Taith Ddilyniadol Pont-y-pŵl

Lleoliad
Cwrdd yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl
Categori
Taith Dywysedig, Chwaraeon a Hamdden
Dyddiad(au)
15/12/2022 (10:30-12:30)
Cyswllt

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Lynne Mattravers ar 01495 742483.

Disgrifiad

Taith gerdded dwysedd canolig 3-5 milltir dan arweiniad tywysydd teithiau cymwys gan ddechrau o Ganolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl a dychwelyd yno.

Ffordd wych o waredu straen a chyfuno ymarfer corff gyda chyfle i gwrdd â phobl newydd a mwynhau’r golygfeydd gwych o’ch cwmpas.

Cyfyngiadau Oed: Unrhyw oed – rhaid bod plant dan 14 oed yng nghwmni oedolyn.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/12/2022 Nôl i’r Brig