Neuadd Gymunedol Tref Gruffydd

Cyfeiriad:

Stryd Victoria
Tref Gruffydd
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 5HH

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Prif neuadd (gan gynnwys cegin)
Ystafell gyfarfod

Capasiti'r neuadd:

Y brif neuadd - 100 o bobl
Ystafell gyfarfod - 10 o bobl

Cost:

£14 yr awr

Mathau o ddigwyddiadau:

Cyfarfodydd, Ymarferion, Partis Pen-blwydd, Digwyddiadau Cymdeithasol, Dosbarthiadau  
Ni ellir llogi'r neuadd i gynnal digwyddiadau sy'n dathlu pen-blwyddi neu lwyddiannau pobl ifanc rhwng 15 a 21 oed

Cyfleusterau:

  • Wifi
  • Cegin (Mae defnyddio'r gegin a'r offer wedi'i gynnwys yn y gost llogi)
Diwygiwyd Diwethaf: 22/08/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Neuadd Gymunedol Tref Gruffydd

E-bost: ireneandgary@yahoo.co.uk (Ymholiadau Bwcio)

Nôl i’r Brig