Neuadd Gymunedol Dau Loc

Cyfeiriad:

Heol Dau Loc
Cwmbrân
NP44 7HG

Ystafelloedd Sydd Ar Gael i'w Llogi:

Prif neuadd
Ystafell gyfarfod

Capasiti'r Neuadd:

Prif neuadd 100 o bobl (eistedd)

Cost:

£15 yr awr

Blaendal (ni cheir ad-daliad):

£10

Mathau o achlysuron:

Cyfarfodydd, Ymarferion, Dathliadau Pen-blwydd, Partion, Achlysuron cymdeithasol, Dosbarthiadau Dawns, Cadw'n Heini.

Cyfleusterau:

Parcio, Toiledau, Cegin (Mae defnyddio'r gegin wedi ei gynnwys yn y costau llogi. Fodd bynnag, bydd ffioedd ychwanegol am ddefnyddio'r ffyrnau.) Mae llestri, cyllyll a ffyrc ac ati a chadeiriau hefyd ar gael i'w llogi. 

Diwygiwyd Diwethaf: 25/11/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Neuadd Gymunedol Dau Loc

E-bost: Twolockscommunityhall@gmail.com

Nôl i’r Brig