Cynllunio a Datblygu

Dydd Gwener 4 Awst 2023

Uwchraddio cyrtiau tenis

Disgrifiad
Mae pedair set o gyrtiau tennis yn mynd i gael eu huwchraddio gyda buddsoddiad gan Gyngor Torfaen, y Gymdeithas Denis a Chwaraeon Cymru...
Dydd Mawrth 1 Awst 2023

Gwaith yn dechrau ar y Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Disgrifiad
Mae'r broses o ddatblygu glasbrint ar gyfer y ffordd y bydd tir yn cael ei ddefnyddio yn y fwrdeistref, yn ailddechrau'n swyddogol heddiw.

Gwaith Pellach ar Hwb Diwylliannol Pont-y-pŵl a'r Ardal Gaffi

Disgrifiad
Mae gwaith ymchwilio pellach ar y gweill yng nghanol tref Pont-y-pŵl i baratoi at ddatblygu hwb diwylliannol ac ardal gaffi newydd.
Arddangos 1 i 3 o 3