Cynllunio a Datblygu

Dydd Gwener 1 Hydref 2021

Cymeradwyaeth i gyfnod cyntaf adfywio The British

Disgrifiad
Mae cynlluniau ar gyfer cyfnod cyntaf prosiect i adfywio safle 'The British' yn Nhal-y-waun wedi cael cymeradwyaeth gan drigolion lleol.
Dydd Mercher 29 Medi 2021

Cwrdd â thîm prosiect safle'r British

Cwrdd â thîm prosiect safle'r British
Disgrifiad
Mae gwaith ar fin dechrau ar gam cyntaf cynllun i adfywio safle hen weithfeydd haearn ym Mhont-y-pŵl, safle sy'n cael ei adnabod fel 'The British'.
Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

A ddylen ni ailagor y llwybr rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens, Llantarnam?

Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn cynnig ailagor llwybr troed rhwng rhif 13 ac 14 John Fielding Gardens, Llantarnam...
Dydd Iau 18 Mawrth 2021

Dweud eich dweud yn y cyfarfodydd cyhoeddus ar-lein ar gyfer Safleoedd Strategol arfaethedig Craig y Felin a Llanfrechfa

Disgrifiad
Oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19, bydd y Cyngor yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ar-lein ar Microsoft Teams i ateb eich cwestiynau am y safleoedd arfaethedig hyn
Dydd Gwener 4 Rhagfyr 2020

Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd i Dorfaen

Disgrifiad
The council is preparing a plan to identify where new developments such as housing, employment, community facilities, and supporting infrastructure, will go in Torfaen up to 2033...
Dydd Mercher 19 Chwefror 2020

Arian ar gael i wella canol tref Pont-y-pŵl

Arian ar gael i wella canol tref Pont-y-pŵl
Disgrifiad
The council is now accepting applications for two new grant programmes aimed at regenerating key buildings within Pontypool Town Centre.
Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan
Disgrifiad
Mae pum awdurdod lleol yng Ngwent wedi derbyn cyfran o £459,000 gan OLEV (Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel) i osod cyfanswm o 65 o bwyntiau gwefru cyflym mewn 34 o safleoedd.
Arddangos 1 i 7 o 7