Gwe ddarlledu Cyfarfodydd y Cyngor

Mae trigolion yn medru gweld democratiaeth leol ar waith, a hynny o gylch cysur eu cartref nawr bod y cyngor yn gwe ddarlledu ei gyfarfodydd Cyngor, Cabinet, Trosolwg a Chraffu, a Rheoleiddioar y rhyngrwyd.

Gallwch wylio cyfarfodydd byw a lawr lwytho dogfennau perthnasol fel adroddiadau, cynlluniau neu gyflwyniadau. Gallwch hefyd wylio cyfarfodydd sydd wedi eu recordio ar amser ac mewn lleoliad sydd yn gyfleus i chi; cliciwch ar y siaradwyr yr ydych am eu clywed, fel eich cynghorwyr lleol, neu dewiswch y penderfyniad neu’r eitem ar yr agenda sydd o ddiddordeb i chi, a’i wylio’n cael ei drafod.

Gwylio cyfarfodydd ein cyngor ac ein cabinet wrth iddynt ddigwydd.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Democrataidd

Ffôn: 01495 762200
Ebost: democraticservices@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig