Canolfan Gymunedol Coed Efa a Llwyncelyn

Cyfeiriad:

Ffordd Llwyncelyn
Cwmbrân
Torfaen

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Y brif neuadd (gan gynnwys lolfa a chegin)

Maint y neuadd:

Y brif neuadd   -   150 o bobl

Mathau o ddigwyddiadau:

Ymarferion, cyfarfodydd, priodasau, disgos, digwyddiadau cymdeithasol, partïon pen-blwydd

Cyfleusterau:

Cegin (wedi'i chynnwys yng nghost llogi'r neuadd)
Bar

Diwygiwyd Diwethaf: 26/11/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Coed Eva & Hollybush Community Centre

Ffôn: 01633 864270

Ebost: chair@thewhitehut.org or info@thewhirehut.org

Nôl i’r Brig