Cynllunio a Datblygu

Dydd Gwener 1 Hydref 2021

Cymeradwyaeth i gyfnod cyntaf adfywio The British

Disgrifiad
Mae cynlluniau ar gyfer cyfnod cyntaf prosiect i adfywio safle 'The British' yn Nhal-y-waun wedi cael cymeradwyaeth gan drigolion lleol.
Dydd Mercher 29 Medi 2021

Cwrdd â thîm prosiect safle'r British

Cwrdd â thîm prosiect safle'r British
Disgrifiad
Mae gwaith ar fin dechrau ar gam cyntaf cynllun i adfywio safle hen weithfeydd haearn ym Mhont-y-pŵl, safle sy'n cael ei adnabod fel 'The British'.
Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

A ddylen ni ailagor y llwybr rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens, Llantarnam?

Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn cynnig ailagor llwybr troed rhwng rhif 13 ac 14 John Fielding Gardens, Llantarnam...
Dydd Iau 18 Mawrth 2021

Dweud eich dweud yn y cyfarfodydd cyhoeddus ar-lein ar gyfer Safleoedd Strategol arfaethedig Craig y Felin a Llanfrechfa

Disgrifiad
Oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19, bydd y Cyngor yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ar-lein ar Microsoft Teams i ateb eich cwestiynau am y safleoedd arfaethedig hyn
Arddangos 1 i 4 o 4