Sesiynau Galw Heibio am Gymorth TG - Dechreuwyr a'r Rheiny sydd am Wella

Lleoliad
Llyfrgell Blaenafon
Categori
Diddordeb Arbennig
Dyddiad(au)
29/05/2024 (14:00-16:00)
Cyswllt
Ffôn: 01495 742803
Disgrifiad

Fe fydd Llyfrgell Blaenafon yn parhau gyda’n sesiynau cymorth TG poblogaidd iawn yn ein lleoliad newydd yn y Ganolfan Treftadaeth.

Gallwch ddefnyddio un o liniaduron gwasanaeth y llyfrgell neu ddod â’ch tabled, ffôn neu ddyfais arall.

Fe fyddwn yn gallu’ch dechrau arni neu’ch helpu gyda phroblem benodol sydd gennych, gan gynnwys e-bost, rhwydweithio cymdeithasol, pori’r rhyngrwyd, lawrlwytho apiau a llawer mwy.

Sesiwn gyfeillgar a hamddenol mewn lleoliad hyfryd.

Mynediad: Am Ddim

Diwygiwyd Diwethaf: 23/05/2024 Nôl i’r Brig