Cynllunio a Datblygu

Dydd Iau 25 Ebrill 2024

Buddsoddiad Cwmbrân yn symud gam yn nes

Disgrifiad
Yn ystod 2023, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ddyraniad o £20 miliwn i Ganol Tref Cwmbrân yn rhan o'i Chynlluniau Hirdymor ar gyfer canol trefi
Dydd Gwener 23 Chwefror 2024

Cau toiledau cyhoeddus dros dro

Disgrifiad
Further investigation work is due to take place in Pontypool town centre to prepare for the development of a new cultural hub and cafe quarter...
Dydd Gwener 4 Awst 2023

Uwchraddio cyrtiau tenis

Disgrifiad
Mae pedair set o gyrtiau tennis yn mynd i gael eu huwchraddio gyda buddsoddiad gan Gyngor Torfaen, y Gymdeithas Denis a Chwaraeon Cymru...
Dydd Mawrth 1 Awst 2023

Gwaith yn dechrau ar y Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Disgrifiad
Mae'r broses o ddatblygu glasbrint ar gyfer y ffordd y bydd tir yn cael ei ddefnyddio yn y fwrdeistref, yn ailddechrau'n swyddogol heddiw.

Gwaith Pellach ar Hwb Diwylliannol Pont-y-pŵl a'r Ardal Gaffi

Disgrifiad
Mae gwaith ymchwilio pellach ar y gweill yng nghanol tref Pont-y-pŵl i baratoi at ddatblygu hwb diwylliannol ac ardal gaffi newydd.
Arddangos 1 i 5 o 5