Canolfan Gymunedol Ponthir

Cyfeiriad:

Heol Casnewydd
Ponthir
Torfaen

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Prif neuadd
2 ystafell fach

Maint y neuadd:

Prif neuadd   -   220 o bobl
Ystafell fach   -   30 o bobl

Cost:

Prif Neuadd

Dydd Llun - ddydd Gwener
£20.00 yr awr

Ar y penwythnos
£120 - 12:00 tan 17:00
£190 - 18:00 tan 23:59

Digwyddiad yn ystod yr wythnos â bar
£100 - 12:00 - 17:00
£290 - 12:00 - 23:59

Dydd Sul – Bedydd yn cynnwys bar
£120 - 12:00 tan 17:00

Partis Pen-blwydd Plant
£75 - 12:00 tan 17:00

Ystafell Fach

£10 yr awr

Blaendal:

£25 ar gyfer digwyddiadau preifat

Mathau o ddigwyddiadau:

Cyfarfodydd, Ymarferion, Pen-blwyddi, Partïon (heblaw partïon pen-blwydd 12 i 20 oed)

Cyfleusterau:

Cegin  -   £10
Cwcer   -   £10
Llestri   -   £10
Llieiniau bwrdd - £3

Bar - fe'i darperir gan Neuadd Bentref Ponthir

Diwygiwyd Diwethaf: 24/04/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Canolfan Gymunedol Ponthir

Ffôn: 01633 420501

Ebost: admin@ponthirvillagehall.org

Nôl i’r Brig