Neuadd Gymunedol Court Farm ac Oakfield

Cyfeiriad:

Court Farm Estate
Llantarnam
Cwmbrân
Torfaen

Ystafelloedd sydd ar gael i'w llogi:

Ystafell fawr
Ystafell fach

Maint y neuadd:

Ystafell fawr - 100 o bobl
Ystafell fach - 25 o bobl

Cost:

Ystafell fawr - Digwyddiad preifat - £15.00 yr awr
Ystafell fach - Cyfarfodydd - £7.50 yr awr
Defnydd ychwanegol o Gyfleusterau’r Gegin  -  £ 5.00 yr awr

Blaendal:

Rhaid talu’n llawn i sicrhau’r archeb

Mathau o ddigwyddiadau:

Ymarferion, cyfarfodydd, digwyddiadau cymdeithasol bychain, partïon pen-blwydd, dawnsfeydd amser te, digwyddiadau preifat

Cyfleusterau:

Cegin

Diwygiwyd Diwethaf: 24/04/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Canolfan Gymunedol Court Farm ac Oakfield

Ffôn: 07478 735906

Nôl i’r Brig