Neuadd Gymunedol Greenmeadow a St Dials

Cyfeiriad:

Pandy
Greenmeadow
Cwmbrân
Torfaen

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Ystafell fawr
Ystafell fach

Maint y neuadd:

Ystafell fawr - 60 o bobl
Ystafell fach - 40 o bobl

Cost:

Ystafell fawr - £9.00 yr awr

Blaendal:

Dim

Mathau o ddigwyddiadau:

Cyfarfodydd, ymarferion, partïon pen-blwydd, digwyddiadau cymdeithasol

Cyfleusterau:

Cegin - £5.00 yr awr

Diwygiwyd Diwethaf: 24/11/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Neuadd Gymunedol Greenmeadow a St Dials

Ffôn: 01633 872665

Nôl i’r Brig