Canolfannau Addysg Oedolion

Canolfan Addysg Gymunedol Pont-y-pŵl

Y Settlement, Stryd Trosnant, Pont-y-pŵl, NP4 8AT
Ffôn: 01495 742600
Ffacs: 01495 742599
E-bost: thesettlement@torfaen.gov.uk

Canolfan Addysg Gymunedol Croesyceiliog 

Y Briffordd, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2HF
Ffôn: 01633 647700
Ffacs: 01633 647757
E-bost: croesy.commed@torfaen.gov.uk

Y Pwerdy

Heol Blenheim, Sain Derfel, Cwmbrân, NP44 4SY
Ffôn: 01633 647647
Ffacs: 01633 647645
E-bost: power.station@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 03/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Dysgu Oedolion a'r Gymuned

Ffôn: 01633 647647

Nôl i’r Brig