Grŵp Knit and Natter yn Llyfrgell Cwmbrân

Lleoliad
Llyfrgell Cwmbrân
Categori
Celf a Chrefft
Dyddiad(au)
15/12/2022 (14:00-16:00)
Cyswllt
Emma Day ffôn: 01633 647676.
Disgrifiad

Dyma grŵp gwau cyfeillgar sy'n cwrdd bob pythefnos yn Llyfrgell Cwmbrân ar ddydd Iau 2-4pm

Mae croeso cynnes i bob oedran a gallu. Dewch â’ch prosiectau eich hun a gweld y pethau y mae eraill yn gweithio arnynt. Darperir lluniaeth. Ni chodir tâl i fynychu’r sesiwn hon, y cyfan sydd angen ei wneud yw troi i fyny!

Diwygiwyd Diwethaf: 08/12/2022 Nôl i’r Brig