Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Woodland Road

Cyfeiriad:

Heol y Goedwig
Croesyceiliog
Cwmbrân
Torfaen
NP44 2DZ

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

 • Ystafell Derwen - Prif neuadd
 • Ystafell Ywen - Ystafell yr y Brif Anecs
 • Ystafell Llwyfen - Ar ffurf Ystafell Bwyllgor
 • Ystafell Bedwen Ar ffurf Ystafell Bwyllgor

Capasiti'r Neuadd

 • Ystafell Derwen - 200 o bobl (gyda llwyfan a chegin - bar ar gais) - Disgos, Priodasau, Digwyddiadau cymdeithasol, cyngherddau ac ati
 • Ystafell Ywen - 60 o bobl (gyda chegin)
 • Ystafelloedd Llwyfen a Bedwen - 20 o bobl (â chegin a bod angen)

Cost:

 • Ystafell Derwen (prif neuadd) Un digwyddiadau  -   £15.00 yr awr (i gynnwys amser i baratoi a thacluso)
 • Ystafell Derwen (prif neuadd) Defnydd Rheolaidd - £10.00 yr awr
 • Ystafell Ywen (Anecs) - £10 yr awr
 • Ystafelloedd Llwyfen a Bedwen (Anecs) - £9 yr awr

Blaendal:

 • Llogi ar gyfer digwyddiad unigryw - Tâl yn llawn wrth archebu (Angen Bond o £50 rhag difrod - i'w ddychwelyd ar ôl bwcio os yw'n bodloni'r telerau ac amodau)
 • Llogi'r Rheolaidd - Tâl ymlaen llaw (misol)

Mathau o ddigwyddiadau:

 • Priodasau, Partion pen-blwydd i oedolion a phlant (nid 18), Partïon dyweddïo, Cyngherddau, Disgos, Nosweithiau Cymdeithasol, Cynhyrchiadau Drama, Cyfarfodydd ac ati

Cyfleusterau:

 • Ystafell Derwen (prif neuadd) Cegin a Llwyfan (gyda goleuadau a system sain) wedi ei gynnwys yn y pris llogi - bar ar gael ar gais
 • Ystafelloedd Ymylol (Anecs) - cegin - wedi'i chynnwys yn y pris llogi
Diwygiwyd Diwethaf: 21/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Ymddiriedolaeth Gymunedol Woodland Road

Ffôn: 01633 485157 (rhwng 09:00-13.00 Llun-Gwener)

E-bost: woodlandroadfin@gmail.com

Nôl i’r Brig