Neuadd Bentref Henllys

Cyfeiriad:

Neuadd Bentref Henllys
Henllys Village Road
Henllys
Cwmbrân
NP44 6JZ

Gwefan: www.henllysvillagehall.wales

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

 • Prif neuadd
 • Ystafell gyfarfod

Capasiti'r neuadd:

 • Y brif neuadd - yr uchafswm a ganiateir yn y brif neuadd yw 90 o bobl ar gyfer partion a gweithgareddau (100  yn null theatr)
 • Yr ystafell gyfarfod - mae lle ynddi i 25 o bobl eistedd yn null theatr; 16 yn eistedd wrth y byrddau

Cost:

 • Y brif neuadd
  • cyn 6.00pm - £12.00 yr awr   
  • ar ôl 6.00pm - £14.50 yr awr 
  • Digwyddiadau preifat - pen-blwyddi, priodasau, digwyddiadau cymdeithasol (7.00pm - 12.30am) un gost sef £100
 • Yr ystafell gyfarfod 
  • ar gael ar gyfer cyfarfodydd cymunedol bach a grwpiau am bris o £5.00 yr awr cyn 6pm, £6 yr awr ar ôl 6pm
  • ar gael ar gyfer cyfarfodydd busnes a chyrsiau hyfforddi, am bris o £60 am hanner dydd; £100 am ddiwrnod llawn

Blaendal:

 • Mae'n bosibl y bydd Goruchwylydd y Neuadd yn gofyn am flaendal, yn ôl ei ddisgresiwn

Llogi'r bar:

 • Ffi trefnu - £20

Mathau o ddigwyddiadau:

 • Cyfarfodydd, ymarferion, pen-blwyddi, partïon, clybiau, digwyddiadau cymdeithasol

Cyfleusterau:

 • Mynediad i fand eang diwifr cyflym iawn wedi ei gynnwys                                      
 • Cyfleusterau cegin wedi'u cynnwys
 • Mae modd trefnu cinio neu luniaeth ysgafn
 • Mae Siop un Stop wrth ymyl y neuadd
 • Mae mynediad llawn i'r anabl ac mae toiled i'r anabl
Diwygiwyd Diwethaf: 18/11/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Goruchwylydd y Neuadd - Neuadd Bentref Henllys

Ffôn: 07976315166

Nôl i’r Brig