Neuaddau Cymunedol yn Nhorfaen

Mae yna nifer o neuaddau cymunedol ar gael yn Nhorfaen i'w llogi gan y cyhoedd ar gyfer gweithgareddau grwpiau cymunedol, digwyddiadau preifat, digwyddiadau cerddorol a gweithgareddau chwaraeon. Mae rhai neuaddau'n gosod rhywfaint o gyfyngiadau ar y math o ddigwyddiadau preifat a ganiateir, ond gwneir hyn yn bennaf oherwydd maint neu leoliad y neuadd neu at ddibenion diogelwch.

I gael gwybodaeth am y cyfleusterau sydd ar gael a'r trefniadau llogi, dewiswch y neuadd gymunedol berthnasol.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/11/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Neuaddau Cymunedol

Ffôn: 07834 555055

Nôl i’r Brig