Diwrnod cyntaf ar y Fferm

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6 Chwefror 2024
Mike Coe, , General Manager at Greenmeadow Community Farm

Mae Cyngor Torfaen wedi penodi Mike Coe fel ei Reolwr Cyffredinol newydd yn Fferm Gymunedol Greenmeadow.

Cyn hyn, mae Mike wedi gweithio mewn rolau uwch-reoli a masnachol yn Sŵ Bryste, Acwariwm Bryste ac yn Westonbirt, y goedfa genedlaethol, ac mae ganddo hanes o lwyddo i drawsnewid atyniadau i ymwelwyr a sicrhau proffidioldeb.

Ar hyn o bryd mae yna waith trawsnewid gwerth sawl miliwn o bunnau ar y gweill ar y fferm gymunedol a’i nod yw gwireddu’r canlynol:

  • Ysgubor Wair wedi’i thrawsnewid sy’n addas ar gyfer priodasau, partïon a digwyddiadau cymunedol
  • ysgubor chwarae dan do newydd ag offer chwarae sy’n addas at bob tywydd, a gwelliannau i ardal chwarae antur awyr agored 
  • ysgubor newydd ar gyfer yr anifeiliaid
  • caffi newydd ac estynedig
  • siop wedi’i hailwampio i werthu cynnyrch lleol ac i hyrwyddo cynnyrch a chyflenwyr lleol 
  • llwybrau newydd trwy’r coetir a llwybrau synhwyraidd
  • profiadau addysg gwell
  • gwelliannau i hygyrchedd y safle.

Meddai Mike Coe: ‘‘Mae meithrin cysylltiad rhwng pobl a natur yn rhywbeth sy’n meddwl y byd i mi. Rydw i’n gwybod bod y fferm yn annwyl iawn i’r bobl leol ac roedd y weledigaeth o sicrhau bod y fferm yn un o’r prif atyniadau i ymwelwyr yn Ne-ddwyrain Cymru yn gyfle a oedd yn atyniad mawr i mi at y rôl.

“Rydw i wedi treulio mwyafrif fy ngyrfa naill ai’n lansio atyniadau i ymwelwyr neu’n eu trawsnewid i sicrhau eu bod yn gynaliadwy’n fasnachol. Gyda’r weledigaeth a’r cynlluniau cyffrous ar gyfer y Fferm, rwy’n hyderus y gallaf ddefnyddio fy mhrofiad i helpu denu ymwelwyr trwy gydol y flwyddyn, gyda gwir ffocws ar y profiad awyr agored i ymwelwyr. Bydd y cynlluniau ar gyfer y Fferm hefyd yn bodloni’r galw am fwy o weithgarwch sy’n addas at bob tywydd, gan ddarparu profiadau cofiadwy gyda’r anifeiliaid, cyfleoedd i chwarae yn yr awyr agored a gosod y fferm ar sylfaen sy’n gadarn yn ariannol.”

Meddai’r Cynghorydd Fiona Cross, Aelod Cabinet Torfaen dros Gymunedau: “Mae Mike wedi gweithio yn rhai o’r atyniadau mwyaf poblogaidd i dwristiaid yn y De-orllewin ac mae ganddo hanes o sicrhau eu llwyddiant. Mae wedi arddangos craffter masnachol sylweddol yn ei rolau blaenorol a diolch i’w brofiad o arwain timau a gweithio gyda gwirfoddolwyr mae’n benodiad gwych i’r Fferm.”

Meddai Coley Hill Consultants, sydd wedi bod yn gweithio ar y cysyniad newydd a’r weledigaeth ar gyfer Fferm Gymunedol Greenmeadow ers mis Mawrth 2023: "Rydyn ni wrth ein boddau fod Mike yn ymuno â’r tîm. Mae ganddo wybodaeth a phrofiad helaeth ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gydag ef a gweddill y staff ar y Fferm ar y prosiect cyffrous hwn. Allwn ni ddim aros i rannu’r profiadau newydd i ymwelwyr ar y Fferm pan fydd ymwelwyr yn cael eu croesawu nôl yng Ngwanwyn 2025."

Y bwriad yw agor y Fferm ym mis Ebrill 2025. 

Diwygiwyd Diwethaf: 06/02/2024 Nôl i’r Brig