Canolfan Gymdeithasol Llanyrafon

Cyfeiriad:

Ffordd Llanyrafon 
Cwmbrân
Torfaen
NP44 8HT

Ystafell ar gael i'w Llogi:

Ystafell Afon

Capasiti'r Neuadd:

Cyfarfodydd, Ymarferion, Disgos, Priodasau a digwyddiadau cymdeithasols   -   90 o bobl

Mathau o weithgareddau:

Mae Ystafell Afon yn darparu ar gyfer pob math o Bartis (ac eithrio partis pen-blwydd 18 ac 21 oed), Diwrnodau Busnes, Digwyddiadau Cyhoeddus ac arbenigo mewn Partis Priodas.

Cyfleusterau:

Mae Ystafell Afon wedi cael ei hailwampio'n gyfan gwbl yn ddiweddar ac erbyn hyn mae ynddi far newydd, cegin, llwyfan a system sain/taflunydd.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/10/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cymdeithas Gymdeithasol Llanyrafon

Ffôn: 01633 864504

Ebost: Llanycommunity@outlook.com

Nôl i’r Brig