Neuadd Gymunedol Y Dafarn Newydd

Cyfeiriad:

Heol Newydd
Y Dafarn Newydd
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 0PZ

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Prif neuadd
Lolfa

Capasiti'r neuadd:

Y brif neuadd - Dawnsio   -   120 o bobl
Y brif neuadd - Eistedd   -   200 o bobl
Y lolfa - Cyfarfodydd   -   50 o bobl
Y lolfa - Partïon a digwyddiadau cymdeithasol   -   20 o bobl

Cost:

Y brif neuadd - £10.00 yr awr
Y Lolfa - £6.70 yr awr 

Blaendal:

Dim

Mathau o ddigwyddiadau:

Cyfarfodydd, Ymarferion, Pen-blwyddi, Partïon, Digwyddiadau cymdeithasol

Cyfleusterau:

Cegin (wedi'i chynnwys yn y pris llogi)
Bar (angen trwydded achlysurol - rhaid i'r llogwr wneud y trefniadau)

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Neuadd Gymunedol Y Dafarn Newydd

Ffôn: 07724525712

Nôl i’r Brig