Dyn lleol yw'r rhoddwr gwaed hiraf ei wasanaeth yng Nghymru

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 14 Mehefin 2024
Malcom Evans

Malcolm Evans yw’r rhoddwr gwaed hiraf ei wasanaeth yng Nghymru – ac un o’r hiraf ei wasanaeth yn y DU! 

Mae Malcolm, o Dref Gruffydd, Pont-y-pŵl, wedi rhoi 156 o weithiau ac wedi achub cannoedd o fywydau.

Ar Ddiwrnod Rhoi Gwaed y Byd, mae Malcolm yn dweud ei fod yn gobeithio ysbrydoli eraill i ddilyn ei esiampl.

Dywedodd Malcolm, 82, sydd wedi bod yn rhoi gwaed ers bron i 63 o flynyddoedd: "Ar ôl rhoi 156 o weithiau. Rwy’n falch o glywed fod hynny wedi achub 468 o fywydau. Rwy’n hoffi meddwl fy mod i’n rhoi gwasanaeth. Rwy’n teimlo’n ffodus iawn gyda fy mywyd ac, os gallaf helpu eraill, mae’n dda gen i wneud.

"Dechreuais roi yng Ngorffennaf 1960 ac rwy’ wedi bod yn rhoi ers hynny. Mae’n uchelgais gen i roi gwaed mor aml ag y gallaf ac rwy’n falch iawn o gyrraedd y lefel yma nawr.

"Rwy’n gobeithio y bydd eraill yn fy nilyn ac yn gwneud yr un peth - mae’n hawdd rhoi a gall achub bywyd."

Dywedodd Peter Richardson, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Rydym ni mor ddiolchgar i roddwyr fel Malcolm, sy’n dod i roi dro ar ôl tro. Mae blynyddoedd Malcolm o ymrwymiad i helpu eraill yn wirioneddol hynod, ac mae nifer ei roddion yn syfrdanol.

“Rydym ni’n gobeithio y bydd Malcolm a storïau fel ei stori ef yr ydym yn ei rhannu’r wythnos yma fel rhan o Wythnos Genedlaethol Rhoddwyr Gwaed yn ysbrydoli pobl i roi awr o’u hamser i roi gwaed.

“Mae pob rhodd yn cyfrif, felly os nad ydych chi wedi rhoi gwaed o’r blaen neu os nad ydych chi wedi rhoi ers peth amser, ystyriwch drefnu apwyntiad i helpu cleifion mewn angen.”

Gwyliwch Malcolm yn rhoi am y 152 tro

Llynedd, cafodd Malcolm ei wobrwyo am gyrraedd 150 o roddion mewn digwyddiad yng Ngwesty’r Parkway, Cwmbrân, gyda rhoddwyr eraill yn dathlu rhoi 50, 75 a 100 rhodd gwaed, platenau a mêr yr esgyrn.

Hyd yn hyn eleni, mae rhoddwyr Torfaen wedi rhoi 1,207 uned o waed. 

Ym Mai, rhoddodd y gwasanaeth 6,435 uned o waed i ysbytai Cymru, gan gynnwys 572 uned i Ysbyty’r Faenor, Cwmbrân.

Dysgwch beth sydd ynghlwm wrth roi gwaed a ble gallwch roi dros yr haf

Diwygiwyd Diwethaf: 14/06/2024 Nôl i’r Brig