Canolfan Addysg Gymunedol

Cyfeiriad:

Folly View
Pen-y-garn
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 8BU

Gwefan: www.woodlandsfield.com

Facebook: www.facebook.com/neighbourhoodlogcabin

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Prif neuadd
Cegin
Ystafell TG

Maint y neuadd:

Y neuadd   -   100 o bobl
Ystafell TG   -   15 o bobl

Cost:

£5.00 yr awr
Seminarau/Cyfarfodydd   -   £30.00 yr awr
Cyrff Statudol   -   £10.00 yr awr

Blaendal:

£50.00   -   ar gyfer cyfarfodydd/seminarau a digwyddiadau i oedolion
£20.00   -   pob digwyddiad arall

Mathau o ddigwyddiadau:

Cyfarfodydd, disgos/pecynnau/partïon pen-blwydd, priodasau, bedyddiadau, dosbarthiadau, nosweithiau cymdeithasol

Cyfleusterau:

Cegin (defnyddio'r cyfleusterau coginio)   -   £10.00
Mae bar ac arlwyo (bwffe) ar gael. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth

Llogi bws mini

Cysylltwch â ni i gael manylion.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.woodlandsfield.com

Diwygiwyd Diwethaf: 05/04/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Ganolfan Addysg Gymunedol

Ffôn: 01495 742127

E-bost: logcabin@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig