Pwy yw fy Nghynghorydd?

Mae Cynghorwyr Lleol yn cael eu hethol gan y gymuned i benderfynu sut y dylai'r cyngor gyflawni ei weithgareddau amrywiol. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y mae ef neu hi wedi'i hethol i wasanaethu am dymor yn y swydd.

Maent yn dod i gysylltiad â'r cyhoedd yn rheolaidd trwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn rhoi cyfle i unrhyw un sy'n byw yn y ward fynd i siarad â'u cynghorydd wyneb yn wyneb ac mae'r rhain yn digwydd yn rheolaidd.

Ni thelir cyflog i gynghorwyr am eu gwaith, ond maent yn derbyn lwfansau. Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol i bob aelod o'r Cyngor lenwi ffurflen datgan buddiant, a chyhoeddir ei manylion yn flynyddol.

Dewch o hyd i’ch cynghorydd lleol yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 31/01/2022 Nôl i’r Brig