Canolfan Gymunedol Ger-yr-efail

Cyfeiriad:

Ger-yr-efail
Blaenafon
Torfaen

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Y brif neuadd
Dydd Llun i ddydd Gwener    -   7:00pm - 11:00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul   -   12:00pm - 11:00pm

Maint y neuadd:

Y brif neuadd   -   120 o bobl

Cost:

Y brif neuadd    -    £10.00

Mathau o ddigwyddiadau:

Priodasau, Pen-blwyddi, Cyflwyniadau ac ati, Pen-blwyddi plant - Prynhawn dydd Sul
Dim partïon dyweddïo na phartïon pen-blwydd 18 a 21 oed

Cyfleusterau:

Cegin
Bar

Diwygiwyd Diwethaf: 13/02/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Canolfan Gymunedol Ger-yr-efail
Ebost: forgesidecommunitycentre@gmail.com
Nôl i’r Brig