Canolfan Gymunedol Bryn Seion

Cyfeiriad:

Pontnewynydd
Pont-y-pŵl
Torfaen

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Prif neuadd
1 ystafell fach

Maint y neuadd

Y brif neuadd - dawnsio   -   125 o bobl
Y brif neuadd - yn eistedd   -   300 o bobl
Yr ystafelloedd bach   -   80 o bobl

Cost:

Drwy’r dydd - £130

Y Brif Neuadd – y noson   -   £80
Ystafell Fach – y noson  -   £40
(Y ddwy ystafell - £100)

Y Brif Neuadd – yn ystod y dydd - £15 yr awr
Ystafell Fach – yn ystod y dydd -  £10 yr awr
((Y ddwy ystafell - £20 yr awr)

Cysylltwch i gael y gost i logi fesul awr

Blaendal:

50% pan fyddwch yn bwcio

Mathau o ddigwyddiadau:

Cyfarfodydd. Ymarferion, Partis, Digwyddiadau Cymdeithasol, Priodasau, Penblwyddi (Ni chaniateir Partis Pen-blwydd 18 oed)

Cyfleusterau:

Y Gegin (defnyddio’r ffwrn £8 y sesiwn – paratoadau £3) 
Bar (wedi'i ddarparu gan landlord lleol)

Diwygiwyd Diwethaf: 24/04/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Canolfan Gymunedol Bryn Seion

Ffôn: Karen Browne - 07976 044873

E-bost: zionhillcc1@gmail.com

Nôl i’r Brig