Canolfan Gymunedol Three Penny Bit

Cyfeiriad:

Fairwater
Cwmbrân
Torfaen

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

1 ystafell fawr

Maint y neuadd:

Yr ystafell fawr   -   100 o bobl

Cost:

Yr ystafell fawr   -   £10.00 yr awr

Blaendal:

£25.00 ar gyfer pob digwyddiad preifat (caiff ei ad-dalu)

Mathau o ddigwyddiadau:

Cyfarfodydd, Ymarferion, Digwyddiadau cymdeithasol, Pen-blwyddi

Cyfleusterau:

Cegin (wedi'i chynnwys yn y pris llogi)

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Canolfan Gymunedol Three Penny Bit

Ffôn: 01633 869227

Nôl i’r Brig