Canolfan Gymunedol Glenside

Cyfeiriad:

Oddi ar Rodfa Nant y Ddôl
Pontnewydd
Cwmbrân
Torfaen

Ystafelloedd ar gael i'w llogi:

Ystafell fawr

Maint y neuadd:

Partis Plant - 25 o blant a 10 oedolyn
Cyfarfodydd - 45 ar eu heistedd

Cost:

£15 yr awr

Blaendal:

Dim

Mathau o ddigwyddiadau:

Cyfarfodydd, partis plant, dosbarthiadau ac ymarferiadau

Cyfleusterau:

Cegin (microdon a thegell yn unig)
Llwyfan bach
Maes chwarae mawr (gyda ffens o'i amgylch) wrth ymyl y ganolfan

Gwaherddir alcohol yn llwyr ar y safle

Diwygiwyd Diwethaf: 01/12/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Canolfan Gymunedol Glenside

Ffôn: 01495 742954

E-bost: helen.sansom@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig