Blaen Gynllun Gweithredol

Mae'r Cynllun Gweithredol Forward yn cynnwys penderfyniadau allweddol y mae angen eu cymryd.

Mae'r Cynllun Gweithredol Forward yn cael ei drefnu gan yr adran (neu bortffolio gweithredol) a rhestrau:

  • y penderfyniadau sy'n debygol o gael eu cymryd
  • pan fydd y penderfyniadau hynny yn debygol o gael eu cymryd
  • pwy maent yn debygol o gael eu cymryd gan
  • pwy i gysylltu am y materion y mae disgwyl penderfyniadau
  • a fydd yn ymgynghori cyn y gwneir penderfyniadau ac
  • wardiau a fydd yn cael eu heffeithio gan y penderfyniad.

Mae copïau o'r Blaengynllun Gweithredol diweddaraf ar gael i'w llwytho i lawr.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Strategol

Ffôn: 01495 766294

Nôl i’r Brig