Canolfan Gymunedol Pont-y-moel

Cyfeiriad:

Grey Fields Road
Blaendar
Pont-y-pŵl
Torfaen

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Prif neuadd

Maint y neuadd:

Y brif neuadd   -   150 o bobl

Cost:

Y brif neuadd   -   £10.00 yr awr

Blaendal:

Dim

Mathau o ddigwyddiadau:

Cyfarfodydd, Ymarferion, Pen-blwyddi, Partïon, Digwyddiadau cymdeithasol

Cyfleusterau:

Cegin - wele'r gost uchod
Bar - trwydded achlysurol, rhaid i'r llogwr wneud ei drefniadau ei hun

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Canolfan Gymunedol Pont-y-moel

Ffôn: 01495 757825

Nôl i’r Brig