Neuadd Gymunedol Brynteg

Cyfeiriad:

Stryd Fawr
Abersychan
Pont-y-pŵl
Torfaen 

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Ystafell fawr ac ystafell fechan

Maint y neuadd:

Yr ystafell fawr   -   236 o bobl
Yr ystafell fach   -   96 o bobl

Cost:

Digwyddiadau  -   £100.00
Arall   -   £8.00 yr awr

Blaendal:

Dim

Mathau o ddigwyddiadau:

Pob math

Cyfleusterau:

Cegin (wedi'i chynnwys yn y gost) £5.00 am ddefnyddio'r cwcer

Diwygiwyd Diwethaf: 20/03/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Neuadd Gymunedol Brynteg

Ffôn: 07889 346348

E-bost: bryntegcommunityhall@gmail.com

Nôl i’r Brig