Archif Newyddion

Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019

Ydych chi'n barod ar gyfer y gaeaf?

Ydych chi'n barod ar gyfer y gaeaf?
Disgrifiad
Wrth i'r nosweithiau oeri a thywyllu, mae'r tebygrwydd o dywydd gwael yn cynyddu. Gall stormydd, llifogydd ac amodau tywydd eithafol eraill achosi niwed i isadeiledd rhwydweithiol ac amharu ar gyflenwad eich ynni.
Dydd Gwener 29 Tachwedd 2019

Ysgol Gynradd Gymunedol Woodlands yn cael 'Rhagoriaeth' mewn adroddiad Arolygu diweddar gan Estyn

Ysgol Gynradd Gymunedol Woodlands yn cael 'Rhagoriaeth' mewn adroddiad Arolygu diweddar gan Estyn
Disgrifiad
Following an Estyn inspection in September 2019, Woodlands Community Primary School has scored 'excellent' in all five inspection categories, greatly improving on their positive inspection back in 2014.
Dydd Iau 28 Tachwedd 2019

Apêl Siôn Corn Torfaen - mae amser yn brin

Apêl Siôn Corn Torfaen - mae amser yn brin
Disgrifiad
Pob blwyddyn rydym yn gofyn yn garedig i chi a allwch chi roi anrhegion i'n Hapêl Siôn Corn Torfaen er mwyn sicrhau nad yw rhai o'r plant mwyaf bregus yn y fwrdeistref yn colli allan adeg y Nadolig.
Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019

Mae'r Grŵp Gwrth-ffugio (ACG) yn rhybuddio defnyddwyr ynglŷn â phrynu nwyddau ffug yn ystod Dydd Gwener y Gwario Gwirion a Dydd Llun Seibr.

Mae'r Grŵp Gwrth-ffugio (ACG) yn rhybuddio defnyddwyr ynglŷn â phrynu nwyddau ffug yn ystod Dydd Gwener y Gwario Gwirion a Dydd Llun Seibr.
Disgrifiad
Mae'r Grŵp Gwrth-ffugio (ACG) yn rhybuddio defnyddwyr ynglŷn â phrynu nwyddau ffug yn ystod Dydd Gwener y Gwario Gwirion a Dydd Llun Seibr.

Ysgol Gynradd yn lansio cynllun ailgylchu plastig meddal

Ysgol Gynradd yn lansio cynllun ailgylchu plastig meddal
Disgrifiad
Mae CBS Torfaen wedi bod yn gweithio gydag Ysgol Bryn Onnen, Capital Valley Plastics, ac FCC Environment i dreialu casglu deunyddiau plastig meddal dros y 5 mis diwethaf i weld a fyddai modd ei gyflwyno ymhob ysgol gynradd.
Dydd Llun 25 Tachwedd 2019

Diwrnod y Rhuban Gwyn 2019

Diwrnod y Rhuban Gwyn 2019
Disgrifiad
Mae heddiw yn nodi Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod.

AVoptics yn symud o Ganolfan Arloesi Busnes Springboard Torfaen ac yn aros yn lleol

AVoptics yn symud o Ganolfan Arloesi Busnes Springboard Torfaen ac yn aros yn lleol
Disgrifiad
Mae AVoptics Ltd yn arbenigo mewn darparu a datblygu opteg ffibr o ansawdd uchel ac atebion photonig ar gyfer defnydd mewn amgylcheddau llym.

Diolch i wirfoddolwyr amgylcheddol am eu gwaith caled

Diolch i wirfoddolwyr amgylcheddol am eu gwaith caled
Disgrifiad
Wythnos diwethaf (nos Iau 21ain Tachwedd) rhoddwyd diolch i wirfoddolwyr amgylcheddol sy'n gweithio gyda'r cyngor i gadw Torfaen yn lân a gwyrdd mewn digwyddiad gwerthfawrogi.
Dydd Gwener 22 Tachwedd 2019

Gofal Cymdeithasol Torfaen yn lansio Gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg newydd

Gofal Cymdeithasol Torfaen yn lansio Gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg newydd
Disgrifiad
Torfaen Social Care has recently launched a new service that will look to combat loneliness and social isolation by coaching residents on how to use new smart technologies in the home.

Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn annog teuluoedd i chwarae yn yr awyr agored yr Hydref a'r Gaeaf hwn

Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn annog teuluoedd i chwarae yn yr awyr agored yr Hydref a'r Gaeaf hwn
Disgrifiad
It is widely known that Torfaen Play Service offers a large range of play opportunities for children and young people across the county borough, seven days a week.
Dydd Iau 21 Tachwedd 2019

Ymunwch â ni am noson o ddathliadau yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon

Ymunwch â ni am noson o ddathliadau yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Ymunwch â ni am noson o ddathliadau yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon ar ddydd Iau 28ain Tachwedd 2019 rhwng 6-8:30pm.
Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019

Helpwch ni i ddysgu plant ysgol sut i groesi'r ffordd yn ddiogel

Helpwch ni i ddysgu plant ysgol sut i groesi'r ffordd yn ddiogel
Disgrifiad
Kerbcraft is a Welsh Government and Torfaen CBC funded road safety scheme which teaches children how to be safer pedestrians, and we need your help.
Dydd Llun 18 Tachwedd 2019

Camu ymlaen dros strydoedd diogel yn ystod Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd y DU 18-24 Tachwedd

Camu ymlaen dros strydoedd diogel yn ystod Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd y DU 18-24 Tachwedd
Disgrifiad
Bob 20 munud, mae rhywun yn cael ei ladd neu ei anafu'n ddifrifol ar y ffordd ym Mhrydain.
Dydd Iau 14 Tachwedd 2019

Dewch i ymuno â'r dathliadau ym Marchnad Nadolig Fictoraidd Maenor Llanyrafon

Dewch i ymuno â'r dathliadau ym Marchnad Nadolig Fictoraidd Maenor Llanyrafon
Disgrifiad
Cyn bo hir bydd Maenor Llanyrafon yn cynnal ei Marchnad Nadolig Fictoraidd flynyddol.
Dydd Llun 11 Tachwedd 2019

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen eisiau siarad â theuluoedd Sipsiwn a Theithwyr ynglŷn â'u hanghenion am lety.
Dydd Gwener 8 Tachwedd 2019

Green waste collections will stop for winter

Green waste collections will stop for winter
Disgrifiad
The fortnightly green waste collections in Torfaen will stop for winter shortly.
Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019

Nodwch y dyddiad – Ffair Nadolig Ddarbodus Torfaen

Nodwch y dyddiad – Ffair Nadolig Ddarbodus Torfaen
Disgrifiad
Nid oes yn rhaid i'r Nadolig gostio ffortiwn, a dyna pam y mae Grŵp Gweithredu ar Les Torfaen yn eich gwahodd i fynychu eu ffair Nadolig ddarbodus ar ddiwedd y mis.
Dydd Gwener 1 Tachwedd 2019

Torfaen yn cynnal digwyddiad Menywod mewn Busnes llwyddiannus ac ysbrydoledig

Torfaen yn cynnal digwyddiad Menywod mewn Busnes llwyddiannus ac ysbrydoledig
Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 23ain Hydref, daeth mwy na 85 o fenywod o Dorfaen a rhanbarth y de-ddwyrain i'r Cwmbran Parkway Hotel & Spa, Cwmbrân i fynychu dathliad blynyddol y fwrdeistref o fenywod mewn busnes a'r cyfraniad maent yn ei wneud i'r economi.
Dydd Iau 31 Hydref 2019

Lledaenwch ychydig o hapusrwydd y Nadolig hwn

Lledaenwch ychydig o hapusrwydd y Nadolig hwn
Disgrifiad
Mae apêl Siôn Corn eleni yn agor ar ddydd Llun 4 Tachwedd 2019
Dydd Mercher 30 Hydref 2019

lchwr selog Ieuan Bradfield yn helpu Cyngor Bwrdeistref Torfaen ac FCC Environment i agor siop ailddefnyddio newydd mewn partneriaeth â Circulate

lchwr selog Ieuan Bradfield yn helpu Cyngor Bwrdeistref Torfaen ac FCC Environment i agor siop ailddefnyddio newydd mewn partneriaeth â Circulate
Disgrifiad
Daeth pobl leol ac ailgylchwr ifanc selog at ei gilydd ar 30ain Hydref 2019 i helpu elusen lleol Circulate Recycling, mewn partneriaeth â Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac FCC Environment, i lansio uned fanwerthu unigryw yn agos at y safle ailgylchu gwastraff tŷ ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 29 Hydref 2019

Hyb casglu sbwriel cyntaf Caru Cymru'n sefydlu yn Nhorfaen

Hyb casglu sbwriel cyntaf Caru Cymru'n sefydlu yn Nhorfaen
Disgrifiad
Caru Cymru yw'r prosiect newydd a fydd yn taclo problemau amgylcheddol sydd o bwys i gymunedau ar draws Cymru.

Hen Gastanwydden Pont-y-pŵl yn cael ei choroni fel Coeden y Flwyddyn Cymru 2019

Hen Gastanwydden Pont-y-pŵl yn cael ei choroni fel Coeden y Flwyddyn Cymru 2019
Disgrifiad
A 400-year old sweet chestnut tree in Pontypool Park has been crowned as Wales' 2019 Tree of the Year. The results were announced on Wednesday (23rd October) at a ceremony at the Pierhead Building at the Senedd, hosted by John Griffiths AM.
Dydd Llun 28 Hydref 2019

Disgybl o Ysgol Gynradd New Inn yn cipio gwobr Her Darllen yr Haf

Disgybl o Ysgol Gynradd New Inn yn cipio gwobr Her Darllen yr Haf
Disgrifiad
Mae Logan Weaver, 6 oed, o Bont-y-pŵl, sy'n mynychu Ysgol Gynradd New Inn wedi cael gwobr o daleb gwerth £100 ar gyfer Smyths Toy Store o Lyfrgelloedd Torfaen.
Dydd Mawrth 22 Hydref 2019

#AtalOedraniaeth

Disgrifiad
The Older People's Commissioner for Wales has today (22/10/2019) launched the #EndingAgeism campaign.

Dathlu Disgyblion Ymgyrch i Gyrraedd 95+

Dathlu Disgyblion Ymgyrch i Gyrraedd 95+
Disgrifiad
Today, Torfaen pupils have received certificates in the council chamber to celebrate their outstanding attendance in the last academic year.
Dydd Gwener 18 Hydref 2019

Tair o ofalwyr plant o Bont-y-pŵl am leihau gwastraff plastig

Tair o ofalwyr plant o Bont-y-pŵl am leihau gwastraff plastig
Disgrifiad
Mae grŵp o ofalwyr plant yn dangos eu bod am ofalu am yr amgylchedd yn ogystal â'r plant sydd yn eu gofal trwy ddefnyddio cewynnau a chlytiau golchadwy er mwyn lleihau faint o blastig defnydd sengl y maen nhw'n defnyddio.

Cynhadledd Diogelu Pobl Ifanc

Disgrifiad
Heddiw (ddydd Gwener 18 Hydref), mae Bwrdd Diogelu Plant Gwent yn cynnal ei gynhadledd gyntaf i bobl ifanc yn y Celtic Manor Resort.
Dydd Iau 17 Hydref 2019

Angerdd am nwyddau o dras yn ysbrydoli busnes newydd yng Nghwmbrân

Angerdd am nwyddau o dras yn ysbrydoli busnes newydd yng Nghwmbrân
Disgrifiad
Yn ddiweddar, mae gwraig Rosa Newton, gwraig o Gwmbrân wedi agor siop anrhegion a hen bethau o dras ar Victoria Street, Hen Gwmbrân, Torfaen...
Dydd Mawrth 15 Hydref 2019

Cyhoeddi siaradwyr ar gyfer digwyddiad Menywod Mewn Busnes Torfaen 2019

Cyhoeddi siaradwyr ar gyfer digwyddiad Menywod Mewn Busnes Torfaen 2019
Disgrifiad
Mae'r digwyddiad yma, sydd wedi ei drefnu gan y tîm cefnogi busnes yn Economi a Mentergarwch Torfaen yng nghyngor Torfaen, ac sydd nawr yn ei 7fed flwyddyn, yn rhoi cyfle i ddathlu cyfraniad menywod i'r gymuned fusnes ac yn denu menywod o ar draws rhanbarth de ddwyrain Cymru.
Dydd Gwener 11 Hydref 2019

Llyfr Awtistiaeth i Blant yn cyrraedd y silffoedd

Llyfr Awtistiaeth i Blant yn cyrraedd y silffoedd
Disgrifiad
This week the official book launch of 'Moli The Cow Who Moo She Was Different' took place at the Serennu Centre in Newport. The book raises awareness and understanding of the Autism Spectrum.
Dydd Iau 10 Hydref 2019

Dros 130 o blant yn cymryd rhan yng nghwpan plant y Gynghrair Bêl-droed yn Stadiwm Cwmbrân

Dros 130 o blant yn cymryd rhan yng nghwpan plant y Gynghrair Bêl-droed yn Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Mae dros 130 o blant o ysgolion ar draws Torfaen wedi cymryd rhan mewn gemau rhagbrofol Torfaen yng nghwpan plant Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr yn Stadiwm Cwmbrân.
Dydd Mercher 9 Hydref 2019

Angen archarwyr go iawn yn nigwyddiad recriwtio'r sector gofal

Angen archarwyr go iawn yn nigwyddiad recriwtio'r sector gofal
Disgrifiad
A care recruitment event will be held at the Congress Theatre on the 23rd October 2019 and will have over 20 local adult care providers looking to fill live vacancies.
Dydd Gwener 4 Hydref 2019

Dathliadau yn dilyn sefydlu busnesau newydd yn Nhorfaen

Dathliadau yn dilyn sefydlu busnesau newydd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae dwy fenter fusnes newydd a chyffrous wedi'u lansio yng Nghwmbrân yn ystod yr wythnos ddiwethaf.
Dydd Mawrth 1 Hydref 2019

Heneiddio'n dda – gydag ychydig o help gan ein ffrindiau!

Heneiddio'n dda – gydag ychydig o help gan ein ffrindiau!
Disgrifiad
Heddiw (01/10/2019), mae Fforwm 50+ Blaenafon a Fforwm Cymorth Egnïol Pobl Hŷn Pont-y-pŵl wedi dod at ei gilydd ar gyfer sgwrs, pryd o fwyd a sesiwn grefftau i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn, gan ddathlu byw yn dda wrth fynd yn hŷn.

Ymunwch yn y sgwrs am sut i daclo sbwriel yn Nhorfaen

Disgrifiad
We are in the process of creating our next litter strategy and we want your thoughts and ideas about what should be included in it.

Capel Bethlehem yn agor ei ddrysau unwaith eto diolch i gyfraniadau ariannol

Disgrifiad
Mae Rhaglen Dreftadaeth Treflun Blaenafon (THP) ar waith, ac mae'r adeilad cyntaf i fanteisio ar y cyllid wedi ei gwblhau.
Dydd Gwener 27 Medi 2019

Dim goddefgarwch o gam-drin staff yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Mae'r cyngor, ynghyd â'i bartner rheoli gwastraff, FCC Environment, yn gofyn i bobl leol barchu'r staff sy'n gweithio yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd.
Dydd Mercher 25 Medi 2019

Ymgynghoriad mannau agored – rydym angen eich barn

Ymgynghoriad mannau agored – rydym angen eich barn
Disgrifiad
The council is preparing a review of the Local Development Plan (LDP) which will identify where new developments will go for the next 15 years.
Dydd Mawrth 24 Medi 2019

Menter nofio newydd am ddim i gael pobl yn Nhorfaen i nofio

Menter nofio newydd am ddim i gael pobl yn Nhorfaen i nofio
Disgrifiad
Bydd Menter Nofio am Ddim diwygiedig, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'i chyflenwi gan Chwaraeon Cymru ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, yn cael ei chyflwyno mewn pyllau cyhoeddus ar draws Torfaen o Hydref 2019.
Dydd Gwener 20 Medi 2019

Cerdded a Chlonc ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Torfaen 2019

Cerdded a Chlonc ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Torfaen 2019
Disgrifiad
Mae Cysylltwyr Cymunedol Torfaen wedi ymuno ag Ewch am Dro Torfaen a Thîm Cyflogadwyedd Torfaen i gynnal cyfres o ddigwyddiadau cymunedol 'Cerdded a Chlonc Torfaen' ar y cyd ag Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ym mis Hydref.
Dydd Mercher 18 Medi 2019

Saith coeden wych yn barod i frwydro am y fraint o gael eu coroni fel Coeden Gymreig y Flwyddyn

Saith coeden wych yn barod i frwydro am y fraint o gael eu coroni fel Coeden Gymreig y Flwyddyn
Disgrifiad
Mae saith o goed ysblennydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn, Cymru eleni, gan gynnwys un ym Mharc Pont-y-pŵl

Theatr y Congress yng Nghwmbrân yn rhoi llwyfan i Ffair Swyddi

Theatr y Congress yng Nghwmbrân yn rhoi llwyfan i Ffair Swyddi
Disgrifiad
Ddydd Mawrth 1 Hydref 2019, bydd Tîm Economi a Sgiliau Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cynnal eu 16eg ffair swyddi flynyddol yn Theatr y Congress yng Nghwmbrân.
Dydd Llun 16 Medi 2019

Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon i dderbyn £180,000 mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd

Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon i dderbyn £180,000 mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd
Disgrifiad
Bydd pump o safleoedd yng Ngwent a elwir yn Byrth Darganfod yn rhannu mwy na £2 filiwn mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd i wneud y mwyaf o botensial asedau naturiol a diwylliannol yr ardal, fel rhan o Barc Rhanbarthol y Cymoedd.
Dydd Iau 12 Medi 2019

Seremoni gosod carreg gopa yn cael ei chynnal ym Mharth Dysgu Torfaen

Seremoni gosod carreg gopa yn cael ei chynnal ym Mharth Dysgu Torfaen
Disgrifiad
Heddiw, (dydd Iau 12 Medi) cynhaliwyd seremoni gosod carreg gopa ar do Parth Dysgu Torfaen i nodi'r garreg filltir ddiweddaraf yn y datblygiad gwerth £24 miliwn.
Dydd Mercher 11 Medi 2019

Dau fusnes yn agor ym Mlaenafon

Disgrifiad
Two new businesses have launched in the world heritage town of Blaenavon.
Dydd Mawrth 10 Medi 2019

Bwrdd Gweithredol Dros Dro i Gymryd Lle Corff Llywodraethu

Disgrifiad
Yr wythnos hon, derbyniodd Cyngor Torfaen gymeradwyaeth Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru i Fwrdd Gweithredol Dros Dro (BGDD) gymryd lle corff llywodraethu Ysgol Uwchradd Cwmbrân.

Seremoni gosod carreg gopa ym Mharth Dysgu Torfaen

Seremoni gosod carreg gopa ym Mharth Dysgu Torfaen
Disgrifiad
Bydd seremoni gosod carreg gopa yn cael ei chynnal ddydd Iau 12 Medi i nodi'r garreg filltir ddiweddaraf yn natblygiad Parth Dysgu Torfaen.
Dydd Llun 9 Medi 2019

Gwybod eich Rhifau!

Gwybod eich Rhifau!
Disgrifiad
Gwybod eich Rhifau! Dyma ymgyrch ymwybyddiaeth Blood Pressure UK.
Dydd Gwener 6 Medi 2019

Llyfrgelloedd Torfaen am recriwtio cyfeillion darllen

Disgrifiad
Torfaen Libraries Shared Reading Service expands to offer a 'Read to Me' service to residents that are experiencing social isolation and loneliness in the borough.
Dydd Mercher 4 Medi 2019

Gadewch i ni helpu plant i ddychwelyd yn ddiogel i'r ysgol

Gadewch i ni helpu plant i ddychwelyd yn ddiogel i'r ysgol
Disgrifiad
With the schools returning this week, let's help dropping the children off a safe activity and not a dangerous one.
Dydd Mawrth 3 Medi 2019

Hedfan y faner ar Ddiwrnod y Llynges Fasnachol 2019

Disgrifiad
Am y pumed flwyddyn yn olynol, heddiw, rydym yn codi'r Lluman Coch, baner swyddogol Llynges Fasnach y DU, y tu allan i'r ganolfan ddinesig ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Llun 2 Medi 2019

Rhannu cartref, teulu a bywyd cymunedol

Disgrifiad
Mae Cynllun Rhannu Bywydau De-ddwyrain Cymru yn cynnig gwasanaeth cymunedol unigryw i oedolion sydd angen gofal a chymorth ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.
Dydd Gwener 30 Awst 2019

Dywedwch eich dweud ar unigrwydd yn Nhorfaen

Dywedwch eich dweud ar unigrwydd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion Torfaen am glywed barn pobl ar sut all y gymuned gydweithio i daclo unigrwydd ac arwahanrwydd.
Dydd Mercher 28 Awst 2019

Gwobrau Diwedd Cynlluniau Chwarae'r Haf 2019

Gwobrau Diwedd Cynlluniau Chwarae'r Haf 2019
Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf (23/08/2019) daeth dros 300 o staff Gwasanaeth Chwarae Torfaen i Eglwys Victory yng Nghwmbrân i ddathlu'r flwyddyn fwyaf prysur erioed i gynlluniau chwarae.
Dydd Mawrth 27 Awst 2019

Helpwch i gadw natur yn ddiogel trwy sicrhau rhwyd eich blwch ailgylchu

Helpwch i gadw natur yn ddiogel trwy sicrhau rhwyd eich blwch ailgylchu
Disgrifiad
Mae trigolion yn cael eu hatgoffa i gadw rhwydi eu blychau ailgylchu wedi eu clymu ar y blychau, a'u cadw yn y blychau pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

Gwneuthurwyr ffenestri a drysau alwminiwm newydd yn Nhorfaen, AluView, yn gweld galw a thwf cynnar

Gwneuthurwyr ffenestri a drysau alwminiwm newydd yn Nhorfaen, AluView, yn gweld galw a thwf cynnar
Disgrifiad
Mae AluView, a sefydlwyd gan eu Cyfarwyddwr, Michael Burke, ym Mawrth 2019, wedi eu lleoli yn Ystâd Ddiwydiannol Springvale, Cwmbrân.
Dydd Gwener 23 Awst 2019

Cannoedd o deuluoedd yn Nhorfaen yn elwa o'r Cynnig Gofal Plant

Disgrifiad
Mae'r Cynnig Gofal Plant i Gymru, a ariennir gan y llywodraeth, yn rhoi 30 awr yr wythnos o addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant i rieni sy'n gweithio ac sydd â phlant tair a phedair oed yn Nhorfaen, am 48 wythnos y flwyddyn.

Oedolion yn dathlu llwyddiant TGAU

Disgrifiad
Mae oedolion ar draws Torfaen yn dathlu ar ôl canlyniadau anhygoel yn eu harholiadau TGAU a blwyddyn lwyddiannus o ddysgu gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen.
Dydd Mercher 21 Awst 2019

Addysg ac ymwybyddiaeth – yr allwedd i Dorfaen lanach, gwyrddach a diogelach

Addysg ac ymwybyddiaeth – yr allwedd i Dorfaen lanach, gwyrddach a diogelach
Disgrifiad
Ers i'r cyngor ddechrau gorfodi parcio sifil, yn lle Heddlu Gwent (ar 1 Gorffennaf), mae 426 o docynnau parcio wedi eu cyflwyno.

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gŵyl banc mis Awst

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gŵyl banc mis Awst
Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on Monday 26 August and all collections that week will take place a day later than scheduled.

Torfaen: Pan ddaw at fater bwyd, ydyn ni wedi'n Difetha'n Llwyr?

Torfaen: Pan ddaw at fater bwyd, ydyn ni wedi'n Difetha'n Llwyr?
Disgrifiad
Ymgyrch newydd yn annog pobl yn Nhorfaen i brynu'r hyn maen nhw ei angen er mwyn lleihau'r 7.1 miliwn tunnell fetrig o fwyd sy'n cael ei wastraffu pob blwyddyn mewn cartrefi yn y DUs.
Dydd Iau 15 Awst 2019

Myfyrwyr Torfaen yn dathlu canlyniadau Lefel A

Disgrifiad
Dan y meincnod perfformiad cenedlaethol cynyddodd y trothwy lefel 3 o 92.3% i 94.4%
Dydd Mercher 14 Awst 2019

Gwasanaeth garddio newydd Bernard

Gwasanaeth garddio newydd Bernard
Disgrifiad
Mae preswylydd o Garndiffaith Bernard Williams wedi lansio busnes gwasanaeth garddio newydd sbon yn Nhorfaen, yn arbenigo mewn clirio gerddi a gwaith dylunio a chreu gerddi.
Dydd Llun 12 Awst 2019

Gwiddon yn cael eu rhyddhau i fynd i'r afael â rhedyn y dŵr

Gwiddon yn cael eu rhyddhau i fynd i'r afael â rhedyn y dŵr
Disgrifiad
An army of 2mm long weevils have been introduced into the Afon Lwyd at the Ty Coch section of the Monmouthshire and Brecon Canal to help battle the rapid growth of water fern.

Salon Trin Gwallt Sweet Pixie yn agor ei drysau

Salon Trin Gwallt Sweet Pixie yn agor ei drysau
Disgrifiad
Mae Nicole Morris o Ben-y-garn wedi gwireddu breuddwyd oes o agor a rhedeg ei salon trin gwallt ei hun.
Dydd Gwener 9 Awst 2019

Cynllun Cyfweld Gwarantedig ar gyfer Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog

Disgrifiad
Mae Torfaen wedi cyflwyno Cynllun Cyfweld Gwarantedig ar gyfer cyn-filwyr y lluoedd arfog
Dydd Iau 8 Awst 2019

Cynllun Chwarae Torfaen yn dosbarthu 3,000 o boteli y gellir eu hailddefnyddio

Cynllun Chwarae Torfaen yn dosbarthu 3,000 o boteli y gellir eu hailddefnyddio
Disgrifiad
This summer, Torfaen Play Service are doing their bit to help improve the local environment and reduce their carbon footprint by handing out 3,000 reusable drink bottles.

Rownd nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref i ddechrau

Rownd nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref i ddechrau
Disgrifiad
Ar ddydd Llun 12 Awst (os yw'r tywydd yn caniatáu) bydd Complete Weed Control (South & Central Wales) Ltd yn dechrau ar yr ail rownd o drin chwyn ar lwybrau cyhoeddus a meysydd parcio gan ddefnyddio eu technoleg arloesol, y Weed-it, ledled Torfaen ar dir y Cyngor a Thai Cymunedol Bron Afon.
Dydd Mercher 7 Awst 2019

Ydych chi awydd bod yn hyrwyddwr amgylcheddol?

Ydych chi awydd bod yn hyrwyddwr amgylcheddol?
Disgrifiad
Os ydych chi am gael profiad ymarferol o helpu'r amgylchedd gyda chyfle i gwrdd â ffrindiau newydd, yna mae gennym y grŵp i chi. Mae grŵp Torfaen: Glanach Gwyrddach yn gweithio gyda'i gilydd i gasglu sbwriel ar hyd a lled y fwrdeistref a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau fel Cadw Cymru'n Daclus.
Dydd Llun 5 Awst 2019

Cronfa grantiau cyfalaf bach £600,000 yn agor ar gyfer lleoliadau gofal plant yn Nhorfaen

Disgrifiad
Applications for the Welsh Government Funded Childcare Offer - Small capital grants funding are now open for all childcare providers in Torfaen.
Dydd Iau 1 Awst 2019

Lleoliad Gwaith yn talu ar ei ganfed!

Lleoliad Gwaith yn talu ar ei ganfed!
Disgrifiad
A Torfaen resident has recently secured employment within the council's payroll team, after retraining during a voluntary placement in the department.
Dydd Mercher 31 Gorffennaf 2019

Busnes Gemau ym Mhont-y-pŵl yn cael cychwyn gwych

Busnes Gemau ym Mhont-y-pŵl yn cael cychwyn gwych
Disgrifiad
Wedi ei leoli yn George Street, Pont-y-pŵl, Torfaen, agorodd Duke's Gaming ei ddrysau am y tro cyntaf ym mis Mawrth 2019, gan Luke Durham, chwaraewr gemau brwdfrydig am fwy nag 20 mlynedd a rheolwr manwerthu profiadol gyda brandiau enwog megis 'GAME' a 'Mamas and Papas'. Ychydig fisoedd ymlaen, ac mae'r hobi sydd wedi troi'n fusnes yn mynd o nerth i nerth, gan gynnig lle i chwarae a phrynu gemau hobi a chardiau megis Warhammer 40,000, A Song of Ice and Fire, Bolt Action, Dragon Ball Super Card Game, a Pokémon Trading Card Game.

Busnesau Torfaen a Blaenau Gwent yn ymuno ar gyfer digwyddiad llwyddiannus 'Cyfarfod eich cymydog busnes'

Busnesau Torfaen a Blaenau Gwent yn ymuno ar gyfer digwyddiad llwyddiannus 'Cyfarfod eich cymydog busnes'
Disgrifiad
Businesses from Torfaen and Blaenau Gwent along with members from successful business networking clubs Torfaen Business Voice and the Blaenau Gwent Effect Network, enjoyed an evening of networking on 9th July 2019 with the aim of forging closer trading partnerships between these neighbouring counties.

Gorchymyn cwmni cludo bwydydd i waredu gwerth £2,500 o frechdanau

Gorchymyn cwmni cludo bwydydd i waredu gwerth £2,500 o frechdanau
Disgrifiad
Cafodd cwmni cludo bwydydd orchymyn i gael gwared ar werth £2500 o frechdanau mis diwethaf ar ôl i swyddogion hylendid bwyd ganfod eu bod wedi eu cludo o Lundain mewn cerbyd â'r system oergell wedi torri.
Dydd Iau 25 Gorffennaf 2019

Swyddogion gorfodi nawr yn rhoi dirwyon

Swyddogion gorfodi nawr yn rhoi dirwyon
Disgrifiad
Ar ddechrau mis Gorffennaf, roedd ein swyddogion gorfodi parcio sifil a gorfodi amgylcheddol newydd yn brysur yn rhoi tocynnau parcio rhybuddio i gynyddu ymwybyddiaeth o orfodi parcio sifil (a ddaeth i rym ar 1 Gorffennaf). Fodd bynnag, maent nawr yn cyflwyno dirwyon yn ffurfiol (a elwir yn Hysbysiadau Tâl Cosb) (HTC) i'r sawl sydd wedi bod yn anwybyddu arwyddion a llinellau parcio, ac yn rhoi dirwyon am droseddau amgylcheddol megis taflu sbwriel.

Mae'r paratoadau ar gyfer Cynllun Chwarae'r Haf ar y gweill!

Mae'r paratoadau ar gyfer Cynllun Chwarae'r Haf ar y gweill!
Disgrifiad
Preparations are well underway for this year's summer play schemes!

Sesiynau coginio Caru Bwyd Casáu Gwastraff rhyngweithiol i'r teulu AM DDIM

Sesiynau coginio Caru Bwyd Casáu Gwastraff rhyngweithiol i'r teulu AM DDIM
Disgrifiad
Dewch i ymuno â'r tîm gwastraff ac ailgylchu ar ddydd Iau 1 a dydd Iau 22 Awst ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl rhwng 10:30am – 3pm lle byddant yn darparu sesiynau coginio rhyngweithiol am ddim i deuluoedd.
Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2019

Tîm Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen yn cyflawni statws Cyfeillion Dementia

Tîm Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen yn cyflawni statws Cyfeillion Dementia
Disgrifiad
Tîm Lles Canol Cwmbrân, sydd wedi'i leoli yn Canalside Cwmbrân yw'r diweddaraf i dderbyn gwobr Cyfeillion Dementia, a hwy bellach yw'r tîm lles cyntaf yng Ngwent i gyflawni statws 'Cyfeillion Dementia'.
Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019

Trydedd Wythnos Fenter yn llwyddiant ysgubol gyda disgyblion yn gwneud elw o dros 1

Trydedd Wythnos Fenter yn llwyddiant ysgubol gyda disgyblion yn gwneud elw o dros 1
Disgrifiad
Gwnaed elw ar y cyd o £1102.70 gan ddisgyblion a gymerodd ran yn yr Wythnos Fenter yr wythnos hon.Aeth ysgolion ati i greu amrywiaeth o gynnyrch, o sebon heb olew palmwydd a bagiau ecogyfeillgar i addurniadau awyr agored a werthwyd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yr wythnos ddiwethaf. Mynnwch gipolwg ar dudalen Facebook y Cyngor i weld lluniau o bob ysgol a'u cynnyrch.
Dydd Iau 18 Gorffennaf 2019

Café Cwtch yn cael ei enwebu yng Ngwobrau Caffi Cymru

Café Cwtch yn cael ei enwebu yng Ngwobrau Caffi Cymru
Disgrifiad
Mae Café Cwtch yn Fferm Gymunedol Greenmeadow, Cwmbrân wedi cyrraedd rhestr fer yng nghategorïau 'Caffi Cymunedol Gorau' a 'Chaffi Thema Gorau' yng ngwobrau Caffi Cymru ddydd Mawrth 23 Gorffennaf.
Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019

Arolwg Trigolion 2019​

Arolwg Trigolion 2019​
Disgrifiad
Arolwg Trigolion 2019

Prentisiaid Ifanc yn elw o arian Loteri Genedlaethol

Prentisiaid Ifanc yn elw o arian Loteri Genedlaethol
Disgrifiad
Mae Ryan Smart, 19, o Gwmbrân yn brentis saer sydd wedi elwa o arian gan y Loteri Genedlaethol trwy Raglen Treftadaeth Tirlun Blaenafon.

CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol

CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol
Disgrifiad
Mae Cadw Cymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – nod rhyngwladol i barc neu fan gwyrdd o ansawdd.
Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019

Cariad at fywyd gwyllt a'r amgylchedd yn ysbrydoli cynllun menter ysgol gynradd

Cariad at fywyd gwyllt a'r amgylchedd yn ysbrydoli cynllun menter ysgol gynradd
Disgrifiad
Mae'r cwmni cyfreithiol lleol, Watkins & Gunn, wedi ymuno gydag Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer fel rhan o'r 3ydd Wythnos Menter Torfaen Flynyddol.
Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019

Cynlluniau Chwarae Haf 2019

Cynlluniau Chwarae Haf 2019
Disgrifiad
Mae ystod o weithgareddau chwarae cyffrous am ddim yn cael eu darparu yr haf hwn ledled Torfaen...

Fideo YouTube yn dangos hanes a threftadaeth Blaenafon

Fideo YouTube yn dangos hanes a threftadaeth Blaenafon
Disgrifiad
Mae'r cyntaf mewn cyfres o arddangosfeydd grymus wedi ei chreu gan bobl ifanc Blaenafon er mwyn dangos ei hanes a'i threftadaeth.

Dirwy i ddyn ar ôl tipio anghyfreithlon ym Mhont-y-pŵl

Dirwy i ddyn ar ôl tipio anghyfreithlon ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae Mr Brian Walker o Drefddyn, Pont-y-pŵl, wedi ei gael yn euog gan Ynadon Casnewydd ar ôl i wastraff dan ei reolaeth gael ei ganfod wedi ei dipion anghyfreithlon y tu allan i fodurdai ym Mhontnewenydd, Pont-y-pŵl.
Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019

Y Dreigiau'n cefnogi sesiynau rygbi cerdded mewn digwyddiad cymunedol

Y Dreigiau'n cefnogi sesiynau rygbi cerdded mewn digwyddiad cymunedol
Disgrifiad
Roedd chwaraewyr o'r Dreigiau ymhlith y rheiny a gymerodd ran mewn sesiwn rygbi cerdded ym Mlaenafon yr wythnos yma fel rhan o ymgyrch ymgysylltiad cymunedol.
Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019

Plant ysgol i werthu nwyddau ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Plant ysgol i werthu nwyddau ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Next week school children will be in Pontypool Indoor Market selling their hand made products as part of Enterprise Week.
Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2019

Codi bolardiau canol tref yn barhaol oherwydd diogelwch y cyhoedd

Codi bolardiau canol tref yn barhaol oherwydd diogelwch y cyhoedd
Disgrifiad
Dydd Llun 8 Gorffennaf bydd y cyngor yn codi'r bolardiau yn barhaol wrth fynedfa Commercial Street o ffordd Hanbury Road i ganol y dref.
Dydd Llun 1 Gorffennaf 2019

Matt Preece o Business Doctors yn helpu disgyblion Ysgol Gorllewin Mynwy gyda chymhwyster menter

Matt Preece o Business Doctors yn helpu disgyblion Ysgol Gorllewin Mynwy gyda chymhwyster menter
Disgrifiad
Senior manager, managing in business for over 25 years and now business coach Matt Preece of South East Wales 'Business Doctors', the UK's fastest growing support service for small and medium-sized businesses, has been supporting three groups of young people at West Mon Secondary School, Torfaen, who are preparing for their enterprise qualification as part of the Inspire2Achieve programme.

Cwmni cyfreithiol lleol Everett Tomlin Lloyd & Pratt yn cefnogi disgyblion Ysgol Gynradd Penygarn gyda'u sgiliau entrepreneuraidd

Cwmni cyfreithiol lleol Everett Tomlin Lloyd & Pratt yn cefnogi disgyblion Ysgol Gynradd Penygarn gyda'u sgiliau entrepreneuraidd
Disgrifiad
Mae'r cyfreithwyr lleol Everett Tomlin Lloyd & Pratt, sydd â swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl a Chasnewydd, wedi ymuno ag Ysgol Gynradd Penygarn, Torfaen, i gefnogi, mentora ac annog disgyblion i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd a deall sut mae busnes yn gweithio.
Dydd Iau 27 Mehefin 2019

Llai nag wythnos i fynd nes bydd Gorfodi Parcio Sifil (CPE) yn dechrau

Llai nag wythnos i fynd nes bydd Gorfodi Parcio Sifil (CPE) yn dechrau
Disgrifiad
Gyda llai nag wythnos i fynd nes bydd y cyngor yn dechrau Gorfodi Parcio Sifil, beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd?
Dydd Mercher 26 Mehefin 2019

Mainc addurniadol newydd ei hadnewyddu yn cael eu dwyn o Safle Treftadaeth y Byd

Mainc addurniadol newydd ei hadnewyddu yn cael eu dwyn o Safle Treftadaeth y Byd
Disgrifiad
Mae mainc addurniadol drom gydag arwyddion Safle Treftadaeth y Byd arni wedi cael ei dwyn o'r maes parcio ar ben Broad Street ym Mlaenafon.

Gwasanaeth Ieuenctid yn derbyn Nod Ansawdd

Gwasanaeth Ieuenctid yn derbyn Nod Ansawdd
Disgrifiad
Derbyniodd cynrychiolwyr Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen y Nod Ansawdd Arian Heddiw am Waith Ieuenctid yng Nghymru...

Arbenigwyr technoleg a gofal yn ymuno yn lansiad cyflenwyr GovTech

Arbenigwyr technoleg a gofal yn ymuno yn lansiad cyflenwyr GovTech
Disgrifiad
More than 130 people attended the suppliers launch of Torfaen's £1.2 million GovTech Catalyst challenge.
Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019

#SaliwtioEinLluoedd - Wythnos Lluoedd Arfog

#SaliwtioEinLluoedd - Wythnos Lluoedd Arfog
Disgrifiad
This morning we honoured Armed Forces Week with a flag-raising ceremony at the civic centre.

Hyb Llesiant a Gwaith Newydd i Lansio yn Llyfrgell Cwmbrân

Disgrifiad
Bydd Hyb Llesiant a Gwaith newydd sbon yn cael ei lansio ar ddydd Gwener 28 Mehefin yn Llyfrgell Cwmbrân o 10am tan 1pm.
Dydd Llun 24 Mehefin 2019

Ysgolion lleol yn paratoi ar gyfer y 3ydd Wythnos Menter Torfaen flynyddol

Disgrifiad
Following the great success of this event over the previous two years, a number of businesses from across the local area are once again working with school pupils within Torfaen as part of the borough's third annual Enterprise Week.
Dydd Gwener 21 Mehefin 2019

Ysgolion Torfaen yn Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Ysgolion Torfaen yn Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi ymuno â Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth i ddarparu gweithdai gwrth-hiliaeth mewn ysgolion ar draws y Fwrdeistref.
Arddangos 201 i 300 o 1000
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt