Cofrestr o roddion a lletygarwch 2022 - 2027

Rhif cofnodEnw’r aelodDyddiad datgeluI bwy y gwnaed y datgeliadManylion ac amgylchiadau’r rhodd, lletygarwch ac ati (gan gynnwys dyddiad(au) perthnasol)Enw (a) person neu sefydliad sy’n rhoi rhodd, cynnig lletygarwch ac atiUnrhyw fanylion eraill

193

Anthony Hunt

21ain Mehefin 2022

Delyth Harries

Gwahoddwyd gan Glwb Rotari Cwmbrân i fynychu Twrnamaint Bocsio a gynhaliwyd yng Nghanolfan Byw’n Egnïol Pont-y-pŵl

Clwb Rotari Cwmbrân

Cynhaliwyd y digwyddiad ar 17eg Mehefin 2022.

194

Anthony Hunt

26ain Hydref 2022

Delyth Harries

Gwahoddiad gan Wobrau Gofalwyr Cymru 2022 i fynychu’r Seremoni Wobrwyo a’r Cinio Mawreddog yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Fforwm Gofal Cymru

Cynhaliwyd y digwyddiad ar 21ain Hydref 2022.

195

Anthony Hunt

21ain Tachwedd 2022

Delyth Harries

Gwahoddwyd gan Cadno Comms i fynychu Cinio Gala Llafur Cymru yng Ngwesty Dewi Sant, Caerdydd

Cadno Comms

Cynhaliwyd y digwyddiad ar 15fed Tachwedd 2022

Diwygiwyd Diwethaf: 23/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Strategol

Ffôn: 01495 742652

Nôl i’r Brig