Canolfan Gymunedol Ponthir

Cyfeiriad:

Heol Casnewydd
Ponthir
Torfaen

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Prif neuadd
2 ystafell fach

Maint y neuadd:

Prif neuadd   -   220 o bobl
Ystafell fach   -   30 o bobl

Cost:

Prif Neuadd

Dydd Llun - Ddydd Gwener
£12.50 yr awr / £10 yr awr os yw’r bwcio yn barhaus

Digwyddiadau ar Ddydd Gwener a Dydd Sadwrn yn cynnwys bar
£190 - 12:00 tan 23:59
£140 - 18:00 tan 23:59

Dydd Sul – Bedydd yn cynnwys bar
£85 - 12:00 tan 17:00

Partis Pen-blwydd Plant
£75 - 13:00 tan 17:00 

Ystafell Fach

£7 yr awr

Blaendal:

£25.00 ar gyfer digwyddiadau preifat

Mathau o ddigwyddiadau:

Cyfarfodydd, Ymarferion, Pen-blwyddi, Partïon (heblaw partïon pen-blwydd 12 i 20 oed)

Cyfleusterau:

Cegin  -   £10.00
Cwcer   -   £10.00
Llestri   -   £10.00
Bar - fe'i darperir gan Neuadd Bentref Ponthir

Diwygiwyd Diwethaf: 10/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Canolfan Gymunedol Ponthir

Ebost: ponthirvillagehall@gmail.com

Nôl i’r Brig