Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad Lleol

Aelodau Seneddol

Mae Tŷ’r Cyffredin yn cynnwys 646 o Aelodau Seneddol (AS), pob un ohonynt yn cynrychioli un etholaeth.

Gwasanaethir Bwrdeistref Sirol Torfaen gan ddau Aelod Seneddol, un ar gyfer Etholaeth Torfaen a'r llall ar gyfer Etholaeth Sir Fynwy. Os ydych chi'n byw yn Wardiau Gogledd Croesyceiliog, De Croesyceiliog, Gogledd Llanyrafon neu Dde Llanyrafon, byddwch yn cael eich cynrychioli gan AS Sir Fynwy. 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gwasanaethir pob person yng Nghymru gan bum Aelod Cynulliad - un ar gyfer eu hetholaeth a phedwar Aelod Cynulliad rhanbarthol.

Gwasanaethir Bwrdeistref Sirol Torfaen gan ddau Aelod Seneddol, un ar gyfer Etholaeth Torfaen a'r llall ar gyfer Etholaeth Sir Fynwy. Os ydych chi'n byw yn Wardiau Gogledd Croesyceiliog, De Croesyceiliog, Gogledd Llanyrafon neu Dde Llanyrafon, byddwch yn cael eich cynrychioli gan AS Sir Fynwy.

Dod o hyd i manylion cyswllt eich AS neu AC lleol yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: democraticservices@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig