyn buddsoddiad o £300,000
Disgrifiad
Bydd capel rhestredig Gradd II ym Mlaenafon yn cael ei drawsnewid yn ganolfan gymunedol, diolch i fuddsoddiad o £303k.
Dydd Iau 20 Medi 2018

Cynllun Datblygu Lleol Torfaen – galw i atgoffa am safleoedd ymgeisio​

Cynllun Datblygu Lleol Torfaen – galw i atgoffa am safleoedd ymgeisio​
Disgrifiad
Ychydig dros wythnos sydd yna i ddatblygwyr, tirfeddianwyr, sefydliadau a'r cyhoedd argymell safleoedd a allai gael eu cynnwys ar gyfer datblygiad newydd, ail-ddatblygu neu i'w diogelu mewn Cynllun Datblygu Lleol newydd.
Dydd Iau 9 Awst 2018

Cyfle i ddweud eich dweud ar brif gynllun Y British

Disgrifiad
Mae trigolion Torfaen yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud am 'brif gynllun' arfaethedig ar gyfer dyfodol safle'r British yn Nhalywaun.
Dydd Llun 6 Awst 2018

Cynllun Datblygu Lleol Torfaen – galw am safleoedd posibl

Cynllun Datblygu Lleol Torfaen – galw am safleoedd posibl
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn galw ar ddatblygwyr, tirfeddianwyr, sefydliadau a'r cyhoedd i argymell safleoedd a allai gael eu cynnwys ar gyfer datblygiad newydd, ail-ddatblygu neu i'w diogelu mewn Cynllun Datblygu Lleol newydd.
Dydd Iau 19 Gorffennaf 2018

Dweud eich dweud ar ddyfodol safle'r British

Dweud eich dweud ar ddyfodol safle'r British
Disgrifiad
Estynnir gwahoddiad i drigolion weld a chynnig sylwadau ar ddrafft o 'brif gynllun' ar gyfer safle'r British yn Nhalywaun yn ystod cyfres o weithdai.
Dydd Gwener 13 Ebrill 2018

Lleisio barn ar reoli Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yn y dyfodol

Lleisio barn ar reoli Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yn y dyfodol
Disgrifiad
Gofynnir i drigolion a rhanddeiliaid eraill wneud sylwadau ar gynllun drafft a fydd yn tywys rheolaeth Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon hyd at 2023.
Dydd Llun 7 Awst 2017

Dweud eich dweud ar gadwraeth canol tref Blaenafon yn y dyfodol

Dweud eich dweud ar gadwraeth canol tref Blaenafon yn y dyfodol
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn gwahodd trigolion i roi eu barn ar gadwraeth canol tref Blaenafon yn y dyfodol.
Dydd Gwener 2 Rhagfyr 2016

Twyllwr ar Facebook yn derbyn dirwy a 56 niwrnod o gyrffywd

Twyllwr ar Facebook yn derbyn dirwy a 56 niwrnod o gyrffywd
Disgrifiad
A Facebook trader from Garndiffaith, Pontypool has pleaded guilty to 19 separate trade mark charges relating to the sale and possession for sale of nearly 100 counterfeit items following a Torfaen Trading Standards investigation.
Dydd Llun 10 Hydref 2016

Galw ar gynghorwyr i daro tra bo'r haearn yn boeth

Galw ar gynghorwyr i daro tra bo'r haearn yn boeth
Disgrifiad
Gofynnir i gynghorwyr Torfaen brynu hen safle gwaith haearn sy'n cael ei alw yn safle'r 'British', mewn cyfarfod y cyngor ar 18 Hydref.
Dydd Gwener 1 Ebrill 2016

Gwaith i wella cwlferi Cwmbrân

Gwaith i wella cwlferi Cwmbrân
Disgrifiad
Mae gwaith i wella dau gwlfer cwrs dŵr yn Byways a Ffordd Penmaes yn Greenmeadow, Cwmbrân, yn dechrau ar ôl derbyn arian grant gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2015

Safonau Masnach yn rhybuddio trigolion ynghylch sgamwyr

Safonau Masnach yn rhybuddio trigolion ynghylch sgamwyr
Disgrifiad
Mae Safonau Masnach Torfaen a Blaenau Gwent yn rhybuddio trigolion ynghylch y posibilrwydd o ddod ar draws sgamwyr sy'n honni eu bod yn swyddogion Safonau Masnach lleol.
Dydd Llun 12 Ionawr 2015

Digwyddiad Cyhoeddus Mynydd Varteg

Digwyddiad Cyhoeddus Mynydd Varteg
Disgrifiad
Mae sesiwn galw heibio i drigolion ganfod mwy am gynlluniau Glamorgan Power ar gyfer y tir ar Fynydd Varteg yn cael ei chynnal yn neuadd gymunedol Varteg ar ddydd Iau 22 Ionawr
Arddangos 1 i 21 o 21