Canolfan Gymunedol Bryn Eithin

Cyfeiriad:

Cwrt Leadon 
Cwmbrân
Torfaen

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Ystafell Fawr
Ystafell Fach

Maint y neuadd:

Y brif neuadd   -   100 o bobl
Yr ystafell fach   -   15 o bobl

Cost:

Y brif neuadd   -   £12.00 yr awr
Yr ystafell fach   -   £10.00 yr awr
Ynghyd â £1.50 i agor a £1.50 i gau

Blaendal:

£10 - £15 i'w dalu wrth drefnu

Mathau o ddigwyddiadau:

Cyfarfodydd, Ymarferion, Pen-blwyddi, Partïon, Digwyddiadau cymdeithasol

Cyfleusterau:

Cegin (wedi'i chynnwys yn y pris llogi)

Diwygiwyd Diwethaf: 20/09/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Canolfan Gymunedol Bryn Eithin 

Ffôn:  01633 524303 / 07549 973165
E-bost: Thornhill4utoo@gmail.com

Nôl i’r Brig