Tîm arlwyo ysgolion yn ennill gwobr genedlaethol

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17 Tachwedd 2023

Mae'r tîm sy'n gyfrifol am arlwyo mewn ysgolion yn Nhorfaen wedi ennill dwy wobr arall yn y diwydiant cenedlaethol.

Mae adran Arlwyo Torfaen, sy'n paratoi prydau bwyd i bob ysgol gynradd a 3 o'n hysgolion uwchradd, wedi ennill gwobr arloesi am eu Map Cynaliadwyedd. Mae hyn yn annog eu gwaith gyda disgyblion ysgolion cynradd sydd wedi cael eu cydnabod fel rhai sy'n arwain y ffordd o ran lleihau gwastraff ar blatiau mewn neuaddau bwyd.

Maent hefyd wedi ennill Gwobr Llywodraeth Cymru am Ragoriaeth mewn Ysgolion am gyflwyno'r rhaglen Prydau Ysgol am Ddim i Bawb.

Mae'r map ffordd arloesol wedi helpu'r tîm i ennill teitl enillwyr Gwobr Arloesi LACA Cymru ar y cyd mewn seremoni wobrwyo ddiweddar. LACA yw'r corff proffesiynol blaenllaw sy'n cynrychioli'r sector bwyd ysgol.

Mae'r map yn cael ei ddiweddaru drwy gydol y flwyddyn i ddangos yr hyn y maent wedi'i wneud i leihau eu heffaith ar newid yn yr hinsawdd, a sut maent wedi gweithio gydag ysgolion ar y daith hon.

Mae cyflwyno prydau ysgol am ddim i bob grŵp blwyddyn wedi bod yn flaenoriaeth arall i'r gwasanaeth. Dim ond un o 13 awdurdod lleol yng Nghymru yw Torfaen sy’n cynnig prydau ysgol am ddim i bob grŵp blwyddyn. Er mwyn gwneud i hyn ddigwydd bu'n rhaid adnewyddu wyth cegin i'w gwneud yn bosibl darparu ar gyfer y plant ychwanegol sy'n cael prydau ysgol a bu'n rhaid recriwtio 60 o staff ychwanegol.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Rwyf wrth fy modd i glywed bod Tîm Arlwyo Ysgolion wedi cael eu cydnabod am eu gwaith caled a'u huchelgais.

“Maent yn gweithio'n galed iawn gydag ysgolion a phartneriaid eraill i wneud prydau ysgol yn flasus, yn faethlon ac yn gynaliadwy.”

Dysgwch mwy am Arlwyo mewn ysgolion cynradd

Diwygiwyd Diwethaf: 17/11/2023 Nôl i’r Brig