Cofrestr Buddiannau Aelodau 2022 - 2027

O dan God Ymddygiad yr Aelodau, mae'n ofynnol i aelodau gofrestru buddiannau ariannol ac eraill fel y'u diffinnir ym mharagraff 10 (2) (a) o'r Cod Ymddygiad gyda'r Swyddog Monitro.

Mae'r Cofrestri unigol o Fuddiannau Aelodau am y cyfnod 2022 - 2027 ar gael i'w gweld isod.

Diwygiwyd Diwethaf: 15/08/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog Monitro

Ffôn: 01495 742660

Nôl i’r Brig