Iago Sant (Neuadd Isaf)

Cyfeiriad:

St James Field
Hanbury Road
Pont-y-pŵl
Torfaen

Ystafelloedd Ar Gael I’w Llogi:

Neuadd / Ystafell Fawr

Neuadd yn Dal:

Eistedd - 60 o bobl
Sefyll - 80 o bobl

Cost:

£12 yr awr

Blaendal:

Dim

Mathau o weithgareddau:

Partis Pen-blwydd, Clybiau Wythnosol / Dosbarthiadau, Digwyddiadau Cymdeithasol, Gweithgareddau codi arian, Cyfarfodydd

Cyfleusterau:

Cegin (wedi’i chynnwys yn y pris llogi)
Byrddau a chadeiriau

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Iago Sant (Neuadd Isaf)

Ffôn: 01495 755616

Ebost: hgglynebwy@gmail.com

Nôl i’r Brig